Uusialku.net

 

 

Ajatuksia Maailmasta ja Evankelis-Luterilaisesta kirkosta Evankeliumin Valossa!

Päivitetty 27.05.2008


Isän  ja  Pojan  ja  Pyhän  Hengen  nimeen.  Aamen.

Tänä armon vuonna 2008.

Valtion, kunnan, kirkon, EU:n ja koko maailman puoluepolitiikka;

Olisi uudestisyntyneessä uskonpuhdistuksen tarpeessa.

Uudestisyntyneessä uskonpuhdistetussa Jumalan valtakunnassa:

Eri parlamenttien voimasuhteet; tulisi arvioida ja jakaa uudelleen.  

 

Ehdotus:

Uudestisyntyneessä uskonpuhdistetussa Jumalan valtakunnassa:

Olisi parlamenttien edustajia valittaessa, jokaisella:

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastetulla ihmisellä äänioikeus.

Jeesus sanoo: Joh.3:5.

"Jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan".

 

Alaikäisen: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastetun lapsen äänioikeutta, käyttäisi hänen holhoojansa.

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastetut henkilöt, jotka edustaisivat kansaa:

Uudestisyntyneessä uskonpuhdistetussa, Jumalan valtakunnan eri parlamenteissa,

tulisi jaotella edustamaan kansaa: Ikäryhmittäin.

Esimerkiksi: 

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastettua Jumalan valtakunnan kansaa;

eri Ikäryhmien mukaan seuraavanlaisesti:

0-5 vuotiaat, 6-10 vuotiaat, 11-15 vuotiaat, 16-20 vuotiaat, 21-25 vuotiaat, 26-30 vuotiaat, 31-35 vuotiaat, 36-40 vuotiaat, 41-45 vuotiaat, 46-50 vuotiaat, 51-55 vuotiaat, 56-60 vuotiaat, 61-65 vuotiaat, 66-70 vuotiaat, 71-75 vuotiaat, 76-80 vuotiaat, 81-85 vuotiaat, 86-90 vuotiaat, 91-95 vuotiaat, 96-100 vuotiaat, ja kaikki yli 100 vuotiaat.

Parlamentti edustajien määrä laskettaisiin esim: Prosentuaalisesti ikäryhmittäin äänestystuloksen mukaisesti.

 

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastetut:

Uudet, valitut parlamentaarikot valittaisiin määräaikaisesti; aina kahdeksi ( 2 ) vuodeksi kerrallaan.

Jonka jälkeen aina vähintäänkin kahden ( 2 ) vuoden parlamentista poissa olo / tauko.

Parlamenttaarikoiksi valittaisiin joka vuosi puolet parlamenttaarikkojen kokonais lukumäärästä,

ja toinen puoli parlamenttaarikoista olisi joka vuosi erovuorossa,

siis he joille on täyttymässä toinen virassa olon vuosi.

Jäljelle jäävistä vuoden istuneista parlamenttaarikoista, valittaisiin aina ennen toisen vuoden parlamenttaarikkojen pois lähtoä, siis täysimääräisenä,

jäljelle jäävästä puolikkaasta tulevan vuoden hallitus, seuraavaksi vuodeksi.

Näin ollen ensimmäisen vuoden parlamenttaarikko ei siis pääse hallitukseen,

vaan vasta toisena vuotena, silloinkin ainoastaan jäljellä olevaksi yhdeksi vuodeksi,

koska työ kokonaisuudessaan olisi alkujaankin vain kaksi vuotinen kerrallaan. 

 

Työ- ja raha-asiat uudestisyntyneessä uskonpuhdistetussa Jumalan valtakunnassa:

Olen kysynyt Herralta. Mikä on Herran tahto: Työ- ja raha-asioissa?

Herra on vastannut näin:

 

"30  VIIKKOTYÖTUNTIA. 

TYÖAIKA  10  TUNTIA  JOKA  TOINEN  PÄIVÄ,  LAUANTAI  MUKAAN  LUKIEN.

YKSI  RAHA  KOKO  MAAPALLOLLE. 

PAPERIRAHAAN  PAINETAAN  MAAPALLON  KUVA. 

RAHAN  PAPERILLA  ON  PAPERIN  ARVO. 

RAHAA  EI  LAITETA  KOROLLE."

 

Matt.28:19-20. Jeesus sanoo:

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat Minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen

ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä Minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

 

Matt.6:31-34. Jeesus sanoo:

"Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä me juomme?' tahi: 'Millä me itsemme vaatetamme?'

Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan.

Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.

Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa."

 

Mikä olisi uskonpuhdistetun uudestisyntyneen Jumalan valtakunnan toteutumisen tavoite?

Vastaus on:

Isä meidän rukous; sisällön toteutumisen tavoite; jonka Jeesus opettaa rukoilemaan:

Matt.6:9-13. Jeesus opettaa:

”Rukoilkaa siis te näin:

Isä meidän,

joka olet taivaissa!

Pyhitetty olkoon Sinun nimesi;

tulkoon Sinun valtakuntasi;

tapahtukoon Sinun tahtosi

myös maan päällä niin kuin taivaassa;

anna meille tänä päivänä

meidän jokapäiväinen leipämme;

ja anna meille meidän velkamme anteeksi

niin kuin mekin annamme anteeksi,

meidän velallisillemme;

äläkä saata meitä kiusaukseen;

vaan päästä meidät pahasta,

sillä Sinun on valtakunta

ja voima ja kunnia

iankaikkisesti.

Aamen.”

 

Tänä armon vuonna 2008:

Tässä maailman järjestyksessä vallankäytön välineenä on raha:

Kaikki rahat on tehty paperi- ja kolikkokoneilla, ihmisten- ja koneiden toimesta.

Sekä rahan jakaminen ja palkat: Ihmisten tekemien ja päättämien lakipykälien mukaisesti:

Tämän maailman; pimeyden-ruhtinaan ohjelmoima rahatalous maailma; on tänä armon vuonna 2008 nimeltään: "Setelinkuvankumartamiskilpailuteatteri".

 

Jeesus sanoo: Joh.3:5.

"Jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan".

 

Matt.6:24. Jeesus sanoo:

"Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa".

 

Uudestisyntyneessä uskonpuhdistetussa Jumalan valtakunnassa:

Olisi luotava uusi 30-viikkotyötuntiin sopeutttu Jumalan valtakunnan laajuinen: Ihmispalkkajärjestelmä;

jolla jokainen rehellistä ja kunniallista työtä tekevä ihminen, siis täyttää käskyt 1 ja 2;

tulisi toimeen. Myös kaikki koulutus tulisi sopeuttaa ihmispalkkajärjestelmän mukaisesti niin;

että koulutuksen ja koulutetun tavoite ja päämäärä; olisi aina ja kaikkialla;

ennen ja jälkeen koulutuksen: Päämääränä, oikeutena, velvollisuutena ja vaatimuksena;

nyt ja tulevaisuudessa olisi täyttää aina ja kaikkialla 1. ja 2. käsky.

 

Jeesus sanoo: Matt.22:37-40.

"'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'.

Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.

Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'.

Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."

 

Jeesus sanoo: Luuk.16:15.

"Mikä ihmisten kesken on korkeata, se on Jumalan edessä kauhistus".

 

Matt.6:9-13. Jeesus opettaa:

"Rukoilkaa siis te näin:

Isä meidän,

joka olet taivaissa!

Pyhitetty olkoon Sinun nimesi;

tulkoon Sinun valtakuntasi;

tapahtukoon Sinun tahtosi

myös maan päällä niin kuin taivaassa;

anna meille tänä päivänä

meidän jokapäiväinen leipämme;

ja anna meille meidän velkamme anteeksi,

niin kuin mekin annamme anteeksi

meidän velallisillemme;

äläkä saata meitä kiusaukseen;

vaan päästä meidät pahasta,

sillä Sinun on valtakunta

ja voima ja kunnia

iankaikkisesti.

Aamen."

 

Isä meidän rukous: "Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme". Matt.6:11.

Peruslähtökohdaksi elämisen tarpeeseen tulisi jokaiselle:

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastetulle ihmiselle:

"Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme". Matt.6:11.

 

Uudestisyntyneessä uskonpuhdistetussa Jumalan valtakunnassa; tulisi jokaiselle:

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastetulle ihmiselle:

Maksaa pankkitilille joka arkipäivä rahasumma, joka kattaisi: ”Joka päivä: Tämän päivän leipämme.”

 

Niin ettei yhdenkään: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastetun ihmisen;

tarvitsisi yhtenäkään elämänsä päivänä; jokapäiväisen leipänsä puutteen vuoksi varastaa toiselta,

eikä myidä ruumistansa, eikä joutua henkisen- tai hengellisen väkivallan uhriksi, eikä joutua orjaksi, eikä kerjätä, eikä tappaa ihmistä, eikä valehdella, eikä tehdä mitään Jumalan tahdon eikä kymmenen käskyn vastaista;

 

Matt.28:19-20. Jeesus sanoo:

”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen

ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä Minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.” 

 

Perustarve päivittäinen: Ruokaenergia- ja vaatetuskulutus laskettaisiin esim:

Henkilön pituuden, rakenteen, sukupuolen, työn, koulun, harrastusten, ilmaston, vuodenaikojen, terveyden, liikunnan, iän, kasvukäyrän, inflaation ym. erityistarpeiden vaatimusten mukaisesti, ja tarkistaa kaikkinainen sopivuus määrä-ajoin esim. kolmen kuukauden välein tai useammin.

 

Jeesus sanoo: Matt.22:37-40.

"Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi.

Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.

Toinen, tämän vertainen, on:

Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."

 

Uudestisyntyneessä uskonpuhdistetussa:

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastettujen ihmisten: Jumalan valtakunnassa:

 

Aseelliset sodat loppuisivat.

Rauha tulisi maailman kansoille.

Armeijat ja asevarustelut lopetettaisiin.

 

Jeesus sanoo: Mark.10:14.

"Sallikaa lasten tulla Minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä sen kaltaisten on Jumalan valtakunta."  

 

Olisi luotava uusi:

Koko uudestisyntyneen, uskonpuhdistetun, Jumalan valtakunnan laajuinen:

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastettujen lasten ja aikuisten:

Tie ja Totuus ja Elämä koulu.

Jeesus sanoo: Matt.28:20.

"Ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä Minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

 

Jeesus sanoo: Joh.8:12.

"Minä olen maailman valkeus; joka Minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus".

 

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastettu ihminen on:

Valtio, kirkko ja ihminen uudestisyntyneessä uskonpuhdistetussa Jumalan valtakunnassa.

 

Uudestisyntyneessä uskonpuhdistetussa Jumalan valtakunnassa:

Isä ja Poika ja Pyhä Henki rakastaa yli rajojen. Jokaisella on oma tehtävänsä yhdessä Isässä.

Eri puolueita ja eri kirkkokuntia ei ole.

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastetut ihmiset = Jeesuksen opetuslapset = Jumalan valtakunta = Yksi lauma

Joh.10:16. Jeesus sanoo:

”Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta; myös niitä tulee minun johdattaa, ja ne saavat kuulla Minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja Yksi Paimen.

 

Jeesus sanoo: Joh.3:16.

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä."

 

Uudestisyntyneessä uskonpuhdistetussa Jumalan valtakunnassa oppikirjana olisi:

Jeesus Evankeliumin valo.

Jossa Evankeliumin jakeiden alaviitteisiin olisi laadittu Jeesuksen uskonpuhdistus;

jossa Jeesus selittää alaviitteissä; Isä Jumalan taivaasta maailmalle antamia Sanoja;

Koko ihmiskunnan pelastukseksi. (Matt.28:18-20. )

Matteuksen-, Markuksen-, Luukkaan- ja Johanneksen Evankeliumin jakeilla; Isän Jumalan kunniaksi.

 

Jeesus Evankeliumin valo; Evankeliumeissa, olisi käytetty vuonna 1938 pidetyn Yleisen Kirkolliskokouksen käytäntöön ottamaa Uuden Testamentin suomennosta.

_____________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Matteuksen-, Markuksen-, Luukkaan- ja Johanneksen Evankeliumeissa:

KOKO  MAAILMAN  PELASTUKSEKSI  ILMOITETAAN:

KOLMIYHTEINEN  PYHÄ  KAIKKIVALTIAS  JUMALA:  ISÄ   JA  POIKA  JA  PYHÄ  HENKI.

 

KOLMIYHTEINEN  JUMALA:  ISÄ  JA  POIKA  JA  PYHÄ  HENKI  ILMENEE  EVANKELIUMEISSA:

 

A)  JEESUKSEN  SIKIÄMISEN  KAUTTA

B)  JEESUKSEN  KASTEEN  KAUTTA

C)  JEESUKSEN  RISTINKUOLEMAN  KAUTTA

D)  JEESUKSEN  YLÖSNOUSEMUKSEN  KAUTTA

 

A)  Luuk.1:34-35. on kirjoitettu:

Niin Maria sanoi enkelille: ”Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä?”

Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: ”Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös Se Pyhä, Mikä Syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.”

 

B)  Matt.3:16-17. on kirjoitettu:

Kun Jeesus oli kastettu, nousi Hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja Hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä.

Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: ”Tämä On Minun Rakas Poikani, Johon Minä Olen Mielistynyt.”

 

C)  Luuk.23:46. on kirjoitettu:

Ja Jeesus Huusi suurella äänellä: ”Isä, Sinun Käsiisi Minä Annan Henkeni”. Ja Sen Sanottuaan Hän Antoi Henkensä.

 

D)  Matt.28:18-20. on kirjoitettu:

Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: ”Minulle On Annettu Kaikki Valta Taivaassa ja Maan Päällä.

Menkää siis ja Tehkää Kaikki Kansat Minun Opetuslapsikseni, Kastamalla Heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen Nimeen

ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä Minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

 

_______________________________________________________________________________________

 

 

Meidän  Ylösnousseen  Herramme ja  Vapahtajamme;

Kirkastetun Jeesuksen Kristuksen  Kohtaaminen  Kasvoista  Kasvoihin  Hänen  Kunniassaan:

 

Kun meidän Isämme taivaassa päättää: Kenen Jeesuksen opetuslapsen ruumiin vuoro:

On kuolla pois tästä maan päällisestä elämästä.

Isä meidän taivaasta lähettää ainoan Poikansa,

meidän Herramme ja Vapahtajamme; Ylösnousseen Kirkastetun Jeesuksen Kristuksen;

noutamaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastetun ihmisen elämän;

meille näkymättömän rajan yli.

 

JOKAINEN: 

ISÄN  JA  POJAN  JA  PYHÄN  HENGEN  NIMEEN  KASTETTU  IHMINEN: 

NÄKEE  OMILLA  SILMILLÄNSÄ  JA  SYDÄMELLÄNSÄ  HERRAMME  JA  VAPAHTAJAMME:  JEESUKSEN  KRISTUKSEN  ELÄVÄNÄ  JA  KUNNIASSAAN; 

SILLÄ  HETKELLÄ:  KUN  HÄNEN  RUUMIISTANSA  LÄHTEE  ELÄMÄ  POIS.

( = ”Tempaus” = t.s. kuolee pois tästä maan päällisestä elämästä.)

 

Jeesus sanoo: Joh.11:25-26.

"Minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo Minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään,

joka elää ja uskoo Minuun, ikinä kuole. Uskotko sen"?

 

Tule Kirkastettu Herra Jeesus Kristus; Tie ja Totuus ja Elämä; Jumalan ainoa Poika,

Syyttömänä tuomittu ja ristiinnaulittu, Pyhän Veresi; sinun nimeesi kastettujen ihmisten; ja Jumalan valtakunnan puolesta vuodattanut syntiemme sovittaja,

kuolleista herätetty, taivaaseen Ylösnoussut Kaikkivaltias Pyhä Kolmiyhteinen Jumala:

Isä ja Poika ja Pyhä Henki.

Herra armahda ja johdata meitä; sinun Pyhään Kolmiyhteiseen nimeesi kastettuja ihmisiä!

 

Joh.18:38. Jeesus sanoo:

"Sinäpä sen sanot, että Minä olen Kuningas. Sitä varten Minä olen syntynyt, ja sitä varten maailmaan tullut, että Minä todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee Minun ääneni."

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.

_________________________________________________________________________________________

Nykyinen Suomen Evankelis - Luterilaisen kirkon avioliittoon vihkimiskaava:

Ei ole pätevä Evankeliumin valossa.

Syystä että:

Nykyisessä avioliittoon vihkimiskaavassa itsessään on jo avionrikkoja henki.

Koska 1. ja 2. käsky jää vihkijän ja vihittävien kohdalta täyttymättä.

 

Uudestisyntyneessä uskonpuhdistetussa Jumalan valtakunnassa:

Rippikoulun jatkokouluna ja / tai siihen liitettynä tulisi lisätä:

KASTE  LÄHETYSKOULU:

 

Joh.21:19. Jeesus pyytää: "Seuraa Minua".

 

Ehdotus:

Uudestisyntyneen uskonpuhdistetun Jumalan valtakunnan:

Avioliittoon vihkimiskaava Evankeliumin valossa;

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.

 

Matt.28:18-20.

Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat Minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen,

ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä Minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

 

Jeesus = Kaikkivaltias Jumala ja Ihminen, Verta, lihaa ja luita = Kirkastettu Pyhä Henki.

Kristus = maan päällinen arvonimi, veretön, lihaton ja luuton = aineeton ja hengetön antikristus.

 

Joh.12:50. Jeesus sanoo:

"Isän käsky on iankaikkinen elämä."

Joh.14:15. Jeesus sanoo:

"Jos te Minua rakastatte, niin te pidätte Minun käskyni."

 

Te: Antti Tapani Pohjoinen ja Nina Helena Eteläinen: Olette omasta vapaasta tahdostanne päättäneet solmia keskenänne Jumalalle pyhitetyn avioliiton.

Teidät on kastettu Jeesuksen opetuslapsiksi: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Jeesus kutsuu teitä Pyhässä kasteessa saamalla nimellänne Antti Tapani ja Nina Helena; yksilöinä ja yhdessä:

Matt.4:19. Jeesus pyytää:

"Seuratkaa Minua."

 

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastetun Jeesuksen opetuslapsen:

USKONTUNNUSTUS:

Käytetty vuonna 1938 käytäntöön otettua Uuden Testamentin suomennosta.

 

Minä uskon, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastettuna:

Matteuksen-, Markuksen-, Luukkaan- ja Johanneksen Evankeliumien kirjoitusten mukaan,

/ Iankaikkiseen Pyhään Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, Taivaan ja Maan Luojaan,

/ ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme ja Vapahtajaamme,

/ Joka sikisi enkelin ilmoituksen mukaan Armosta;

/ Jumalan Pyhästä Hengestä; äitinsä; neitsyt Marian kohdussa;

/ ja syntyi tallissa; Juudean Beetlehemissä, kuningas Herodeksen aikana,

/ Jumalan Pyhästä Hengestä; raskaana olevasta vaimosta, neitsyt Mariasta,

/ joka oli kihlattuna Joosef mimiselle miehelle.

/ Minä uskon, että Jeesus Kristus kastettiin Jordanin virrassa, Johannes Kastajan toimesta,

/ ja kun Jeesus Kristus nousi vedestä,

/ Taivaat Aukenivat; ja Jumalan Pyhä Henki; Laskeutui Hänen Päällensä Taivaasta;

/ ja Taivaista Kuului Ääni, Joka Sanoi:

/ "Tämä On Minun Rakas Poikani, Johon Minä Olen Mielistynyt".

/ Minä uskon Jeesukseen Kristukseen, meidän Herraamme ja Vapahtajaamme,

/ Joka sikisi Jumalan Pyhästä Hengestä, ja syntyi neitsyt Mariasta,

/ Lapsi, Jolle enkelin ilmoituksen mukaan tuli antaa nimi: "Jeesus,

/ sillä Hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä,"

/ Minä uskon Jeesukseen Kristukseen,

/ Jumalan ainoaan Poikaan; meidän Herraamme, ja Vapahtajaamme,

/ Joka tuomittiin kuolemaan: Syyttömänä; Totuuden Puolesta; maaherra Pontius Pilatuksen päätöksellä,

/ pilkattiin, häväistiin, syljettiin, ruoskittiin, ristiinnaulittiin ja keihästettiin Jerusalemissa,

/ Pääkallonpaikalla; jota kutsutaan hebreankielellä Golgataksi. 

/ Meidän Herramme ja Vapahtajamme, Jeesus Kristus lausui ristiinnaulittuna:

/ "Isä, Anna Heille Anteeksi, Sillä He Eivät Tiedä, Mitä He Tekevät".

/ "Se On Täytetty". "Isä, Sinun Käsiisi Minä Annan Henkeni".

/ Herramme ja Vapahtajamme Jeesus Kristus kuoli, Pyhä Veri Maahan Vuotaen, 

/ Herramme ja Vapahtajamme Jeesus Kristus  Nousi Kolmantena Päivänä Ylös kuolleista,

/ Herramme ja Vapahtajamme Jeesus Kristus Otettiin Elävänä; Isän Jumalan Tykö, Ylös Taivaaseen. 

/ Minä uskon, että Jeesus Kristus, meidän Herramme ja Vapahtajamme:

/ On Tuleva Taivaasta, Isän Jumalan Aivoituksen Mukaan;

/ minun elämäni viimeisenä päivänä, noutamaan minun elämäni, Iankaikkiseen Elämään, 

/ ja minä uskon, näkeväni omilla silmilläni ja sydämelläni,

/ Kirkastetun, Ylösnousseen Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen Elävänä;

/ sillä hetkellä; kun minun ruumiistani lähtee elämä pois.

/ Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän Antoi ainokaisen Poikansa,

/ ettei yksikään, joka Häneen Uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi Iankaikkinen Elämä.

/ Tule, Herra Jeesus!

/ Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.

 

 Kysymys miehelle:

Tahdotko sinä Antti Tapani Pohjoinen, että tuleva aviovaimosi Nina Helena Eteläinen;

on kuuliainen Jeesuksen opetuslapsi, koko avioliittonne ajan; ja:

Matt.22:37-40.

"Rakastaa Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestänsä ja kaikesta sielustansa ja kaikesta mielestänsä;

ja rakastaa lähimmäistänsä niinkuin itseänsä?"

Antti Tapani Pohjoinen vastaa:

"Minä Antti Tapani; Jeesuksen opetuslapseksi: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastettuna:

Tahdon; Jumalan tahdon tapahtuvan avioliitossamme".

 

Kysymys naiselle:

Tahdotko sinä Nina Helena Eteläinen, että tuleva aviomiehesi Antti Tapani Pohjoinen;

on kuuliainen Jeesuksen opetuslapsi, koko avioliittonne ajan; ja:

Matt.22:37-40.

"Rakastaa Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestänsä ja kaikesta sielustansa ja kaikesta mielestänsä;

ja rakastaa lähimmäistänsä niinkuin itseänsä?"

Nina Helena Eteläinen vastaa:

"Minä Nina Helena; Jeesuksen opetuslapseksi: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastettuna:

Tahdon; Jumalan tahdon tapahtuvan avioliitossamme".

 

Mark. 10:6-9. Jeesus sanoo:

"Mutta luomakunnan alusta Jumala 'on luonut heidät mieheksi ja naiseksi.

Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa.

Ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.'

Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."

 

Mark.7:20-23. Jeesus sanoo:

"Mikä ihmisestä lähtee ulos, se saastuttaa Ihmisen.

Sillä sisästä, ihmisten sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat,

aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, Jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys.

Kaikki tämä paha lähtee sisästä ulos ja saastuttaa Ihmisen."

 

Sekä miehelle että naiselle; molemmille siunattu vihkisormus; ilmaisuksi siitä, että:

Jumala on yhdistänyt tämän henkilön omalla suostumuksellansa:

Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle Pyhitettyyn Kasteen-armon-avioliittoon; vihityn puolisonsa kanssa.

 

Sormus-siunaus-rukous:

 

Matt.6:9-13. Jeesus opettaa:

"Rukoilkaa siis te näin:

Isä meidän,

joka olet taivaissa!

Pyhitetty olkoon Sinun nimesi;

tulkoon Sinun valtakuntasi;

tapahtukoon Sinun tahtosi

myös maan päällä niin kuin taivaassa;

anna  meille tänä päivänä

meidän jokapäiväinen leipämme;

ja anna meille meidän velkamme anteeksi,

niin kuin mekin annamme anteeksi,

meidän velallisillemme;

äläkä saata meitä kiusaukseen;

vaan  päästä meidät pahasta,

sillä Sinun on valtakunta

ja voima ja kunnia

iankaikkisesti.

Aamen."

 

Avioparin siunaaminen:

Herra siunatkoon ja varjelkoon teitä Antti Tapani ja Nina Helena.

Herra valistakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen.

Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan.

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

Vuonna 1938 pidetyn Yleisen Kirkolliskokouksen käytäntöön ottama Uuden Testamentin suomennos.

Tulisi palauttaa takaisin Suomen Evankelis - Luterilaisen Kirkon vakituiseen käyttöön, toistaiseksi.

 

Ratkaisijana on jae Joh.13:18.

Vuoden 1938 Yleisen Kirkolliskokouksen käytäntöön ottaman Uuden Testamentin suomennoksen hyväksi.

 

Joh.13:18. On kirjoitettu:

En Minä puhu teistä kaikista; Minä tiedän, ketkä olen valinnut; mutta tämän kirjoituksen piti käymän toteen:

'Joka Minun leipääni syö,

on nostanut kantapäänsä Minua vastaan'.

 

Kun nöyrrymme polvistumaan; ylösnousseen Herramme ja Vapahtajamme;

Kirkastetun Jeesuksen Kristuksen pelastukseksemme ilmoittamalle ja asettamalle Pyhälle Ehtoolliselle;

kantapäämme nousevat samanaikaisesti ylösnoussutta Vapahtajaamme;

Kirkastettua Herraamme Jeesusta Kristusta vastaan.

 

Joh.3:13-15. On kirjoitettu:

"Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi Hän, Joka taivaasta tuli alas. Ihmisen Poika, Joka on taivaassa.

Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän,

että jokaisella, joka Häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.”

 

Ehtoolliseen  on  kätkettynä  iankaikkisuus  saate-sanojen  kautta:

 

”Herramme Jeesuksen Kristuksen Ruumis; sinun puolestasi ristiinnaulittu.”

”Herramme Jeesuksen Kristuksen Veri; sinun puolestasi Pyhitetty ja Vuodatettu.”

 

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

Jumalanpalveluksen Evankeliumi tekstit:

 

Jumalanpalveluksessa tulisi lukea aina kaksi Evankeliumi tekstiä.

Toinen teksteistä tulisi olla aina: Johanneksen Evankeliumista.

Ja vähintäänkin toisessa; Evankeliumi tekstin osassa tulisi ilmetä Jeesuksen opetusta.

 

Nykykäytännöllä, ei joka Jumalanpalveluksen Evankeliumi tekstin jakeissa kuulla;

Jeesuksen maailmalle pelastukseksemme puhumia Sanoja.

 

Joh.14:6. Jeesus sanoo:

”Minä Olen Tie ja Totuus ja Elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin Minun kauttani.”

 

Joh.6:63. Jeesus sanoo:

”Henki On Se, Joka Eläväksi Tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne Sanat, Jotka Minä Olen Teille Puhunut, Ovat Henki ja Ovat Elämä

 

Israelin Siunaus.

Joka Jumalanpalveluksessa tulisi siunata Israelia.

Joh.4:22. Jeesus sanoo:

"Sillä pelastus on juutalaisista."

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.

 

____________________________________________________________________________________

 

 

Joh.21:15-22. Jeesus sanoi Pietarille:

"Ruoki Minun karitsoitani".  "Kaitse Minun lampaitani".  "Ruoki Minun lampaitani."

Totisesti, totisesti Minä sanon sinulle: kun olit nuori, niin sinä vyötit itsesi ja kuljit, minne tahdoit; mutta kun vanhenet, niin sinä ojennat kätesi, ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut, minne et tahdo."

Mutta sen Hän sanoi antaakseen tietää, minkäkaltaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Ja tämän sanottuaan Hän lausui hänelle: "Seuraa Minua".

Niin Pietari kääntyi ja näki sen opetuslapsen seuraavan, jota Jeesus rakasti ja joka myös oli aterioitaessa nojannut Hänen rintaansa vasten ja sanonut: "Herra, kuka on Sinun kavaltajasi?"

Kun Pietari hänet näki, sanoi hän Jeesukselle: "Herra, kuinka sitten tämän käy?"

Jeesus sanoi hänelle: "Jos Minä tahtoisin, että hän jää tänne siihen asti, kunnes Minä tulen, mitä se sinuun koskee? Seuraa sinä Minua."

 

Joh.20:19-23. Jeesus sanoo:

Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana, juutalaisten pelosta, tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: "Rauha teille!"

Ja sen sanottuaan Hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran.

Niin Jeesus sanoi heille jälleen: "Rauha teille! Niinkuin Isä on lähettänyt Minut, niin lähetän Minäkin teidät."

Ja tämän sanottuaan Hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille: "Ottakaa Pyhä Henki.

Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut; joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt."

 

Ole Kiitetty, Ole Kunnioitettu, Ole Ylistetty: Isä ja Poika ja Pyhä Henki: Nyt ja Aina ja Iankaikkisesti. Aamen.

 

Aamen, Tule, Herra Jeesus!