Uusialku.net

 

 

Kymmenen Käskyä (+11) ja selitykset Evankeliumin Valossa. = USKONPUHDISTUS:

Päivitetty 27.05.2008


Kymmenen käskyä (+11) ja selitykset:

 

Evankeliumin valossa = Jeesuksen  uskonpuhdistus:

Käytetty vuonna 1938 pidetyn yleisen kirkolliskokouksen käytäntöön ottamaa:

Uuden Testamentin suomennosta.

 

1. Käsky:

Matt.22:37-38. Jeesus sanoo:

"'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'.

Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky."

 

Mitä se tarkoittaa?

Joh.11:25-26. Jeesus sanoo:

"Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo Minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.

Eikä yksikään, joka elää ja uskoo Minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?"

 

2. Käsky:

Matt.22:39. Jeesus sanoo:

"Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'.

Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."

 

Mitä se tarkoittaa?

Luuk.12:8-10. Jeesus sanoo:

"Mutta Minä sanon teille: jokaisen, joka tunnustaa Minut ihmisten edessä, myös Ihmisen Poika tunnustaa Jumalan enkelien edessä.

Mutta joka kieltää Minut ihmisten edessä, se kielletään Jumalan enkelien edessä.

Ja jokaiselle, joka sanoo sanan Ihmisen Poikaa vastaan, annetaan anteeksi; mutta sille, joka Pyhää Henkeä pilkkaa, ei anteeksi anneta."

(Tässä käskyssä lähimmäisen rakastaminen niinkuin itseäsi tarkoittaa; Jumalan Pyhää Henkeä; jonka Isä Jumala antaa ihmiselle Pyhässä kasteessa; kastettaessa: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.)

 

3. Käsky.

Muista pyhittää lepopäivä.

Mitä se tarkoittaa?

Matt.6:24. Jeesus sanoo:

"Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa."

 

4. Käsky.

Kunnioita isääsi ja äitiäsi.

Mitä se tarkoittaa?

Joh.7:16-18. Jeesus sanoo:

"Minun oppini ei ole Minun, vaan Hänen, joka on Minut lähettänyt.

Jos joku tahtoo tehdä Hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko Minä omiani.

Joka omiaan puhuu, Se pyytää omaa kunniaansa, mutta joka pyytää lähettäjänsä kunniaa, se on totinen, eikä hänessä ole vääryyttä."

( - Isässä ja / tai äidissä voi olla demoneja.)

(- Syntiä ajatuksissa, -sanoissa ja -teoissa.)

(- Perisyntiä.)

(- Myös hyvä voi tulla parhaan esteeksi.)

 

5. Käsky.

Älä tapa.

Mitä se tarkoittaa?

Joh.8:11-12. Jeesus sanoo:

"En Minäkään sinua tuomitse; mene, äläkä tästedes enää syntiä tee."

Jeesus sanoo:

"Minä olen maailman valkeus; joka Minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus."

 

6. Käsky.

Älä tee huorin.

Mitä se tarkoittaa?

Mark.10:6-12. Jeesus sanoo:

"Mutta luomakunnan alusta Jumala on luonut heidät mieheksi ja naiseksi.

Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa.

Ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha.

Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.

Joka hylkää vaimonsa ja nai toisen, se tekee huorin häntä vastaan.

Ja jos vaimo hylkää miehensä ja menee naimisiin toisen kanssa, niin hän tekee huorin."

 

7. Käsky.

Älä varasta.

Mitä se tarkoittaa?

Matt.6:9-13. Jeesus sanoo:

"Rukoilkaa siis te näin:

Isä meidän,

joka olet taivaissa!

Pyhitetty olkoon Sinun nimesi;

tulkoon Sinun valtakuntasi;

tapahtukoon Sinun tahtosi

myös maan päällä niin kuin taivaassa;

anna meille tänä päivänä

meidän jokapäiväinen leipämme;

ja anna meille meidän velkamme anteeksi,

niin kuin mekin annamme anteeksi

meidän velallisillemme;

äläkä saata meitä kiusaukseen;

vaan päästä meidät pahasta,

sillä Sinun on valtakunta

ja voima ja kunnia

iankaikkisesti.

Aamen."

 

8. Käsky.

Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.

Mitä se tarkoittaa?

Matt.22:37-40. Jeesus sanoo:

"'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'.

Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.

Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'.

Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."

 

9. Käsky.

Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta.

Mitä se tarkoittaa?

Mark.7:20-23. Jeesus sanoo:

"Mikä ihmisestä lähtee ulos, se saastuttaa ihmisen.

Sillä sisästä, ihmisten sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat,

aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, Jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys.

Kaikki tämä paha lähtee sisästä ulos ja saastuttaa Ihmisen."

 

10. Käsky.

Älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa, työntekijöitä, karjaa äläkä mitään, mikä hänelle kuuluu.

Mitä se tarkoittaa?

Mark.10:29-30. Jeesus sanoo:

"Totisesti Minä sanon teille: ei ole ketään, joka Minun tähteni ja Evankeliumin tähden on luopunut talosta tai veljistä tai sisarista tai äidistä tai isästä tai lapsista tai pelloista,

ja joka ei saisi satakertaisesti: nyt tässä ajassa taloja ja veljiä ja sisaria ja äitejä ja lapsia ja peltoja, vainojen keskellä, ja tulevassa maailmassa iankaikkista  elämää."

 

11. Käsky.

Käskyt - rakkauden laki.

Mitä se tarkoittaa?

Joh.3:13-21. Jeesus sanoo:

"Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi Hän, Joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, Joka on taivaassa.

Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän,

että jokaisella, joka Häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.

Joka uskoo Häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.

Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.

Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi.

Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt."

Joh.14:6. Jeesus sanoo:

”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin Minun kauttani.”

Joh.6:63. Jeesus sanoo:

”Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne Sanat, jotka Minä olen teille puhunut, Ovat Henki ja ovat elämä.”

 

Aamen, tule, Herra Jeesus!