Uusialku.net

 

 

ISÄN JA POJAN JA PYHÄN HENGEN NIMEEN KASTETUN: JEESUKSEN OPETUSLAPSEN USKONTUNNUSTUS.

Päivitetty 27.05.2008


Joh.3:5. Jeesus sanoo:

" Jos joku ei synny vedestä ja Hengestä,

Ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan."

Matt.28:18-20. Jeesus sanoo:

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat Minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen

ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä Minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastetun Jeesuksen opetuslapsen:

U S K O N T U N N U S T U S :

Käytetty vuonna 1938 käytäntöön otettua Uuden Testamentin suomennosta.

M inä uskon, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastettuna:

Matteuksen-, Markuksen-, Luukkaan- ja Johanneksen Evankeliumien kirjoitusten mukaan,

/ Iankaikkiseen Pyhään Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, Taivaan ja Maan Luojaan,

/ ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme ja Vapahtajaamme,

/ Joka sikisi enkelin ilmoituksen mukaan Armosta;

/ Jumalan Pyhästä Hengestä; äitinsä; neitsyt Marian kohdussa;

/ ja syntyi tallissa; Juudean Beetlehemissä, kuningas Herodeksen aikana,

/ Jumalan Pyhästä Hengestä; raskaana olevasta vaimosta, neitsyt Mariasta,

/ joka oli kihlattuna Joosef mimiselle miehelle.

/ Minä uskon, että Jeesus Kristus kastettiin Jordanin virrassa, Johannes Kastajan toimesta,

/ ja kun Jeesus Kristus nousi vedestä,

/ Taivaat Aukenivat; ja Jumalan Pyhä Henki; Laskeutui Hänen Päällensä Taivaasta;

/ ja Taivaista Kuului Ääni, Joka Sanoi:

/ "Tämä On Minun Rakas Poikani, Johon Minä Olen Mielistynyt".

/ Minä uskon Jeesukseen Kristukseen, meidän Herraamme ja Vapahtajaamme,

/ Joka sikisi Jumalan Pyhästä Hengestä, ja syntyi neitsyt Mariasta,

/ Lapsi, Jolle enkelin ilmoituksen mukaan tuli antaa nimi: "Jeesus,

/ sillä Hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä,"

/ Minä uskon Jeesukseen Kristukseen,

/ Jumalan ainoaan Poikaan; meidän Herraamme, ja Vapahtajaamme,

/ Joka tuomittiin kuolemaan: Syyttömänä; Totuuden Puolesta; maaherra Pontius Pilatuksen päätöksellä,

/ pilkattiin, häväistiin, syljettiin, ruoskittiin, ristiinnaulittiin ja keihästettiin Jerusalemissa,

/ Pääkallonpaikalla; jota kutsutaan hebreankielellä Golgataksi.

/ Meidän Herramme ja Vapahtajamme, Jeesus Kristus lausui ristiinnaulittuna:

/ "Isä, Anna Heille Anteeksi, Sillä He Eivät Tiedä, Mitä He Tekevät".

/ "Se On Täytetty". "Isä, Sinun Käsiisi Minä Annan Henkeni".

/ Herramme ja Vapahtajamme Jeesus Kristus kuoli, Pyhä Veri Maahan Vuotaen,

/ Herramme ja Vapahtajamme Jeesus Kristus Nousi Kolmantena Päivänä Ylös kuolleista,

/ Herramme ja Vapahtajamme Jeesus Kristus Otettiin Elävänä; Isän Jumalan Tykö, Ylös Taivaaseen.

/ Minä uskon, että Jeesus Kristus, meidän Herramme ja Vapahtajamme:

/ On Tuleva Taivaasta, Isän Jumalan Aivoituksen Mukaan;

/ minun elämäni viimeisenä päivänä, noutamaan minun elämäni, Iankaikkiseen Elämään,

/ ja minä uskon, näkeväni omilla silmilläni ja sydämelläni,

/ Kirkastetun, Ylösnousseen Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen Elävänä;

/ sillä hetkellä; kun minun ruumiistani lähtee elämä pois.

/ Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän Antoi ainokaisen Poikansa,

/ ettei yksikään, joka Häneen Uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi Iankaikkinen Elämä.

/ Tule, Herra Jeesus