Uusialku.net

 

 

Jeesus  Evankeliumin valo!
H a r t a u s – kaava.

Päivitetty 30.05.2008

 

KOTI-, YKSILÖ- JA RYHMÄKOKOONTUMISEEN:

 

Käytetty vuonna 1938 pidetyn yleisen kirkolliskokouksen käytäntöön ottamaa:

Uuden Testamentin suomennosta.

 

Hartaus-kaava:

 

1.) Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.

 

2.) Kymmenen käskyä (+11) ja selitykset:

 

1. Käsky:

Matt.22:37-38. Jeesus sanoo:

"'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'.

Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky."

Mitä se tarkoittaa?

Joh.11:25-26. Jeesus sanoo:

"Minä Olen Ylösnousemus ja Elämä; joka uskoo Minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.

Eikä yksikään, joka elää ja uskoo Minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?"

 

2. Käsky:

Matt.22:39. Jeesus sanoo:

"Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'.

Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."

Mitä se tarkoittaa?

Luuk.12:8-10. Jeesus sanoo:

"Mutta Minä sanon teille: jokaisen, joka tunnustaa Minut ihmisten edessä, myös Ihmisen Poika tunnustaa Jumalan enkelien edessä.

Mutta joka kieltää Minut ihmisten edessä, se kielletään Jumalan enkelien edessä.

Ja jokaiselle, joka sanoo sanan Ihmisen Poikaa vastaan, annetaan anteeksi; mutta sille, joka Pyhää Henkeä pilkkaa, ei anteeksi anneta."

(Tässä käskyssä lähimmäisen rakastaminen niinkuin itseäsi tarkoittaa; Jumalan Pyhää Henkeä; jonka Isä Jumala antaa ihmiselle Pyhässä Kasteessa; Kastettaessa: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.)

 

3. Käsky.

Muista Pyhittää lepopäivä.

Mitä se tarkoittaa?

Matt.6:24. Jeesus sanoo:

"Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa."

 

4. Käsky.

Kunnioita isääsi ja äitiäsi.

Mitä se tarkoittaa?

Joh.7:16-18. Jeesus sanoo:

"Minun oppini ei ole Minun, vaan Hänen, joka on Minut lähettänyt.

Jos joku tahtoo tehdä Hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko Minä omiani.

Joka omiaan puhuu, Se pyytää omaa kunniaansa, mutta joka pyytää lähettäjänsä kunniaa, se on totinen, eikä hänessä ole vääryyttä."

( - Isässä ja / tai äidissä voi olla demoneja.)

(- Syntiä ajatuksissa, -sanoissa ja -teoissa.)

(- Perisyntiä.)

(- Myös hyvä voi tulla parhaan esteeksi.)

 

5. Käsky.

Älä tapa.

Mitä se tarkoittaa?

Joh.8:11-12. Jeesus sanoo:

"En Minäkään sinua tuomitse; mene, äläkä tästedes enää syntiä tee."

Jeesus sanoo:

"Minä Olen Maailman Valkeus; joka Minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus."

 

6. Käsky.

Älä tee huorin.

Mitä se tarkoittaa?

Mark.10:6-12. Jeesus sanoo:

"Mutta luomakunnan alusta Jumala on luonut heidät mieheksi ja naiseksi.

Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa.

Ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha.

Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.

Joka hylkää vaimonsa ja nai toisen, se tekee huorin häntä vastaan.

Ja jos vaimo hylkää miehensä ja menee naimisiin toisen kanssa, niin hän tekee huorin."

 

7. Käsky.

Älä varasta.

Mitä se tarkoittaa?

Matt.6:9-13. Jeesus sanoo:

"Rukoilkaa siis te näin:

Isä meidän,

joka olet Taivaissa!

Pyhitetty olkoon Sinun nimesi;

tulkoon Sinun Valtakuntasi;

tapahtukoon Sinun tahtosi

myös Maan Päällä niin kuin Taivaassa;

anna meille tänä päivänä

meidän jokapäiväinen leipämme;

ja anna meille meidän velkamme anteeksi,

niin kuin mekin annamme anteeksi

meidän velallisillemme;

äläkä saata meitä kiusaukseen;

vaan päästä meidät pahasta,

sillä Sinun on Valtakunta

ja Voima ja Kunnia

Iankaikkisesti.

Aamen."

 

8. Käsky.

Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.

Mitä se tarkoittaa?

Matt.22:37-40. Jeesus sanoo:

"'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'.

Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.

Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'.

Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."

 

9. Käsky.

Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta.

Mitä se tarkoittaa?

Mark.7:20-23. Jeesus sanoo:

"Mikä ihmisestä lähtee ulos, se saastuttaa ihmisen.

Sillä sisästä, ihmisten sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat,

aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, Jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys.

Kaikki tämä paha lähtee sisästä ulos ja saastuttaa Ihmisen."

 

10. Käsky.

Älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa, työntekijöitä, karjaa äläkä mitään, mikä hänelle kuuluu.

Mitä se tarkoittaa?

Mark.10:29-30. Jeesus sanoo:

"Totisesti Minä sanon teille: ei ole ketään, joka Minun tähteni ja Evankeliumin tähden on luopunut talosta tai veljistä tai sisarista tai äidistä tai isästä tai lapsista tai pelloista,

ja joka ei saisi satakertaisesti: nyt tässä ajassa taloja ja veljiä ja sisaria ja äitejä ja lapsia ja peltoja, vainojen keskellä, ja tulevassa maailmassa iankaikkista  elämää."

 

11. Käsky.

Käskyt - Rakkauden Laki.

Mitä se tarkoittaa?

Joh.3:13-21. Jeesus sanoo:

"Ei Kukaan Ole Noussut Ylös Taivaaseen, Paitsi Hän, Joka Taivaasta Tuli Alas, Ihmisen Poika, Joka On Taivaassa.

Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän,

että jokaisella, joka Häneen uskoo, Olisi Iankaikkinen Elämä.

Sillä Niin On Jumala Maailmaa Rakastanut, Että Hän Antoi Ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä Olisi Iankaikkinen Elämä.

Sillä ei Jumala Lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.

Joka uskoo Häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.

Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.

Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi.

Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt."

Joh.14:6. Jeesus sanoo:

”Minä Olen Tie ja Totuus ja Elämä; ei kukaan tule Isän Tykö Muutoin Kuin Minun kauttani.”

Joh.6:63. Jeesus sanoo:

”Henki On Se, Joka Eläväksi Tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne Sanat, Jotka Minä Olen teille Puhunut, Ovat Henki ja Ovat Elämä.”

Aamen, Tule, Herra Jeesus!

 

3.) Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastetun Uskontunnustus:

 

M inä uskon, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastettuna:

Matteuksen-, Markuksen-, Luukkaan- ja Johanneksen Evankeliumien kirjoitusten mukaan,

/ Iankaikkiseen Pyhään Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, Taivaan ja Maan Luojaan,

/ ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme ja Vapahtajaamme,

/ Joka sikisi enkelin ilmoituksen mukaan Armosta;

/ Jumalan Pyhästä Hengestä; äitinsä; neitsyt Marian kohdussa;

/ ja syntyi tallissa; Juudean Beetlehemissä, kuningas Herodeksen aikana,

/ Jumalan Pyhästä Hengestä; raskaana olevasta vaimosta, neitsyt Mariasta,

/ joka oli kihlattuna Joosef mimiselle miehelle.

/ Minä uskon, että Jeesus Kristus kastettiin Jordanin virrassa, Johannes Kastajan toimesta,

/ ja kun Jeesus Kristus nousi vedestä,

/ Taivaat Aukenivat; ja Jumalan Pyhä Henki; Laskeutui Hänen Päällensä Taivaasta;

/ ja Taivaista Kuului Ääni, Joka Sanoi:

/ "Tämä On Minun Rakas Poikani, Johon Minä Olen Mielistynyt".

/ Minä uskon Jeesukseen Kristukseen, meidän Herraamme ja Vapahtajaamme,

/ Joka sikisi Jumalan Pyhästä Hengestä, ja syntyi neitsyt Mariasta,

/ Lapsi, Jolle enkelin ilmoituksen mukaan tuli antaa nimi: "Jeesus,

/ sillä Hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä,"

/ Minä uskon Jeesukseen Kristukseen,

/ Jumalan ainoaan Poikaan; meidän Herraamme, ja Vapahtajaamme,

/ Joka tuomittiin kuolemaan: Syyttömänä; Totuuden Puolesta; maaherra Pontius Pilatuksen päätöksellä,

/ pilkattiin, häväistiin, syljettiin, ruoskittiin, ristiinnaulittiin ja keihästettiin Jerusalemissa,

/ Pääkallonpaikalla; jota kutsutaan hebreankielellä Golgataksi. 

/ Meidän Herramme ja Vapahtajamme, Jeesus Kristus lausui ristiinnaulittuna:

/ "Isä, Anna Heille Anteeksi, Sillä He Eivät Tiedä, Mitä He Tekevät".

/ "Se On Täytetty". "Isä, Sinun Käsiisi Minä Annan Henkeni".

/ Herramme ja Vapahtajamme Jeesus Kristus kuoli, Pyhä Veri Maahan Vuotaen, 

/ Herramme ja Vapahtajamme Jeesus Kristus  Nousi Kolmantena Päivänä Ylös kuolleista,

/ Herramme ja Vapahtajamme Jeesus Kristus Otettiin Elävänä; Isän Jumalan Tykö, Ylös Taivaaseen. 

/ Minä uskon, että Jeesus Kristus, meidän Herramme ja Vapahtajamme:

/ On Tuleva Taivaasta, Isän Jumalan Aivoituksen Mukaan;

/ minun elämäni viimeisenä päivänä, noutamaan minun elämäni, Iankaikkiseen Elämään, 

/ ja minä uskon, näkeväni omilla silmilläni ja sydämelläni,

/ Kirkastetun, Ylösnousseen Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen Elävänä;

/ sillä hetkellä; kun minun ruumiistani lähtee elämä pois.

/ Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän Antoi ainokaisen Poikansa,

/ ettei yksikään, joka Häneen Uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi Iankaikkinen Elämä.

/ Tule, Herra Jeesus!

 

4.) Luetaan yksi koko luku  Evankeliumia:

    Matteuksen-, Markuksen-, Luukkaan- tai Johanneksen Evankeliumista.                                             

 

5.) Herran  siunaus:

 

Herra siunatkoon teitä ja

Herra siunatkoon sinua Israel

ja Herra varjelkoon teitä.

Herra valistakoon kasvonsa teille

ja olkoon teille armollinen.

Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne

ja antakoon teille rauhan.

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Aamen.”