Uusialku.net

 

 

JOHANNEKSEN EVANKELIUMI EVANKELIUMIN VALOSSA:

Päivitetty 31.05.2008


Johanneksen Evankeliumi 1. luku.

1. Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

Joh.10:30. Joh.17:5.

2. Hän oli alussa Jumalan tykönä.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Luuk.12:8-10. Matt.3:13-17. Joh.8:58.

Joh.10:30.

3. Kaikki on saanut syntynsä Hänen kauttaan, ja ilman Häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.

Luuk.12:8-10. Joh.10:30.

4. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. .Joh.5:26-27. Joh.11:25-26. Luuk.12:8-10.

Joh.10:30.

5. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt.

Joh.3:16-21. Joh.8:12. Joh.9:5. Joh.12:35.

Joh.12:44-50. Joh.7:16-18.

6. Oli mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä oli Johannes.

Matt.3:1-17. Matt.11:1-15. Mark.1:1-11.

Luuk.1:1-80. Luuk.3:2-18.

7. Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa.

Matt.3:1-17. Joh.1:26-36.

8. Ei hän ollut Se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan.

Luuk.1:1-80.

9. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan.

Joh.3:16-21. Joh.9:1-5. Joh.12:44-50.

10. Maailmassa Hän oli, ja maailma on Hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei Häntä tuntenut.

Joh.8:58. Joh.3:16. Joh.10:30.

11. Hän tuli omiensa tykö, ja Hänen omansa eivät ottaneet Häntä vastaan.

Joh.5:31-47. Joh.8:42-47.

12. Mutta kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat Hänen nimeensä,

Joh.3:13-21.

13. jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta.

Joh.3:1-21. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:1-17. Joh.1:26-36.

Joh.11:25-27. Matt.10:1-42. Joh.10:30.

Matt.6:9-13.

14. Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme Hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja Hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Luuk.1:26-35. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Joh.1:26-36. Joh.3:1-21.

15. Johannes todisti Hänestä ja huusi sanoen: "Tämä on Se, josta minä sanoin: Se, joka minun jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni, sillä Hän on ollut ennen kuin minä."

Matt.3:1-17. Mark.1:1-11. Joh.1:26-36. Joh.8:58.

16. Ja Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon päälle.

Joh.3:1-21. Joh.13:16.

17. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.

Joh.3:1-21. Joh.7:16-19.

18. Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on Hänet ilmoittanut.

Matt.11:25-30. Luuk.10:22. Joh.6:46. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Mark.1:9-11.

Joh.5:37-47. Joh.3:1-21.

19. Ja tämä on Johanneksen todistus, kun juutalaiset lähettivät hänen luoksensa Jerusalemista pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä: "Kuka sinä olet?"

Joh.5:33-34.

20. Ja hän tunnusti eikä kieltänyt; ja hän tunnusti: "Minä en ole Kristus".

Joh.3:27-36.

21. Ja he kysyivät häneltä: "Mikä sitten? Oletko sinä Elias?" Hän sanoi: "En ole". "Se profeettako olet?" Hän vastasi: "En".

22. Niin he sanoivat hänelle: "Kuka olet, että voisimme antaa vastauksen niille, jotka meidät lähettivät? Mitä sanot itsestäsi?"

23. Hän sanoi: "Minä olen huutavan ääni erämaassa: 'Tehkää tie tasaiseksi Herralle', niinkuin profeetta Esaias on sanonut."

Matt.3:1-17. Mark.1:1-11. Luuk.3:2-18.

Joh.1:26-36.

24. Ja lähetetyt olivat fariseuksia;

25. ja he kysyivät häneltä ja sanoivat hänelle: "Miksi sitten kastat, jos et ole Kristus etkä Elias etkä Se profeetta?"

26. Johannes vastasi heille sanoen: "Minä kastan vedellä; mutta teidän keskellänne seisoo Hän, jota te ette tunne.

Matt.3:1-17. Mark.1:1-11. Luuk.3:15-18.

27. Hän on Se, Joka tulee minun jälkeeni ja Jonka kengänpaulaa minä en ole arvollinen päästämään."

28. Tämä tapahtui Betaniassa, Jordanin tuolla puolella, jossa Johannes oli kastamassa.

Matt.3:1-17.

29. Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!

Joh.3:1-21.

30. Tämä on Se, josta minä sanoin: 'Minun jälkeeni tulee Mies, joka on ollut minun edelläni, sillä Hän on olut ennen kuin minä'.

31. Ja minä en tuntenut Häntä; mutta sitä varten, että Hän tulisi julki Israelille, minä olen tullut vedellä kastamaan."

32. Ja Johannes todisti sanoen: "Minä näin Hengen laskeutuvan Taivaasta alas niinkuin kyyhkysen, ja se jäi Hänen päällensä.

Matt.3:1-17. Mark.1:1-11. Luuk.3:21-22.

33. Ja minä en tuntenut Häntä; mutta Hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle: 'Se, Jonka päälle sinä näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, Hän on Se, joka kastaa Pyhällä Hengellä'.

Matt.3:11-17. Luuk.3:15-18.

34. Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan Poika."

Joh.1:26-29. Joh.5:31-37.

35. Seuraavana päivänä Johannes taas seisoi siellä ja kaksi hänen opetuslapsistansa.

36. Ja kiinnittäen katseensa Jeesukseen, Joka siellä käveli, hän sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa!"

Joh.5:31-37.

37. Ja ne kaksi opetuslasta kuulivat hänen näin puhuvan ja seurasivat Jeesusta.

38. Niin Jeesus kääntyi ja nähdessään heidän seuraavan sanoi heille: "Mitä te etsitte?" He vastasivat hänelle: "Rabbi" - se on käännettynä: Opettaja - "missä Sinä majailet?"

39. Hän sanoi heille: "Tulkaa ja katsokaa". Niin he menivät ja näkivät, missä Hän majaili, ja viipyivät Hänen tykönään sen päivän. Silloin oli noin kymmenes hetki.

40. Andreas, Simon Pietarin veli, oli toinen niistä kahdesta, jotka olivat kuulleet, mitä Johannes sanoi, ja seuranneet Jeesusta.

Matt.4:18-20.

41. Hän tapasi ensin veljensä Simonin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet Messiaan", se on käännettynä Kristus.

42. Ja hän vei hänet Jeesuksen tykö. Jeesus kiinnitti katseensa häneen ja sanoi: "Sinä olet Simon, Johanneksen poika, sinun nimesi on oleva Keefas", joka käännettynä on Pietari

Matt.16:13-20.

43. Seuraavana päivänä Jeesus tahtoi lähteä Galileaan; ja Hän tapasi Filippuksen ja sanoi hänelle: "Seuraa Minua".

44. Ja Filippus oli Beetsaidasta, Andreaan ja Pietarin kaupungista.

45. Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet Sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin Pojan, Nasaretista".

Matt.2:1-23. Luuk.1:26-38. Matt.1:16-25.

Luuk.2:1-52. Matt.3:13-17. Joh.1:19-36.

46. Natanael sanoi hänelle: "Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?" Filippus sanoi hänelle: "Tule ja katso".

Matt.2:23.

47. Jeesus näki Natanaelin tulevan tykönsä ja sanoi hänestä: "Katso, oikea Israelilainen, jossa ei vilppiä ole!"

48. Natanael sanoi Hänelle: "Mistä minut tunnet?" Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Ennen kuin Filippus sinua kutsui, kun olit viikunapuun alla, näin Minä sinut".

49. Natanael vastasi ja sanoi Hänelle: "Rabbi, Sinä olet Jumalan Poika, Sinä olet Israelin kuningas".

Matt.16:16-17. Joh.6:67-71. Joh.11:25-27.

Joh.7:16-18.

50. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sentähden, että Minä sanoin sinulle: 'Minä näin sinut viikunapuun alla', sinä uskot. Sinä saat nähdä suurempia, kuin nämä ovat."

51. Ja Hän sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti Minä sanon teille: te saatte nähdä Taivaan avoinna ja Jumalan enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan alas Ihmisen Pojan päälle."

Matt.3:13-17. Mark.1:9-15. Luuk.22:39-46.

Joh.3:1-21.

 

 

Johanneksen Evankeliumi 2. luku.

1. Ja kolmantena päivänä oli häät Galilean Kaanassa, ja Jeesuksen äiti oli siellä.

2. Ja myös Jeesus ja Hänen opetuslapsensa olivat kutsutut häihin.

3. Ja kun viini loppui, sanoi Jeesuksen äiti Hänelle: "Heillä ei ole viiniä".

4.Jeesus sanoi hänelle: "Mitä sinä tahdot Minusta, vaimo? Minun aikani ei ole vielä tullut."

Joh.7:6.

5. Hänen äitinsä sanoi palvelijoille: "Mitä Hän teille sanoo, se tehkää".

Luuk.2:41-52.

6. Niin oli siinä juutalaisten puhdistamistavan mukaan kuusi kivistä vesiastiaa, kukin kahden tai kolmen mitan vetoinen.

Mark.7:3.

7. Jeesus sanoi heille: "Täyttäkää astiat vedellä". Ja he täyttivät ne reunoja myöten.

8. Ja Hän sanoi heille: "Ammentakaa nyt ja viekää edeskäyvälle". Ja he veivät.

9. Mutta kun edeskäypä maistoi vettä, joka oli muuttunut viiniksi, eikä tiennyt, mistä se oli tullut - mutta palvelijat, jotka veden olivat ammentaneet, tiesivät sen - kutsui edeskäypä yljän

10. ja sanoi hänelle: "Jokainen panee ensin esille hyvän viinin ja sitten, kun juopuvat, huonomman. Sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti."

11. Tämän ensimmäisen tunnustekonsa Jeesus teki Galilean Kaanassa ja ilmoitti kirkkautensa; ja Hänen opetuslapsensa uskoivat Häneen.

Joh.1:14.

12. Sen jälkeen Hän meni alas Kapernaumiin, Hän ja Hänen äitinsä ja veljensä ja opetuslapsensa; ja siellä he eivät viipyneet monta päivää.

13. Ja juutalaisten pääsiäinen oli lähellä, ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin.

Luuk.2:41-52.

14. Niin Hän tapasi pyhäkössä ne, jotka myivät härkiä ja lampaita ja kyyhkysiä, ja rahanvaihtajat istumassa.

Matt.21:12-17. Mark.11:15-18. Luuk.19:45-48.

Matt.6:24.

15. Ja Hän teki nuorista ruoskan ja ajoi ulos pyhäköstä heidät kaikki lampaineen ja härkineen ja kaasi vaihtajain rahat maahan ja työnsi heidän pöytänsä kumoon.

Matt.4:10. Matt.6:24.

16. Ja Hän sanoi kyyhkysten myyjille: "Viekää pois nämä täältä. Älkää tehkö Minun Isäni Huonetta markkinahuoneeksi."

Matt.21:12-13. Mark.11:15-18. Luuk.16:13.

17. Silloin Hänen opetuslapsensa muistivat, että on kirjoitettu: "Kiivaus Sinun Huoneesi puolesta kuluttaa Minut".

Mark.11:15-18.

18. Niin juutalaiset vastasivat ja sanoivat Hänelle: "Minkä merkin Sinä näytät meille, koska näitä teet?"

Matt.16:1-4. Mark.8:11-21. Joh.6:28-40.

19. Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin Minä pystytän sen kolmessa päivässä".

Matt.26:59-64. Matt.27:38-66. Mark.14:53-72.

Mark.15:25-41.

20. Niin juutalaiset sanoivat: "Neljäkymmentä kuusi vuotta on tätä temppeliä rakennettu, ja Sinäkö pystytät sen kolmessa päivässä?"

21. Mutta Hän puhui ruumiinsa temppelistä.

Matt.3:13-17.

22. Kun Hän sitten oli noussut kuolleista, muistivat Hänen opetuslapsensa, että Hän oli tämän sanonut; ja he uskoivat Raamatun ja sen Sanan, jonka Jeesus oli Sanonut.

Luuk.24:8. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:1-20.

Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

23. Mutta kun Hän oli Jerusalemissa pääsiäisenä, juhlan aikana, uskoivat monet Hänen nimeensä, nähdessään Hänen tunnustekonsa, jotka Hän teki.

24. Mutta Jeesus itse ei uskonut itseänsä heille, sentähden että Hän tunsi kaikki

Joh.12:48.

25. eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä Hän tiesi itse, mitä ihmisessä on.

Joh.6:63-71. Joh.12:48. Joh.1:9-14. Joh.1:17-18.

 

 

Johanneksen Evankeliumi 3. luku.

1. Mutta oli mies, fariseusten joukosta, nimeltä Nikodeemus, juutalaisten hallitusmiehiä.

Joh.7:50-53. Joh.19:39-42.

2. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi Hänelle: "Rabbi, me tiedämme, että Sinun Opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita Sinä teet, ellei Jumala ole Hänen kanssansa."

Joh.9:13-41.

3. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti Minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan Valtakuntaa".

Joh.3:16. Joh.11:21-27. Joh.11:38-44.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Joh.1:26-36. Matt.6:9-13.

4. Nikodeemus sanoi Hänelle: "Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?"

5. Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti Minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan Valtakuntaan.

Mark.16:15-16. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16. Matt.6:9-13.

Joh.10:30.

6. Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on Henki.

Joh.1:9-18. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-52. Matt.3:13-17. Joh.5:19-30.

Joh.3:31-36. Joh.1:26-36. Joh.4:23-24.

Matt.16:13-19. Mark.14:22-25. Joh.6:63.

Joh.11:21-27. Joh.11:38-44. Luuk.23:33-46.

Matt.28:1-20. Joh.13:18. Joh.20:19-23.

Matt.6:9-13. Joh.11:25-26. Joh.3:16.

Joh.10:30. Joh.7:16-18.

7. Älä ihmettele, että Minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:1-20.

Matt.6:9-13. Joh.13:18. Luuk.11:9-13. Joh.3:16.

Joh.10:30. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

8. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt."

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

Joh.7:16-18. Joh.16:5-15. Matt.6:24.

Joh.16:33. Luuk.17:20-21. Matt.22:36-40.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.12:44-50.

9. Nikodeemus vastasi ja sanoi Hänelle: "Kuinka tämä voi tapahtua?"

10. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sinä olet Israelin opettaja etkä tätä tiedä!

Matt.22:34-40. Joh.7:14-19. Luuk.14:33-35.

Matt.6:24.

11. Totisesti, totisesti Minä sanon sinulle: me puhumme, mitä tiedämme, ja todistamme, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme.

Joh.3:31-36. Joh.7:16-19. Joh.8:28-29.

Joh.12:44-50.

12. Jos ette usko, kun Minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos Minä puhun teille Taivaallisista?

Joh.7:32-39.

13. Ei kukaan ole noussut ylös Taivaaseen, paitsi Hän, joka Taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, Joka on Taivaassa.

Joh.6:62-63. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Joh.1:9-18. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.3:16. Matt.6:9-13. Joh.10:30. Joh.14:6.

14. Ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän,

Joh.8:28-29. Joh.12:23-32. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:1-20. Joh.13:18. Joh.10:16. Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63.

15. että jokaisella, joka Häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.

Mark.16:9-20. Joh.6:40. Joh.20:30-31.

Joh.12:44-50. Joh.11:21-27. Joh.11:38-44.

Joh.3:16. Joh.10:16.Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.10:30. Matt.6:9-13. Joh.14:6. Joh.6:63.

16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Joh.12:44-50. Joh.7:16-18.

Joh.11:25-27. Luuk.23:33-46. Matt.28:1-20.

Joh.13:18. Joh.10:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63.

17. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma Hänen kauttansa pelastuisi.

Joh.12:44-50. Joh.1:17-18.

Joh.14:6. Joh.6:63. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:1-20. Joh.13:18.

Joh.10:30. Joh.3:16. Matt.22:36-40. Mark.6:9-13.

18. Joka uskoo Häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.

Joh.5:19-30. Joh.11:25-27. Joh.12:42-50.

Matt.6:9-13. Joh.10:30. Joh.14:6. Joh.6:63.

19. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.

Joh.1:1-5. Joh.1:9-18. Luuk.17:26-30.

Mark.7:20-23.

20. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Matt.22:36-40. Mark.10:19. Matt.6:24.

Mark.7:20-23.

21. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt."

Joh.8:12. Joh.7:16-18.

22. Sen jälkeen Jeesus meni opetuslapsineen Juudean maaseudulle ja oleskeli siellä heidän kanssaan ja kastoi.

Joh.4:1-2.

23. Mutta Johanneskin kastoi Ainonissa lähellä Salimia, koska siellä oli paljon vettä; ja ihmiset tulivat ja antoivat kastaa itsensä.

Matt.3:1-17. Mark.1:1-11. Joh.1:26-36.

24. Sillä Johannesta ei vielä oltu heitetty vankeuteen.

Matt.14:1-14.

25. Niin Johanneksen opetuslapset rupesivat väittelemään erään juutalaisen kanssa puhdistuksesta.

26. Ja he tulivat Johanneksen luo ja sanoivat hänelle: "Rabbi, Se, joka oli sinun kanssasi Jordanin tuolla puolella ja josta sinä olet todistanut, katso, Hän kastaa, ja kaikki menevät Hänen tykönsä".

Joh.1:1-36. Mark.1:1-11. Joh.4:1-2. Joh.3:5.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:1-20.

Joh.13:18. Joh.10:16. Joh.3:16. Joh.10:27-30.

Matt.6:9-13.

27. Johannes vastasi ja sanoi: "Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta.

Joh.3:5. Joh.3:16. Joh.10:27-30. Joh.10:16.

28. Te olette itse minun todistajani, että minä sanoin: en minä ole Kristus, vaan minä olen Hänen edellänsä lähetetty.

Mark.1:1-11. Luuk.1:1-80. Luuk.7:27.

Joh.1:1-36. Matt.3:1-17.

29. Jolla on morsian, se on ylkä; mutta yljän ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljän äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi.

Matt.9:15-17. Matt.3:13-17. Matt.6:9-13.

30. Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä.

Matt.3:13-17. Joh.1:1-36. Joh.3:26. Joh.5:31-37.

Luuk.1:1-80. Joh.14:6.

31. Hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaikkien. Joka on syntyisin maasta, se on maasta, ja maasta on, mitä hän puhuu; Hän, joka Taivaasta tulee, on yli kaikkien.

Joh.8:23-29. Joh.16:1-15. Joh.18:36-37.

Joh.14:6. Joh.6:63.

32. Ja mitä Hän on nähnyt ja kuullut, sitä Hän todistaa; ja Hänen todistustansa ei kukaan ota vastaan.

Joh.3:1-21. Joh.5:19-27. Joh.8:21-29.

Joh.12:44-50. Joh.14:8-21.

33. Joka ottaa vastaan Hänen todistuksensa, se sinetillä vahvistaa, että Jumala on totinen.

Matt.3:13-17. Joh.1:26-36.

34. Sillä Hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan Sanoja; sillä ei Jumala anna Henkeä mitalla.

Joh.16:5-15. Joh.3:16. Joh.14:6.

Joh.6:63. Joh.10:30.

35. Isä rakastaa Poikaa ja on antanut kaikki Hänen käteensä.

Matt.11:25-30. Matt.28:18-20. Luuk.10:21-24.

Joh.13:3. Joh.17:1-5. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-52. Matt.3:13-17. Joh.10:16.

Luuk.23:33-46. Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.10:30.

Matt.6:9-13. Joh.12:44-50. Joh.14:6. Joh.6:63.

36. Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä."

Joh.6:49-59. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:1-20. Joh.13:18. Joh.5:23-24. Matt.6:24. Joh.12:37-50. Joh.3:13-21. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

Joh.7:16-18. Joh.14:6. Joh.6:63.

 

 

Johanneksen Evankeliumi 4. luku.

1. Kun nyt Herra sai tietää fariseusten kuulleen, että Jeesus teki opetuslapsiksi ja kastoi useampia kuin Johannes

Joh.3:22. Joh.3:26. Joh.4:2. Matt.3:13-17.

Joh.1:26-42. Joh.3:3-21. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20.

Joh.13:18.

2. - vaikka Jeesus ei itse kastanut, vaan Hänen opetuslapsensa -

Joh.3:16. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63.

3. jätti Hän Juudean ja meni taas Galileaan

4. Mutta Hänen oli kuljettava Samarian kautta.

5. Niin Hän tuli Sykar nimiseen Samarian kaupunkiin, joka oli lähellä sitä maa-aluetta, minkä Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille.

6. Ja siellä oli Jaakobin lähde. Kun nyt Jeesus oli matkasta väsynyt, istui Hän lähteen reunalle. Ja oli noin kuudes hetki.

7. Niin tuli eräs Samarian nainen ammentamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle: "Anna Minulle juoda".

8. Sillä Hänen opetuslapsensa olivat lähteneet kaupunkiin ruokaa ostamaan.

9. Niin Samarian nainen sanoi Hänelle: "Kuinka Sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta, samarialaiselta naiselta?" Sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa.

Luuk.9:51-62. Joh.8:48-59.

10. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka Se on, joka sinulle sanoo: 'Anna Minulle juoda', niin sinä pyytäisit Häneltä, ja Hän antaisi sinulle elävää vettä."

Joh.8:58. Joh.10:27-30.

11. Nainen sanoi Hänelle: "Herra, eipä Sinulla ole ammennusastiaa, ja kaivo on syvä; mistä Sinulla sitten on se elävä vesi?

12. Et kai Sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä, hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa?"

13. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen,

Joh.6:58.

14. mutta joka juo sitä vettä, jota Minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka Minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään".

Joh.6:27. Joh.6:35. Joh.7:37-39. Joh.3:3-8.

15. Nainen sanoi Hänelle: "Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa".

16. Jeesus sanoi hänelle: "Mene, kutsu miehesi ja tule tänne".

17. Nainen vastasi ja sanoi: "Ei minulla ole miestä". Jeesus sanoi hänelle: "Oikein sinä sanoit: 'Ei minulla ole miestä',

Matt.5:31-32. Mark.10:2-12. Joh.3:16-21.

18. sillä viisi miestä sinulla on ollut, ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi; siinä sanoit totuuden."

Joh.3:16-21. Joh.18:37. Joh.1:14-18.

19. Nainen sanoi Hänelle: "Herra, minä näen, että Sinä olet profeetta.

Joh.4:44. Matt.4:4. Joh.7:24. Joh.8:15-16.

20. Meidän isämme ovat kumartaen rukoilleet tällä vuorella; ja Te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee kumartaen rukoilla."

21. Jeesus sanoi hänelle: "Vaimo, usko Minua! Tulee aika, jolloin ette rukoile Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa.

22. Te kumarratte sitä, mitä ette tunne; me kumarramme sitä, minkä me tunnemme. Sillä pelastus on juutalaisista.

Luuk.24:36-53.

23. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää Hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo.

Matt.6:9-13.

24. Jumala on Henki; ja jotka Häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla Hengessä ja totuudessa."

Matt.6:9-13.

25. Nainen sanoi Hänelle: "Minä tiedän, että Messias on tuleva, Hän, jota sanotaan Kristukseksi; kun Hän tulee, ilmoittaa Hän meille kaikki".

Joh.1:41-42.

26. Jeesus sanoi hänelle: "Minä Olen Se, Minä, Joka puhun sinun kanssasi".

Matt.26:63-66. Joh.9:35-38. Joh.10:27-30.

Joh.6:33-40.

27. Samassa Hänen opetuslapsensa tulivat; ja he ihmettelivät, että Hän puhui naisen kanssa. Kuitenkaan ei kukaan sanonut: "Mitä pyydät?" tai: "Mitä puhelet hänen kanssaan?"

28. Niin nainen jätti vesiastiansa ja meni kaupunkiin ja sanoi ihmisille.

Matt.4:18-22.

29. "Tulkaa katsomaan Miestä, joka on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Eihän Se vain liene Kristus?"

Joh.4:16-19. Joh.4:25-26.

30. Niin he lähtivät kaupungista ja menivät Hänen luoksensa.

31. Sillävälin opetuslapset pyysivät Häntä sanoen: "Rabbi, syö!"

32. Mutta Hän sanoi heille: "Minulla on syötävänä ruokaa, josta te ette tiedä".

33. Niin opetuslapset sanoivat keskenään: "Lieneekö joku tuonut Hänelle syötävää?"

34. Jeesus sanoi heille: "Minun ruokani on se, että Minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän Hänen tekonsa.

Joh.6:38-40. Joh.17:1-26. Joh.17:16-18.

35. Ettekö sano: 'Vielä on neljä kuukautta, niin elonleikkuu joutuu'? Katso, Minä sanon teille: nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi.

Matt.9:37-38. Luuk.10:2.

36. Jo nyt saa leikkaaja palkan ja kokoaa hedelmää iankaikkiseen elämään, että kylväjä ja leikkaaja saisivat yhdessä iloita.

Joh.3:16. Joh.14:6. Joh.6:63. Matt.6:9-13.

37. Sillä tässä on se Sana tosi, että toinen on kylväjä, ja leikkaaja toinen.

38. Minä olen lähettänyt teidät leikkaamaan sitä, josta te ette ole vaivaa nähneet; toiset ovat vaivan nähneet, ja te olette päässeet heidän vaivansa hedelmille."

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Joh.20:19-23.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16.

Joh.14:6. Joh.6:63. Matt.6:9-13.

39. Ja monet samarialaiset siitä kaupungista uskoivat Häneen naisen puheen tähden, kun tämä todisti: "Hän on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt".

Joh.4:16-19. Joh.4:25-26.

40. Kun nyt samarialaiset tulivat Hänen luoksensa, pyysivät he Häntä viipymään heidän luonaan; ja Hän viipyi siellä kaksi päivää.

41. Ja vielä paljoa useammat uskoivat Hänen Sanansa tähden,

42. ja he sanoivat naiselle: "Emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä me itse olemme kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti on maailman Vapahtaja".

Joh.10:27-30. Joh.17:1-26. Matt.4:4. Mark.6:4.

43. Mutta niiden kahden päivän kuluttua Hän lähti sieltä Galileaan.

44. Sillä Jeesus itse todisti, ettei profeetalla ole arvoa omassa isiensä maassa.

Matt.13:57. Mark.6:4. Luuk.4:24.

45. Kun Hän siis tuli Galileaan, ottivat Galilealaiset Hänet vastaan, koska olivat nähneet kaikki, mitä Hän oli tehnyt Jerusalemissa juhlan aikana; sillä hekin olivat tulleet juhlille.

Joh.2:23-25.

46. Niin Hän tuli taas Galilean Kaanaan, josssa Hän oli tehnyt veden viiniksi. Ja Kapernaumissa oli eräs kuninkaan virkamies, jonka poika sairasti.

Joh.2:1-11.

47. Kun hän kuuli Jeesuksen tulleen Juudeasta Galileaan, meni hän Hänen luoksensa ja pyysi Häntä tulemaan ja parantamaan hänen poikansa: sillä tämä oli kuolemaisillaan.

48. Niin Jeesus sanoi hänelle: "Ellette näe merkkejä ja ihmeitä, te ette usko".

Joh.2:18-25. Joh.20:29. Joh.11:25-26.

49. Kuninkaan virkamies sanoi Hänelle: "Herra, tule, ennenkuin minun lapseni kuolee".

50. Jeesus sanoi hänelle: "Mene, sinun poikasi elää". Ja mies uskoi Sanan, jonka Jeesus sanoi hänelle, ja meni.

51. Ja jo hänen ollessaan paluumatkalla hänen palvelijansa kohtasivat hänet ja sanoivat, että hänen poikansa eli.

52. Niin hän tiedusteli heiltä, millä hetkellä hän oli alkanut toipua. Ja he sanoivat hänelle: "Eilen seitsemännellä hetkellä kuume lähti hänestä".

53. Niin isä ymmärsi, että se oli tapahtunut sillä hetkellä, jolloin Jeesus oli sanonut hänelle: "Sinun poikasi elää". Ja hän uskoi, hän ja koko hänen huonekuntansa.

54. Tämä oli taas tunnusteko, toinen, jonka Jeesus teki, tultuaan Juudeasta Galileaan.

Joh.2:1-11.

 

 

Johanneksen Evankeliumi. 5 luku.

1. Sen jälkeen oli juutalaisten juhla, ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin.

Luuk2:41-52. Joh. 7:1-19.

2. Ja Jerusalemissa oli Lammasportin luona lammikko, jonka nimi hebreankielellä on Betesda, ja sen reunalla on viisi pylväskäytävää.

3. Niin makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja näivetystautisia, jotka odottivat veden liikuttamista.

4. -------

5. Ja siellä oli mies, joka oli sairastanut kolmekymmentä kahdeksan vuotta.

6.Kun Jeesus näki hänen siinä makaavan ja tiesi hänen jo kauan aikaa sairastaneen, sanoi Hän hänelle: "Tahdotko tulla terveeksi?"

7. Sairas vastasi Hänelle: "Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon, kun vesi on kuohutettu; ja kun minä olen menemässä, astuu toinen sinne ennen minua".

8. Jeesus sanoi hänelle: "Nouse, ota vuoteesi ja käy".

Joh.2:4-5.

9. Ja mies tuli kohta terveeksi ja otti vuoteensa ja kävi. Mutta se päivä oli sapatti.

Joh.9:1-41. Matt.22:36-40. Joh.3:16.

10. Sentähden juutalaiset sanoivat parannetulle: "Nyt on sapatti, eikä sinun ole lupa kantaa vuodetta".

11. Hän vastasi heille: "Se, joka teki minut terveeksi, sanoi minulle: 'Ota vuoteesi ja käy'."

Joh.5:8. Joh.3:16.

12. He kysyivät häneltä: "Kuka on Se Mies, Joka sanoi sinulle: 'Ota vuoteesi ja käy'?"

13. Mutta parannettu ei tiennyt, kuka Se oli: sillä Jeesus oli poistunut, kun siinä paikassa oli paljon kansaa.

Joh.5:8.

14. Sen jälkeen Jeesus tapasi hänet pyhäkössä ja sanoi hänelle: "Katso, sinä olet tullut terveeksi; älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin pahempaa tapahtuisi

Joh.8:1-12.

15. Niin mies meni ja ilmoitti juutalaisille, että Jeesus oli hänet terveeksi tehnyt.

16. Ja sentähden juutalaiset vainosivat Jeesusta, koska Hän semmoista teki sapattina.

Matt.12:9-14.

17. Mutta Jeesus vastasi heille: "Minun Isäni tekee yhäti työtä, ja Minä myös teen työtä".

Joh.9:4. Joh.14:10-27. Joh.3:16. Joh.14:6.

Joh.6:63. Matt.6:9-13.

18. Sentähden juutalaiset vielä enemmän tavoittelivat Häntä tappaaksensa, kun Hän ei ainoastaan kumonnut sapattia, vaan myös sanoi Jumalaa Isäksensä, tehden itsensä Jumalan vertaiseksi.

Joh.10:31-39.

19. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Totisesti, totisesti Minä sanon teille: Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän tekevän; sillä mitä Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee.

Joh.8:37-59. Joh.7:16-19. Joh.12:44-50.

20. Sillä Isä rakastaa Poikaa ja näyttää Hänelle kaikki, mitä Hän itse tekee; ja Hän on näyttävä Hänelle suurempia tekoja kuin nämä, niin että te ihmettelette.

Joh.3:31-36.

21. Sillä niin kuin Isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös Poika tekee eläviksi, ketkä Hän tahtoo.

Joh.4:24. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Joh.3:1-21.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Luuk.10:21-24. Joh.11:21-27. Joh.11:37-44.

Joh.10:30. Matt.6:9-13. Joh.14:6. Joh.6:63.

22. Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan Hän on antanut kaiken tuomion Pojalle,

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Joh.3:1-21. Joh.12:44-50. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.10:30. Joh.20:19-23. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63.

23. että kaikki kunnioittaisivat Poikaa, niinkuin he kunnioittavat Isää. Joka ei kunnioita Poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on Hänet lähettänyt.

Luuk.10:16-24. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.12:8-12.

Joh.6:32-71. Matt.11:25-30. Matt.6:24.

Luuk.21:1-4. Joh.7:16-18. Joh.10:30. Joh.17:1-26.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.3:16. Matt.6:9-13. Joh.14:6. Joh.6:63.

24. Totisesti, totisesti Minä sanon teille: joka kuulee Minun Sanani ja uskoo Häneen, joka on Minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.

Luuk.23:33-46. Joh.3:13-21. Joh.6:40. Joh.6:47.

Joh.8:51. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Joh.11:25-26. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.10:30. Matt.6:9-13. Joh.14:6.

Joh.6:63.

25. Totisesti, totisesti Minä sanon teille: aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan Pojan äänen, ja jotka sen kuulevat, ne saavat elää.

Joh.1:1-5. Joh.3:3-21. Joh.11:21-27. Joh.11:39-44.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.3:16.

26. Sillä niinkuin Isällä on Elämä itsessänsä, niin Hän on antanut Elämän myös Pojalle, niin että myös Hänellä on Elämä itsessänsä.

Joh.1:1-18. Matt.11:25-30.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.6:53-59. Joh.13:18. Joh.11:25-26.

Luuk.11:9-13. Joh.3:3-21. Joh.14:6. Joh.8:12.

Joh.10:30. Matt.6:9-13. Joh.6:63.

27. Ja Hän on antanut Hänelle vallan Tuomita, koska Hän on Ihmisen Poika.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Joh.12:44-50. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.10:30.

Matt.6:9-13. Joh.14:6. Joh.6:63.

28. Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat Hänen äänensä

Joh.11:21-27. Joh.11:38-44. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:3-21. Matt.25:31-46. Joh.10:30. Joh.14:6. Joh.6:63.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

29. ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen

Matt.16:27. Matt.25:31-46. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.12:44-50. Matt.7:21-23. Joh.14:6. Joh.6:63.

30. En Minä itsestäni voi mitään tehdä. Niinkuin Minä kuulen, niin Minä tuomitsen; ja Minun tuomioni on oikea, sillä Minä en kysy omaa tahtoani, vaan Hänen tahtoaan, joka on Minut lähettänyt.

Joh.6:37-40. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.10:30.

Matt.6:9-13. Joh.14:6. Joh.6:63.

31. Jos Minä itsestäni todistan, ei Minun todistukseni ole pätevä.

Joh.8:54. Joh.7:16-18. Joh.16:5-15.

32. On toinen, joka todistaa Minusta, ja Minä tiedän, että se todistus, jonka hän Minusta todistaa, on pätevä.

Matt.3:13-17. Joh.17:5. Joh.8:14-18. Luuk1:26-56.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Joh.1:26-36.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.16:5-15.

Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

33. Te lähetitte lähettiläät Johanneksen luo, ja hän todisti sen, mikä totta on.

Matt.3:1-17. Joh.1:19-36.

34. Mutta Minä en ota ihmiseltä todistusta, vaan puhun tämän, että te pelastuisitte.

Joh.7:16-19. Joh.18:36-37. Joh.3:16.

Joh.14:6. Joh.6:63.

35. Hän oli palava ja loistava lamppu, mutta te tahdoitte ainoastaan hetken iloitella hänen valossansa.

Matt.11:1-15.

36. Mutta Minulla on todistus, joka on suurempi kuin Johanneksen; sillä ne teot, jotka Isä on antanut Minun täytettäväkseni, ne teot, jotka Minä teen, todistavat Minusta, että Isä on Minut lähettänyt.

Joh.10:25-30. Joh.14:11. Luuk.1:1-80.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:1-17.

Joh.13:1. Joh.19:23-30. Matt.28:1-20.

Joh.13:18. Joh.3:16. Matt. 6:9-13.

37. Ja Isä, joka on Minut lähettänyt, Hän on todistanut Minusta. Te ette ole koskaan kuulleet Hänen ääntänsä ettekä nähneet Hänen muotoansa,

Luuk.9:35. Joh.8:18. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Joh.3:16. Joh.8:56-59.

Matt.3:13-17. Joh.19:23-30. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63.

38. eikä teillä ole Hänen Sanaaansa teissä pysyväisenä; sillä te ette usko Sitä, Jonka Hän on lähettänyt.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Mark.7:20-23. Joh.8:23-24.

Matt.19:13-30. Joh.12:44-50. Joh.3:16. Joh.10:30.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.14:6. Joh.6:63. Matt.6:9-13.

39. Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä Iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat Minusta;

Luuk.24:27. Luuk.24:44. Joh.1:45.

Matt.5:17-20. Joh.14:6. Joh.6:63.

40. ja te ette tahdo tulla Minun tyköni, että saisitte elämän.

Joh.6:40-71. Joh.8:23-24. Joh.8:12. Matt.6:24.

Joh.14:6. Joh.3:16. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Matt.6:9-13. Joh.6:63.

41. En Minä ota vastaan kunniaa ihmisiltä:

Joh.7:16-19. Joh.12:42-50. Luuk.17:20-21.

Mark.7:20-23. Joh.8:23-24. Joh.18:36-37.

Matt.6:24. Matt.6:9-13.

42. mutta Minä tunnen teidät, ettei teillä ole Jumalan rakkautta itsessänne

Luuk.16:10-17. Mark.7:20-23. Joh.12:48.

Joh.7:16-19. Joh.8:42-47. Joh.8:23-24.

Joh.15:22-25. Joh.2:24-25.

43. Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota Minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.2:1-23. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16.

Joh.10:30. Matt.6:9-13. Matt.6:24. Joh.12:42-50.

Joh.14:6. Joh.6:63.

44. Kuinka te voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee Häneltä, joka yksin on Jumala?

Matt.23:1-39. Joh.12:42-50. Luuk.16:10-17.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

Joh.7:14-19. Joh.14:6. Joh.6:63.

45. Älkää luulko, että Minä olen syyttävä teitä Isän tykönä; teillä on syyttäjänne, Mooses, johon te panette toivonne.

Joh.7:16-19. Joh.12:48. Matt.6:24.

Joh.14:6. Joh.6:63.

46. Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte Minua; sillä Minusta hän on kirjoittanut

Joh.8:37-47. Joh.7:16-19. Luuk.16:19-31.

47. Mutta jos te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te uskoisitte Minun Sanojani?"

Luuk.16:31. Joh.7:16-19. Joh.12:48. Matt.6:24.

Joh.15:22-25. Joh.8:37-47. Joh.14:6. Joh.6:63.

 

 

Johanneksen Evankeliumi 6. luku.

1. Sen jälkeen Jeesus meni Galileaan, se on Tiberiaan, järven tuolle puolelle.

2. Ja Häntä seurasi paljon kansaa, koska he näkivät ne tunnusteot, joita Hän teki sairaille.

3. Ja Jeesus nousi vuorelle ja istui sinne opetuslapsinensa.

4. Ja pääsiäinen, juutalaisten juhla, oli lähellä.

5. Kun Jeesus nosti silmänsä ja näki paljon kansaa tulevan tykönsä, sanoi Hän Filippukselle: "Mistä ostamme leipää näiden syödä?"

Joh.1:43-46.

6. Mutta sen Hän sanoi koetellakseen häntä, sillä itse Hän tiesi, mitä aikoi tehdä.

7. Filippus vastasi Hänelle: "Eivät kahdensadan denarin leivät heille riittäisi, niin että kukin saisi edes vähän".

8. Niin toinen Hänen opetuslapsistansa, Andreas, Simon Pietarin veli, sanoi Hänelle:

Joh.1:35-42. Matt.4:18-20.

9. Täällä on poikanen, jolla on viisi ohraleipää ja kaksi kalaa, mutta mitä ne ovat näin monelle?"

10. Jeesus sanoi: "Asettakaa kansa aterioimaan". Ja siinä paikassa oli paljon ruohoa. Niin miehet, luvultaan noin viisituhatta, laskeutuivat maahan.

Joh.2:1-11.

11. Ja Jeesus otti leivät ja kiitti ja jakeli istuville; samoin kaloistakin, niin paljon kuin he tahtoivat.

Matt.6:33-34.

12. Mutta kun he olivat ravitut, sanoi Hän opetuslapsillensa: "Kootkaa tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään joutuisi hukkaan".

Matt.6:33-34.

13. Niin he kokosivat ne ja täyttivät kaksitoista vakkaa palasilla, mitkä olivat viidestä ohraleivästä jääneet tähteeksi niiltä, jotka olivat aterioineet.

14. Kun nyt ihmiset näkivät sen tunnusteon, jonka Jeesus oli tehnyt, sanoivat he: "Tämä on totisesti Se profeetta, joka oli maailmaan Tuleva".

Luuk.7:11-17. Joh.7:37-40. Matt.4:4.

15. Kun nyt Jeesus huomasi, että he aikoivat tulla ja väkisin ottaa Hänet, tehdäkseen Hänet kuninkaaksi, väistyi Hän taas pois vuorelle, Hän yksinänsä.

Joh.7:14-19. Joh.2:23-25. Joh.18:28-40.

16. Mutta kun ilta tuli, menivät Hänen opetuslapsensa alas järven rantaan,

17. astuivat venheeseen ja lähtivät menemään järven toiselle puolelle, Kapernaumiin. Ja oli jo tullut pimeä, eikä Jeesus ollut vielä saapunut heidän luokseen;

18. ja järvi aaltoili ankarasti kovan tuulen puhaltaessa.

19. Kun he olivat soutaneet noin viisikolmatta tai kolmekymmentä vakomittaa, näkivät he Jeesuksen kävelevän järven päällä ja tulevan lähelle venhettä; ja he peljästyivät.

20. Mutta Hän sanoi heille: "Minä Se Olen; älkää peljätkö".

21. Niin he tahtoivat ottaa Hänet venheeseen, ja kohta venhe saapui sen maan rantaan, jonne he olivat matkalla.

22. Seuraavana päivänä kansa yhä vielä oli järven toisella puolella, sillä he olivat nähneet, ettei siellä ollut muuta venhettä kuin se yksi ja ettei Jeesus mennyt opetuslastensa kanssa venheeseen, vaan että Hänen opetuslapsensa lähtivät yksinään pois.

23. Kuitenkin oli muita venheitä tullut Tiberiaasta lähelle sitä paikkaa, jossa he olivat syöneet leipää, sittenkuin Herra oli lausunut kiitoksen.

24. Kun siis kansa näki, ettei Jeesus ollut siellä eivätkä Hänen opetuslapsensa, astuivat hekin venheisiin ja menivät Kapernaumiin ja etsivät Jeesusta.

25. Ja kun he löysivät Hänet järven toiselta puolelta, sanoivat he Hänelle: "Rabbi, milloin tulit tänne?"

26.Jeesus vastasi heille ja sanoi: "Totisesti, totisesti Minä sanon teille: ette te Minua sentähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan sentähden, että saitte syödä niitä leipiä ja tulitte ravituiksi.

Matt.4:4. Joh.8:23-24. Joh.2:23-25.

27. Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään ja jonka Ihmisen Poika on teille antava; sillä Häneen on Isä, Jumala itse, sinettinsä painanut."

Matt.3:13-17. Matt.17:5. Joh.1:26-36. Joh.5:36-37.

Joh.8:18. Joh.11:25-26. Luuk.1:26-56.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-52. Luuk.12:8-12. Matt.4:4.

Joh.3:16. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.10:30.

Matt.6:9-13.

28. Niin he sanoivat Hänelle: "Mitä meidän pitää tekemän, että me Jumalan tekoja tekisimme?"

29. Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Se on Jumalan teko, että te uskotte Häneen, jonka Jumala on lähettänyt".

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.3:1-21. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

30. He sanoivat Hänelle: "Minkä tunnusteon Sinä sitten teet, että me näkisimme sen ja uskoisimme Sinua? Minkä teon Sinä teet?

Matt.12:38-40. Matt.16:1-4. Luuk.11:29-30.

Joh.2:18-22. Joh.8:23-24. Joh.20:29. Luuk.16:10-17.

31. Meidän isämme söivät mannaa erämaassa, niinkuin kirjoitettu on: 'Hän antoi leipää taivaasta heille syötäväksi'."

32. Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti Minä sanon teille: ei Mooses antanut teille sitä leipää taivaasta, vaan Minun Isäni Antaa teille Taivaasta Totisen Leivän.

33. Sillä Jumalan Leipä on Se, Joka tulee alas Taivaasta ja antaa maailmalle Elämän."

Luuk.1:26-56. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-52.

Luuk.12:8-10. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Joh.20:19-23. Matt.28:1-20. Joh.13:18.

Joh.3:3-21. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

34. Niin he sanoivat Hänelle: "Herra, anna meille aina sitä leipää".

Joh.3:16. Joh.11:25-26. Matt.6:9-13. Matt.6:24.

Matt.4:4.

35. Jeesus sanoi heille: "Minä Olen Elämän Leipä; joka tulee Minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo Minuun, se ei koskaan janoa.

Matt.11:25-30. Joh.4:13-14. Joh.7:37-39.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Matt.6:9-13. Joh.19:23-30.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.14:6.

Joh.6:63. Joh.10:30. Matt.6:24.

36. Mutta Minä olen sanonut teille, että te olette nähneet Minut, ettekä kuitenkaan usko.

Joh.12:37-50. Matt.6:24. Joh.8:40-47.

Joh.8:23-24.

37. Kaikki, minkä Isä antaa Minulle, tulee Minun tyköni; ja sitä, joka Minun tyköni tulee, Minä en heitä ulos.

Joh.11:21-27. Joh.11:39-44. Joh.3:16. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.7:16-18. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

38. Sillä Minä olen tullut Taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan Hänen tahtonsa, joka on Minut lähettänyt.

Matt.26:39. Mark.14:36. Luuk.22:42. Joh.4:34.

Joh.5:30. Joh.12:44-50. Joh.13:34-35. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.3:1-21. Joh.7:16-18. Joh.14:6. Joh.6:63.

Matt.6:9-13. Joh.10:30.

39. Ja Minun lähettäjäni tahto on se, että Minä kaikista niistä, jotka Hän on Minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan Herätän heidät viimeisenä päivänä.

Joh.10:27-30. Joh.17:12. Joh.18:9. Joh.3:5-8.

Joh.11:21-27. Joh.11:39-44. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.14:6. Joh.6:63. Matt.6:9-13.

40. Sillä Minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo Häneen, on iankaikkinen elämä; ja Minä herätän hänet viimeisenä päivänä."

Joh.3:16. Joh.11:21-44. Joh.3:5-8.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

41. Niin juutalaiset nurisivat Häntä vastaan, koska Hän sanoi: "Minä Olen Se Leipä, joka on tullut alas Taivaasta";

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.2:1-23. Matt.3:13-17. Joh.7:15-19. Joh.3:16.

Joh.8:23-24.

42. ja he sanoivat: "Eikö tämä ole Jeesus, Joosefin poika, jonka isän ja äidin me tunnemme? Kuinka Hän sitten sanoo: 'Minä Olen tullut alas Taivaasta'?"

Matt.13:53-58. Mark.6:3. Luuk.4:22. Joh.7:27-29.

Matt.2:1-23.

43. Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Älkää nurisko keskenänne.

Matt.2:1-23. Matt.6:24. Joh.8:23-24.

44. Ei kukaan voi tulla Minun tyköni, ellei Isä, joka on Minut lähettänyt, häntä vedä; ja Minä herätän hänet viimeisenä päivänä.

Joh.11:21-27. Joh.11:39-44. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:3-17.

Luuk.11:9-13. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.14:6. Joh.6:63.

Matt.6:9-13. Joh.10:30.

45. Profeetoissa on kirjoitettuna: 'Ja he tulevat kaikki Jumalan opettamiksi'. Jokainen, joka on Isältä kuullut ja oppinut, tulee Minun tyköni.

Matt.11:25-30. Joh.3:16. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

46. Ei niin, että kukaan olisi Isää nähnyt; ainoastaan Hän, joka on Jumalasta, on nähnyt Isän.

Matt.11:25-30. Luuk.10:21-24. Joh.1:17-18.

Joh.14:6. Joh.6:63.

47. Totisesti, totisesti Minä sanon teille: joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä.

Joh.3:36. Joh.3:16. Joh.11:21-27. Joh.11:39-44.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.14:6. Joh.6:63.

Matt.6:9-13. Joh.10:30.

48. Minä Olen Elämän Leipä.

Joh.14:6. Joh.11:25-26. Matt.4:4. Matt.22:36-40.

Joh.14:21. Joh.6:51-58. Joh.6:5-15. Joh.3:16.

Matt.26:26-29. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.6:63. Joh.10:30.

Matt.6:9-13.

49. Teidän isänne söivät mannaa erämaassa, ja he kuolivat.

Matt.4:4.

50. Mutta tämä on Se Leipä, joka tulee alas Taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi.

Joh.8:23-24. Joh.6:28-40. Joh.6:5-15. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-52. Matt.3:13-17.

Matt.4:4. Joh.1:14. Joh.11:25-26. Joh.12:44-50. Mark.14:22-25. Luuk.23:33-46. Matt.28:1-20.

Joh.13:18. Joh.21:12-17. Joh.3:16. Joh.14:6.

Joh.6:63. Matt.6:9-13. Joh.10:30.

51. Minä olen Se Elävä Leipä, joka on tullut alas Taivaasta. Jos joku syö tätä Leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja Se Leipä, jonka Minä annan, on Minun lihani, maailman elämän puolesta."

Joh.3:13. Joh.6:5-15. Luuk.1:26-56. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-52. Matt.3:13-17. Mark.14:22-25.

Luuk.23:33-46. Matt.28:1-20. Joh.13:18.

Joh.14:6. Joh.6:63. Matt.6:9-13. Joh.10:30. Joh.3:16.

52. Silloin juutalaiset riitelivät keskenään sanoen: "Kuinka tämä voi antaa lihansa meille syötäväksi?"

53. Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti Minä sanon teille: ellette syö Ihmisen Pojan Lihaa ja juo Hänen Vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne.

Joh.6:5-15. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Joh.3:5-8. Matt.26:26-29.

Joh.19:23-30. Matt.28:1-20. Joh.13:18. Joh.3:16.

Joh.14:6. Joh.6:63. Luuk.11:9-13.

Matt.6:9-13. Joh.10:30.

54. Joka syö Minun Lihani ja juo Minun Vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja Minä herätän hänet viimeisenä päivänä.

Joh.6:5-15. Joh.11:21-27. Joh.11:39-44.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Matt.26:26-29. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

55. Sillä Minun Lihani on totinen ruoka, ja Minun Vereni on totinen juoma.

Joh.6:5-15. Joh.4:13-15.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Matt.26:26-29. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.3:16. Joh.10:30. Luuk.11:9-13. Matt.6:9-13.

56. Joka syö Minun Lihani ja juo Minun Vereni, se pysyy Minussa, ja Minä hänessä.

Joh.4:13-15. Joh.15:4-17. Matt.22:36-40. Matt.4:4.Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-52.

Matt.3:13-17. Joh.11:25-26. Joh.3:16. Joh.8:12. Matt.26:26-29. Luuk.23:33-46. Matt.28:1-20.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.13:18.

Matt.6:9-13. Joh.10:30.

57. Niinkuin Isä, joka Elää, on Minut Lähettänyt, ja Minä Elän Isän kautta, niin myös se, joka Minua syö, elää Minun kauttani.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-35.

Matt.3:13-17. Joh.1:26-36. Joh.6:40. Matt.26:26-29. Luuk.23:33-46. Matt.28:1-20. Joh.13:18. Joh.14:6.

Joh.6:63. Matt.4:4. Joh.1:14-18. Joh.3:16.

Luuk.11:9-13. Matt.6:9-13. Joh.10:30.

58. Tämä on Se Leipä, Joka tuli alas Taivaasta. Ei ole, niinkuin oli teidän isienne: he söivät ja kuolivat: joka tätä Leipää syö, se elää iankaikkisesti".

Matt.4:4. Joh.3:13-21. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-35. Matt.3:13-17. Joh.1:26-36. Joh.6:40. Matt.26:26-29. Luuk.23:33-46. Matt.28:1-20.

Joh.13:18. Joh.14:6. Joh.6:63. Luuk.11:9-13.

Matt.6:9-13. Joh.10:30.

59. Tämän Hän puhui synagoogassa opettaessaan Kapernaumissa.

60. Niin monet Hänen opetuslapsistansa, sen kuultuaan, sanoivat: "Tämä on kova puhe, kuka voi sitä kuulla?"

Joh.8:23-24. Joh.8:12. Joh.14:6. Joh.12:44-50.

Matt.4:4. Matt.6:24. Joh.6:63.

61. Mutta kun Jeesus sydämessään tiesi, että Hänen opetuslapsensa siitä nurisivat, sanoi Hän heille: "Loukkaako tämä teitä?

Joh.2:24-25. Matt.19:23-30. Joh.3:16. Joh.18:36.

62. Mitä sitten, jos saatte nähdä Ihmisen Pojan nousevan sinne, missä Hän oli ennen!

Mark.16:19-20. Luuk.24:44-53. Matt.6:24.

Joh.3:13-21. Joh.10:11-18. Joh.8:58. Joh.7:37-39.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Joh.14:6. Joh.6:63. Luuk.23:33-46. Matt.28:1-20. Joh.13:18. Matt.6:9-13. Joh.10:30.

63. Henki on Se, Joka Eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne Sanat, Jotka Minä Olen teille Puhunut, ovat Henki ja ovat Elämä.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Joh.3:1-21. Joh.8:23-24.

Joh.12:44-50. Luuk.23:33-46.

Matt.28:1-20. Joh.13:18. Joh.20:19-23.

Joh.14:6. Matt.6:9-13. Joh.10:30.

64. Mutta teissä on muutamia, jotka eivät usko." Sillä Jeesus tiesi alusta asti, ketkä ne olivat, jotka eivät uskoneet, ja kuka se oli, joka oli kavaltava Hänet.

Joh.2:24-25. Joh.13:11. Joh.7:16-19. Joh.8:23-24.

Mark.7:20-23. Joh.12:37-43. Joh.11:39-48.

Joh.11:53. Luuk.16:10-17. Joh.6:70-71.

65. Ja Hän sanoi: "Sentähden Minä olen sanonut teille, ettei kukaan voi tulla Minun tyköni, ellei Minun Isäni sitä hänelle anna".

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.12:44-50.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Joh.19:23-30. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.3:1-21. Matt.6:9-13. Joh.10:30.

66. Tämän tähden monet Hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois eivätkä enää vaeltaneet Hänen kanssansa.

Matt.6:24. Mark.7:20-23. Matt.19:13-30.

Luuk.14:33. Joh.8:23-24.

67. Niin Jeesus sanoi niille kahdelletoista: "Tahdotteko tekin mennä pois?"

Joh.8:23-24.

68. Simon Pietari vastasi Hänelle: "Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on Iankaikkisen Elämän Sanat;

Matt.16:13-20.

69. ja me uskomme ja ymmärrämme, että Sinä Olet Jumalan Pyhä."

Matt.14:25-33. Matt.16:13-19. Mark.8:29.

Luuk.9:20. Joh.11:21-27. Joh.11:39-45.

Luuk.1:26-56. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-52. Matt.2:1-23. Matt.3:13-17.

Joh.1:26-36. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.3:13-21. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

70. Jeesus vastasi heille: "Enkö Minä ole valinnut teitä, te kaksitoista? Ja yksi teistä on perkele."

Luuk.6:12-16. Joh.8:44. Joh.3:16. Matt.6:24.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.3:5-6.

71. Mutta sen Hän sanoi Juudaasta, Simon Iskariotin pojasta; sillä tämä oli Hänet kavaltava ja oli yksi niistä kahdestatoista.

Matt.10:1-4. Mark.7:20-23. Matt.6:24. Joh.3:5.

 

 

 

Johanneksen Evankeliumi 7. luku.

1. Ja sen jälkeen Jeesus vaelsi ympäri Galileassa; sillä Hän ei tahtonut vaeltaa Juudeassa, koska juutalaiset tavoittelivat Häntä tappaaksensa.

Joh.11:39-48. Joh.11:53. Joh.11:55-57. Joh.7:19.

2. Ja juutalaisten juhla, lehtimajanjuhla, oli lähellä.

Luuk.2:41-52.

3. Niin Hänen veljensä sanoivat Hänelle: "Lähde täältä ja mene Juudeaan, että myös Sinun opetuslapsesi näkisivät Sinun tekosi, joita Sinä teet;

4. sillä ei kukaan, joka itse tahtoo tulla julki, tee mitään salassa. Koska Sinä näitä tekoja teet, niin ilmoita itsesi maailmalle."

5. Sillä Hänen veljensäkään eivät Häneen uskoneet.

Joh.4:44. Matt.13:57. Luuk.4:24. Mark.6:4.

Matt.12:46-50.

6. Niin Jeesus sanoi heille: "Minun aikani ei ole vielä tullut; mutta teille aika on aina sovelias.

Joh.2:4.

7. Teitä ei maailma voi vihata, mutta Minua se vihaa, sillä Minä todistan siitä, että sen teot ovat pahat.

Joh.3:16-21. Joh.15:18. Joh.2:13-25.

Joh.8:12. Joh.14:6. Joh.6:63.

8. Menkää te ylös juhlille; Minä en vielä mene näille juhlille, sillä Minun aikani ei ole vielä täyttynyt.

Joh.8:13-20. Luuk.2:41-52.

9. Tämän Hän sanoi heille ja jäi Galileaan.

10. Mutta kun Hänen veljensä olivat menneet juhlille, silloin Hänkin meni sinne, ei julki, vaan ikään kuin salaa.

Luuk.2:41-52. Joh.2:13-25.

11. Niin juutalaiset etsivät Häntä juhlan aikana ja sanoivat: "Missä Hän on?"

Luuk.2:41-52.

12. Ja Hänestä oli paljon kiistelyä kansassa; muutamat sanoivat: "Hän on hyvä", mutta toiset sanoivat: "Ei ole, vaan Hän villitse kansan".

Joh.9:1-41. Joh.2:13-25.

13. Ei kuitenkaan kukaan puhunut Hänestä julkisesti, koska he pelkäsivät juutalaisia.

Joh.9:20-22. Joh.12:42-43. Joh.19:38-42.

14. Mutta kun jo puoli juhlaa oli kulunut, meni Jeesus ylös pyhäkköön ja opetti.

15. Niin juutalaiset ihmettelivät ja sanoivat: "Kuinka tämä osaa kirjoituksia, vaikkei ole oppia saanut?"

Matt.13:54-58. Mark.6:2-6.

16. Jeesus vastasi heille ja sanoi: "Minun oppini ei ole Minun, vaan Hänen, joka on Minut lähettänyt.

Joh.8:28. Joh.12:44-50. Joh.14:10-11. Joh.14:24.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63.

17. Jos joku tahtoo tehdä Hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko Minä omiani.

Joh.1:14. Joh.1:17-18. Joh.3:16. Joh.10:30.

Joh.14:23-24. Joh.14:6. Joh.6:63.

18. Joka omiaan puhuu, se pyytää omaa kunniaansa, mutta joka pyytää lähettäjänsä kunniaa, se on totinen, eikä Hänessä ole vääryyttä.

Joh.5:41. Joh.5:44. Joh.1:14-18. Matt.17:5.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63.

19. Eikö Mooses ole antanut teille lakia? Ja kukaan teistä ei lakia täytä. Miksi tavoittelette Minua tappaaksenne?"

Luuk.16:19-31.

20. Kansa vastasi: "Sinussa on riivaaja; kuka Sinua tavoittelee tappaaksensa?"

Joh.8:48-59. Joh.7:16-19. Joh.8:23-24.

21. Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Yhden teon Minä tein, ja te kaikki kummastelette.

Joh.5:8-18. Joh.3:16. Joh.16:22-25.

22. Mooses antoi teille ympärileikkauksen - ei niin, että se olisi Moosekselta, vaan se on Isiltä - ja sapattinakin te ympärileikkaatte ihmisen.

23. Sentähden: jos ihminen saa ympärileikkauksen sapattina, ettei Mooseksen lakia rikottaisi, miksi te olette vihoissanne Minulle siitä, että Minä tein koko ihmisen terveeksi sapattina?

Luuk.11:33-54.

24. Älkää tuomitko näön mukaan, vaan tuomitkaa oikea tuomio."

Joh.9:1-41. Luuk.16:10-17. Joh.3:16-21.

Joh.8:45-47. Joh.18:37.

25. Niin muutamat jerusalemilaisista sanoivat: "Eikö tämä ole Se, jota he tavoittelevat tappaaksensa?

Joh.5:18. Joh.8:23-24. Luuk.16:10-17.

26. Ja katso, Hän puhuu vapaasti, eivätkä he sano Hänelle mitään: Olisivatko hallitusmiehet tosiaan saaneet tietoonsa, että tämä on Kristus?

Joh.3:1-2. Joh.12:42-43. Joh.9:20-23.

Matt.27:16-18.

27. Kuitenkin, me tiedämme, mistä tämä on; mutta kun Kristus tulee, niin ei kukaan tiedä, mistä Hän on."

Matt.13:55-58. Mark.6:3-4. Luuk.4:22. Joh.6:42.

Joh.8:23-24. Joh.8:47. Matt.6:24. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.2:1-23.

28. Niin Jeesus puhui pyhäkössä suurella äänellä, opetti ja sanoi: "Te tunnette Minut ja tiedätte, mistä Minä olen; ja itsestäni Minä en ole tullut, vaan Hän, joka Minut on lähettänyt, on oikea lähettäjä, ja Häntä te ette tunne.

Joh.8:26. Joh.8:42. Joh.8:55. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.2:1-23.

Matt.3:13-17. Joh.1:26-36. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.10:30.

Joh.14:6. Joh.6:63. Matt.6:9-13.

29. Minä tunnen Hänet, sillä Hänestä Minä Olen, ja Hän on Minut lähettänyt."

Matt.11:25-30. Joh.10:11-18. Joh.8:58. Joh.10:30.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.3:16. Matt.6:9-13.

30. Niin heillä oli halu ottaa Hänet kiinni; mutta ei kukaan käynyt Häneen käsiksi, sillä Hänen hetkensä ei ollut vielä tullut.

Mark.11:18. Luuk.20:19. Joh.8:20. Joh.8:37.

31. Mutta monet kansasta uskoivat Häneen ja sanoivat: "Kun Kristus tulee, tehneekö Hän enemmän tunnustekoja, kuin tämä on tehnyt?"

Joh.8:28-30. Joh.10:31-42. Joh.11:1-57.

Joh.12:42-43.

32. Fariseukset kuulivat kansan näin kiistelevän Hänestä; niin ylipapit ja fariseukset lähettivät palvelijoita ottamaan Häntä kiinni.

Joh.5:37-47. Luuk.16:10-15. Joh.8:23-24.

Joh.12:9-11. Matt.27:16-18.

33. Mutta Jeesus sanoi: "Minä olen vielä vähän aikaa teidän kansanne, ja sitten Minä menen pois Hänen tykönsä, joka on Minut lähettänyt

Joh.12:35. Joh.16:5. Joh.16:16. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

34. Silloin te etsitte Minua, mutta ette löydä; ja missä Minä olen, sinne te ette voi tulla."

Joh.8:21. Joh.13:33. Joh.6:40. Joh.3:16.

35. Niin juutalaiset sanoivat keskenään: "Minne tämä aikoo mennä, koska emme voi löytää Häntä? Eihän vain aikone mennä niiden luo, jotka asuvat hajallaan kreikkalaisten keskellä, ja opettaa kreikkalaisia?

36. Mitä tämä Sana on, jonka Hän sanoi: 'Te etsitte Minua, mutta ette löydä', ja: 'Missä Minä Olen, sinne te ette voi tulla'?"

37. Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa, niin tulkoon Minun tyköni ja juokoon.

Joh.4:10-15. Joh.6:35-40. Joh.3:16.

38. Joka uskoo Minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat."

Joh.3:16. Luuk.17:20-21. Joh.14:6. Joh.6:63.

39. Mutta sen Hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat Häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut Kirkastettu.

Joh.14:15-21. Joh.16:5-15. Joh.14:6. Joh.6:63.

40. Niin muutamat kansasta, kuultuaan nämä Sanat, sanoivat: "Tämä on totisesti se profeetta".

Luuk.7:11-17. Joh.6:5-15.

41. Toiset sanoivat: "Tämä on Kristus". Mutta toiset sanoivat: "Ei suinkaan Kristus tule Galileasta?

Joh.1:46-51.

42. Eikö Raamattu sano, että Kristus on oleva Daavidin jälkeläisiä ja tuleva pienestä Beetlehemin kaupungista, jossa Daavid oli?"

Matt.2:1-23. Luuk.2:4. Matt.1:17. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63.

43. Niin syntyi kansassa eripuraisuutta Hänen tähtensä.

Joh.7:12-19. Joh.9:1-41. Joh.10:11-30. Matt.6:24.

44. Ja muutamat heistä tahtoivat ottaa Hänet kiinni. Mutta ei kukaan käynyt Häneen käsiksi.

45. Niin palvelijat palasivat ylipappien ja fariseusten luo, ja nämä sanoivat heille: "Miksi ette tuoneet Häntä tänne?"

46. Palvelijat vastasivat: "Ei ole koskaan ihminen puhunut niin, kuin Se Mies puhuu".

Matt.7:24-29.

47. Niin fariseukset vastasivat heille: "Oletteko tekin eksytetyt?

48. Onko kukaan hallitusmiehistä uskonut Häneen tai kukaan fariseuksista?

Joh.12:42-50. Luuk.16:10-17. Joh.9:20-23.

49. Mutta tuo kansa, joka ei lakia tunne, on kirottu."

Luuk.16:10-17. Joh.7:19. Joh.8:23-24. Joh.8:45-47.

50. Niin Nikodeemus, joka ennen oli käynyt Jeesuksen luona ja joka oli yksi heistä, sanoi heille:

Joh.3:1-10. Joh.18:36. Joh.19:39-42.

51. "Tuomitseeko lakimme ketään, ennenkuin häntä on kuulusteltu ja saatu tietää, mitä hän on tehnyt?"

52. He vastasivat ja sanoivat hänelle: "Oletko sinäkin Galileasta? Tutki ja näe, ettei Galileasta nouse profeettaa."

53. Ja he menivät kukin kotiinsa.

 


Luvut 1-7 | Luvut 8-14 | Luvut 15-21