Uusialku.net

 

 

JOHANNEKSEN EVANKELIUMI EVANKELIUMIN VALOSSA:

Päivitetty 31.05.2008


Johanneksen Evankeliumi 8. luku.

1. Mutta Jeesus meni Öljymäelle.

2. Ja varhain aamulla Hän taas saapui pyhäkköön, ja kaikki kansa tuli Hänen luoksensa; ja Hän istuutui ja opetti heitä.

3. Silloin kirjanoppineet ja fariseukset toivat Hänen luoksensa aviorikoksesta kiinniotetun naisen, asettivat hänet keskelle

4. ja sanoivat Jeesukselle: "Opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta, aviorikosta tekemästä.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-52.

Joh.3:13-21. Matt.3:13-17. Matt.22:36-40.

Joh.8:15-19. Joh.7:24.

5. Ja Mooses on laisssa antanut meille käskyn, että tuommoiset on kivitettävä: Mitä Sinä sanot?"

Joh.8:6-12. Joh.7:24.

6. Mutta sen he sanoivat kiusaten Häntä, päästäkseen Häntä syyttämään. Silloin Jeesus kumartui alas ja kirjoitti sormellaan maahan.

7. Mutta kun he yhä edelleen kysyivät Häneltä, ojensi Hän itsensä ja sanoi heille: "Joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä".

Matt.5:31-32. Mark.7:20-23.

8. Ja taas Hän kumartui alas ja kirjoitti maahan.

Joh.6:37-40.

9. Kun he tämän kuulivat ja heidän omatuntonsa todisti heidät syyllisiksi, menivät he pois, toinen toisensa perästä, vanhimmista alkaen viimeisiin asti; ja siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen, joka seisoi Hänen edessään.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.2:1-23. Matt.3:13-17. Joh.3:13-21.

10. Ja kun Jeesus ojensi itsensä eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi Hän hänelle: "Nainen, missä ne ovat, sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut?"

Luuk.1:26-56. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-52.

Matt.3:13-17. Joh.3:13-21. Joh.1:26-36.

Matt.22:36-40.

11. Hän vastasi: "Herra, ei kukaan". Niin Jeesus sanoi hänelle: "En Minäkään sinua tuomitse; mene, äläkä tästedes enää synti tee".

Joh.3:16-21. Joh.7:24.

12. Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: "Minä Olen Maailman Valkeus; joka Minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva Elämän Valkeus".

Luuk.2:25-35. Joh.1:1-18. Joh.9:5. Joh.12:35-50.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Joh.1:26-36. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.3:16.

13. Niin fariseukset sanoivat Hänelle: "Sinä todistat itsestäsi; Sinun todistuksesi ei ole pätevä".

14. Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Vaikka Minä todistankin itsestäni, on todistukseni pätevä, sillä Minä tiedän, mistä Minä olen tullut ja mihin Minä menen; mutta te ette tiedä, mistä Minä tulen, ettekä, mihin Minä menen.

Joh.5:15-47. Joh.9:1-41. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Joh.10:30. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.13:18.

Joh.3:13-21. Matt.6:9-13.

15. Te tuomitsette lihan mukaan; Minä en tuomitse ketään.

Joh.7:24. Joh.12:44-50. Joh.1:17-18.

Matt.3:13-17. Joh.14:6. Joh.3:3-21.

Joh.6:63. Joh.7:16-19. Matt.6:9-13.

16. Ja vaikka Minä tuomitsisinkin, niin Minun tuomioni olisi oikea, sillä Minä en ole yksinäni, vaan Minä ja Hän, joka on Minut lähettänyt.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Joh.3:13-21. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.10:30.

Joh.7:24. Joh.14:6. Joh.6:63. Matt.6:9-13.

17. Onhan teidän laissannekin kirjoitettuna, että kahden ihmisen todistus on pätevä.

Matt.18:16.

18. Minä Olen Se, joka todistan itsestäni, ja Minusta todistaa myös Isä, Joka on Minut lähettänyt."

Joh.5:37-38. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.2:1-23. Matt.3:13-17. Joh.10:30.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.3:13-16. Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.12:44-50.

Matt.6:9-13.

19. Niin he sanoivat Hänelle: "Missä Sinun Isäsi on?" Jeesus vastasi: "Te ette tunne Minua ettekä Minun Isääni; jos te tuntisitte Minut, niin te tuntisitte myös Minun Isäni".

Joh.14:6-7. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Joh.10:30.

Joh.1:26-36. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.3:13-21. Matt.6:9-13. Joh.6:63.

20. Nämä Sanat Jeesus puhui uhriarkun ääressä, opettaessaan pyhäkössä; eikä kukaan ottanut Häntä kiinni, sillä Hänen hetkensä ei ollut vielä tullut.

Joh.7:30.

21. Niin Jeesus taas sanoi heille: "Minä menen pois, ja te etsitte Minua, ja te kuolette syntiinne. Mihin Minä menen, sinne te ette voi tulla.

Joh.7:34. Joh.13:33.

22. Niin juutalaiset sanoivat: "Ei kai Hän aikone tappaa itseänsä, koska sanoo: 'Mihin Minä menen, sinne te ette voi tulla'?"

23. Ja Hän sanoi heille: "Te olette alhaalta, Minä Olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, Minä en ole tästä maailmasta.

Joh.3:31-36. Joh.17:1-26. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-52. Matt.3:13.-17.

Joh.1:26-36. Luuk.23:33-46. Matt.28:1-20.

Joh.13:18. Joh.10:30. Joh.3:13-21. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63.

24. Sentähden Minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko Minua Siksi, Joka Minä Olen, niin te kuolette synteihinne."

Mark.7:20-23. Joh.10:30. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-52. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.12:44-50. Joh.3:13-21. Matt.22:36-40.

Matt.6:9-13.

25. Niin he sanoivat Hänelle: "Kuka Sinä Olet?" Jeesus sanoi heille: "Juuri Se, mitä Minä puhunkin teille.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.10:30. Joh.3:16. Joh.7:16-18.

Joh.14:6. Joh.6:63. Matt.6:9-13.

26. Paljon on Minulla teistä puhuttavaa ja teissä tuomittavaa; mutta Hän, Joka On Minut Lähettänyt, On Totinen, ja Minkä Minä Olen Kuullut Häneltä, Sen Minä Puhun Maailman Kuulla."

Joh.12:44-50. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.7:14-19.

Joh.10:30. Joh.3:16. Matt.6:9-13. Joh.14:6. Joh.6:63.

27. Mutta he eivät ymmärtäneet, että Hän puhui heille Isästä.

28. Niin Jeesus sanoi heille: "Kun olette ylentäneet Ihmisen Pojan, silloin te ymmärrätte, että Minä Olen Se, Joka Minä Olen, ja etten Minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin Minun Isäni On Minulle Opettanut.

Joh.3:13-21. Joh.5:30. Joh.12:28-32.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63.

29. Ja Hän, Joka On Minut Lähettänyt, On Minun Kanssani; Hän ei ole jättänyt Minua yksinäni, koska Minä aina teen sitä, mikä Hänelle on otollista."

Joh.14:10. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16.

Joh.10:30. Matt.6:9-13. Joh.14:6. Joh.6:63.

30. Kun Hän näin puhui, uskoivat monet Häneen.

31. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat Häneen: "Jos te pysytte Minun Sanassani, niin te totisesti olette Minun opetuslapsiani;

Joh.14:23-27. Matt.4:4. Joh.12:44-50. Joh.15:4-7.

Joh.14:6. Joh.6:63.

32. ja te tulette tuntemaan Totuuden, ja Totuus on tekevä teidät vapaiksi".

Joh.7:7. Joh.14:6. Joh.6:63.

33. He vastasivat Hänelle: "Me olemme Aabrahamin jälkeläisiä emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka Sinä sitten sanot: 'Te tulette vapaiksi'?"

Matt.3:9. Joh.14:6. Joh.6:63.

34. Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti Minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja.

Joh.8:23-24. Mark.10:19. Mark.7:20-23.

Joh.7:19. Matt.22:36-40. Matt.6:24.

Joh.14:6. Joh.6:63. Matt.6:9-13.

35. Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika pysyy iäti.

Joh.3:16. Matt.3:13-17. Matt.6:9-13. Matt.6:24. Mark.7:20-23. Joh.3:3-8. Joh.14:6. Joh.6:63.

36. Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.

Joh.3:16. Matt.3:13-17. Joh.3:3-8. Matt.6:9-13.

Matt.6:24. Mark.7:20-23. Joh.14:6. Joh.6:63.

37. Minä tiedän, että te olette Aabrahamin jälkeläisiä; mutta te tavoittelette Minua tappaaksenne, koska Minun Sanani ei saa tilaa teissä.

Joh.8:58-59. Joh.15:22-25. Joh.7:16-19.

Luuk.16:31. Joh.5:45-47. Matt.6:24. Joh.3:3-8.

Matt.3:13-17. Joh.3:16. Joh.14:6. Joh.6:63.

38. Minä puhun, mitä Minä Olen nähnyt Isäni tykönä; niin tekin teette,mitä olette kuulleet omalta Isältänne."

Joh.3:31-36. Joh.5:19-47. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.Joh.10:30. Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.3:16. Matt.6:9-13.

39. He vastasivat ja sanoivat Hänelle: "Aabraham on meidän isämme". Jeesus sanoi heille: "Jos olisitte Aabrahamin lapsia, niin te tekisitte Aabrahamin tekoja.

Joh.8:58-59.

40. Mutta nyt te tavoittelette Minua tappaaksenne, Miestä, joka on puhunut teille Totuuden, Jonka Hän On Kuullut Jumalalta. Niin ei Aabraham tehnyt.

Joh.8:58-59. Joh.7:16-19. Joh.15:22-25.

Luuk.16:10-17. Joh.16:22-25. Joh.8:44-47.

Mark.7:20-23.

41. Te teette isänne tekoja." He sanoivat Hänelle: "Me emme ole aviorikoksesta syntyneitä; meillä on yksi Isä, Jumala".

42. Jeesus sanoi heille: "Jos Jumala olisi teidän Isänne, niin te rakastaisitte Minua, sillä Minä Olen Jumalasta lähtenyt ja tullut; en Minä ole itsestäni tullut, vaan Hän on Minut lähettänyt.

Matt.23:1-39. Matt.6:24. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13. Jooh.14:6.

Joh.6:63.

43. Minkätähden te ette ymmärrä Minun puhettani? Sentähden, että te ette kärsi kuulla Minun Sanaani.

Joh.8:23-24. Joh.10:30. Joh.8:47. Matt.6:24.

Joh.14:6. Joh.6:63.

44. Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.

Mark.7:20-23. Joh.15:22-25.

45. Mutta Minua te ette usko, sentähden että Minä sanon totuuden.

Joh.15:22-25. Joh.12:37-50. Matt.6:24.

Joh.14:6. Joh.6:63.

46. Kuka teistä voi näyttää Minut syypääksi syntiin? Jos Minä Totuutta Puhun, miksi ette Minua usko?

Luuk.16:10-17. Joh.8:23-24. Joh.14:6.

Joh.6:63. Matt.6:9-13.

47. Joka on Jumalasta, se kuulee Jumalan Sanat. Sentähden te ette kuule, koska ette ole Jumalasta."

Joh.10:26. Joh.18:37. Matt.6:24. Joh.12:42-43.

Joh.14:6. Joh.6:63.

48. Niin juutalaiset vastasivat ja sanoivat Hänelle: "Emmekö ole oikeassa, kun sanomme, että Sinä olet samarialainen ja että Sinussa on riivaaja?"

Mark.3:22-30. Joh.7:19-20. Joh.10:19-21.

Luuk.16:10-17.

49. Jeesus vastasi: "Minussa ei ole riivaajaa, vaan Minä kunnioitan Isääni, ja te häpäisette Minua.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-52.

Matt.2:1-23. Matt.3:13-17. Joh.1:26-36. Joh.10:30.

Joh.3:16. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.14:6. Joh.6:63. Matt.6:9-13.

50. Mutta Minä en etsi omaa kunniaani; yksi on, joka etsii ja tuomitsee.

Joh.7:14-20. Joh.12:37-50. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63.

51. Totisesti, totisesti Minä sanon teille: jos joku pitää Minun Sanani, hän ei ikinä näe kuolemaa."

Joh.5:24. Joh.11:21-27. Joh.11:39-44. Joh.12:9-11.

Matt.6:9-13. Mark.7:20-23. Mark.10:28-31.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.10:30. Joh.14:6. Joh.6:63.

52. Juutalaiset sanoivat Hänelle: "Nyt me ymmärrämme, että sinussa on riivaaja. Aabraham on kuollut ja profeetat, ja Sinä sanot: 'Jos joku pitää minun Sanani, hän ei ikinä maista kuolemaa.'

53. Oletko Sinä suurempi kuin isämme Aabraham, joka on kuollut? Ja profeetat ovat kuolleet; keneksi Sinä itsesi teet?"

54. Jeesus vastasi: "Jos Minä itse itselleni otan kunnian, niin Minun kunniani ei ole mitään. Minun Isäni on Se, Joka Minulle kunnian antaa, Hän, Josta te sanotte: 'Hän on meidän Jumalamme',

Joh.3:16. Joh.12:44-50. Matt.28:18.

Joh.14:6. Joh.6:63.

55. ettekä tunne Häntä; mutta Minä tunnen Hänet. Ja jos sanoisin, etten tunne Häntä, niin Minä olisin valhettelija niinkuin tekin; mutta Minä tunnen Hänet ja pidän Hänen Sanansa.

Joh.3:13-21. Matt.22:36-40. Joh.8:58. Joh.10:30.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Matt.6:9-13. Joh.14:6. Joh.6:63.

56. Aabraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän oli näkevä Minun päiväni; ja hän näki sen ja iloitsi."

57. Niin juutalaiset sanoivat Hänelle: "Et ole vielä viidenkymmenen vuoden vanha, ja olet nähnyt Aabrahamin!"

58. Jeesus sanoi heille: "Totisesti, Totisesti Minä sanon teille: ennen kuin Aabraham syntyi, Olen Minä Ollut".

Joh.1:1-18. Joh.17:5. Joh.10:30. Luuk.12:8-10.

Joh.8:23-24. Joh.14:6. Joh.6:63.

59. Silloin he poimivat kiviä heittääksensä Häntä niillä; mutta Jeesus lymysi ja lähti pyhäköstä.

Joh.10:30. Luuk.8:18. Joh.4:5-44. Joh.9:1-41.

Luuk.8:26-47. Matt.6:24.

 

 

Johanneksen Evankeliumi 9. luku.

1. Ja ohi kulkiessaan Hän näki miehen, joka syntymästään saakka oli ollut sokea.

2. Ja Hänen opetuslapsensa kysyivät Häneltä sanoen: "Rabbi, kuka teki syntiä, tämäkö vai hänen vanhempansa, että hänen piti sokeana syntymän?"

Luuk.13:2-5.

3. Jeesus vastasi: "Ei tämä tehnyt syntiä eivätkä hänen vanhempansa, vaan Jumalan tekojen piti tuleman hänessä julki.

Luuk.13:2-5.

4. Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä Hänen tekojansa, Joka On Minut Lähettänyt; tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä.

Joh.5:15-30. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16.

Matt.6:9-13. Joh.7:16-18. Joh.14:6.

Joh.6:63. Joh.10:30.

5. Niin kauan kuin Minä Maailmassa Olen, Olen Minä Maailman Valkeus."

Joh.1:1-36. Joh.8:12. Joh.12:35-50.

Luuk.1:26-38. Matt.1:1-18. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Joh.14:6. Joh.3:3-21. Joh.11:23-26.

Joh.11:38-44. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Matt.6:9-13. Joh.6:63. Joh.10:30.

6. Tämän sanottuaan Hän sylki maahan ja teki syljestä tahtaan ja siveli tahtaan hänen silmilleen

7. ja sanoi hänelle: "Mene ja peseydy Siiloan lammikossa" - se on käännettynä: lähetetty. - Niin hän meni ja peseytyi ja palasi näkevänä.

8. Silloin naapurit ja ne, jotka ennen olivat nähneet hänet kerjääjänä, sanoivat: "Eikö tämä ole se, joka istui ja kerjäsi?"

9. Toiset sanoivat: "Hän se on", toiset sanoivat: "Ei ole, vaan hän on hänen näköisensä". Hän itse sanoi: "Minä se olen".

10. Niin he sanoivat hänelle: "Miten sinun silmäsi ovat auenneet?"

11. Hän vastasi: "Se Mies, jota kutsutaan Jeesukseksi, teki tahtaan ja voiteli minun silmäni ja sanoi minulle: 'Mene ja peseydy Siiloan lammikossa'; niin minä menin ja peseydyin ja sain näköni".

12. He sanoivat hänelle: "Missä Hän on?" Hän vastasi: "En tiedä".

13. Niin he veivät hänet, joka ennen oli ollut sokea, fariseusten luo.

14. Ja se päivä, jona Jeesus teki tahtaan ja avasi hänen silmänsä, oli sapatti.

15. Niin myöskin fariseukset kysyivät häneltä, miten hän oli saanut näkönsä. Ja hän sanoi heille: "Hän siveli tahtaan minun silmilleni, ja minä peseydyin, ja nyt minä näen".

16. Niin muutamat fariseuksista sanoivat: "Se Mies ei ole Jumalasta, koska Hän ei pidä sapattia". Toiset sanoivat: "Kuinka voi syntinen ihminen tehdä senkaltaisia tunnustekoja?" Ja he olivat keskenänsä eri mieltä.

Joh.7:12-24.

17. Niin he taas sanoivat sokealle: "Mitä sinä sanot Hänestä, koskapa Hän avasi sinun silmäsi?" Ja hän sanoi: "Hän on profeetta".

Luuk.7:11-17.

18. Mutta juutalaiset eivät uskoneet hänestä, että hän oli ollut sokea ja saanut näkönsä, ennen kuin kutsuivat sen näkönsä saaneen vanhemmat

19. ja kysyivät heiltä sanoen: "Onko tämä teidän poikanne, jonka sanotte sokeana syntyneen? Kuinka hän sitten nyt näkee?"

20. Hänen vanhempansa vastasivat ja sanoivat: "Me tiedämme, että tämä on meidän poikamme ja että hän on sokeana syntynyt;

21. mutta kuinka hän nyt näkee, emme tiedä; emme myöskään tiedä, kuka on avannut hänen silmänsä. Kysykää häneltä; hänellä on kyllin ikää, puhukoon itse puolestansa."

22. Näin hänen vanhempansa sanoivat, koska pelkäsivät juutalaisia. Sillä juutalaiset olivat jo sopineet keskenään, että se, joka tunnusti Hänet Kristukseksi, oli erotettava syngoogasta.

Joh.7:13-19. Joh.12:42-50. Joh.19:1-42. Matt.6:24.

Matt.23:1-39.

23. Sentähden hänen vanhempansa sanoivat: "Hänellä on kyllin ikää, kysykää häneltä".

24. Niin he kutsuivat toistamiseen miehen, joka oli ollut sokea, ja sanoivat hänelle: "Anna kunnia Jumalalle; me tiedämme, että Se Mies on syntinen".

25. Hän vastasi: "Onko Hän syntinen, sitä en tiedä; sen vain tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näen".

26. Niin he sanoivat hänelle: "Mitä Hän sinulle teki? Miten Hän avasi sinun silmäsi?"

27.Hän vastasi heille: "Johan minä teille sanoin, ettekä te kuulleet. Miksi taas tahdotte sitä kuulla? Tahdotteko tekin ruveta Hänen opetuslapsiksensa?"

28. Niin he herjasivat häntä ja sanoivat: "Sinä olet Hänen opetuslapsensa, mutta me olemme Mooseksen opetuslapsia.

Matt.23:1-39.

29. Me tiedämme Jumalan puhuneen Moosekselle, mutta Mistä Tämä On, sitä emme tiedä."

Matt.2:1-23.

30. Mies vastasi ja sanoi heille. "Sehän tässä on ihmeellistä, että te ette tiedä, mistä Hän on, ja kuitenkin Hän on avannut minun silmäni.

31. Me tiedämme, ettei Jumala kuule syntisiä; vaan joka on jumalaapelkääväinen ja tekee Hänen tahtonsa, sitä Hän kuulee.

32. Ei ole maailman alusta kuultu, että kukaan on avannut sokeana syntyneen silmät.

33. Jos Hän ei olisi Jumalasta, ei Hän voisi mitään tehdä."

34. He vastasivat ja sanoivat hänelle: "Sinä olet kokonaan synneissä syntynyt, ja sinä tahdot opettaa meitä!" Ja he ajoivat hänet ulos.

35. Ja Jeesus sai kuulla heidän ajaneen hänet ulos; ja hänet tavatessaan Hän sanoi hänelle: "Uskotko sinä Jumalan Poikaan?"

Joh.11:23-27. Joh.4:25-26.

36. Hän vastasi ja sanoi: "Herra, kuka Hän on, että minä Häneen uskoisin?"

37. Jeesus sanoi hänelle: "Sinä olet Hänet nähnyt, ja Hän on Se, Joka sinun kanssasi puhuu".

Joh.4:25-26. Joh.11:23-27. Joh.14:6. Joh.6:63.

38. Niin hän sanoi: "Herra, minä uskon"; ja hän kumartaen rukoili Häntä.

Joh.3:16.

39. Ja Jeesus sanoi: "Tuomioksi Minä olen tullut tähän maailmaan, että ne, jotka eivät näe, näkisivät, ja ne, jotka näkevät, tulisivat sokeiksi".

Joh.3:19. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16.

Joh.10:30. Matt.6:9-13. Joh.14:6. Joh.6:63.

40. Ja muutamat fariseukset, jotka olivat siinä Häntä lähellä, kuulivat tämän ja sanoivat Hänelle: "Olemmeko mekin sokeat?"

Luuk.16:10-17. Joh.3:3-8. Joh.3:16.

41. Jeesus sanoi heille: "Jos te olisitte sokeat, ei teillä olisi syntiä; mutta nyt te sanotte: 'Me näemme'; sentähden teidän syntinne pysyy".

Joh.15:22-25. Joh.15:24. Matt.6:24. Joh.8:23-24.

Joh.3:5-8. Mark.7:20-23.

 

 

Johanneksen Evankeliumi 10. luku.

1. "Totisesti, totisesti Minä sanon teille; joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.14:6. Joh.10:30.

Joh.6:63. Matt.6:9-13.

2. Mutta Joka menee ovesta sisälle, Se on lammasten Paimen.

Joh.10:7-18. Joh.1:17-18. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63.

3. Hänelle ovenvartija avaa, ja lampaat kuulevat Hänen ääntänsä; ja Hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos.

Joh.10:27-30. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16.

Matt.6:9-13. Joh.14:6. Joh.6:63.

4. Ja laskettuaan kaikki omansa ulos Hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat Häntä, sillä ne tuntevat Hänen äänensä.

Joh.11:23-27. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.10:30.

Matt.6:9-13. Joh.14:6. Joh.6:63.

5. Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten ääntä."

Joh.14:12-21. Joh.10:30. Joh.3:16.

6. Tämän kuvauksen Jeesus puhui heille: mutta he eivät ymmärtäneet, mitä Hänen puheensa tarkoitti.

Mark.9:31-32.

7. Niin Jeesus vielä sanoi heille: "Totisesti, Totisesti Minä Sanon teille: Minä Olen Lammasten Ovi.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Joh.3:16. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.10:30.

Joh.14:6. Joh.6:63. Matt.6:9-13.

8. Kaikki, jotka ovat tulleet ennen Minua, ovat varkaita ja ryöväreitä; mutta lampaat eivät ole heitä kuulleet.

9. Minä Olen Ovi; jos joku Minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen.

Joh.14:6. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.10:30.

Joh.6:63. Matt.6:9-13.

10. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä Olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.

Joh.1:1-36. Joh.3:3-21. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.10:30.

Matt.6:9-13. Joh.14:6. Joh.6:63.

11. Minä Olen Se Hyvä Paimen. Hyvä Paimen antaa Henkensä lammasten edestä.

Joh.13:1. Joh.19:23-30. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Joh.14:6. Joh.6:63.

12. Mutta palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole, kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee: ja susi ryöstää ja hajottaa ne.

Matt.6:24. Joh.8:23-24. Matt.7:15-23.

Matt.23:1-39.

13. Hän pakenee, sillä hän on palkattu eikä välitä lampaista.

Matt.6:24.

14. Minä Olen Se Hyvä Paimen, ja Minä tunnen omani, ja Minun omani tuntevat Minut,

Joh.15:26-27. Joh.14:27. Joh.16:33. Joh.3:3-21.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63.

15. niinkuin Isä tuntee Minut ja Minä tunnen Isän; ja Minä annan Henkeni lammasten edestä.

Matt.11:25-30. Joh.7:28-29. Joh.10:11. Joh.10:30.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.3:16. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63.

16. Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta; myös niitä tulee Minun johdattaa, ja ne saavat kuulla Minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi Paimen.

Matt.28:18-20. Joh.11:52. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.10:30.

Joh.14:6. Joh.6:63. Matt.6:9-13.

17. Sentähden Isä Minua rakastaa, koska Minä annan Henkeni, että Minä sen jälleen ottaisin.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:1-20.

Mark.16:19-20. Joh.13:18. Joh.3:13-16. Joh.10:30.

Joh.14:6. Joh.6:63. Matt.6:9-13.

18. Ei kukaan sitä Minulta ota, vaan Minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa Se, ja Minulla on valta ottaa Se jälleen; sen käskyn Minä olen saanut Isältäni."

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Joh.10:30. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:13-16.

Joh.14:6. Joh.6:63. Matt.6:9-13.

19. Niin syntyi taas erimielisyys juutalaisten kesken näiden sanain tähden.

20. Ja useat heistä sanoivat: "Hänessä on riivaaja, ja Hän on järjiltään; mitä te Häntä kuuntelette?"

Joh.8:42-51. Joh.3:5-8. Matt.3:13-17.

Joh.8:23-24. Joh.3:16.

21. Toiset sanoivat: "Nämä eivät ole riivatun sanoja; eihän riivaaja voi avata sokeain silmiä?"

Joh.9:1-7.

22. Sitten oli temppelin vihkimisen muistojuhla Jerusalemissa, ja oli talvi.

23. Ja Jeesus käyskeli pyhäkössä, Salomon pylväskäytävässä.

24. Niin juutalaiset ympäröivät Hänet ja sanoivat Hänelle: "Kuinka kauan Sinä pidät meidän mieltämme kiihdyksissä? Jos Sinä olet Kristus, niin sano se meille suoraan."

25. Jeesus vastasi heille: "Minä Olen sanonut sen teille, ja te ette usko. Ne teot, Joita Minä Teen Isäni Nimessä, Ne Todistavat Minusta.

Joh.5:36-47. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16.

Joh.10:30. Matt.6:9-13. Joh.4:6. Joh.6:63.

26. Mutta te ette usko, sillä te ette ole Minun lampaitani.

Joh.8:45-47. Joh.3:5-8. Matt.3:13-17.

27. Minun lampaani kuulevat Minun ääntäni, ja Minä tunnen ne, ja ne seuraavat Minua.

Joh.13:1. Joh.10:11. Joh.10:30. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.11:23-26. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.3:16. Matt.6:9-13.

28. Ja Minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä Minun kädestäni.

Joh.5:24. Joh.11:25-26. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.3:16.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

29. Minun Isäni, Joka on heidät Minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä Minun Isäni kädestä.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Joh.7:16-18. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.10:30.

Joh.14:6. Joh.6:63. Matt.6:9-13.

30. Minä ja Isä Olemme Yhtä.

Joh.14:9. Joh.17:1-26. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.3:16. Matt.6:9-13.

31. Niin juutalaiset ottivat taas kiviä maasta kivittääksensä Hänet.

Joh.8:23-24. Matt.6:24. Joh.15:22-25. Joh.3:5-8.

Matt.3:13-17.

32. Jeesus vastasi heille: "Minä Olen näyttänyt teille monta hyvää tekoa, jotka ovat Isästä; mikä niistä on se, jonka tähden te tahdotte Minut kivittää?"

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Matt.6:24. Joh.15:22-25. Matt.23:1-39.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.3:16.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

33. Juutalaiset vastasivat Hänelle: "Hyvän teon tähden me emme Sinua kivitä, vaan jumalanpilkan tähden, ja koska Sinä, Joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi".

Matt.2:1-23. Joh.5:1-18. Matt.6:24.

Joh.19:7. Matt.27:25-26.

34. Jeesus vastasi heille: "Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: 'Minä sanoin: te olette jumalia'?

35. Jos Hän sanoo jumaliksi niitä, joille Jumalan Sana tuli - ja Raamattu ei voi raueta tyhjiin -

Joh.3:16. Luuk.1:1-80. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-52. Matt.3:13-17. Joh.1:1-36.

Joh.4:22. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.10:30.

Matt.6:9-13. Joh.14:6. Joh.6:63.

36. niin kuinka te sanotte sille, Jonka Isä On Pyhittänyt ja Lähettänyt Maailmaan: 'Sinä pilkkaat Jumalaa', sentähden että Minä Sanoin: 'Minä Olen Jumalan Poika'?

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Joh.1:1-36. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:13-21.

Joh.10:30. Matt.6:24. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63.

37. Jos Minä en tee Isäni tekoja, älkää uskoko Minua.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.7:16-19. Matt.22:36-40. Matt.5:17.

Matt.6:24. Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63.

38. Mutta jos Minä niitä teen, niin, vaikka ette uskoisikaan Minua, uskokaa Minun tekojani, että tulisitte tuntemaan ja ymmärtäisitte Isän olevan Minussa ja Minun olevan Isässä."

Joh.14:8-21. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Joh.19:23-30.

Matt.28:1-20. Joh.13:18. Joh.10:16. Joh.10:30.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.3:16. Matt.6:9-13.

39. Niin he taas tahtoivat ottaa Hänet kiinni, mutta Hän lähti pois heidän käsistänsä.

40. Ja Hän meni taas Jordanin tuolle puolelle siihen paikkaan, missä Johannes ensin kastoi, ja viipyi siellä.

Joh.1:1-36. Matt.3:11-17. Mark.1:1-11.

Luuk.23:33-46. Matt.28:1-20. Joh.13:18.

Joh.3:16. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63.

41. Ja monet tulivat Hänen tykönsä ja sanoivat: "Johannes ei tehnyt yhtäkään tunnustekoa; mutta kaikki, mitä Johannes sanoi Tästä, on totta".

Matt.3:1-17. Joh.1:1-36. Joh.3:23-36.

42. Ja monet siellä uskoivat Häneen.

Matt.3:13-17. Joh.3:16. Matt.6:9-13.

 

 

Johanneksen Evankeliumi 11. luku.

1. Ja eräs mies, Lasarus, Betaniasta, Marian ja hänen sisarensa Martan kylästä, oli sairaana.

Luuk.10:38-42.

2. Ja tämä Maria oli se, joka hajuvoiteella voiteli Herran ja pyyhki hiuksillaan Hänen jalkansa; ja Lasarus, joka sairasti, oli hänen veljensä.

Matt.26:6-13. Mark.14:3-9. Joh.12:1-11.

3. Niin sisaret lähettivät Jeesukselle tämän sanan: "Herra, katso, se, joka on Sinulle rakas, sairastaa".

4. Mutta sen kuultuaan Jeesus sanoi: "Ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalaan kunniaksi, että Jumalan Poika sen kautta kirkastuisi".

5. Ja Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan ja Lasarusta.

Joh.11:32-36.

6. Kun Hän siis kuuli hänen sairastavan, viipyi Hän siinä paikassa, missä Hän oli, vielä kaksi päivää;

7. mutta niiden kuluttua Hän sanoi opetuslapsilleen: "Menkäämme taas Juudeaan".

8. Opetuslapset sanoivat Hänelle: "Rabbi, äsken juutalaiset yrittivät kivittää Sinut, ja taas Sinä menet sinne!

Joh.10:31-40.

9. Jeesus vastasi: "Eikö päivässä ole kaksitoista hetkeä? Joka vaeltaa päivällä, se ei loukkaa itseänsä, sillä hän näkee tämän maailman valon.

Joh.9:4-5.

10. Mutta joka vaeltaa yöllä, se loukkaa itsensä, sillä ei hänessä ole valoa."

11. Näin Hän puhui, ja sitten Hän sanoi heille: "Ystävämme Lasarus nukkuu, mutta Minä menen herättämään hänet unesta".

Joh.11:23-27.

12. Niin opetuslapset sanoivat Hänelle: "Herra, jos hän nukkuu, niin hän tulee terveeksi".

13. Mutta Jeesus puhui hänen kuolemastaan; he taas luulivat Hänen puhuneen unessa nukkumisesta.

14. Silloin Jeesus sanoi heille suoraan: "Lasarus on kuollut,

15. ja Minä iloitsen teidän tähtenne siitä, etten ollut siellä, jotta te uskoisitte; mutta menkäämme hänen tykönsä".

16. Niin Tuomas, jota sanottiin Didymukseksi, sanoi toisille opetuslapsille: "Menkäämme mekin sinne, kuollaksemme hänen kanssansa".

17. Niin Jeesus tuli ja sai tietää, että hän jo neljä päivää oli ollut haudassa.

18. Ja Betania oli lähellä Jerusalemia, noin viidentoista vakomitan päässä.

19. Ja useita juutalaisia oli tullut Martan ja Marian luokse lohduttamaan heitä heidän veljensä kuolemasta.

20. Kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, meni hän Häntä vastaan; mutta Maria istui kotona.

21. Ja Martta sanoi Jeesukselle: "Herra, jos Sinä olisit ollut täällä, niin Minun veljeni ei olisi kuollut.

22. Mutta nytkin Minä tiedän, että Jumala antaa Sinulle kaiken, Mitä Sinä Jumalalta anot."

23. Jeesus sanoi hänelle: "Sinun veljesi on nouseva ylös".

24. Martta sanoi Hänelle: "Minä tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa, viimeisenä päivänä".

Joh.5:28-29.

25. Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo Minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.

Joh.3:16. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Joh.19:23-30.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.10:30.

Joh.14:6. Joh.6:63. Matt.6:9-13.

26. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo Minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?"

Joh.6:35. Joh.6:40. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.10:30.

Joh.14:6. Joh.6:63. Matt.6:9-13.

27. Hän sanoi Hänelle: "Uskon, Herra; minä uskon, että Sinä olet Kristus, Jumalan Poika, Se, Joka oli tuleva maailmaan".

Matt.16:16-17. Joh.6:68-71. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Joh.3:16. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Luuk.10:30.

Joh.14:6. Joh.6:63. Matt.6:9-13.

28. Ja tämän sanottuaan hän meni ja kutsui salaa sisarensa Marian sanoen: "Opettaja on täällä ja kutsuu sinua".

29 Kun Maria sen kuuli, nousi hän nopeasti ja meni Hänen luoksensa.

30. Mutta Jeesus ei ollut vielä saapunut kylään, vaan oli yhä siinä paikassa, missä Martta oli Hänet kohdannut.

31. Kun nyt juutalaiset, jotka olivat Marian kanssa huoneessa häntä lohduttamassa, näkivät hänen nopeasti nousevan ja lähtevän ulos, seurasivat he häntä, luullen hänen menevän haudalle, itkemään siellä.

32. Kun siis Maria saapui sinne, missä Jeesus oli, ja näki Hänet, lankesi hän Hänen jalkojensa eteen ja sanoi Hänelle: "Herra, jos Sinä olisit ollut täällä, ei minun veljeni olisi kuollut".

33. Kun Jeesus näki hänen itkevän ja hänen kanssaan tulleiden juutalaisten itkevän, joutui Hän Hengessään syvän liikutuksen valtaan ja vapisi;

34. ja Hän sanoi: "Mihin te panitte hänet?" He sanoivat Hänelle: "Herra, tule ja katso".

35. Ja Jeesus itki.

Luuk.19:41-44.

36. Niin juutalaiset sanoivat: "Katso, kuinka rakas hän oli Hänelle!"

37. Mutta muutamat heistä sanoivat: "Eikö Hän, joka avasi sokean silmät, olisi voinut tehdä sitäkin, ettei tämä olisi kuollut?"

Joh.9:1-7.

38. Niin Jeesus joutui taas liikutuksen valtaan ja meni haudalle; ja se oli luola, ja sen suulla oli kivi.

39. Jeesus sanoi: "Ottakaa kivi pois". Martta, kuolleen sisar, sanoi Hänelle: "Herra, hän haisee jo, sillä hän on ollut haudassa neljättä päivää".

40. Jeesus sanoi hänelle: "Enkö Minä sanonut sinulle, että, jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan Kirkkauden?"

Joh.11:4. Joh.11:20-27.

41. Niin he ottivat kiven pois. Ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi: "Isä, Minä Kiitän Sinua, että olet Minua kuullut.

Joh.10:30. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16.

Joh.14:6. Joh.6:63. Matt.6:9-13.

42. Minä kyllä tiesin, että Sinä Minua aina kuulet; mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, Minä tämän sanon, että he uskoisivat Sinun lähettäneen Minut."

Joh.10:30. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63.

43. Ja sen sanottuansa Hän huusi suurella äänellä: "Lasarus, tule ulos!"

Joh.11:23.

44. Ja kuollut tuli ulos, jalat ja kädet siteisiin käärittyinä, ja hänen kasvojensa ympärille oli kääritty hikiliina. Jeesus sanoi heille: "Päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä".

Joh.11:23. Joh.10:36-38.

45. Niin useat juutalaisista, jotka olivat tulleet Marian luokse ja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat Häneen.

46. Mutta muutamat heistä menivät fariseusten luo ja puhuivat heille, mitä Jeesus oli tehnyt.

47. Niin ylipapit ja fariseukset kokosivat neuvoston ja sanoivat: "Mitä me teemme, sillä tuo Mies tekee paljon tunnustekoja?

Matt.6:24. Matt.27:17-18. Matt.27:25-26.

48. Jos annamme Hänen näin olla, niin kaikki uskovat Häneen, ja roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä sekä maan että kansan."

Matt.6:24. Joh.8:43-47.

49. Mutta eräs heistä, Kaifas, joka sinä vuonna oli ylimmäinen pappi, sanoi heille: "Te ette tiedä mitään

Matt.26:57-68. Mark.7:20-23. Matt.23:1-39.

Joh.11:43-48. Joh.11:53. Matt.27:17-20. Matt.6:24.

Joh.7:19.

50. ettekä ajattele, että teille on parempi, että yksi ihminen kuolee kansan edestä, kuin että koko kansa hukkuu".

Joh.18:12-14. Mark.10:19. Joh.11:43-48.

Joh.11:53. Matt.26:57-68. Mark.15:9-15.

Joh.12:37-43. Matt.23:1-39. Matt.6:24.

51. Mutta sitä hän ei sanonut itsestään, vaan koska hän oli sinä vuonna ylimmäinen pappi, hän ennusti, että Jeesus oli kuoleva kansan edestä,

Mark.10:19. Joh.11:43-48. Joh.11:53.

Joh.11:55-57. Joh.7:19. Matt.2:1-23.

Joh.19:6-7. Matt.6:24. Mark.15:9-15. Joh.15:22-25.

Joh.12:37-43. Matt.23:1-39. Joh.8:23-24.

52. eikä ainoastaan tämän kansan edestä, vaan myös kootakseen yhdeksi hajalla olevat Jumalan lapset.

Joh.10:16-18. Joh.7:19. Joh.19:7. Matt.27:17-26. Joh.Matt.6:24. Joh.8:23-24. Joh.4:22. Joh.3:5-7.

53. Siitä päivästä lähtien oli heillä siis tehtynä päätös tappaa Hänet.

Joh.7:19. Joh.15:22-25. Joh.11:39-48.

Matt.23:1-39. Matt.6:24.

54. Sentähden Jeesus ei enää vaeltanut julkisesti juutalaisten keskellä, vaan lähti sieltä lähellä erämaata olevaan paikkaan, Efrain nimiseen kaupunkiin; ja siellä Hän oleskeli opetuslapsineen.

55. Mutta juutalaisten pääsiäinen oli lähellä, ja monet menivät maaseudulta ylös Jerusalemiin ennen pääsiäisjuhlaa, puhdistamaan itsensä.

56. Ja he etsivät Jeesusta ja sanoivat toisilleen seisoessaan pyhäkössä: "Mitä arvelette? Eikö Hän tullekaan juhlille?"

57. Mutta ylipapit ja fariseukset olivat antaneet käskyjä, että jos joku tietäisi, missä Hän oli, hänen oli annettava se ilmi, jotta he ottaisivat Hänet kiinni.

Joh.6:67-71. Matt.26:47-56. Matt.23:1-39.

Joh.8:43-47. Joh.9:39-41.

 

 

 

Johanneksen Evankeliumi 12. luku.

1. Kuusi päivää ennen pääsiäistä Jeesus saapui Betaniaan, jossa Lasarus asui, hän, jonka Jeesus oli herättänyt kuolleista.

Joh.11:1-57.

2. Siellä valmistettiin Hänelle ateria, ja Martta palveli, mutta Lasarus oli yksi niistä, jotka olivat aterialla Hänen kanssaan.

3. Niin Maria otti naulan oikeata, kallisarvoista nardusvoidetta ja voiteli Jeesuksen jalat ja pyyhki ne hiuksillaan; ja huone tuli täyteen voiteen tuoksua.

Joh.11:1-5. Luuk.7:36-50. Mattt.26:6-13.

Luuk.10:38-42.

4. Silloin sanoi yksi Hänen opetuslapsistaan, Juudas Iskariot, joka oli Hänet kavaltava:

5. "Miksi ei tätä voidetta myyty kolmeensataan denariin ja niitä annettu köyhille?"

6. Mutta tätä hän ei sanonut sentähden, että olisi pitänyt huolta köyhistä, vaan sentähden, että hän oli varas ja että hän rahakukkaron hoitajana otti itselleen, mitä siihen oli pantu.

Joh.13:29.

7. Niin Jeesus sanoi: "Anna hänen olla, että hän saisi toimittaa tämän Minun hautaamispäiväni varalle.

Matt.26:6-13.

8. Sillä köyhät teillä on aina keskuudessanne, mutta Minua teillä ei ole aina."

9. Silloin suuri joukko juutalaisia sai tietää, että Hän oli siellä; ja he menivät sinne, ei ainoastaan Jeesuksen tähden, vaan myöskin nähdäkseen Lasaruksen, jonka Hän oli herättänyt kuolleista.

Joh.11:43-53.

10. Mutta ylipapit päättivät tappaa Lasaruksenkin,

Joh.11:43-44.

11. koska monet juutalaiset hänen tähtensä menivät sinne ja uskoivat Jeesukseen.

Joh.11:39-53.

12. Seuraavana päivänä, kun suuri kansanjoukko, joka oli saapunut juhlille, kuuli, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin,

13. ottivat he palmupuiden oksia ja menivät Häntä vastaan ja huusivat:

"Hoosianna,

siunattu olkoon Hän,

joka tulee Herran nimeen,

Israelin Kuningas!"

Matt.23:37-39. Joh.18:36-37. Matt.26:47-56.

14. Ja saatuansa nuoren aasin Jeesus istui sen selkään, niinkuin kirjoitettu on:

15. "Älä pelkää, tytär Siion;

katso, Sinun Kuninkaasi tulee

istuen aasin varsan selässä".

16. Tätä Hänen opetuslapsensa eivät aluksi ymmärtäneet; mutta kun Jeesus oli Kirkastettu, silloin he muistivat, että tämä oli Hänestä kirjoitettu ja että he olivat tämän Hänelle tehneet.

Joh.2:19-22.

17. Niin kansa, joka oli ollut Hänen kanssansa, kun Hän kutsui Lasaruksen haudasta ja herätti hänet kuolleista, todisti Hänestä.

Joh.11:39-44. Joh.12:10-11.

18. Sentähden kansa menikin Häntä vastaan, koska he kuulivat, että Hän oli tehnyt sen tunnusteon.

19. Niin fariseukset sanoivat keskenään: "Te näette, ettette saa mitään aikaan; katso, koko maailma juoksee Hänen perässään".

Matt.27:11-31. Joh.18:36-40. Luuk.16:10-17.

20. Ja oli muutamia kreikkalaisia niiden joukosta, jotka tulivat ylös juhlaan rukoilemaan.

21. Nämä menivät Filippuksen luo, joka oli Galilean Beetsaidasta, ja pyysivät häntä sanoen: "Herra, me haluamme nähdä Jeesuksen".

Luuk.19:3. Joh.1:44-45.

22. Filippus meni ja sanoi sen Andreaalle; Andreas ja Filippus menivät ja sanoivat Jeesukselle.

23. Mutta Jeesus vastasi heille sanoen: "Hetki on tullut, että Ihmisen Poika Kirkastetaan.

Joh.13:31-32. Joh.17:1.

24. Totisesti, totisesti Minä sanon teille: jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin; mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää.

Luuk.12:8-12. Joh.16:7. Joh.7:37-39. Matt.19:16-30.

Matt.11:25-30. Joh.3:27-36. Joh.3:16. Matt.22:36-40.

Matt.14:6. Joh.6:63.

25. Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen; mutta joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, hän on säilytttävä sen iankaikkiseen elämään.

Matt.10:39. Matt.16:25. Mark.8:35.

Luuk.9:24. Luuk.17:33. Joh.3:16.

Joh.14:6. Joh.6:63.

26. Jos joku Minua palvelee, seuratkoon hän Minua; ja missä Minä olen, siellä on myös Minun palvelijani oleva. Ja jos joku Minua palvelee, niin Isä on kunnioittava häntä.

Joh.14:1-7. Joh.17:20-26. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.3:16. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

27. Nyt Minun sieluni on järkytetty; ja mitä pitäisi Minun sanoman? Isä, pelasta Minut tästä hetkestä. Kuitenkin: sitä varten Minä olen tähän hetkeen tullut.

Matt.26:38-39. Joh.7:15-19. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-20. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.3:16. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

28. Isä, Kirkasta Nimesi!" Niin Taivaasta Tuli Ääni: "Minä Olen Sen Kirkastanut, Ja Olen Sen Vielä Kirkastava".

Mark.9:7. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

29.Niin kansa, joka seisoi ja kuuli sen, sanoi ukkosen jylisseen. Toiset sanoivat: "Häntä puhutteli enkeli".

30. Jeesus vastasi ja sanoi: "Ei tämä ääni tullut Minun tähteni, vaan teidän tähtenne.

Joh.11:40-44. Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.3:16.

31. Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse; nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos.

Joh.16:5-15. Joh.10:30. Matt.28:18.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.3:16.

32. Ja kun Minut ylennetään maasta, niin Minä vedän kaikki tyköni."

Joh.3:13-16. Joh.8:28-29. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

33. Mutta sen Hän sanoi antaen tietää, minkäkaltaisella kuolemalla Hän oli kuoleva.

Luuk.18:31-34.

34. Kansa vastasi Hänelle: "Me olemme laista kuulleet, että Kristus pysyy iankaikkisesti; kuinka Sinä sitten sanot, että Ihmisen Poika pitää ylennettämän? Kuka on Se Ihmisen Poika?"

Joh.5:39-47. Matt.23:1-39.

35. Niin Jeesus sanoi heille: "Vielä vähän aikaa valkeus on teidän keskuudessanne. Vaeltakaa, niin kauan kuin teillä valkeus on, ettei pimeys saisi teitä valtaansa. Joka pimeässä vaeltaa, se ei tiedä, mihin hän menee.

Joh.8:12. Joh.9:5. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.10:30.

Matt.6:9-13. Joh.14:6. Joh.6:63.

36. Niin kauan kuin teillä valkeus on, uskokaa valkeuteen, että te valkeuden lapsiksi tulisitte." Tämän Jeesus puhui ja meni pois ja kätkeytyi heiltä.

Joh.8:12. Joh.12:44-50. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63.

37. Ja vaikka Hän oli tehnyt niin monta tunnustekoa heidän nähtensä, eivät he uskoneet Häneen.

Joh.11:43-48. Joh.11:53. Joh.12:9-11.

Joh.12:39-43. Matt.6:24.

38. että kävisi toteen profeetta Esaiaan sana, jonka hän on sanonut:

"Herra, kuka uskoo meidän saarnamme, ja kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?"

Joh.14:15-21. Joh.3:16. Joh.3:5-7.

Matt.3:13-17. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63.

39. Sentähden he eivät voineet uskoa, koska Esaias on vielä sanonut:

40. "Hän on sokaissut heidän silmänsä

ja paaduttanut heidän sydämensä,

että he eivät näkisi silmillään

eivätkä ymmärtäisi sydämellään

eivätkä kääntyisi

ja etten minä heitä parantaisi".

Matt.13:14-15. Mark.4:12. Luuk.8:10-11. Joh.3:5-7.

Joh.3:16. Matt.3:13-17. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63. Matt.6:24.

41. Tämän Esaias sanoi, kun hän näki Hänen Kirkkautensa ja puhui Hänestä.

42. Kuitenkin useat hallitusmiehistäkin uskoivat Häneen, mutta fariseusten tähden he eivät sitä tunnustaneet, etteivät joutuisi synagoogasta erotetuiksi.

Joh.9:20-28. Luuk.8:26-39. Joh.4:5-44.

Markus 10:46-52. Matt.4:18-25. Luuk.16:10-15.

Joh.3:5-7.

43. Sillä he rakastivat ihmiskunniaa enemmän kuin Jumalan kunniaa.

Joh.5:44-47. Matt.6:24. Matt.27:20. Matt.27:25-26.

Joh.8:43-59. Joh.8:23-24.

44. Mutta Jeesus huusi ja sanoi: "Joka uskoo Minuun, se ei usko Minuun, vaan Häneen, joka on Minut lähettänyt.

Joh.1:17-18. Joh.3:16. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

45. Ja joka näkee Minut, näkee Hänet, joka on Minut Lähettänyt.

Joh.14:8-21. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

46. Minä Olen tullut Valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka Minuun uskoo, jäisi pimeyteen.

Luuk.2:1-52. Joh.1:9-18. Joh.8:12. Joh.9:3-5.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Joh.3:16. Matt.3:13-17.

Joh.14:6. Joh.11:25-26. Joh.7:16-18. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.6:63. Joh.10:30.

Matt.22:36-40. Matt.6:9-13.

47. Ja jos joku kuulee Minun Sanani eikä niitä noudata, niin häntä en Minä tuomitse; sillä en Minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman.

Joh.3:16-21. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

48. Joka katsoo Minut ylen eikä ota vastaan Minun Sanojani, hänellä on tuomitsijansa: Se Sana, jonka Minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä.

Joh.5:45-47. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16.

Joh.10:30. Matt.6:9-13. Joh.14:6. Joh.6:63.

49. Sillä en Minä itsestäni ole puhunut, vaan Isä, joka on Minut lähettänyt, on itse antanut Minulle käskyn, mitä Minun pitää sanoman ja mitä puhuman.

Joh.14:10-21. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Joh.3:13-21.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

50. Ja Minä tiedän, että Hänen Käskynsä on Iankaikkinen Elämä. Sentähden, minkä Minä puhun, sen Minä puhun niin, kuin Isä on Minulle sanonut."

Joh.8:28-29. Joh.3:16. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.7:16-18.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

 

 

Johanneksen Evankeliumi 13. luku.

1. Mutta ennen pääsiäisjuhlaa, kun Jeesus tiesi hetkensä tulleen, että Hän oli siirtyvä tästä maailmasta Isän tykö, niin Hän, joka oli rakastanut omiansa, jotka maailmassa olivat, osoitti heille rakkautta loppuun asti.

Joh.17:1-26. Matt.22:36-40. Joh.3:16.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

2. Ja ehtoollisella oltaessa, kun perkele jo oli pannut Juudas Iskariotin, Simonin pojan, sydämeen, että hän kavaltaisi Jeesuksen

Luuk.22:1-6. Mark.7:20-23. Joh.6:70-71.

Joh.13:21-27. Mark.14:43-50. Joh.8:44-47.

3. niin Jeesus, tietäen, että Isä oli antanut kaikki Hänen käsiinsä ja että Hän oli lähtenyt Jumalan tyköä ja oli menevä Jumalan tykö

Matt.11:27. Matt.28:18-20. Joh.3:35-36.

Joh.8:42. Joh.16:28. Joh.17:1-5.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Joh.14:6. Luuk.23:33-46.

Joh.13:18. Joh.3:13-21. Joh.6:63.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

4. nousi ehtoolliselta ja riisui vaippansa, otti liinavaatteen ja vyötti sillä itsensä.

5. Sitten Hän kaatoi vettä pesumaljaan ja rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja pyyhkimään niitä liinavaatteella, jolla oli vyöttäytynyt.

Matt.20:20-28. Matt.22:36-40. Joh.13:1.

6. Niin Hän tuli Simon Pietarin kohdalle, ja tämä sanoi Hänelle: "Herra, Sinäkö peset minun jalkani?"

Matt.22:36-40. Joh.13:1.

7. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Mitä Minä teen, sitä et nyt käsitä, mutta vastedes sinä sen ymmärrät".

Luuk.1:37. Joh.16:5-15. Joh.14:6.

Joh.6:63. Joh.3:16. Matt.6:9-13.

8. Pietari sanoi Hänelle: "Et ikinä Sinä saa pestä Minun jalkojani". Jeesus vastasi hänelle: "Ellen Minä sinua pese, ei sinulla ole osuutta Minun kanssani".

Joh.17:1-26. Matt.26:26-56. Matt.16:13-20.

Matt.16:15-19. Joh.6:67-71.

9. Simon Pietari sanoi Hänelle: "Herra, älä pese ainoastaan minun jalkojani, vaan myös kädet ja pää".

10. Jeesus sanoi hänelle: "Joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta, kuin että jalat pestään, ja niin hän on kokonaan puhdas; ja te olette puhtaat, ette kuitenkaan kaikki".

Joh.15:1-17. Joh.11:25-26. Matt.22:36-40. Matt.6:24.

Mark.10:28-31. Joh.14:6. Joh.6:63.

11. Sillä Hän tiesi kavaltajansa; sentähden Hän sanoi: "Ette kaikki ole puhtaat".

Joh.6:64-71. Matt.6:24. Joh.1:9-18. Joh.3:1-8.

12. Kun Hän siis oli pessyt heidän jalkansa ja ottanut vaippansa ja taas asettunut aterialle, sanoi Hän heille: "Ymmärrättekö, mitä Minä olen teille tehnyt?

Joh.13:1. Matt.22:36-40. Joh.10:11-18.

13. Te puhuttelette Minua Opettajaksi ja Herraksi, ja oikein te sanotte, sillä Se Minä Olen.

Matt.23:8-12. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Joh.1:26-36.

Luuk.9:35. Joh.10:30. Joh.15:12-17. Joh.3:16.

Joh.14:6. Joh.6:63. Matt.22:36-40. Matt.26:26-56. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Matt.6:9-13.

14. Jos siis Minä, teidän Herranne ja Opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat.

Luuk.22:24-27. Joh.15:13. Matt.22:36-40.

Joh.10:16-18. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

15. Sillä Minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte, kuin Minä olen teille tehnyt.

Matt.22:36-40. Joh.10:16-18. Joh.13:1. Joh.15:12-17.

Joh.7:16-18. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16.

Joh.10:30. Matt.6:9-13. Joh.14:6. Joh.6:63.

16. Totisesti, totisesti Minä sanon teille: ei ole palvelija Herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi.

Matt.10:24. Luuk.6:40. Joh.15:20. Joh.12:44-50.

Joh.7:16-18. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.14:6. Joh.6:63.

Matt.22:36-40. Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

17. Jos te tämän tiedätte, niin olette autuaat, jos te sen teette.

Matt.7:24. Joh.7:16-18. Joh.8:28-29.

18. En Minä puhu teistä kaikista; Minä tiedän, ketkä olen valinnut; mutta tämän kirjoituksen piti käymän toteen:

'Joka Minun Leipääni syö,

on nostanut kantapäänsä Minua vastaan'.

Joh.6:46-58. Matt.26:26-35. Luuk.22:39-46.

Joh.13:15-16. Matt.26:56.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:16-20.

Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.Matt.22:36-40.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.6:40. Joh.10:16.

19. Jo nyt Minä sanon sen teille, ennenkuin se tapahtuu, että te, kun se tapahtuu, uskoisitte, että Minä olen Se.

Joh.14:29. Joh.16:27-33. Joh.11:25-26. Joh.6:40.Matt.16:27. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.3:16. Matt.6:9-13. Joh.10:30.

20. Totisesti, totisesti Minä sanon teille: joka ottaa vastaan sen, jonka Minä lähetän, se ottaa vastaan Minut; mutta joka ottaa vastaan Minut, se ottaa vastaan Hänet, joka on Minut lähettänyt.

Matt.10:40-42. Luuk.10:16. Joh.3:13-21.

Joh.6:40. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

21. Tämän sanottuaan Jeesus tuli järkytetyksi Hengessään ja todisti ja sanoi: "Totisesti, Totisesti Minä sanon teille: yksi teistä on Minut kavaltava".

Matt.10:1-4. Luuk.22:1-6. Joh.13:1-3.

Mark.7:20-23. Joh.6:70-71.

22. Niin opetuslapset katsoivat toisiinsa epätietoisina, kenestä Hän puhui.

Luuk.22:1-6. Matt.6:24. Mark.7:20-23. Joh.6:70-71.

23. Ja eräs Hänen opetuslapsistaan, se, jota Jeesus rakasti, lepäsi aterioitaessa Jeesuksen syliä vasten.

Joh.19:25-30. Joh.20:1-10. Joh.21:7. Joh.21:20.

Joh.11:1-5. Joh.11:32-36. Joh.11:43-48.

Joh.11:53-57. Joh.12:9-11.

24. Simon Pietari nyökäytti hänelle päätään ja sanoi hänelle: "Sano, kuka se on, josta Hän puhuu".

25. Niin tämä, nojautuen Jeesuksen rintaa vasten, sanoi Hänelle: "Herra, kuka se on?"

26. Jeesus vastasi: "Se on se, jolle Minä kastan ja annan tämän palan". Niin Hän otti palan, kastoi sen ja antoi Juudaalle, Simon Iskariotin pojalle.

Matt.10:1-4. Joh.6:70-71. Joh.14:29-30. Matt.6:24.

27. Ja silloin, sen palan jälkeen, meni häneen saatana. Niin Jeesus sanoi hänelle: "Minkä teet, se tee pian".

Matt.10:1-4. Joh.6:70-71. Luuk.22:1-6. Joh.13:2.

Joh.18:1-11. Matt.6:24.

28. Mutta ei kukaan aterioivista ymmärtänyt, mitä varten Hän sen hänelle sanoi.

Joh.2:24-25.

29. Sillä muutamat luulivat, koska rahakukkaro oli Juudaalla, Jeesuksen sanoneen hänelle: "Osta, mitä tarvitsemme juhlaksi", tai että hän antaisi jotakin köyhille.

Joh.12:6.

30. Niin hän, otettuaan sen palan, meni kohta ulos; ja oli yö.

31. Kun hän oli mennyt ulos, sanoi Jeesus: "Nyt Ihmisen Poika on Kirkastettu, ja Jumala on Kirkastettu Hänessä.

Joh.14:25-31.

32. Jos Jumala on Kirkastettu Hänessä, niin Kirkastaa myös Jumala Hänet itsessään ja Kirkastaa Hänet pian.

Joh.12:23-32. Joh.17:1-26.

33. Lapsukaiset, vielä vähän aikaa Minä olen teidän kanssanne. Te tulette Minua etsimään, ja niinkuin sanoin juutalaisille: 'Mihin Minä menen, sinne te ette voi tulla', niin Minä sanon nyt myös teille.

Joh.7:33-34. Matt.16:27. Joh.14:6. Joh.6:63.

34. Uuden käskyn Minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin Minä olen teitä rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne.

Joh.15:10-17. Matt.22:36-40. Joh.13:1. Joh.10:16.

Joh.3:13-21. Joh.14:6. Joh.6:63. Matt.6:9-13.

35. Siitä kaikki tuntevat teidät Minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus."

Joh.3:16. Joh.14:15-21. Joh.7:16-18.

Matt.22:36-40. Joh.15:12-17. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.10:30. Matt.6:9-13. Joh.14:6. Joh.6:63.

36. Simon Pietari sanoi Hänelle: "Herra, mihin Sinä menet?" Jeesus vastasi hänelle: "Mihin Minä menen, sinne sinä et voi nyt Minua seurata, mutta vastedes olet Minua seuraava".

Matt.16:13-20. Joh.21:18-22. Joh.19:30.

37. Pietari sanoi Hänelle: "Herra, miksi en nyt voi seurata Sinua? Henkeni minä annan Sinun edestäsi."

38. Jeesus vastasi: "Sinäkö annat henkesi Minun edestäni? Totisesti, Totisesti Minä sanon sinulle: ei laula kukko, ennenkuin sinä Minut kolmesti kiellät."

Joh.2:24-25. Luuk.22:47-62. Matt.26:56. Luuk.23:46. Matt.22:36-40. Joh.20:19-23. Joh.1:17-18. Joh.3:16.

Joh.14:6. Joh.6:63.

 

Johanneksen Evankeliumi 14. luku.

1. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa Minuun.

Mark.11:22. Joh.12:44-50. Joh.14:27.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

2. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko Minä teille, että Minä menen valmistamaan teille sijaa.

Matt.6:9-13. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:1-20. Joh.13:18.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.3:16. Joh.10:30.

3. Ja vaikka Minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen Minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä Minä olen.

Joh.12:26. Joh.17:24-26. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

4. Ja mihin Minä menen - tien sinne te tiedätte."

Joh.11:25-26. Joh.14:6. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.3:16. Joh.6:63. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

5. Tuomas sanoi Hänelle: "Herra, me emme tiedä, mihin Sinä menet; kuinka sitten tietäisimme tien?"

6. Jeesus sanoi hänelle: "Minä Olen Tie ja Totuus ja Elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin Minun kauttani.

Joh.11:25-26. Joh.14:15-21. Joh.3:1-21.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

7. Jos te olisitte tunteneet Minut, niin te tuntisitte myös Minun Isäni; tästälähin te tunnette Hänet, ja te olette nähneet Hänet."

Joh.8:19. Joh.10:30. Joh.8:58. Joh.1:14-18.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.3:16.Matt.6:9-13.

8. Filippus sanoi Hänelle: "Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme".

9. Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa Minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne Minua, Filippus! Joka on nähnyt Minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: 'Näytä meille Isä'?

Joh.12:44-50. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

10. Etkö usko, että Minä olen Isässä, ja että Isä on Minussa? Niitä Sanoja, jotka Minä teille puhun, Minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka Minussa asuu, tekee teot, jotka ovat Hänen.

Joh.10:37-38. Joh.12:44-50. Joh.17:20-26.

Joh.10:11. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

11. Uskokaa Minua, että Minä olen Isässä, ja että Isä on Minussa; mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden.

Joh.10:25-30. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.14:6.

Joh.6:63. Joh.3:16. Matt.6:9-13.

12. Totisesti, Totisesti Minä sanon teille: joka uskoo Minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita Minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä Minä menen Isän tykö,

Mark.16:17. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:1-20. Joh.13:18. Joh.14:6.

Joh.6:63. Joh.3:13-21. Joh.10:30.

Matt.6:9-13.

13. ja mitä hyvänsä te anotte Minun nimessäni, sen Minä teen, että Isä Kirkastettaisiin Pojassa.

Matt.21:22. Mark.11:24. Joh.15:7. Joh.15:16-17.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.3:16.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

14. Jos te anotte Minulta jotakin Minun nimessäni, niin Minä sen teen.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63.

15. Jos te Minua rakastatte, niin te pidätte Minun käskyni.

Joh.10:11. Joh.15:9-10. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

16. Ja Minä Olen rukoileva Isää, ja Hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,

Joh.10:11. Joh.15:26. Joh.16:7-15. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.3:13-21. Joh.10:30.

Matt.6:9-13.

17. Totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe Häntä eikä tunne Häntä; mutta te tunnette Hänet, sillä Hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.

Joh.16:12-15. Joh.15:12-17. Matt.22:36-40.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

18. En Minä jätä teitä orvoiksi; Minä tulen teidän tykönne

Matt.28:18-20. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Joh.13:18. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.3:13-21. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

19. Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää Minua näe, mutta te näette Minut; koska Minä elän, niin tekin saatte elää.

Joh.16:16. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:1-20. Joh.13:18. Joh.14:6.

Joh.6:63. Joh.3:16. Joh.10:30.

Matt.6:9-13.

20. Sinä päivänä te ymmärrätte, että Minä olen Isässäni, ja että te olette Minussa ja Minä teissä.

Joh.17:20-26. Joh.16:12-15. Joh.10:11-18.

Joh.15:9-10. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.14:6.

Joh.6:63. Joh.3:16. Joh.10:30.

Matt.6:9-13.

21. Jolla on Minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka Minua rakastaa; mutta joka Minua rakastaa, häntä Minun Isäni rakastaa, ja Minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle."

Joh.15:9-10. Joh.17:25-26. Joh.15:26-27.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

22. Juudas, ei se Iskariot, sanoi Hänelle: "Herra, mistä syystä Sinä aiot ilmoittaa itsesi meille etkä maailmalle?"

Matt.13:10-17.

23. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa Minua, niin hän pitää Minun Sanani, ja Minun Isäni rakastaa häntä, ja Me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.

Joh.15:9-10. Luuk.17:20-21. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.3:13-21. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

24. Joka ei Minua rakasta, se ei pidä Minun Sanojani; ja se Sana, Jonka te kuulette, ei ole Minun, vaan Isän, Joka on Minut lähettänyt.

Joh.7:16-18. Joh.12:44-50. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.3:16.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

25. Tämän Minä Olen teille puhunut ollessani teidän tykönänne.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.3:16.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

26. Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, Jonka Isä on lähettävä Minun nimessäni, Hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä Minä Olen teille sanonut.

Matt.10:19-20. Luuk.24:49-53. Joh.10:16.

Joh.16:7-15. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Joh.20:19-23. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.3:16.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

27. Rauhan Minä jätän teille: Minun rauhani - sen Minä annan teille. En Minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.

Joh.16:33. Matt.22:36-40. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.3:16. Joh.10:30.

Matt.6:9-13.

28. Te kuulitte Minun sanovan teille: 'Minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykönne'. Jos te Minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että Minä menen Isän tykö, sillä Isä on Minua suurempi.

Joh.1:1-36. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:1-20.

Joh.13:18. Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.3:13-21.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

29. Ja nyt Minä Olen sanonut sen teille, ennenkuin se on tapahtunut, että te uskoisitte, kun se tapahtuu.

Joh.13:19. Luuk.24:13-53.

30. En Minä enää puhu paljoa teidän kanssanne, sillä maailman ruhtinas tulee, ja Minussa hänellä ei ole mitään.

Joh.12:31. Joh.16:11. Joh.13:21.

31. Mutta että maailma ymmärtäisi Minun rakastavan Isää ja tekevän, niinkuin Isä on Minua käskenyt: nouskaa, lähtekäämme täältä."

Joh.10:16-18. Joh.5:23-24. Joh.12:44-50.

Joh.6:40. Matt.6:9-13. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.3:13-21. Joh.10:30.

 

 


Luvut 1-7 | Luvut 8-14 | Luvut 15-21