Uusialku.net

 

 

JOHANNEKSEN EVANKELIUMI EVANKELIUMIN VALOSSA:

Päivitetty 31.05.2008


Johanneksen Evankeliumi 15. luku.

1. Minä Olen totinen viinipuu, ja Minun Isäni on viinitarhuri.

Joh.6:40. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.14:6.

Joh.6:63. Joh.3:16. Joh.10:30.

Matt.6:9-13.

2. Jokaisen oksan Minussa, joka ei kanna hedelmää, Hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, Hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:1-20.

Joh.13:18. Joh.14:6. Joh.6:63. Matt.22:36-40.

Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

3. Te olette jo puhtaat sen Sanan tähden, jonka Minä olen teille puhunut.

Joh.13:10. Joh.11:25-26. Joh.7:16-18.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luu.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

4. Pysykää Minussa, niin Minä pysyn teissä: Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy Minussa.

Joh.14:21. Joh.7:16-18. Joh.12:44-50.

Joh.10:16-18. Joh.3:13-21. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

5. Minä Olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy Minussa ja jossa Minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman Minua te ette voi mitään tehdä.

Joh.11:25-26. Matt.6:9-13. Joh.7:16-18.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.13:18.

Joh.3:16. Joh.10:30.

6. Joka ei pysy Minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat.

Matt.3:10. Matt.7:19. Joh.7:16-18. Joh.11:25-26.

Joh.12:44-50. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.3:1-21. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

7. Jos te pysytte Minussa ja Minun Sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.

Matt.21:22. Mark.11:24. Luuk.11:9-10.

Joh.14:13-14. Joh.16:23-33. Joh.7:16-18.

Matt.6:9-13. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16.

Joh.10:30. Joh.14:6. Joh.6:63.

8. Siinä Minun Isäni Kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette Minun opetuslapsikseni.

Matt.5:16. Matt.6:9-13. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.3:16. Joh.10:30.

9. Niinkuin Isä on Minua rakastanut, niin Minäkin olen rakastanut teitä; pysykää Minun rakkaudessani.

Joh.17:1-26. Joh.14:6. Joh.6:63.

Matt.16:21-27. Joh.12:44-50.

Joh.7:16-18. Joh.3:16. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

10. Jos te pidätte Minun käskyni, niin te pysytte Minun rakkaudessani, niinkuin Minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn Hänen rakkaudessaan.

Joh.14:15-27. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

11. Tämän Minä Olen teille puhunut, että Minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi.

Joh.16:24. Joh.17:13. Joh.11:25-26. Joh.7:16-18.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.3:16.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

12. Tämä On Minun Käskyni, että te rakastatte toisianne, niinkuin Minä olen teitä rakastanut

Joh.13:34-35. Joh.7:16-18.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.3:16.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

13. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä.

Joh.10:11-18. Joh.7:16-18. Matt.6:9-13. Joh.10:30.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-20. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:1-20.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.13:18. Joh.3:16.

14. Te olette Minun ystäväni, jos teette, mitä Minä käsken teidän tehdä.

Matt.12:46-50. Joh.7:16-18. Matt.6:9-13.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.3:16. Joh.10:30.

15. En Minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee; vaan ystäviksi Minä sanon teitä, sillä Minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä Minä olen kuullut Isältäni.

Joh.1:14-18. Joh.8:58. Matt.11:25-30.

Joh.7:16-18. Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.3:16.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-52.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:1-20.

Joh.13:18. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

16. Te ette valinneet Minua, vaan Minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi; että mitä ikinä te anotte Isältä Minun nimessäni, Hän sen teille antaisi.

Matt.28:18-20. Joh.14:12-21. Matt.6:9-13.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Joh.13:18.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.3:16. Joh.10:30.

17. Sen käskyn Minä teille annan, että rakastatte toisianne.

Joh.3:13-21. Joh.10:11-18. Joh.7:16-18.

Joh.20:19-23. Matt.22:36-40. Joh.14:6.

Joh.6:63.Matt.6:9-13. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.10:30.

18. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut Minua ennen kuin teitä

Joh.7:7. Joh.8:23-24. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.10:30. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.3:16. Matt.6:9-13.

19. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maailmasta, vaan Minä Olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.17:14-26. Joh.12:44-50.

Matt.22:36-40. Joh.15:16. Matt.6:9-13. Joh.3:16.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28.18-20.

Joh.13:18. Joh.10:30. Joh.20:19-23.

20. Muistakaa Se Sana, Jonka Minä teille sanoin: 'Ei ole palvelija Herraansa suurempi'. Jos he ovat Minua

vainonneet, niin he teitäkin vainoavat; jos he ovat ottaneet vaarin Minun Sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin Sanastanne.

Matt:10:24. Joh.13:16.

Joh.1:26-36. Joh.7:16-18. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.14:6.

Joh.6:63. Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

21. Mutta kaiken tämän he tekevät teille Minun nimeni tähden, koska he eivät tunne Häntä, Joka On Minut Lähettänyt.

Joh.16:3. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

22. Jos Minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä; mutta nyt heillä ei ole, millä syntiänsä puolustaisivat.

Joh.8:23-24. Matt.27:1-5. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.22:36-40. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

23. Joka vihaa Minua, se vihaa myös Minun Isääni.

Joh.11:40-48. Joh.11:53. Joh.11:55-57.

Matt.26:59-68. Matt.10:19. Joh.7:19. Joh.19:1-7.

Joh.12:37-50. Matt.6:24. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.10:30.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.3:13-21. Matt.6:9-13.

24. Jos Minä en olisi tehnyt heidän keskuudessaan niitä tekoja, joita ei kukaan muu ole tehnyt, ei heillä olisi syntiä; mutta nyt he ovat nähneet ja ovat vihanneet sekä Minua että Minun Isääni.

Joh.7:28-34. Joh.9:32-41. Joh.1:18.

Joh.11:39-48. Joh.11:53. Joh.11:55-57.

Matt.22:36-40. Mark.7:20-23. Matt.6:24.

Joh.7:16-19. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

25. Mutta Se Sana oli käyvä toteen, Joka on kirjoitettuna heidän laissaan:

'He ovat vihanneet Minua syyttä'.

Luuk.16:10-17. Joh.19:6-7. Joh.14:6. Joh.6:63.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

26. Mutta kun Puolustaja tulee, jonka Minä lähetän teille Isän tyköä, Totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava Minusta.

Luuk.24:49-53. Joh.14:15-27. Joh.16:12-15.

Joh.20:19-23. Joh.14:6. Joh.6:63.

Matt.6:9-13. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.10:30.

27. Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet Minun kanssani."

Luuk.24:36-53. Joh.7:16-18. Joh.12:44-50.

Joh.6:40. Matt.6:9-13. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.3:16. Joh..14:6. Joh.6:63.

Matt.22:36-40. Joh.10:30.

 

Johanneksen Evankeliumi 16. luku.

1. Tämän Minä Olen teille puhunut, ettette loukkaantuisi.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

2. He erottavat teidät synagoogasta; ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle.

Matt.24:9. Mark.13:9-10. Luuk.21:12.

3. Ja sen he tekevät teille, koska he eivät tunne Isää eivätkä Minua.

Joh.15:21-27. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.14:6.

Joh.6:63. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

4. Mutta tämän Minä olen puhunut teille, että, kun se aika tulee, te muistaisitte Minun sen teille sanoneen. Tätä Minä en ole sanonut teille alusta, koska Minä olin teidän kanssanne.

Joh.13:19. Joh.14:29.

5. Mutta nyt Minä Menen Hänen Tykönsä, Joka On Minut Lähettänyt, eikä kukaan teistä kysy Minulta: 'Mihin Sinä Menet?'

Joh.7:33. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.14:6.

Joh.6:63. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

6.Mutta koska Minä Olen tämän teille puhunut, täyttää murhe teidän sydämenne.

7. Kuitenkin Minä sanon teille Totuuden: teille on hyväksi, että Minä menen pois. Sillä ellen Minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos Minä menen, niin Minä hänet teille lähetän.

Joh.14:26-27. Joh.15:26-27. Luuk.11:13.

Joh.20:19-23. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.14:6.

Joh.6:63. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

8. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion:

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

9. synnin, koska he eivät usko Minuun;

Joh.8:23-24. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

10. vanhurskauden, koska Minä menen Isän tykö, ettekä te enää Minua näe;

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

11. ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu.

Joh.12:31-32. Luuk.16:10-15. Mark.7:20-23.

Joh.3:16.

12. Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa.

13. Mutta kun hän tulee, Totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.

Joh.14:26. Joh.15:26. Joh.1:1. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.3:16. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

14. Hän on Minut kirkastava, sillä hän ottaa Minun omastani ja julistaa teille.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

15. Kaikki, mitä Isällä on, on Minun; sentähden Minä sanoin, että hän ottaa Minun omastani ja julistaa teille.

Joh.17:10-11. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

16. Vähän aikaa, niin te ette enää Minua näe, ja taas vähän aikaa, niin te näette Minut."

Joh.14:19. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh..13:18. Joh.3:16.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

17. Silloin muutamat Hänen opetuslapsistansa sanoivat toisilleen: "Mitä se tarkoittaa, kun Hän sanoo meille: 'Vähän aikaa, niin te ette Minua näe, ja taas vähän aikaa, niin te näette Minut', ja 'Minä menen Isän tykö'?"

18. Niin he sanoivat: "Mitä se tarkoittaa, kun Hän sanoo: 'Vähän aikaa'? Emme ymmärrä, mitä Hän puhuu.

19. Jeesus huomasi heidän tahtovan kysyä Häneltä ja sanoi heille: "Sitäkö te kyselette keskenänne, että Minä sanoin: 'Vähän aikaa, niin te ette Minua näe, ja taas vähän aikaa, niin te näette minut'?

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

20. Totisesti, Totisesti Minä sanon teille: te joudutte itkemään ja valittamaan, mutta maailma on iloitseva; te tulette murheellisiksi, mutta teidän murheenne on muuttuva iloksi.

21. Kun vaimo synnyttää, on hänellä murhe, koska hänen hetkensä on tullut, mutta kun hän on synnyttänyt lapsen, ei hän enää muista ahdistustaan sen ilon tähden, että ihminen on syntynyt maailmaan.

22. Niin on myös teillä nyt murhe; mutta Minä Olen taas näkevät teidät, ja teidän sydämenne on iloitseva, eikä kukaan ota teiltä pois teidän iloanne.

Luuk.24:36-53. Joh.20:1-23. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.3:16. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

23. Ja sinä päivänä te ette Minulta mitään kysy. Totisesti, Totisesti Minä sanon teille: jos te anotte jotakin Isältä, on Hän sen teille antava Minun nimessäni.

Matt.7:7. Mark.11:24. Joh.14:12-14.

Joh.15:7-17. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

24. Tähän asti te ette ole anoneet mitään Minun nimessäni; anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen.

Joh.15:1-17. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:13-21.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

25. Tämän Minä olen puhunut teille kuvauksilla; mutta tulee aika, jolloin Minä en puhu teille enää kuvauksilla, vaan avonaisesti julistan teille sanomaa Isästä.

Joh.10:1-18. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

26. Sinä päivänä te anotte Minun nimessäni; enkä Minä sano teille, että Minä olen rukoileva Isää teidän edestänne;

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

27. Sillä Isä itse rakastaa teitä, sentähden että te olette Minua rakastaneet ja uskoneet Minun lähteneen Jumalan tyköä.

Joh.14:21. Joh.14:23. Joh.17:8. Joh.10:30.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.7:16-18. Matt.6:9-13.

28. Minä Olen Lähtenyt Isästä ja tullut maailmaan; jälleen Minä jätän maailman ja menen Isän tykö".

Joh.10:16-18. Joh.10:30. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Matt.17:5. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.14:6.

Joh.6:63. Matt.6:9-13.

29. Hänen opetuslapsensa sanoivat: "Katso, nyt Sinä puhut avonaisesti etkä käytä mitään kuvausta.

30. Nyt me tiedämme, että Sinä tiedät kaikki, etkä tarvitse, että kukaan Sinulta kysyy, sentähden me uskomme Sinun Jumalan Tyköä Lähteneen."

31. Jeesus vastasi heille: "Nyt te uskotte.

Joh.8:58. Joh.10:30. Joh.3:16. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.14:6. Joh.6:63. Matt.6:9-13.

32. Katso, tulee hetki ja on jo tullut, jona teidät hajotetaan kukin tahollensa ja te jätätte Minut yksin; en Minä kuitenkaan yksin ole, sillä Isä on Minun kanssani.

Matt.26:31-35. Mark.14:27-31. Joh.8:28-29.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

33. Tämän Minä olen teille puhunut, että teillä olisi Minussa Rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: Minä Olen voittanut maailman."

Joh.14:27. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:13-21.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

 

 

Johanneksen Evankeliumi 17. luku.

1. Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä Taivasta kohti ja sanoi: "Isä, hetki on tullut, Kirkasta Poikasi, että Poikasi Kirkastaisi Sinut;

Joh.12:23. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

2. koska Sinä olet antanut Hänen valtaansa kaiken lihan, että Hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka Sinä olet Hänelle antanut.

Matt.11:27-30. Matt.28:18-20. Joh.3:31-36.

Joh.10:30. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Joh.12:44-50.

Luuk.23:33-46. Joh.13:18. Matt.6:9-13.

Joh.3:16. Joh.14:6. Joh.6:63.

3. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat Sinut, joka yksin olet Totinen Jumala, ja Hänet, Jonka Sinä Olet Lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen,

Joh.10:30. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16.

Joh.14:6. Joh.6:63. Matt.6:9-13.

4. Minä Olen Kirkastanut Sinut maan päällä; Minä Olen täyttänyt sen työn, Jonka Sinä annoit Minun tehtäväkseni.

Joh.4:34. Joh.19:1-42. Joh.1:1. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.3:16. Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.10:30.

Matt.6:9-13.

5. Ja nyt, Isä, Kirkasta Sinä Minut tykönäsi sillä Kirkkaudella, Joka Minulla Oli Sinun Tykönäsi, ennenkuin maailma olikaan.

Joh.13:31-32. Joh.10:30. Joh.8:58. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.3:16. Joh.14:6. Joh.6:63. Matt.6:9-13.

6. Minä Olen ilmoittanut Sinun nimesi ihmisille, jotka Sinä annoit Minulle maailmasta. He olivat Sinun, ja Sinä annoit heidät Minulle, ja he ovat ottaneet Sinun Sanastasi vaarin.

Joh.6:37-40. Joh.10:29-30. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.3:16. Joh.14.6. Joh.6:63.Matt.6:9-13.

7. Nyt he tietävät, että kaikki, minkä olet Minulle antanut, on Sinulta.

Joh.10:30. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16.

Joh.14:6. Joh.6:63. Matt.6:9-13.

8. Silla ne Sanat, jotka Sinä Minulle annoit, Minä olen antanut heille; ja he ovat ottaneet ne vastaan ja tietävät totisesti Minun lähteneen Sinun tyköäsi ja uskovat, että Sinä Olet Minut Lähettänyt.

Joh.16:27-33. Joh.16:30-31. Joh.12:44-50.

Joh.10:27-30. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16.

Joh.14:6. Joh.6:63. Matt.6:9-13.

9. Minä rukoilen heidän edestänsä; en Minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka Sinä olet Minulle antanut, koska he ovat Sinun -

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

10. ja kaikki Minun omani ovat Sinun, ja Sinun omasi ovat Minun - ja Minä Olen Kirkastettu heissä.

Joh.16:15. Joh.10:30. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.3:16. Joh.14:6. Joh.6:63. Matt.6:9-13.

11. Ja Minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja Minä tulen Sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, Jonka Sinä Olet Minulle antanut, että he olisivat yhtä niinkuin mekin.

Joh.10:30. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16.

Joh.14:6. Joh.6:63. Matt.6:9-13.

12. Kun Minä olin heidän kanssansa, varjelin Minä heidät Sinun nimessäsi, jonka Sinä Olet Minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen.

Joh.6:70-71.

13. Mutta nyt Minä tulen Sinun tykösi ja puhun tätä maailmassa, että heillä olisi Minun iloni täydellisenä heissä itsessään.

Joh.15:10-17. Joh.14:27. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.3:16. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

14. Minä Olen antanut heille Sinun Sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niinkuin en Minäkään maailmasta ole.

Joh.15:18-19. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

15. En Minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että Sinä varjelisit heidät pahasta.

Joh.1:17-18. Luuk.18:28-30. Matt.6:9-13.

Joh.3:16.

16. He eivät ole maailmasta, niinkuin en Minäkään maailmasta ole.

Joh.10:30. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-52. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:3-21.

Joh.14:6. Joh.6:63. Matt.6:9-13.

17. Pyhitä heidät totuudessa; Sinun Sanasi On Totuus.

Joh.8:51. Joh.12:44-50. Joh.10:27-30.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.14:6.

Joh.6:63. Matt.6:9-13.

18. Niinkuin Sinä Olet Lähettänyt Minut maailmaan, niin olen Minäkin lähettänyt heidät maailmaan,

Joh.20:19-23. Joh.10:30. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.3:13-21. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.7:16-18. Matt.6:9-13.

19. ja Minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa.

Joh.10:11. Joh.7:16-18. Joh.8:31-32. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Joh.19:1-34. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.3:16. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

20. Mutta en Minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän Sanansa kautta uskovat Minuun,

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Matt.6:9-13. Joh.3:16.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.10:30.

21. että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin Sinä, Isä, Olet Minussa ja Minä Sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että Sinä Olet Minut Lähettänyt.

Joh.14:20. Joh.7:16-18. Joh.10:30.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.14:6.

Joh.6:63. Matt.6:9-13.

22. Ja sen Kirkkauden, Jonka Sinä Minulle annoit, Minä Olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin Me Olemme Yhtä -

Joh.10:30. Joh.7:16-18. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.3:16. Joh.14:6. Joh.6:63. Matt.6:9-13.

23. Minä heissä, ja Sinä Minussa - että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että Sinä Olet Minut Lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin Sinä Olet Minua Rakastanut.

Joh.10:30. Joh.7:16-18. Joh.13:34-35.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.14:6.

Joh.6:63. Matt.6:9-13.

24. Isä, Minä tahdon, että missä Minä Olen, siellä nekin, Jotka Sinä Olet Minulle antanut, olisivat Minun kanssani, että he näkisivät Minun Kirkkauteni, Jonka Sinä Olet Minulle Antanut, Koska Olet Rakastanut Minua Jo Ennen Maailman Perustamista.

Joh.12:26. Joh.14:3. Joh.10:30. Joh.8:58.

Luuk.1:26-56. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Joh.1:26-36. Joh.7:16-18.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.3:16. Joh.14:6. Joh.6:63.

Matt.6:9-13.

25. Vanhurskas Isä, maailma ei ole Sinua tuntenut, mutta Minä Tunnen Sinut, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että Sinä Olet Minut Lähettänyt.

Joh.15:21. Joh.10:30. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Joh.1:1-51. Matt.16:13-20. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16.

Joh.14:6. Joh.6:63. Matt.6:9-13.

26. Ja Minä Olen tehnyt Sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, Jolla Sinä Olet Minua rakastanut, olisi heissä ja Minä olisin heissä."

Joh.15:9-17. Joh.13:1. Joh.12:44-50. Joh.3:16.

Joh.10:30. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:1-18. Joh.13:18. Joh.14:6.

Joh.6:63. Matt.22:36-40. Matt.6:9-13.

 

 

Johanneksen Evankeliumi 18. luku.

1. Kun Jeesus oli tämän puhunut, lähti Hän pois opetuslastensa kanssa Kedronin puron tuolle puolelle; siellä oli puutarha, johon Hän meni opetuslapsinensa.

Matt.26:36. Mark.14:32. Luuk.22:39-46.

2. Mutta myös Juudas, joka Hänet kavalsi, tiesi sen paikan, koska Jeesus ja Hänen optuslapsensa usein olivat kokoontuneet sinne.

3. Niin Juudas otti sotilasjoukon sekä ylipappien ja fariseusten palvelijoita ja tuli sinne soihdut ja aseet mukanaan.

4. Silloin Jeesus, Joka tiesi kaiken, Mikä Oli Häntä kohtaava, astui esiin ja sanoi heille: "Ketä te etsitte?"

5. he vastasivat Hänelle: "Jeesusta, Nasaretilaista". Jeesus sanoi heille: "Minä Se Olen". Ja Juudas, joka Hänet kavalsi, seisoi myös heidän kanssaan.

6. Kun Hän siis sanoi heille: "Minä Se Olen", peräytyivät he ja kaatuivat maahan.

7. Niin Hän taas kysyi heiltä: "Ketä te etsitte?" He sanoivat: "Jeesusta Nasaretilaista".

8. Jeesus vastasi: "Minähän sanoin teille, että Minä Se Olen. Jos te siis Minua etsitte, niin antakaa näiden mennä";

9. että se Sana kävisi toteen, jonka Hän oli sanonut: "En Minä ole kadottanut ketään niistä, jotka Sinä olet Minulle antanut".

Joh.17:12.

10. Niin Simon Pietari, jolla oli miekka, veti sen ja iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois oikean korvan; ja palvelijan nimi oli Malkus.

Matt.26:47-58. Luuk.22:50-53.

11. Niin Jeesus sanoi Pietarille: "Pistä miekkasi tuppeen. Enkö Minä joisi sitä maljaa, jonka Isä on Minulle antanut?"

Matt.22:36-40. Mark.10:19. Joh.13:1.

12. Niin sotilasjoukko ja päällikkö ja juutalaisten palvelijat ottivat Jeesuksen kiinni ja sitoivat Hänet

Joh.6:70-71. Matt.6:24. Mark.7:20-23.

13. ja veivät ensin Hannaan luo, sillä Hän oli Kaifaan appi, ja Kaifas oli sinä vuonna ylimmäisenä pappina.

Luuk.3:2.

14. Ja Kaifas oli se, joka neuvottelussa oli juutalaisille sanonut: "On hyödyllistä, että yksi ihminen kuolee kansan edestä."

Joh.11:40-57. Mark.10:19. Mark.7:20-23.

Mark.15:9-15. Joh.15:22-25. Joh.8.37-47.

Joh.7:19. Joh.8:23-24. Matt.23:1-39.

Joh.19:7. Matt.6:24. Joh.18:36-37. Joh.2:24-25.

15. Ja Jeesusta seurasi Simon Pietari ja eräs toinen opetuslapsi. Tämä opetuslapsi oli ylimmäisen papin tuttava ja meni Jeesuksen kanssa sisälle ylimmäisen papin kartanoon.

16. Mutta Pietari seisoi portilla ulkona: Niin se toinen opetuslapsi, joka oli ylimmäisen papin tuttava, meni ulos ja puhutteli portinvartijatarta ja toi Pietarin sisälle.

17. Niin palvelijatar, joka vartioi porttia, sanoi Pietarille: "Etkö sinäkin ole tuon Miehen optuslapsia?" Hän sanoi: "En ole".

18. Mutta palvelijat ja käskyläiset olivat tehneet hiilivalkean, koska oli kylmä, ja seisoivat ja lämmittelivät. Ja myös Pietari seisoi heidän kanssaan lämmittelemässä.

19. Niin ylimmäinen pappi kysyi Jeesukselta Hänen opetuslapsistaan ja opistaan.

20. Jeesus vastasi hänelle: "Minä Olen julkisesti puhunut maailmalle; Minä Olen aina opettanut synagoogissa ja pyhäkössä, joihin kaikki juutalaiset kokoontuvat, enkä ole salassa puhunut mitään.

Matt.26:55. Joh.7:25-53.

21. Miksi Minulta kysyt? Kysy niiltä, jotka ovat kuulleet, mitä Minä olen heille puhunut; katso, he tietävät, mitä Minä Olen sanonut."

Matt.23:1-39. Luuk.16:10-15.

22. Mutta kun Jeesus oli tämän sanonut, antoi eräs palvelija, joka seisoi vieressä, Hänelle korvapuustin sanoen: "Niinkö Sinä vastaat ylimmäiselle papille?"

Joh.15:22-25. Joh.11:40-48. Joh.11:53-54.

Joh.11:57. Matt.6:24. Joh.8:23-24.

23. Jeesus vastasi hänelle: "Jos Minä pahasti puhuin, niin näytä toteen, että se on pahaa; mutta jos Minä puhuin oikein, miksi Minua lyöt?"

Joh.15:22-25. Matt.6:24. Joh.19:7.

24. Niin Hannas lähetti Hänet sidottuna ylimmäisen papin Kaifaan luo.

Joh.11:40-48. Joh.11:53-54. Joh.11:57.

Matt.6:24. Joh.12:42-43.

25. Mutta Simon Pietari seisoi lämmittelemässä. Niin he sanoivat hänelle: "Etkö sinäkin ole Hänen opetuslapsiaan?" Hän kielsi ja sanoi: "En ole".

Luuk.22:31-34.

26. Silloin eräs ylimmäisen papin palvelijoista, sen sukulainen, jolta Pietari oli sivaltanut korvan pois, sanoi: "Enkö minä nähnyt sinua puutarhassa Hänen kanssaan?"

27. Niin Pietari taas kielsi, ja samassa lauloi kukko.

Joh.13:36-38. Joh.18:9-11. Luuk.22:31-34.

28. Niin he veivät Jeesuksen Kaifaan luota palatsiin; ja oli varhainen aamu. Ja itse he eivät menneet sisälle palatsiin, etteivät saastuisi, vaan saattaisivat syödä pääsiäislammasta.

Matt.6:24. Joh.11:40-48. Joh.11:53.

29. Niin Pilatus meni ulos heidän luokseen ja sanoi: "Mikä syytös ja kanne teillä on tätä Miestä vastaan?"

Joh.11:40-48. Joh.11:53. Matt.6:24.

30. He vastasivat ja sanoivat hänelle: "Jos tämä ei olisi pahantekijä, emme olisi antaneet Häntä sinun käsiisi".

31. Niin Pilatus sanoi heille: "Ottakaa te Hänet ja tuomitkaa Hänet lakinne mukaan". Juutalaiset sanoivat hänelle: "Meidän ei ole lupa ketään tappaa";

Joh.7:19. Joh.11:40-48. Joh.11:53.

32. että Jeesuksen Sana Kävisi Toteen, Jonka Hän oli sanonut, antaen tietää, minkälaisella kuolemalla Hän oli kuoleva.

Matt.20:18-19. Mark.10:32-34. Luuk.18:31-34.

Joh.3:14. Joh.12:23-33. Joh.15:22-25.

33. Niin Pilatus meni taas sisälle palatsiin ja kutsui Jeesuksen ja sanoi Hänelle: "Oletko Sinä Juutalaisten Kuningas?"

Matt.2:1-23. Luuk.1:30-35. Matt.6:24.

34. Jeesus vastasi hänelle: "Itsestäsikö sen sanot, vai ovatko muut sen sinulle Minusta sanoneet?"

Luuk.1:26-56. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-52.

Matt.2:1-23. Matt.3:13-17. Joh.1:1-36.

35. Pilatus vastasi: "Olenko Minä juutalainen? Oma kansasi ja ylipapit ovat antaneet Sinut Minun käsiini. Mitä olet tehnyt?"

Joh.7:19. Joh.11:40-48. Joh.11:53. Joh.15:22-25.

Joh.12:42-43. Matt.6:24.

36. Jeesus vastasi: "Minun Kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta; jos Minun Kuninkuuteni olisi tästä maailmasta, niin Minun palvelijani olisivat taistelleet, ettei Minua olisi annettu juutalaisten käsiin; mutta nyt Minun Kuninkuuteni ei ole täältä".

Matt.27:17-18. Joh.11:39-48. Joh.11:53.

Matt.26:56. Matt.27:1-5. Joh.8:58. Joh.10:30.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Matt.6:24. Joh.3:16. Matt.6:9-13.

37. Niin Pilatus sanoi Hänelle: "Sinä siis kuitenkin Olet Kuningas?" Jeesus vastasi: "Sinäpä sen sanot, että Minä Olen Kuningas. Sitä varten Minä Olen syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, että Minä Todistaisin Totuuden Puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee Minun ääneni."

Joh.8:47. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

38. Pilatus sanoi Hänelle: "Mikä on totuus?" Ja sen sanottuaan hän taas meni ulos juutalaisten luo ja sanoi heille: "Minä en löydä Hänessä yhtäkään syytä.

Matt.27:15-26. Matt.6:24.

39. Mutta te olette tottuneet siihen, että minä päästän teille yhden vangin irti pääsiäisenä; tahdotteko siis, että päästän teille Juutalaisten Kuninkaan?"

40. Niin he taas huusivat sanoen: "Älä Häntä, vaan Barabbas!" Mutta Barabbas oli ryöväri.

 

 

Johanneksen Evankeliumi 19. luku.

1. Silloin Pilatus otti Jeesuksen ja ruoskitti Hänet.

Matt.27:17-20. Joh.15:22-25. Joh.11:40-48.

Joh.11:53. Matt.6:24. Joh.12:42-43.

2. Ja sotamiehet väänsivät kruunun orjantappuroista, panivat sen Hänen päähänsä ja pukivat Hänen ylleen purppuraisen vaipan,

Mark.7:20-23. Matt.18:8. Joh.19:11.

3. ja tulivat Hänen luoksensa ja sanoivat: "Terve, Juutalaisten Kuningas"; ja he antoivat Hänelle korvapuusteja.

Mark.7:20-23. Matt.18:8. Joh.19:11.

4. Pilatus meni taas ulos ja sanoi heille: "Katso, Minä tuon Hänet ulos teille, tietääksenne, etten Minä löydä Hänessä yhtäkään syytä".

Joh.11:43-48. Joh.11:53. Joh.12:42-43.

Matt.27:17-20.

5. Niin Jeesus tuli ulos, orjantappurakruunu päässään ja purppurainen vaippa yllään. Ja Pilatus sanoi heille: "Katso Ihmistä!"

Joh.15:22-25. Joh.19:7. Joh.18:36-37.

Joh.12:42-43. Matt.6:24.

6. Kun siis ylipapit ja palvelijat näkivät Hänet, huusivat he sanoen: "Ristiinnaulitse, ristiinnaulitse!" Pilatus sanoi heille: "Ottakaa te Hänet ja ristiinnaulitkaa, sillä minä en löydä Hänessä mitään syytä".

Joh.11:40-48. Joh.11:53. Matt.18:8-9.

Joh.12:42-43. Mark.7:20-23. Matt.6:24.

7. Juutalaiset vastasivat hänelle: "Meillä on laki, ja lain mukaan Hänen pitää kuoleman, koska Hän on tehnyt itsensä Jumalan Pojaksi".

Joh.5:18. Joh.8:47. Matt.27:25-26.

Joh.15:22-25.

8. Kun nyt Pilatus kuuli tämän sanan, pelkäsi hän vielä enemmän

Joh.12:42-43. Joh.11:43-48. Joh.11:53.

Matt.27:19. Matt.6:24. Joh.2:24-25.

9. ja meni taas sisälle palatsiin ja sanoi Jeesukselle: "Mistä Sinä Olet?" Mutta Jeesus ei hänelle vastannut.

Joh.12:42-43. Joh.8:47. Matt.6:24. Joh.2:24-25.

10. Niin Pilatus sanoi Hänelle: "Etkö puhu minulle? Etkö tiedä, että minulla on valta Sinut päästää ja minulla on valta Sinut ristiinnaulita?"

Joh.11:43-48. Joh.11:53. Mark.7:20-23.

Joh.12:42-43. Joh.18:36-40. Matt.6:24.

11. Jeesus vastasi: "Sinulla ei olisi mitään valtaa Minuun, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä. Sentähden on sen synti suurempi, joka jätti Minut sinun käsiisi."

Joh.11:43-48. Joh.11:53. Matt.18:8-9. Joh.8:47. Joh.12:42-43. Matt.6:24.

12. Tämän tähden Pilatus koetti päästää Hänet irti. Mutta juutalaiset huusivat sanoen: "Jos päästät Hänet, et ole keisarin ystävä; jokainen, joka tekee itsensä Kuninkaaksi, asettuu keisaria vastaan".

Joh.12:42-43. Matt.27:11-26. Joh.15:22-25.

Joh.7:19. Matt.6:24.

13. Kun Pilatus kuuli nämä sanat, antoi hän viedä Jeesuksen ulos ja istui tuomarinistuimelle, paikalle, jonka nimi on Litostroton, hebreaksi Gabbata.

Joh.11:43-48. Joh.11:53. Matt.6:24.

Matt.26:57-75. Joh.7:16-19. Matt.27:19.

Matt.27:25-26. Joh.2:24-25.

14. Ja oli pääsiäisen valmistuspäivä, noin kuudes hetki. Ja hän sanoi juutalaisille: "Katso, teidän Kuninkaanne!"

Luuk.1:34-35. Mark.15:9-15. Joh.8:47. Matt.6:24.

Joh.15:22-25. Joh.7:16-19.

15. Niin he huusivat: "Vie pois, vie pois, ristiinnaulitse Hänet!" Pilatus sanoi heille: "Onko minun ristiinnaulittava teidän Kuninkaanne?" Ylipapit vastasivat: "Ei meillä ole Kuningasta, vaan keisari".

Joh.11:43-48. Joh.11:53. Mark.11:15-18.

Matt.23:1-39. Matt.27:16-20. Matt.27:25-26.

Matt.6:24. Joh.8:47. Joh.15:22-25.

Joh.7:16-19. Joh.12:42-43.

16. Silloin hän luovutti Hänet heille ja antoi ristiinnaulittavaksi. Ja he ottivat Jeesuksen.

Joh.11:43-48. Joh.11:53. Mattt.27:17-20.

Matt.26:56. Matt.27:1-5. Matt.6:24.

17. Ja kantaen itse omaa ristiänsä Hän meni ulos niin sanotulle Pääkallonpaikalle, jota kutsutaan hebreankielellä Golgataksi.

Mark.3:35. Joh.3:1-21. Matt.11:28-30. Joh.10:30. Joh.8:23-24. Joh.19:7. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.2:1-23.

Matt.3:13-17. Matt.6:24.

18. Siellä he Hänet ristiinnaulitsivat ja Hänen kanssaan kaksi muuta, yhden kummallekin puolelle, ja Jeesuksen keskelle.

19. Ja Pilatus kirjoitti myös päällekirjoituksen ja kiinnitti sen ristiin; ja se oli näin kirjoitettu: "Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas".

Luuk.1:34-35. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Joh.3:16.

Joh.10:30. Luuk.23:46. Matt.6:24.

20. Tämän päällekirjoituksen lukivat monet juutalaiset, sillä paikka, jossa Jeesus ristiinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia; ja se oli kirjoitettu hebreaksi, latinaksi ja kreikaksi.

21. Niin juutalaiset ylipapit sanoivat Pilatukselle: "Älä kirjoita: 'Juutalaisten kuningas', vaan että Hän on sanonut: 'Minä olen juutalaisten kuningas'."

Matt.23:1-39. Matt.27:18-20.Luuk.16:10-15.

Joh.15:22-25. Joh.7:16-19. Joh.12:37-50.

22. Pilatus vastasi: "Minkä minä kirjoitin; sen minä kirjoitin".

Joh.11:43-48. Joh.11:53. Matt.27:18-24. Matt.6:24.

23. Kun sotamiehet olivat ristiinnaulinneet Jeesuksen, ottivat he Hänen vaatteensa ja jakoivat ne neljään osaan, kullekin sotamiehelle osansa, sekä ihokkaan. Mutta ihokas oli saumaton, kauttaaltaan ylhäältä asti kudottu.

Matt.6:24. Matt.18:8-9.

24. Sentähden he sanoivat toisillensa: "Älkäämme leikatko sitä rikki, vaan heittäkäämme siitä arpaa, kenen se on oleva", että tämä kirjoitus kävisi toteen:

"He jakoivat keskenänsä Minun vaatteeni

ja heittivät Minun puvustani arpaa".

Ja sotamiehet tekivät niin.

Mark.7:20-23. Matt.18:8-9. Matt.6:24.

25. Mutta Jeesuksen ristin ääressä seisoivat Hänen äitinsä ja Hänen äitinsä sisar ja Maria, Kloopan vaimo, ja Maria Magdaleena.

Mark.15:40-41. Matt.26:56. Matt.27:1-5.

Joh.12:9-11. Joh.18:36-37.

26. Kun Jeesus näki äitinsä ja sen opetuslapsen, jota Hän rakasti, seisovan siinä vieressä, sanoi Hän äidillensä: "Vaimo, katso, Poikasi!"

Joh.10:30. Luuk.1:26-56. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-40. Matt.2:1-23. Luuk.2:41-52.

Joh.2:1-11. Matt.3:13-17. Joh.1:26-36.

Joh.3:13-21. Joh.10:17-18. Joh.2:24-25.

27. Sitten Hän sanoi opetuslapselle: "Katso, äitisi!" Ja siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet kotiinsa.

Joh.3:16. Mark.3:31-35. Joh.11:32-37. Joh.11:43-44.

Joh.11:1-5. Joh.12:9-11. Joh.21:20-24.

28. Sen jälkeen, kun Jeesus tiesi, että kaikki jo oli täytetty, sanoi Hän, että kirjoitus kävisi toteen: "Minun On Jano".

Matt.5:17-20. Matt.27:25-26. Joh.19:7.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.2:1-23. Matt.3:13-17. Joh.3:1-21.

Joh.8:23-24. Joh.8:50-51. Joh.10:30. Joh.12:37-50. Joh.5:23-24. Matt.11:28-30. Joh.6:40. Matt.26:59-68.

Joh.13:1. Joh.13:34-35. Joh.7:16-19. Joh.14:21.

Matt.6:9-13. Joh.14:6. Joh.6:63. Matt.6:24.

29. Siinä oli astia, hapanviiniä täynnä; niin he täyttivät sillä hapanviinillä sienen ja panivat sen isoppikorren päähän ja ojensivat sen Hänen suunsa eteen.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.2:1-23. Matt.3:13-17. Joh.10:30. Joh.3:16.

Matt.27:11-26. Joh.19:6-7. Joh.12:23-50.

Joh.7:15-19. Joh.14:6. Joh.6:63.

30. Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi Hän: "Se On Täytetty", ja Kallisti Päänsä ja Antoi Henkensä.

Joh.17:1-26. Joh.3:13-21. Joh.7:16-19.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.10:30. Joh.14:6. Joh.6:63.

Matt.6:9-13. Matt.6:24.

31. Koska silloin oli valmistuspäivä, niin - etteivät ruumiit jäisi ristille sapatiksi, sillä se sapatinpäivä oli suuri - juutalaiset pyysivät Pilatukselta, että ristiinnaulittujen sääriluut rikottaisiin ja ruumiit otettaisiin alas.

Mark.15:42-47.

32. Niin sotamiehet tulivat ja rikkoivat sääriluut ensin toiselta ja sitten toiselta Hänen kanssaan ristiinnaulitulta.

33. Mutta kun he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät Hänet jo kuolleeksi, eivät he rikkoneet Hänen luitaan,

34. vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä Hänen kylkensä, ja heti vuoti siitä Verta ja Vettä.

Mark.7:20-23. Matt.6:24. Matt.18:8-9.

35. Ja joka sen näki, on sen todistanut, ja hänen todistuksensa on tosi, ja hän tietää totta puhuvansa, että tekin uskoisitte.

36. Sillä tämä tapahtui, että kirjoitus kävisi toteen: "Älköön Häneltä luuta rikottako".

37. Ja vielä sanoo toinen kirjoitus:

"He luovat katseensa Häneen,

jonka he ovat lävistäneet".

Joh.12:48. Joh.1:17-18. Joh.19:6-7.

Matt.27:25-26.

38. Mutta sen jälkeen Joosef, arimatialainen, joka oli Jeesuksen opetuslapsi, vaikka salaa, juutalaisten pelosta, pyysi Pilatukselta saada ottaa Jeesuksen ruumiin; ja Pilatus myöntyi siihen. Niin hän tuli ja otti Jeesuksen ruumiin.

Joh.12:42-43.

39. Tuli myös Nikodeemus, joka ensi kerran oli yöllä tullut Jeesuksen tykö, ja toi mirhan ja aloen seosta noin sata naulaa.

Joh.3:1-2. Joh.7:50-53.

40. Niin he ottivat Jeesuksen ruumiin ja käärivät sen hyvän hajuisten yrttien kanssa käärinliinoihin, niinkuin juutalaisilla on tapana haudata.

41. Ja sillä paikalla, missä Hänet ristiinnaulittiin, oli puutarha, ja puutarhassa uusi hauta, johon ei vielä oltu ketään pantu.

Luuk.23:33-56.

42. Siihen he nyt panivat Jeesuksen, koska oli juutalaisten valmistuspäivä ja se hauta oli lähellä.

Matt.27:57-66.

 

 

Johanneksen Evankeliumi 20. luku.

1. Mutta viikon ensimmäisenä päivänä Maria Magdaleena meni varhain, kun vielä oli pimeä, haudalle ja näki kiven otetuksi pois haudan suulta.

Mark.15:40-47. Mark.16:1-8. Matt.28:1-15.

2. Niin hän riensi pois ja tuli Simon Pietarin luo ja sen toisen opetuslapsen luo, joka oli Jeesukselle rakas, ja sanoi heille: "Ovat ottaneet Herran pois haudasta, emmekä tiedä, mihin ovat Hänet panneet".

Joh.11:32-44. Joh.11:1-5. Luuk.12:9-11.

Joh.19:25-30.

3. Niin Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät ja menivät haudalle.

Joh.11:1-5. Joh.11:32-44. Luuk.12:9-11.

Joh.19:25-30.

4. Ja he juoksivat molemmat yhdessä; mutta se toinen opetuslapsi juoksi edellä, nopeammin kuin Pietari, ja saapui ensin haudalle.

5. Ja kun hän kurkisti sisään, näki hän käärinliinat siellä; kuitenkaan hän ei mennyt sisälle.

Joh.19:40. Joh.5:17. Mark.14:61-62.

6. Niin Simon Pietarikin tuli hänen perässään ja meni sisälle hautaan ja näki käärinliinat siellä

Mark.14:26-31. Matt.26:47-56. Mark.14:72.

7. ja hikiliinan, joka oli ollut Hänen päässään, ei pantuna yhteen käärinliinojen kanssa, vaan toiseen paikkaan erikseen kokoonkäärittynä.

8. Silloin toinenkin opetuslapsi, joka ensimmäisenä oli tullut haudalle, meni sisään ja näki ja uskoi

9. Sillä he eivät vielä ymmärtäneet Raamattua, että Hän oli kuolleista nouseva.

Matt.17:1-9.

10. Niin opetuslapset menivät takaisin kotiinsa.

11. Mutta Maria seisoi haudan edessä ulkopuolella ja itki. Kun hän näin itki, kurkisti hän hautaan

Joh.20:1-2.

12. ja näki kaksi enkeliä valkeissa vaatteissa istuvan, toisen pääpuolessa ja toisen jalkapuolessa, siinä, missä Jeesuksen ruumis oli maannut.

13. Nämä sanoivat hänelle: "Vaimo, mitä itket?" Hän sanoi heille: "Ovat ottaneet pois Minun Herrani, enkä tiedä, mihin ovat Hänet panneet".

14. Tämän sanottuaan hän kääntyi taaksepäin ja näki Jeesuksen siinä seisovan, eikä tiennyt, että se oli Jeesus.

15.Jeesus sanoi hänelle: "Vaimo, mitä itket? Ketä etsit?" Tämä luuli Häntä puutarhuriksi ja sanoi Hänelle: "Herra, jos Sinä olet kantanut Hänet pois, sano minulle, mihin olet Hänet pannut, niin minä otan Hänet".

Joh.3:16.

16: Jeesus sanoi hänelle: "Maria!" Tämä kääntyi ja sanoi Hänelle hebreankielellä: "Rabbuuni!" se on: Opettaja.

17. Jeesus sanoi hänelle: "Älä Minuun koske, sillä en Minä ole vielä mennyt Ylös Isäni Tykö; mutta mene Minun veljieni tykö ja sano heille, että Minä Menen Ylös, Minun Isäni Tykö ja teidän Isänne Tykö, ja Minun Jumalani Tykö ja teidän Jumalanne Tykö".

Luuk.1:34-35. Matt.3:13-17. Luuk.23:46.

Joh.10:17-18. Joh.3:13-21. Joh.7:16-19.

18. Maria Magdaleena meni ja ilmoitti opetuslapsille, että hän oli nähnyt Herran ja että Herra oli hänelle näin sanonut

19. Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana, juutalaisten pelosta, tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: "Rauha teille!"

Matt.10:1-4. Matt.26:1-75. Matt.27:1-5.

Joh.18:36-37.

20. Ja sen sanottuaan Hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran.

Joh.16:22.

21. Niin Jeesus sanoi heille jälleen: "Rauha teille! Niinkuin Isä On Lähettänyt Minut, Niin Lähetän Minäkin Teidät."

Joh.17:1-26. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:16-20. Joh.13:18. Joh.10:30.

Joh.3:13-21. Matt.6:9-13. Joh.14:6. Joh.6:63.

22. Ja tämän sanottuaan Hän Puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille: "Ottakaa Pyhä Henki.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Joh.15:26-27. Joh.6:63.

Joh.14:1-31. Luuk.23:33-46. Matt.28:16-20.

Joh.13:18. Luuk.24:44-53. Joh.3:13-21.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

23. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut; joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt."

Matt.16:13-20. Matt.18:18. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.3:16. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

24. Mutta Tuomas, jota sanottiin Didymukseksi, yksi niistä kahdestatoista, ei ollut heidän kanssansa, kun Jeesus tuli.

25. Niin muut opetuslapset sanoivat hänelle: "Me näimme Herran". Mutta hän sanoi heille: "Ellen näe Hänen käsissään naulojen jälkiä ja pistä sormeani naulojen sijoihin ja pistä kättäni Hänen kylkeensä, en minä usko".

Joh.20:29.

26. Ja kahdeksan päivän perästä Hänen opetuslapsensa taas olivat huoneessa, ja Tuomas oli heidän kanssansa. Niin Jeesus tuli, ovien ollessa lukittuina, ja seisoi heidän keskellään ja sanoi: "Rauha teille!"

Joh.14:27.

27. Sitten Hän sanoi Tuomaalle: "Ojenna sormesi tänne ja katso Minun Käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se Minun Kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen".

28. Tuomas vastasi ja sanoi Hänelle: "Minun Herrani ja Minun Jumalani!"

29. Jeesus sanoi hänelle: "Sentähden, että Minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat!"

30. Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden;

Joh.21:25.

31. mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä Hänen nimessänsä.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Joh.19:25-30.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.3:1-21. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

 

 

Johanneksen Evankeliumi 21. luku.

1. Sen jälkeen Jeesus taas ilmestyi opetuslapsilleen Tiberiaan järven rannalla; ja Hän ilmestyi näin;

2. Simon Pietari ja Tuomas, jota sanottiin Didymukseksi, ja Natanael, joka oli Galilean Kaanasta, ja Sebedeuksen pojat sekä kaksi muuta Hänen opetuslapsistaan olivat yhdessä.

3. Simon Pietari sanoi heille: "Minä menen kalaan". He sanoivat hänelle: "Me lähdemme myös sinun kanssasi". Niin he lähtivät ja astuivat venheeseen; mutta eivät sinä yönä saaneet mitään.

4. Ja kun jo oli aamu, seisoi Jeesus rannalla. Opetuslapset eivät kuitenkaan tienneet, että se oli Jeesus.

Luuk.24:16. Joh.20:14.

5. Niin Jeesus sanoi heille: "Lapset, onko teillä mitään syötävää?" He vastasivat Hänelle: "Ei ole".

6.Hän sanoi heille: "Heittäkää verkko oikealle puolelle venhettä, niin saatte". He heittivät verkon, mutta eivät jaksaneet vetää sitä ylös kalojen paljouden tähden.

Luuk.5:1-11.

7. Silloin se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, sanoi Pietarille: "Se on Herra". Kun Simon Pietari kuuli, että Se oli Herra, vyötti hän vaippansa ympärilleen, sillä hän oli ilman vaatteita, ja heittäytyi järveen.

Matt.26:56. Luuk.22:54-62. Joh.11:1-5.

Joh.11:32-37. Joh.11:43-44. Joh.12:9-11.

Joh.19:25-30.

8. Mutta muut opetuslapset tulivat venheellä ja vetivät perässään verkkoa kaloineen, sillä he eivät olleet maasta kauempana kuin noin kahdensadan kyynärän päässä.

9. Kun he astuivat maalle, näkivät he siellä hiilloksen ja kalan pantuna sen päälle, sekä leipää.

10. Jeesus sanoi heille: "Tuokaa tänne niitä kaloja, joita nyt saitte".

11. Niin Simon Pietari astui venheeseen ja veti maalle verkon, täynnä suuria kaloja, sata viisikymmentä kolme. Ja vaikka niitä oli niin paljon, ei verkko revennyt.

Luuk.5:1-11.

12. Jeesus sanoi heille: "Tulkaa einehtimään". Mutta ei kukaan opetuslapsista uskaltanut kysyä Häneltä: "Kuka Sinä Olet?", koska he tiesivät, että Se Oli Herra.

Joh.21:7. Joh.16:16-33.

13. Niin Jeesus meni ja otti leivän ja antoi heille, ja samoin kalan.

14. Tämä oli jo kolmas kerta, jolloin Jeesus noustuaan kuolleista ilmestyi opetuslapsillensa.

Joh.20:19. Joh.20:26.

15. Kun he olivat einehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille: "Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä Minua enemmän kuin nämä?" Hän vastasi Hänelle: "Rakastan, Herra: Sinä tiedät, että olet minulle rakas". Hän sanoi hänelle: "Ruoki Minun karitsoitani".

Matt.26:26-75. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:1-20. Joh.13:18. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

16. Hän sanoi hänelle taas toistamiseen: "Simon, Johanneksen poika, rakastatko Minua?" Hän vastasi Hänelle: "Rakastan Herra; Sinä tiedät, että olet minulle rakas". Hän sanoi hänelle: "Kaitse Minun lampaitani".

Matt.16:15-20. Joh.6:67-69. Matt.26:26-75.

Joh.3:13-21. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.14:6.

Joh.6:63. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

17. Hän sanoi hänelle kolmannen kerran: "Simon, Johanneksen poika, Olenko Minä sinulle rakas?" Pietari tuli murheelliseksi siitä, että Hän kolmannen kerran sanoi hänelle: "Olenko Minä sinulle rakas"? ja vastasi Hänelle: "Herra, Sinä tiedät kaikki; Sinä tiedät, että olet minulle rakas". Jeesus sanoi hänelle: "Ruoki Minun lampaitani.

Matt.16:15-20. Joh.6:67-69. Matt.26:26-75.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:16-20.

Joh.13:18. Joh.14:6. Joh.6:63.

Mark.10:35-45. Joh.15:1-27.

Joh.20:19-23. Joh.3:13-21. Joh.10:30.

Matt.6:9-13.

18. Totisesti, totisesti Minä sanon sinulle; kun olit nuori, niin sinä vyötit itsesi ja kuljit, minne tahdoit; mutta kun vanhenet, niin sinä ojennat kätesi, ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut, minne et tahdo."

Joh.7:16-18. Matt.11:25-30. Joh.7:37-38.

Joh.12:44-50. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:13-21.

Joh.10:30. Matt.6:9-13. Joh.13:3-11.

Joh.14:6. Joh.6:63.

19. Mutta sen Hän sanoi antaakseen tietää, minkäkaltaisella kuolemalla Pietari oli Kirkastava Jumalaa. Ja tämän sanottuaan Hän lausui hänelle: "Seuraa Minua".

Joh.13:36-37. Matt.4:18-20. Joh.21:22.

Joh.11:25-26. Joh.12:26. Joh.7:16-18. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.3:13-21.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

20. Niin Pietari kääntyi ja näki sen opetuslapsen seuraavan, jota Jeesus rakasti ja joka myös aterioitaessa oli nojannut Hänen rintaansa vasten ja sanonut: "Herra, kuka on Sinun kavaltajasi?"

Joh.13:21-30. Joh.13:34-35. Joh.11:1-5.

Joh.11:32-37. Joh.11:43-44. Joh.12:9-11.

Joh.19:25-27.

21. Kun Pietari hänet näki, sanoi hän Jeesukselle: "Herra, kuinka sitten tämän käy?"

Joh.12:9-11. Joh.15:13.

22. Jeesus sanoi hänelle: "Jos Minä tahtoisin, että hän jää tänne siihen asti, kunnes Minä tulen, mitä se sinuun koskee? Seuraa sinä Minua."

Luuk.23:33-46. Joh.13:18. Matt.28:18-20.

Joh.3:16. Matt.6:9-13. Joh.14:6. Joh.6:63.

23. Niin semmoinen puhe levisi veljien keskuuteen, ettei se opetuslapsi kuole; mutta ei Jeesus sanonut hänelle, ettei hän kuole; vaan: "Jos Minä tahtoisin, että hän jää tänne siihen asti, kunnes Minä tulen, mitä se sinuun koskee?"

Joh.11:1-5. Joh.11:32-48. Joh.11:53.

Joh.12:9-11. Joh.13:21-28. Joh.19:25-30.

Joh.14:6. Joh.6:63.

24. Tämä on se opetuslapsi, joka todistaa näistä ja on nämä kirjoittanut; ja me tiedämme, että hänen todistuksensa on tosi.

Joh.15:1-27. Matt.26:56. Joh.19:25-35. Joh.3:3-21.

Joh.7:16-18. Joh.11:43-44. Joh.12:9-11.

Joh.14:6. Joh.6:63.

25. On paljon muutakin, mitä Jeesus teki; ja jos se kohta kohdalta kirjoitettaisiin, luulen, etteivät koko maailmaan mahtuisi ne kirjat, jotka pitäisi kirjoittaa.

Joh.20:30-31. Joh.7:16-18. Joh.3:13-21.

Joh.14:6. Joh.6:63.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:16-20.

Joh.13:18. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

 

 


Luvut 1-7 | Luvut 8-14 | Luvut 15-21