Uusialku.net

 

 

LUUKKAAN EVANKELIUMI EVANKELIUMIN VALOSSA:

Päivitetty 02.07.2008Luukkaan Evankeliumi 1. luku.

1. Koska monet ovat ryhtyneet tekemään kertomusta meidän keskuudessamme tosiksi tunnetuista tapahtumista,

2. sen mukaisesti kuin meille ovat kertoneet ne, jotka alusta asti ovat omin silmin ne nähneet ja olleet Sanan palvelijoita,

3. niin olen minäkin, tarkkaan tutkittuani alusta alkaen kaikki, päättänyt kirjoittaa ne järjestyksessään sinulle korkea-arvoinen Teofilus,

4. että oppisit tuntemaan, kuinka varmat ne asiat ovat, jotka sinulle on opetettu.

5. Herodeksen, Juudean kuninkaan, aikana oli pappi, nimeltä Sakarias, Abian osastoa. Ja hänen vaimonsa oli Aaronin tyttäriä, ja tämän nimi oli Elisabet.

6. He olivat molemmat hurskaita Jumalan edessä, vaeltaen kaikissa Herran käskyissä ja säädöksissä nuhteettomina.

7. Mutta heillä ei ollut lasta, sillä Elisabet oli hedelmätön; ja he olivat molemmat tulleet iällisiksi.

8. Niin tapahtui, kun hänen osastonsa palvelusvuoro tuli ja hän toimitti papillisia tehtäviä Jumalan edessä,

9. että hän tavanmukaisessa pappistehtävien arpomisessa sai osaksensa mennä Herran temppeliin suitsuttamaan.

10. Ja kaikki kansa oli suituttamisen aikana ulkopuolella rukoilemassa.

11. Silloin ilmestyi hänelle Herran enkeli seisoen suitsutusalttarin oikealla puolella.

12. Ja hänet nähdessään Sakarias hämmästyi, ja hänet valtasi pelko.

13. Mutta enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Sakarias; sillä sinun rukouksesi on kuultu, ja vaimosi Elisabet on synnyttävä sinulle pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Johannes.

14. Ja hän on oleva sinulle iloksi ja riemuksi, ja monet iloitsevat hänen syntymisestään.

15. Sillä hän on oleva suuri Herran edessä; viiniä ja väkijuomaa hän ei juo, ja hän on oleva täytetty Pyhällä Hengellä hamasta äitinsä kohdusta.

16. Ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran, heidän Jumalansa, tykö.

17. Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan."

Matt.3:3.

18. Niin Sakarias sanoi enkelille: "Kuinka minä tämän käsittäisin? Sillä minä olen vanha, ja minun vaimoni on iälliseksi tullut."

19. Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Minä olen Gabriel, joka seison Jumalan edessä, ja minä olen lähetetty puhumaan sinulle ja julistamaan sinulle tämän ilosanoman.

20. Ja katso, sinä tulet mykäksi etkä kykene mitään puhumaan siihen päivään saakka, jona tämä tapahtuu, sentähden ettet uskonut minun sanojani, jotka käyvät aikanansa toteen."

21. Ja kansa oli odottamassa Sakariasta, ja he ihmettelivät, että hän niin kauan viipyi temppelissä.

22. Mutta ulos tullessaan hän ei kyennyt puhumaan heille; silloin he ymmärsivät, että hän oli nähnyt näyn temppelissä. Ja hän viittoi heille ja jäi mykäksi.

23. Ja kun hänen virkatoimensa päivät olivat päättyneet, meni hän kotiinsa.

24. Ja niiden päivien perästä Elisabet, hänen vaimonsa, tuli raskaaksi ja pysytteli salassa viisi kuukautta, sanoen;

25. "Näin on Herra tehnyt minulle niinä päivinä, jolloin hän katsoi minun puoleeni poistaaksensa minusta ihmisten ylenkatseen".

26. Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret,

27. Neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

28. Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi: "Terve, armoitettu! Herra olkoon sinun kanssasi."

29. Mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa.

30. Niin enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä.

Luuk.1:46-55.

31. Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja Synnytät Pojan, ja sinun on annettava Hänelle nimi Jeesus.

Matt.1:18-25. Joh.1:1. Luuk.2:1-21. Joh.10:30.

32. Hän On Oleva Suuri, ja Hänet Pitää Kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala Antaa Hänelle Daavidin, Hänen Isänsä, Valtaistuimen,

Joh.1:1. Joh.1:17-18. Joh.10:30.

33. ja Hän On Oleva Jaakobin Huoneen Kuningas Iankaikkisesti, ja Hänen Valtakunnallansa Ei Pidä Loppua Oleman."

34. Niin Maria sanoi enkelille: "Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä?"

Matt.1:18-25.

35. Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman Voima Varjoaa sinut; sentähden myös Se Pyhä, Mikä Syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.

Joh.1:1. Joh.1:17-18. Joh.10:30.

36. Ja katso, sinun sukulaisesi Elisabet, hänkin kantaa kohdussaan poikaa vanhalla iällään, ja tämä on kuudes kuukausi hänellä, jota sanottiin hedelmättömäksi;

Luuk.1:11-25.

37. sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta."

Matt.19:26.

38. Silloin Maria sanoi: "Katso, minä olen Herran palvelijatar; tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan". Ja enkeli lähti hänen tyköänsä.

Joh.3.16. Luuk.1:46-55.

39. Niinä päivinä Maria nousi ja kulki kiiruusti vuorimaahan erääseen Juudan kaupunkiin

40. ja meni Sakariaan kotiin ja tervehti Elisabetia.

41. Ja kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussansa; ja Elisabet täytettiin Pyhällä Hengellä.

42. Ja hän puhkesi puhumaan suurella äänellä ja sanoi: "Siunattu sinä vaimojen joukossa, ja siunattu sinun Kohtusi Hedelmä!

43. Ja kuinka minulle tapahtuu tämä, että minun Herrani äiti tulee minun tyköni?

Joh.3:16.

44. Sillä katso, kun sinun tervehdyksesi ääni tuli minun korviini, hypähti lapsi ilosta minun kohdussani.

Joh.3:16.

45. Ja autuas se, joka uskoi, sillä Se Sana On Täyttyvä, mikä hänelle on tullut Herralta!"

Luuk.1:38.

46. Ja Maria sanoi:

"Minun sieluni suuresti ylistää Herraa,

47. ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta, Vapahtajastani;

48. sillä hän on katsonut

palvelijattarensa alhaisuuteen.

Katso, tästedes kaikki sukupolvet

ylistävät minua autuaaksi.

Luuk.1:38.

49. Sillä Voimallinen On Tehnyt

minulle suuria,

ja Hänen Nimensä On Pyhä,

50. ja Hänen laupeutensa pysyy

polvesta polveen

niille, jotka Häntä pelkäävät.

51. Hän On Osoittanut Voimansa

Käsivarrellaan;

Hän on hajottanut ne,

joilla oli ylpeät ajatukset sydämessään.

52. Hän on kukistanut valtiaat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset.

53. Nälkäiset Hän on täyttänyt

hyvyyksillä,

ja rikkaat Hän on lähettänyt tyhjinä pois.

54. Hän on ottanut huomaansa

palvelijansa Israelin,

muistaaksensa laupeuttaan

55. Aabrahamia ja hänen siementänsä kohtaan Iankaikkisesti,

niinkuin Hän on meidän isillemme puhunut."

56. Ja Maria oli hänen tykönänsä noin kolme kuukautta ja palasi jälleen kotiinsa.

57. Mutta Elisabetin synnyttämisen aika tuli; ja hän synnytti pojan.

58. Ja kun hänen naapurinsa ja sukulaisensa kuulivat, että Herra oli tehnyt hänelle suuren laupeuden, iloitsivat he hänen kanssansa.

59. Ja kahdeksantena päivänä he tulivat ympärileikkaamaan lasta ja tahtoivat antaa hänelle hänen isänsä mukaan nimen Sakarias.

60. Mutta hänen äitinsä vastasi ja sanoi: "Ei suinkaan, vaan hänen nimensä on oleva Johannes".

Luuk.1:13.

61. Niin he sanoivat hänelle: "Eihän sinun suvussasi ole ketään, jolla on se nimi".

62. Ja he kysyivät viittomalla lapsen isältä, minkä nimen hän tahtoi hänelle annettavaksi.

63. Niin hän pyysi taulun ja kirjoitti siihen nämä sanat: "Johannes on hänen nimensä". Ja kaikki ihmettelivät.

Luuk.1:13.

64. Ja kohta hänen suunsa aukeni, ja hänen kielensä vapautui, ja hän puhui kiittäen Jumalaa.

65. Ja tuli pelko kaikille heidän ympärillään asuvaisille, ja koko Juudean vuorimaassa puhuttiin kaikista näistä tapahtumista;

66. ja kaikki, jotka niistä kuulivat, panivat ne mieleensä ja sanoivat: "Mikähän tästä lapsesta tulee?" Sillä Herran käsi oli hänen kanssansa.

67. Ja Sakarias, hänen isänsä, täytettiin Pyhällä Hengellä, ja hän ennusti sanoen:

68. "Kiitetty Olkoon Herra,

Israelin Jumala,

sillä Hän on katsonut kansansa puoleen

ja valmistanut sille lunastuksen

69. ja kohottanut meille

pelastuksen sarven

palvelijansa Daavidin huoneesta

70. - niinkuin Hän on puhunut

hamasta ikiajoista

pyhäin profeettainsa suun kautta -

71. pelastukseksi vihollisistamme

ja kaikkien niiden kädestä,

jotka meitä vihaavat,

72. tehdäkseen laupeuden

meidän isillemme

ja muistaakseen Pyhän Liittonsa,

73. sen valan, jonka Hän vannoi

Aabrahamille, meidän isällemme;

74. suodakseen meidän,

vapahdettuina vihollistemme kädestä,

pelkäämättä palvella Häntä

75. pyhyydessä ja vanhurskaudessa

Hänen edessään

kaikkina elinpäivinämme.

76. Ja sinä, lapsukainen,

olet kutsuttava Korkeimman profeetaksi,

sillä sinä olet käyvä Herran edellä

valmistaaksesi Hänen teitään,

Matt.3:3. Matt.3:13-17. Joh.1:1-36.

77. antaaksesi Hänen kansalleen

pelastuksen tuntemisen

heidän syntiensä anteeksisaamisessa,

Luuk.1:5-38. Matt.1:18-23. Luuk.2:1-21.

Luuk.3:2-6.

78. meidän Jumalamme sydämellisen

laupeuden tähden,

jonka kautta meidän puoleemme katsoo

aamun koitto korkeudesta,

79. loistaen meille, jotka istumme

pimeydessä ja kuoleman varjossa,

ja ohjaten meidän jalkamme

rauhan tielle."

80. Ja lapsi kasvoi ja vahvistui Hengessä. Ja hän oli erämaassa siihen päivään asti, jona hän oli astuva Israelin eteen.

Luuk.2:40.
 

Luukkaan Evankeliumi 2. luku.

1. Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava.

2. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana.

3. Ja kaikki menivät verolle pantaviksi, kukin omaan kaupunkiinsa.

4. Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua,

5. verolle pantavaksi Marian, kihlattunsa, kanssa, joka oli Raskaana.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

6. Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian Synnyttämisen aika tuli.

7. Ja hän Synnytti Pojan, Esikoisensa, ja kapaloi Hänet ja pani Hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Joh.3:16.

Luuk.1:46-55.

8. Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa.

9. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti.

10. Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle:

11. teille on tänä päivänä Syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

12. Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte Lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa."

13. Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko Taivaallista sotaväkeä, ja he Ylistivät Jumalaa ja sanoivat:

14. "Kunnia Jumalalle Korkeuksissa,

ja maassa rauha

ihmisten kesken

joita kohtaan Hänellä on hyvä tahto!"

Luuk.19:38.

15. Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa: "Menkäämme nyt Beetlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti".

16. Ja he menivät kiiruhtaen ja löysivät Marian ja Joosefin ja Lapsen, joka makasi seimessä.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

17. Ja kun he tämän olivat nähneet, ilmoittivat he sen Sanan, joka oli puhuttu heille tästä Lapsesta.

18. Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat.

19. Mutta Maria kätki kaikki nämä Sanat ja tutkisteli niitä sydämessänsä.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Joh.3:16.

Luuk.1:46-55. Luuk.2:51.

20. Ja paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, minkä olivat kuulleet ja nähneet, sen mukaan kuin heille oli puhuttu.

21. Kun sitten kahdeksan päivää oli kulunut ja Lapsi oli ympärileikattava, annettiin Hänelle nimi Jeesus, jonka enkeli oli Hänelle antanut, ennenkuin Hän sikisi äitinsä kohdussa.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

22. Ja kun heidän puhdistuspäivänsä, Mooseksen lain mukaan, olivat täyttyneet, veivät he Hänet ylös Jerusalemiin asettaaksensa Hänet Herran eteen

23. - niinkuin on kirjoitettuna Herran laissa: "Jokainen miehenpuoli, joka avaa äidinkohdun, luettakoon Herralle pyhitetyksi" -

24. ja uhrataksensa, niinkuin Herran laissa on säädetty, parin metsäkyyhkysiä tai kaksi kyyhkysenpoikaa.

25. Ja katso, Jerusalemissa oli mies, nimeltä Simeon; hän oli hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen päällänsä.

26. Ja Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa, ennenkuin oli nähnyt Herran Voidellun

27. Ja hän tuli Hengen vaikutuksesta pyhäkköön. Ja kun vanhemmat toivat Jeesus-Lasta sisälle tehdäkseen Hänelle, niinkuin tapa oli lain mukaan,

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

28. otti hänkin Hänet syliinsä ja kiitti Jumalaa ja sanoi:

29. "Herra, nyt Sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään, Sanasi mukaan;

30. sillä minun silmäni ovat nähneet Sinun Autuutesi,

Luuk.1:68. Luuk.3:6.

31. jonka Sinä Olet Valmistanut

kaikkien kansojen nähdä,

32.Valkeudeksi,

joka on Ilmestyvä pakanoille,

ja Kirkkaudeksi Kansallesi Israelille".

33. Ja Hänen isänsä ja äitinsä ihmettelivät sitä, mitä Hänestä sanottiin.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

34. Ja Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, Hänen äidilleen: "Katso, tämä on pantu lankeemukseksi ja nousemukseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan

Matt.21:44.

35. - ja myös sinun sielusi lävitse on Miekka käyvä - että monen sydämen ajatukset tulisivat ilmi".

Joh.1:1. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Joh.1:17-18. Matt.3:13-17.

Joh.1:26-36. Joh.3:13-21. Joh.14:15-21.

Joh.19:1-30. Joh.20:19-23. Joh.7:16-18.

Joh.14:6. Joh.6:63. Matt.6:9-13.

36. Ja oli naisprofeetta, Hanna, Fanuelin tytär, Asserin sukukuntaa. Hän oli jo tullut iälliseksi. Mentyään neitsyenä naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta,

37. ja oli nyt leski, kahdeksankymmenen neljän vuoden ikäinen. Hän ei poistunut pyhäköstä, vaan palveli siellä Jumalaa paastoilla ja rukouksilla yötä ja päivää.

38. Ja juuri sillä hetkellä hän tuli siihen, ylisti Jumalaa ja puhui Lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

39. Ja täytettyään kaiken, mikä Herran lain mukaan oli tehtävä, he palasivat Galileaan, kaupunkiinsa Nasaretiin.

Matt.2:1-23.

40. Ja Lapsi Kasvoi ja Vahvistui ja Täyttyi Viisaudella, ja Jumalan Armo Oli Hänen Päällänsä.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Luuk.1:46-55. Luuk.2:41-52.

41. Ja Hänen vanhempansa matkustivat joka vuosi Jerusalemiin pääsiäisjuhlille.

42. Hänen ollessaan kaksitoistavuotias he niinikään vaelsivat ylös sinne juhlan tavan mukaan

43. Ja kun ne päivät olivat kuluneet ja he lähtivät kotiin, jäi Poikanen Jeesus Jerusalemiin, eivätkä Hänen vanhempansa sitä huomanneet.

44. He luulivat Hänen olevan matkaseurueessa ja kulkivat päivänmatkan ja etsivät Häntä sukulaisten ja tuttavien joukosta;

45.mutta kun eivät löytäneet, palasivat he Jerusalemiin etsien Häntä.

46. Ja kolmen päivän kuluttua he löysivät Hänet pyhäköstä, jossa Hän istui opettajain keskellä kuunnellen heitä ja kysellen heiltä.

47. Ja kaikki, jotka Häntä kuulivat, ihmettelivät Hänen ymmärrystänsä ja vastauksiansa.

Joh.3:13-21.

48. Ja Hänet nähdessään Hänen vanhempansa hämmästyivät, ja Hänen äitinsä sanoi Hänelle: "Poikani, miksi meille näin teit? Katso, Sinun isäsi ja minä olemme huolestuneina etsineet Sinua."

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

49. Niin Hän sanoi heille: "Mitä te Minua etsitte? Ettekö tienneet, että Minun pitää niissä oleman, mitkä Minun Isäni ovat?"

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.2:1-23.

50. Mutta he eivät ymmärtäneet sitä Sanaa, jonka Hän heille puhui:

51. Ja Hän lähti heidän kanssansa ja tuli Nasaretiin ja oli heille alamainen. Ja Hänen äitinsä kätki kaikki nämä Sanat sydämeensä.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Joh.3:16. Luuk.2:19.

52. Ja Jeesus Varttui Viisaudessa ja Iässä ja Armossa Jumalan ja ihmisten edessä.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2.1-21.

Joh.3:16.


Luukkaan Evankeliumi 3. luku.

1. Viidentenätoista keisari Tiberiuksen hallitusvuotena, kun Pontius Pilatus oli Juudean maaherrana ja Herodes Galilean neljännysruhtinaana ja hänen veljensä Filippus Iturean ja Trakonitiinmaan neljännysruhtinaana ja Lysanias Abilenen neljännysruhtinaana,

2. siihen aikaan kun Hannas oli ylimmäisenä pappina, ynnä myös Kaifas, tuli Jumalan Sana Johannekselle, Sakariaan pojalle, erämaassa.

3. Ja hän vaelsi kaikissa seuduissa Jordanin varrella ja saarnasi parannuksen kastetta syntien anteeksisaamiseksi,

Matt.3:1-17.

4. niinkuin on kirjoitettuna profeetta Esaiaan sanojen kirjassa:

"Huutavan ääni kuuluu erämaassa:

'Valmistakaa Herralle tie,

tehkää polut Hänelle tasaisiksi'.

Luuk.1:76. Matt.3:1-17. Joh.1:1-36.

5. Kaikki laaksot täytettäköön,

ja kaikki vuoret ja kukkulat

alennettakoon,

ja mutkat tulkoot suoriksi

ja koleikot tasaisiksi teiksi,

6. ja kaikki liha on näkevä

Jumalan Autuuden."

Luuk.2:25-35.

7. Niin hän sanoi kansalle, joka vaelsi hänen kastettavakseen: "Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on teitä neuvonut pakenemaan tulevaista vihaa?

8. Tehkää sentähden parannuksen soveliaita hedelmiä, älkääkä ruvetko sanomaan mielessänne: 'Onhan meillä isänä Aabraham', sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille.

9. Jo on myös kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen."

Matt.7:19.

10. Ja kansa kysyi häneltä sanoen: "Mitä meidän siis pitää tekemän?"

11. Hän vastasi ja sanoi heille: "Jolla on kaksi ihokasta, antakoon toisen sille, joka on ilman; ja jolla on ruokaa, tehköön samoin".

12. Niin tuli myös publikaaneja kastettaviksi, ja he sanoivat hänelle: "Opettaja, mitä meidän pitää tekemän?"

13. Hän sanoi heille: "Älkää vaatiko enempää, kuin mikä teille on säädetty".

14. Myös sotamiehet kysyivät häneltä sanoen: "Mitäs meidän pitää tekemän?" Ja hän sanoi heille: "Älkää kiskoko keneltäkään älkääkä kiristäkö, vaan tyytykää palkkaanne".

15. Mutta kun kansa yhä odotti ja kaikki ajattelivat sydämessään Johanneksesta, eikö hän itse ehkä ollut Kristus,

16. niin Johannes vastasi kaikille sanoen: "Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi, jonka kengänpaulaakaan minä en ole kelvollinen päästämään; Hän Kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja Tulella.

Matt.3:1-17. Joh.1:1-36.

17. Hänellä on viskimensä kädessään, ja Hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa nisut aittaansaa, mutta ruumenet Hän polttaa sammumattomassa tulessa."

18. Antaen myös monia muita kehoituksia hän julisti kansalle Evankeliumia.

19. Mutta kun Herodes, neljännysruhtinas, sai häneltä nuhteita veljensä vaimon, Herodiaan, tähden ja kaiken sen pahan tähden, mitä hän, Herodes, oli tehnyt,

20. niin hän kaiken muun lisäksi teki senkin, että sulki Johanneksen vankeuteen.

21. Kun siis kaikkea kansaa kastettiin ja myöskin Jeesus oli saanut kasteen ja rukoili, niin tapahtui, että Taivas Aukeni

Matt.3:13-17.

22. ja Pyhä Henki laskeutui Hänen päällensä ruumiillisessa muodossa, niinkuin kyyhkynen, ja Taivaasta tuli ääni: "Sinä Olet Minun Rakas Poikani; Sinuun Minä Olen Mielistynyt".

Matt.3:13-17. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Joh.1:26-36.

23. Ja Hän, Jeesus, oli alottaessaan vaikutuksensa noin kolmenkymmenen vuoden vanha, ja oli, niinkuin luultiin, Joosefin poika. Joosef oli Eelin poika,

Luuk.1:26-56. Matt.1:16-25. Luuk.2:1-40.

Matt.2:1-23. Luuk.2:41-52. Luuk.3:21-22.

24. Eeli Mattatin, tämä Leevin, tämä Melkin, tämä Jannain, tämä Joosefin,

25. tämä Mattatiaan, tämä Aamoksen, tämä Naahumin, tämä Eslin, tämä Naggain,

26. tämä Maahatin, tämä Mattatiaan, tämä Semeinin, tämä Joosekin, tämä Joodan,

27. tämä Johananin, tämä Reesan, tämä Serubbaabelin, tämä Sealtielin, tämä Neerin,

28. tämä Melkin, tämä Addin, tämä Koosamin, tämä Elmadamin, tämä Eerin,

29. tämä Jeesuksen, tämä Elieserin, tämä Joorimin, tämä Mattatin, tämä Leevin,

30. tämä Simeonin, tämä Juudan, tämä Joosefin, tämä Joonamin, tämä Eliakimin,

31. tämä Melean, tämä Mennan, tämä Mattatan, tämä Naatanin, tämä Daavidin,

32. tämä Iisain, tämä Oobedin, tämä Booaan, tämä Saalan, tämä Nahassonin,

33. tämä Aminadabin, tämä Adminin, tämä Arnin, tämä Esromin, tämä Faareen, tämä Juudan,

34. tämä Jaakobin, tämä Iisakin, tämä Aabrahamin, tämä Taaran, tämä Naahorin,

35. tämä Serukin, tämä Ragaun, tämä Faalekin, tämä Eberin, tämä Saalan,

36. tämä Kainamin, tämä Arfaksadin, tämä Seemin, tämä Nooan, tämä Laamekin,

37. tämä Metusalan, tämä Eenokin, tämä Jaaretin, tämä Mahalalelin, tämä Keenanin,

38. tämä Enoksen, tämä Seetin, tämä Aadamin, tämä Jumalan.
 

Luukkaan Evankeliumi 4. luku.

1. Sitten Jeesus täynnä Pyhää Henkeä palasi Jordanilta; ja Henki kuljetti Häntä erämaassa,

2. ja perkele kiusasi Häntä neljäkymmentä päivää. Eikä Hän syönyt mitään niinä päivinä, mutta kun ne olivat päättyneet, tuli Hänen nälkä.

3. Niin perkele sanoi Hänelle: "Jos Sinä olet Jumalan Poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi".

4. Jeesus vastasi hänelle: "Kirjoitttu on: 'Ei ihminen Elä ainoastaan leivästä'."

Matt.4:4.

5. Ja perkele vei Hänet korkealle vuorelle ja näytti Hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat

6. ja sanoi Hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon.

7. Jos Sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva Sinun."

8. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Sinun pitää kumartaman Herraa, sinun Jumalaasi, ja Häntä ainoata palveleman'."

9. Niin hän vei Hänet Jerusalemiin ja asetti Hänet pyhäkön harjalle ja sanoi Hänelle: "Jos Sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas;

10. sillä kirjoitettu on:

'Hän antaa enkeleilleen käskyn Sinusta, että he varjelevat Sinua'.

11. ja: 'He kantavat Sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi'."

12. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sanottu on: 'Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi'."

13. Ja kun oli kaiken kiusattavansa kiusannut, poistui perkele Hänen luotaan ajaksi.

14. Ja Jeesus palasi Hengen voimassa Galileaan; ja sanoma Hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin.

15. Ja Hän opetti heidän synagoogissaan, ja kaikki ylistivät Häntä.

16. Ja Hän saapui Nasaretiin, jossa Hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatinpäivänä synagoogaan ja nousi lukemaan.

Matt.2:1-23.

17. Niin Hänelle annettiin profeetta Esaiaan kirja, ja kun Hän avasi kirjan, löysi Hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna;

18. "Herran Henki On Minun Päälläni,

sillä Hän On Voidellut Minut

Julistamaan Evankeliumia köyhille;

Hän On Lähettänyt Minut

Saarnaamaan vangituille vapautusta

ja sokeille näkönsä saamista,

päästämään sorretut vapauteen,

19. Saarnaamaan

Herran Otollista Vuotta".

20. Ja käärittyään kirjan kokoon Hän antoi sen palvelijalle ja istuutui; ja kaikkien synagoogassa olevien silmät olivat Häneen kiinnitetyt.

21. Niin Hän rupesi puhumaan heille: "Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen".

22. Ja kaikki lausuivat Hänestä hyvän todistuksen ja ihmettelivät niitä armon Sanoja, jotka Hänen suustansa lähtivät; ja he sanoivat: "Eikö tämä ole Joosefin poika?"

23. Niin Hän sanoi heille: "Kaiketi aiotte sanoa Minulle tämän sananlaskun: 'Parantaja, paranna itsesi': 'tee täälläkin, kotikaupungissasi, niitä suuria tekoja, joita olemme kuulleet tapahtuneen Kapernaumissa'."

Matt.11:20-24.

24. Ja Hän sanoi: "Totisesti Minä sanon teille: ei kukaan profeetta ole otollinen kotikaupungissaan.

Joh.4:44.

25. Minä sanon teille Totuudessa: monta leskeä oli Eliaan aikana Israelissa, kun taivas oli suljettuna kolme vuotta ja kuusi kuukautta ja suuri nälkä tuli kaikkeen maahan,

26. eikä Eliasta lähetetty kenenkään tykö heistä, vaan ainoastaan leskivaimon tykö Siidonin-maan Sareptaan.

27. Ja monta pitalista miestä oli Israelissa profeetta Elisan aikana, eikä kukaan heistä tulllut puhdistetuksi, vaan ainoastaan Naiman, syyrialainen."

28. Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagoogassa, tulivat kiukkua täyteen

29. ja nousivat ja ajoivat Hänet ulos kaupungista ja veivät Hänet sen vuoren jyrkänteelle asti, jolle heidän kaupunkinsa oli rakennettu, syöstäkseen Hänet alas.

30. Mutta Hän lähti pois käyden heidän keskitsensä.

Joh.10:31-39.

31. Ja Hän meni alas Kapernaumiin, Galilean kaupunkiin, ja opetti kansaa sapattina.

Matt.4:14-17.

32. Ja he olivat hämmästyksissään Hänen Opetuksestansa, sillä Hänen Puheessansa Oli Voima.

Matt.7:28-29.

33. Ja synagoogassa oli mies, jossa oli saastainen riivaaja henki. Tämä huusi suurella äänellä:

34. "Voi, mitä Sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tunnen Sinut, kuka olet, Sinä Jumalan Pyhä."

35. Niin Jeesus nuhteli häntä sanoen: "Vaikene ja lähde hänestä". Ja riivaaja viskasi hänet maahan heidän keskelleen ja lähti hänestä, häntä ollenkaan vahingoittamatta.

36. Ja heidät kaikki valtasi hämmästys, ja he puhuivat keskenään sanoen: "Mitä tämä puhe on, sillä Hän käskee vallalla ja voimalla saastaisia henkiä, ja ne lähtevät ulos?"

37. Ja maine Hänestä levisi kaikkialle ympäristön seutuihin.

38. Niin Hän nousi ja meni synagoogasta Simonin kotiin. Ja Simonin anoppi sairasti kovaa kuumetta, ja he rukoilivat Jeesusta hänen puolestansa.

39. Niin Hän meni ja kumartui hänen ylitsensä ja nuhteli kuumetta, ja se lähti hänestä: ja heti vaimo nousi ja palveli heitä.

40. Auringon laskiessa kaikki, joilla oli sairaita, mikä missäkin taudissa, veivät ne Hänen tykönsä. Ja Hän pani kätensä heidän itsekunkin päälle ja paransi heidät.

41. Myös lähtivät riivaajat ulos monesta, huutaen ja sanoen: "Sinä Olet Jumalan Poika!" Mutta Hän nuhteli niitä eikä salllinut niiden puhua, koska ne tiesivät Hänen olevan Kristuksen.

42. Ja päivän tultua Hän lähti pois ja meni autioon paikkaan; mutta kansa etsi Häntä, ja saavuttuaan Hänen luokseen he pidättelivät Häntä lähtemästä heidän luotansa.

43. Mutta Hän sanoi heille: "Minun tulee muillekin kaupungeille julistaa Jumalan Valtakunnan Evankeliumia, Sillä Sitä Varten Minä Olen Lähetetty".

Joh.3:16.

44. Ja Hän saarnasi Galilean synagoogissa.


Luukkaan Evankeliumi 5. luku.

1. Kun kansa tunkeutui Hänen ympärilleen kuulemaan Jumalan Sanaa ja Hän seisoi Gennesaretin järven rannalla,

2. niin Hän näki järven rannassa kaksi venhettä; mutta kalastajat olivat niistä lähteneet ja huuhtoivat verkkojaan.

3. Ja Hän astui toiseen niistä, joka oli Simonin, ja pyysi Häntä viemään sen vähän matkaa maasta; ja Hän istui ja opetti kansaa venheestä.

4. Mutta puhumasta lakattuaan Hän sanoi Simonille: "Vie venhe syvälle ja heittäkää verkkonne apajalle".

Joh.21:3-6.

5. Niin Simon vastasi ja sanoi Hänelle: "Mestari, koko yön me olemme tehneet työtä emmekä ole mitään saaneet; mutta Sinun käskystäsi minä heitän verkot".

6. Ja sen tehtyään he saivat kierretyksi suuren joukon kaloja, ja heidän verkkonsa repeilivät.

7. Niin he viittasivat toisessa venheessä oleville tovereilleen, että nämä tulisivat auttamaan heitä; ja he tulivat. Ja he täyttivät molemmat venheet, niin että ne olivat uppoamaisillaan.

8. Kun Simon Pietari sen näki, lankesi hän Jeesuksen polvien eteen ja sanoi: "Mene pois minun tyköäni, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen".

9. Sillä kalansaaliin tähden, jonka he olivat saaneet, oli hämmästys vallannut hänet ja kaikki ne, jotka olivat hänen kanssaan,

10. ja samoin myös Simonin kalastuskumppanit, Jaakobin ja Johanneksen, Sebedeuksen pojat. Mutta Jeesus sanoi Simonille: "Älä pelkää, tästedes sinä saat saaliiksi ihmisiä".

Joh.3:16.

11. Ja he veivät venheet maihin, jättivät kaikki ja seurasivat Häntä.

Joh.3:16. Matt.19:27-30. Mark.10:28-30.

Luuk.18:28-30.

12. Ja kun Hän oli eräässä kaupungissa, niin katso, siellä oli mies, yltänsä pitalissa. Ja nähdessään Jeesuksen hän lankesi kasvoilleen ja rukoili Häntä sanoen: "Herra, jos tahdot, niin Sinä voit minut puhdistaa".

13. Niin Hän ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi: "Minä tahdon; puhdistu". Ja kohta pitali lähti hänestä.

14. Ja Hän kielsi häntä siitä kenellekään puhumasta ja sanoi: "Mene, näytä itsesi papille, ja uhraa puhdistumisestasi, niinkuin Mooses on säätänyt, todistukseksi heille".

15. Mutta sanoma Hänestä levisi vielä enemmän; ja paljon kansaa kokoontui kuulemaan Häntä ja parantuakseen vaivoistansa.

16. Mutta Hän vetäytyi pois ja oleskeli erämaassa ja rukoili.

Matt.14:23. Mark.1:35. Mark.6:46. Luuk.6:12.

17. Ja eräänä päivänä, kun Hän opetti, istui siinä fariseuksia ja lainopettajia, joita oli tullut kaikista Galilean ja Juudean kylistä ja Jerusalemista; ja Herran voima vaikutti, niin että Hän paransi sairaat.

18. Ja katso, muutamat miehet kantoivat vuoteella miestä, joka oli halvattu; ja he koettivat viedä hänet sisään ja asettaa Jeesuksen eteen.

19. Ja kun he väentungokselta eivät saaneet viedyksi häntä sisään muuta tietä, nousivat he katolle ja laskivat hänet vuoteineen tiilikaton läpi heidän keskellensä Jeesuksen eteen.

20. Ja nähdessään heidän uskonsa Hän sanoi: "Ihminen, sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut".

Luuk.7:48-50.

21. Niin kirjanoppineet ja fariseukset rupesivat ajattelemaan ja sanomaan: "Kuka Tämä On, Joka puhuu Jumalan pilkkaa? Kuka voi antaa syntejä anteeksi, paitsi Jumala yksin?"

22. Mutta kun Jeesus tiesi heidän ajatuksensa, vastasi Hän ja sanoi heille: "Mitä te ajattelette sydämessänne?

Joh.2:24-25.

23. Kumpi on helpompaa, sanoako: 'Sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut', vai sanoa: 'Nouse ja käy'?

Joh.3:16.

24. Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi," -Hän sanoi halvatulle - "Minä sanon sinulle: nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi."

Joh.3:16.

25. Ja kohta Hän nousi heidän nähtensä, otti vuoteen, jolla oli maannut, ja lähti kotiinsa ylistäen Jumalaa.

26. Ja heidät kaikki valtasi hämmästys, ja he ylistivät Jumalaa; ja pelkoa täynnä he sanoivat: Me olemme tänään nähneet ihmeellisiä".

27. Ja sen jälkeen Hän lähti sieltä ja näki tulliasemalla istumassa publikaanin, jonka nimi oli Leevi, ja sanoi hänelle: "Seuraa Minua".

Joh.3:16.

28. Niin tämä jätti kaikki, nousi ja seurasi Häntä.

29. Ja Leevi valmisti Hänelle suuret pidot kodissaan; ja siellä oli suuri joukko publikaaneja ja muita aterioimassa heidän kanssaan.

Luuk.15:1-7.

30. Niin fariseukset ja heidän kirjanoppineensa napisivat Hänen opetuslapiansa vastaan ja sanoivat: "Miksi te syötte ja juotte publikaanien ja syntisten kanssa?"

31. Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat.

32. En Minä ole tullut kutsumaaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen."

Luuk.19:1-10.

33. Niin he sanoivat Hänelle: "Johanneksen opetuslapset paastoavat usein ja pitävät rukouksia, samoin fariseustenkin, mutta Sinun opetuslapsesi syövät ja juovat".

34. Jeesus sanoi heille: "Ettehän voi vaatia häävieraita paastoamaan silloin, kun ylkä on heidän kanssaan?

35. Mutta päivät tulevat, jolloin ylkä otetaan heiltä pois, ja silloin, niinä päivinä, he paastoavat."

36. Ja Hän sanoi heille myös vertauksen: "Ei kukaan leikkaa uudesta vaipasta paikkaa ja pane vanhaan vaippaan; muutoin hän rikkoo uuden vaipan, eikä uudesta vaipasta otettu paikka vanhaan sovi.

37. Ei kukaan laske nuorta viiniä vanhoihin nahkaleileihin; muutoin nuori viini pakahuttaa leilit, ja viini juoksee maahan, ja leilit turmeltuvat.

38. Vaan nuori viini on laskettava uusiin leileihin.

39. Eikä kukaan, joka juo vanhaa viiniä, halua nuorta, sillä hän sanoo: 'Vanha on hyvää'."


Luukkaan Evankeliumi 6. luku.

1. Niin tapahtui eräänä sapattina, että Hän kulki viljavainioiden halki, ja Hänen opetuslapsensa katkoivat tähkäpäitä, hiersivät niitä käsissään ja söivät.

2. Silloin muutamat fariseuksista sanoivat: "Miksi teette, mitä ei ole lupa tehdä sapattina?"

3. Mutta Jeesus vastasi heille ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen seuralaistensa oli nälkä,

4. kuinka hän meni Jumalan huoneeseen, otti näkyleivät ja söi ja antoi seuralaisilleenkin, vaikkei niitä ollut lupa syödä muiden kuin ainoastaan pappien?"

5. Ja Hän sanoi heille: "Ihmisen Poika on sapatin Herra".

6. Ja toisena sapattina Hän meni synagoogaan ja opettti; ja siellä oli mies, jonka oikea käsi oli kuivettunut.

7. Ja keksiäkseen jotakin, mistä Häntä syyttäisivät, kirjanoppineet ja fariseukset pitivät Häntä silmällä, parantaisiko Hän sapattina.

Luuk.14:1-6.

8. Mutta Hän tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi miehelle, jonka käsi oli kuivettunut: "Nouse ja astu esille". Ja hän nousi ja astui esille.

9. Niin Jeesus sanoi heille: "Minä kysyn teiltä: kumpi on luvallista sapattina: hyvääkö tehdä, vai tehdä pahaa, pelastaako henki, vai hukuttaa?"

10. Ja Hän katsoi ympärilleen heihin kaikkiin ja sanoi miehelle: "Ojenna kätesi". Mies teki niin, ja hänen kätensä tuli jälleen terveeksi.

11. Mutta he vimmastuivat kovin ja puhelivat keskenään, mitä heidän olisi tehtävä Jeesukselle.

12. Niin tapahtui niinä päivinä, että Hän lähti vuorelle rukoilemaan; ja Hän oli siellä kaiken yötä rukoillen Jumalaa.

Matt.14:23.

13. Ja päivän tultua Hän kutsui tykönsä opetuslapsensa ja valitsi heistä kaksitoista, joille Hän myös antoi apostolin nimen:

Matt.10:1-42. Luuk.9:1-6.

14. Simonin, jolle Hän myös antoi nimen Pietari, ja Andreaan, hänen veljensä, ja Jaakobin ja Johanneksen, ja Filippuksen ja Bartolomeuksen,

Joh.1:42-44.

15. ja Matteuksen ja Tuomaan, ja Jaakobin, Alfeuksen pojan, ja Simonin, jota kutsuttiin Kiivailijaksi,

16. ja Juudaan, Jaakobin pojan, sekä Juudas Iskariotin, josta tuli kavaltaja.

17. Ja Hän astui alas heidän kanssaan ja seisahtui lakealle paikalle; ja siellä oli suuri joukko Hänen opetuslapsiaan ja paljon kansaa kaikesta Juudeasta ja Jerusalemista ja Tyyron ja Siidonin rantamaasta. Nämä olivat saapuneet kuulemaan Häntä ja parantuakseen taudeistansa.

Matt.4:25. Matt.5:1.

18. Ja myös ne, jotka olivat saastaisten henkien vaivaamia, tulivat terveiksi.

19. Ja kaikki kansa tahtoi päästä koskettamaan Häntä, koska Hänestä Lähti Voima, joka paransi kaikki.

Matt.14:34-36. Mark.5:25-34.

20. Ja Hän nosti silmänsä opetuslastensa puoleen ja sanoi: "Autuaita olette te, köyhät, sillä teidän on Jumalan Valtakunta.

Matt.6:9-13.

21. Autuaita te, jotka nyt isoatte, sillä teidät ravitaan! Autuaita te, jotka nyt itkette, sillä te saatte nauraa!

Joh.6:35. Joh.3:16.

22. Autuaita olette te, kun ihmiset vihaavat teitä ja erottavat teidät yhteydestään ja herjaavat teitä ja pyyhkivät pois teidän nimenne ikäänkuin jonkin pahan - Ihmisen Pojan tähden.

23. Iloitkaa sinä päivänä, riemuun ratketkaa; sillä katso, teidän palkkanne on suuri taivaassa; sillä näin tekivät heidän isänsä profeetoille.

24. Mutta voi teitä, te rikkaat, sillä te olette jo saaneet lohdutuksenne!

Matt.19:16-30. Luuk.19:8-10.

25. Voi teitä, jotka nyt olette kylläiset, sillä teidän on oleva nälkä! Voi teitä, jotka nyt nauratte, sillä te saatte murehtia ja itkeä!

26. Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää! Sillä niin tekivät heidän isänsä väärille profeetoille.

27. Mutta teille, jotka kuulette, Minä sanon: rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat,

28. siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.6:9-13.

29. Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa hänelle toinenkin, ja jos joku ottaa sinulta vaipan, älä häneltä kiellä ihokastasikaan.

30. Anna jokaiselle, joka sinulta anoo, äläkä vaadi takaisin siltä, joka sinun omaasi ottaa.

31. Ja niinkuin te tahdotte ihmisten teille tekevän, niin tehkää tekin heille.

Matt.22:36-40. Mark.7:20-23. Joh.14:6.

Joh.6:63.

32. Ja jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä kiitosta teille siitä tulee? Rakastavathan syntisetkin niitä, jotka heitä rakastavat.

Matt.22:36-40. Joh.14:6. Joh.6:63.

33. Ja jos teette hyvää niille, jotka teille hyvää tekevät, mitä kiitosta teille siitä tulee? Niinhän syntisetkin tekevät.

Joh.7:16-18. Joh.3:16.

34. Ja jos te lainaatte niille, joilta toivotte saavanne takaisin, mitä kiitosta teille siitä tulee? Syntisetkin lainaavat syntisille saadakseen saman verran takaisin.

Joh.8:12.

35. Vaan rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää ja lainatkaa, toivomatta saavanne mitään takaisin; niin teidän palkkanne on oleva suuri, ja te tulette Korkeimman lapsiksi, sillä Hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille.

Joh.3:16. Matt.6:9-13. Joh.14:6. Joh.6:63.

36. Olkaa armahtavaiset, niinkuin teidän Isänne on armahtavainen.

Joh.3:16. Joh.14:6.

37. Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan.

Matt.6:9-15. Joh.3:16. Joh.14:6. Joh.6:63.

38. Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurainen, annetaan teidän helmaanne; sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin."

Joh.3:16. Mark.4:24-25. Joh.14:6. Joh.6:63.

39. Hän sanoi heille myös vertauksen: "Eihän sokea voi sokeaa taluttaa? Eivätkö molemmat lankea kuoppaan?

Matt.15:10-20.

40. Ei ole opetuslapsi opettajaansa parempi; täysin oppineena jokainen on oleva niinkuin hänen opettajansa.

Matt.10:24-33. Joh.13:16. Joh.15:20. Joh.3:16.

Joh.14:12-21. Joh.7:16-18. Joh.14:6.

Joh.6:63. Matt.6:9-13.

41. Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi?

Matt.3:13-17. Matt.22:36-40. Matt.6:9-13.

Luuk.11:41. Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.3:16.

42. Kuinka saatat sanoa veljellesi: 'Veljeni, annas, minä otan pois rikan, joka on silmässäsi', sinä, joka et näe malkaa omassa silmässäsi? Sinä ulkokullattu, ota ensin malka omasta silmästäsi, sitten sinä näet ottaa pois rikan, joka on veljesi silmässä.

43. Sillä ei ole hyvää puuta, joka tekee huonon hedelmän, eikä taas huonoa puuta, joka tekee hyvän hedelmän;

Joh.8:12. Matt.7:16-18. Matt.12:36-37.

44. sillä jokainen puu tunnetaan hedelmästään. Eihän viikunoita koota orjantappuroista, eikä viinirypäleitä korjata orjanruusupensaasta.

45. Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvän runsaudesta esiin hyvää, ja paha tuo pahastansa esiin pahaa; sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu.

46. Miksi te huudatte Minulle: 'Herra, Herra!' ettekä tee, mitä Minä sanon?

Matt.22:36-40. Joh.3:16. Joh.14:6.

Joh.6:63. Matt.6:9-13.

47. Jokainen, joka tulee Minun tyköni ja kuulee Minun Sanani ja tekee niiden mukaan - Minä osoitan teille, kenen kaltainen hän on.

Joh.3:16. Joh.7:16-18. Joh.14:6. Joh.6:63.

48. Hän on miehen kaltainen, joka huonetta rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle; kun sitten tulva tuli, syöksähti virta sitä huonetta vastaan, mutta ei voinut sitä horjuttaa, sillä se oli hyvästi rakennettu.

Joh.3:16. Matt.22:36-40. Joh.14:6. Joh.7:16-18.

Joh.6:63.

49. Mutta joka kuulee eikä tee, se on miehen kaltainen, joka perustusta panematta rakensi huoneensa maan pinnalle, ja virta syöksähti sitä vastaan, ja heti se sortui, ja sen huoneen kukistuminen oli suuri."


Luukkaan Evankeliumi 7. luku.

1. Kun Hän oli kansan kuullen kaikki nämä puheensa puhunut, meni Hän Kapernaumiin.

2. Ja eräällä sadanpäämiehellä oli palvelija, joka sairasti ja oli kuolemaisillaan ja jota hän piti suuressa arvossa.

3. Ja kuultuaan Jeesuksesta hän lähetti juutalaisten vanhimpia Hänen tykönsä ja pyysi, että Hän tulisi ja parantaisi hänen palvelijansa.

4. Kun nämä saapuivat Jeesuksen tykö, pyysivät he Häntä hartaasti ja sanoivat: "Hän ansaitsee, että teet hänelle tämän;

5. sillä hän rakastaa meidän kansaamme, ja hän on rakentanut meille synagoogan".

6. Niin Jeesus lähti heidän kanssansa. Mutta kun Hän ei enää ollut kaukana talosta, lähetti sadanpäämies ystäviänsä sanomaan Hänelle: "Herra, älä vaivaa Itseäsi, sillä en minä ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle;

7. sentähden en katsonutkaan itseäni arvolliseksi tulemaan Sinun luoksesi; vaan sano Sana, niin minun palvelijani paranee.

8. Sillä minä itsekin olen toisen vallan alaiseksi asetettu, ja minulla on sotamiehiä käskettävinäni, ja minä sanon tälle: 'Mene', ja hän menee, ja toiselle: 'Tule', ja hän tulee, ja palvelijalleni: 'Tee tämä', ja hän tekee."

9. Tämän kuultuaan Jeesus ihmetteli häntä, kääntyi ja sanoi kansalle, joka Häntä seurasi: "Minä sanon teille: en ole Israelissakaan löytänyt näin suurta uskoa."

10. Ja taloon palatessaan lähettiläät tapasivat palvelijan terveenä.

11. Sen jälkeen Hän vaelsi Nain nimiseen kaupunkiin, ja Hänen kanssaan vaelsivat Hänen opetuslapsensa ynnä suuri kansanjoukko.

12. Kun Hän nyt lähestyi kaupungin porttia, katso, silloin kannettiin ulos kuollutta, äitinsä ainokaista poikaa. Ja äiti oli leski, ja hänen kanssaan kulki paljon kaupungin kansaa.

13. Ja hänet nähdessään Herra armahti häntä ja sanoi hänelle: "Älä itke".

14. Ja Hän meni ja kosketti paareja; niin kantajat seisahtuivat. Ja Hän sanoi: "Nuorukainen, Minä sanon sinulle: nouse."

Mark.5:35-43. Luuk.8:49-56. Joh.11:1-44.

15. Niin kuollut nousi istualleen ja rupesi puhumaan. Ja Hän antoi hänet hänen äidillensä.

16. Ja heidät kaikki valtasi pelko, ja he ylistivät Jumalaa sanoen: "Suuri profeetta on noussut meidän keskellemme", ja: "Jumala on katsonut kansansa puoleen".

Mark.7:31-37. Luuk.1:68. Joh.6:5-21.

17. Ja tämä puhe Hänestä levisi koko Juudeaan ja kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin.

18. Ja Johannekselle kertoivat hänen opetuslapsensa tästä kaikesta.

19. Niin Johannes kutsui luoksensa opetuslapsistaan kaksi ja lähetti heidät Herran tykö kysymään: "Oletko Sinä se tuleva, vai pitääkö meidän toista odottaman?"

20. Miehet saapuivat Hänen tykönsä ja sanoivat: "Johannes Kastaja on lähettänyt meidät Sinun tykösi ja kysyy: 'Oletko Sinä se tuleva, vai pitääkö meidän toista odottaman?'"

21. Sillä hetkellä Hän juuri paransi useita taudeista ja vitsauksista ja pahoista hengistä, ja monelle sokealle Hän antoi näön.

22. Niin Hän vastasi ja sanoi heille: "Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä olette nähneet ja kuulleet: sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät, pitaliset puhdistuvat, kuurot kuulevat, kuolleet herätetään, köyhille Julistetaan Evankeliumia.

Luuk.4:16-21.

23. Ja autuas on se, joka ei loukkaannu Minuun."

24. Kun Johanneksen lähettiläät olivat menneet, rupesi Hän puhumaan kansalle Johanneksesta: "Mitä te lähditte erämaahan katselemaan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa?

25. Vai mitä lähditte katsomaan? Ihmistäkö, hienoihin vaatteisiin puettua? Katso, ne jotka koreissa vaatteissa käyvät ja herkullisesti elävät, ne ovat kuningasten linnoissa.

26. Vai mitä lähditte katsomaan? Profeettaako? Totisesti, Minä sanon teille: hän on enemmän kuin profeetta.

27. Tämä on se, josta on kirjoitettu:

'Katso, Minä lähetän enkelini

Sinun edelläsi,

ja hän on valmistava tiesi Sinun eteesi'.

Matt.3:3. Mark.1:2-3.

28. Minä sanon teille: ei ole vaimoista syntyneitten joukossa yhtäkään suurempaa kuin Johannes; mutta vähäisin Jumalan Valtakunnassa on suurempi kuin hän.

Luuk.1:5-80. Matt.3:13-17. Joh.5:33-36.

Joh.19:30. Joh.3:16. Joh.14:6. Joh.6:63.

Matt.6:9-13.

29. Ja kaikki kansa, joka häntä kuuli, publikaanitkin, tunnustivat Jumalan vanhurskaaksi ja antoivat kastaa itsensä Johanneksen kasteella.

Matt.21:28-32. Luuk.3:12-18. Matt.3:1-17.

Joh.1:1-36. Joh.5:33-36. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.14:6. Joh.3:16.

Matt.6:9-13.

30. Mutta fariseukset ja lainoppineet tekivät turhaksi Jumalan aivoituksen heitä kohtaan eivätkä ottaneet Johannekselta kastetta.

31. Mihin Minä siis vertaan tämän sukupolven ihmiset, ja kenen kaltaisia he ovat?

32. He ovat lasten kaltaisia, jotka istuvat torilla ja huutavat toisilleen ja sanovat:

'Me soitimme teille huilua,

ja te ette karkeloineet;

me veisasimme itkuvirsiä,

ja te ette itkeneet'.

33. Sillä Johannes Kastaja on tullut, ei syö leipää eikä juo viiniä, ja te sanotte. 'Hänessä on riivaaja'.

34. Ihmisen Poika on tullut, syö ja juo, ja te sanotte: 'Katso syömäriä ja viininjuojaa, publikaanien ja syntisten ystävää!'

Luuk.15:1-7.

35. Ja viisaus on kaikkien lastensa puolelta oikeaksi näytetty."

36. Niin eräs fariseuksista pyysi Häntä ruualle kanssaan; ja Hän meni fariseusten taloon ja asettui aterialle.

37. Ja katso, siinä kaupungissa oli nainen, joka eli syntisesti; ja kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla fariseusten talossa, toi hän alabasteripullon täynnä hajuvoidetta

Joh.11:1-2.

38. ja asettui Hänen taakseen Hänen jalkojensa kohdalle, itki ja rupesi kastelemaan Hänen jalkojansa kyynelillään ja kuivasi ne päänsä hiuksilla ja suuteli Hänen jalkojaan ja voiteli ne hajuvoiteella.

Joh.11:1-2. Matt.26:6-13. Luuk.10:38-42.

39. Mutta kun fariseus, joka oli Hänet kutsunut, sen näki, ajatteli hän mielessään näin: "Jos Tämä olisi profeetta, tietäisi Hän, mikä ja millainen tuo nainen on, joka Häneen koskee: että hän on syntinen."

40. Niin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Simon, Minulla on jotakin sanomista sinulle". Hän virkkoi: "Opettaja, sano". -

41. Lainanantajalla oli kaksi velallista; toinen oli velkaa viisisataa denaria, toinen viisikymmentä.

42. Kun heillä ei ollut, millä maksaa, antoi hän molemmille velan anteeksi. Kumpi heistä siis rakastaa häntä enemmän?"

43. Simon vastasi ja sanoi: "Minun mielestäni se, jolle hän antoi enemmän anteeksi". Hän sanoi hänelle: "Oikein sinä ratkaisit".

44. Ja naiseen kääntyen Hän sanoi Simonille: "Näetkö tämän naisen? Minä tulin sinun taloosi; et sinä antanut vettä Minun jaloilleni, mutta tämä kasteli kyynelillään Minun jalkani ja kuivasi ne hiuksillaan.

Joh.3:16.

45. Et sinä antanut Minulle suudelmaa, mutta tämä ei ole lakannut suutelemasta Minun jalkojani siitä asti, kuin tulin sisään.

Joh.3:16.

46. Et sinä voidellut öljyllä Minun päätäni, mutta tämä voiteli hajuvoiteella Minun jalkani.

Joh.3:16.

47. Sentähden Minä sanon sinulle: tämän paljot synnit ovat anteeksi annetut: hänhän näet rakasti paljon; mutta jolle vähän anteeksi annetaan, se rakastaa vähän."

Joh.3:16.

48. Sitten Hän sanoi naiselle: "Sinun syntisi ovat anteeksi annetut".

Matt.9:1-8. Mark.2:1-12. Luuk.5:17-26.

49. Niin ateriakumppanit rupesivat ajattelemaan mielessänsä: "Kuka Tämä On, joka synnitkin anteeksi antaa?"

50. Mutta Hän sanoi naiselle: "Sinun uskosi on sinut pelastanut; mene rauhaan".

Matt.9:22. Mark.5:34. Mark.10:52.

Luuk.8:48. Luuk.17:19. Luuk.18:42.

Matt.3:13-17. Joh.19:30. Joh.3:16. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.7:16-18.

 
Luukkaan Evankeliumi 8. luku.

1. Ja sen jälkeen Hän vaelsi kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään ja Saarnasi ja Julisti Jumalan Valtakunnan Evankeliumia; ja ne kaksitoista olivat Hänen kanssansa,

Luuk.4:42-44. Matt.3:13-17. Joh.1:26-36.

Matt.6:9-13. Joh.3:16.

2. niin myös muutamia naisia, jotka olivat parannetut pahoista hengistä ja taudeista: Maria, Magdaleenaksi kutsuttu, josta seitsemän riivaajaa oli lähtenyt ulos,

3. ja Johanna, Herodeksen taloudenhoitajan Kuusaan vaimo, ja Susanna ja useita muita, jotka palvelivat heitä varoillansa.

4. Kun paljon kansaa kokoontui ja ihmisiä kulki joka kaupungista Hänen tykönsä, puhui Hän vertauksella:

5."Kylväjä meni kylvämään siementänsä. Ja hänen kylväessään putosi osa tien oheen ja tallautui, ja taivaan linnut söivät sen.

6. Ja osa putosi kalliolle, ja oraalle noustuaan se kuivettui, kun sillä ei ollut kosteutta.

Matt.6:24.

7. Ja osa putosi orjantappurain sekaan, ja orjantappurat kasvoivat mukana ja tukahuttivat sen.

Mark.10:23-27.

8. Ja osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja teki satakertaisen hedelmän." Tämän sanottuaan Hän lausui suurella äänellä: "Jolla on korvat kuulla, se kuulkoon".

Matt.11:15. Matt.13:9. Matt.13:43. Mark.4:9.

Mark.4:23.

9. Niin Hänen opetuslapsensa kysyivät Häneltä, mitä tämä vertaus merkitsi.

10. Hän sanoi: "Teidän on annetttu tuntea Jumalan Valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksissa, että he, vaikka näkevät, eivät näkisi, ja vaikka kuulevat, eivät ymmärtäisi.

Joh.12:37-43. Matt.3:13-17. Matt.6:9-13.

Joh.3:16.

11. Vertaus on tämä: Siemen On Jumalan Sana.

Joh.1:18. Joh.8:58. Joh.10:30. Joh.3:13-16.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.7:16-18.

12. Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, jotka kuulevat, mutta sitten perkele tulee ja ottaa Sanan pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi.

Mark.10:23-27. Mark.7:20-23.

13. Ja mitkä kalliolle putosivat, ovat ne, jotka kuullessaan Sanan ottavat sen ilolla vastaan, mutta joilla ei ole juurta: ainoastaan ajaksi he uskovat ja kiusauksen hetkellä luopuvat.

Joh.5:44.

14. Mikä taas orjantappuroihin putosi, ne ovat ne, jotka kuulevat, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja hekumoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää.

Matt.19:23. Mark.10:23. Mark.7:20-23.

15. Mutta mikä hyvään maahan putosi, ne ovat ne, jotka Sanan kuultuansa säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä.

Joh.3:16. Matt.3:13-17. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63.

16. Ei kukaan joka sytyttää lampun, peitä sitä astialla tai pane vuoteen alle, vaan panee sen lampunjalkaan, että sisälle tulijat näkisivät valon.

Matt.5:13-20. Luuk.11:33-36. Joh.1:14-18.

Joh.3:16. Joh.14:6. Joh.6:63.

17. Sillä ei ole mitään salattua, mikä ei tule ilmi, eikä kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi ja joudu päivän valoon.

Matt.10:26. Luuk.12:2.

18. Katsokaa siis, miten kuulette; sillä sille, jolla on, annetaan, mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, minkä hän luulee itsellään olevan."

Matt.13:12. Matt.25:29. Luuk.19:26.

19. Ja Hänen äitinsä ja veljensä tulivat Häntä tapaamaan, mutta eivät väentungokselta päässeet Hänen tykönsä.

Matt.13:53-58.

20. Niin Hänelle ilmoitettiin: "Sinun äitisi ja veljesi seisovat ulkona ja tahtovat nähdä Sinua".

21. Mutta Hän vastasi ja sanoi heille: "Minun äitini ja veljeni ovat nämä, jotka kuulevat Jumalan Sanan ja sen mukaan tekevät".

Joh.15:12-17. Matt.3:13-17. Matt.6:9-13.

Joh.3:16. Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.7:16-18.

22. Niin tapahtui eräänä päivänä, että Hän astui opetuslapsinensa venheeseen ja sanoi heille: "Menkäämme järven tuolle puolen". Ja he lähtivät vesille.

Matt.8:18-22.

23. Ja heidän purjehtiessaan Hän nukkui. Mutta alas järvelle syöksyi myrskytuuli, ja venhe tuli vettä täyteen; ja he olivat vaarassa.

Joh.11:25-26.

24. Niin he menivät ja herättivät Hänet sanoen: "Mestari, mestari, me hukumme!" Ja herättyään Hän nuhteli tuulta ja veden aallokkoa; ja ne asettuivat, ja tuli tyven

Matt.4:4.

25. Ja Hän sanoi heille: "Missä on teidän uskonne?" Mutta pelko oli vallannut heidät, ja he ihmettelivät, sanoen toisilleen: "Kuka onkaan tämä, kun Hän käskee sekä tuulia että vettä, ja ne tottelevat Häntä?"

Joh.10:11.

26. Ja he purjehtivat gerasalaisten alueelle, joka on vastapäätä Galileaa.

27. Ja kun Hän oli noussut maihin, tuli Häntä vastaan kaupungista mies, jossa oli riivaajia; ja hän ei ollut pitkään aikaan pukenut vaatteita ylleen eikä asunut huoneessa, vaan haudoissa.

28. Kun hän näki Jeesuksen, parkaisi hän ja lankesi maahan Hänen eteensä ja huusi suurella äänellä: "Mitä Sinulla on minun kanssani tekemistä, Jeesus, Jumalan, Korkeimman, Poika? Minä rukoilen Sinua: älä minua vaivaa."

29. Sillä Hän oli käskemäisillään saastaista henkeä menemään ulos siitä miehestä. Sillä pitkät ajat se oli temponut häntä mukaansa; hänet oli sidottu kahleisiin ja jalkanuoriin, ja häntä oli vartioitu, mutta hän oli katkaissut siteet ja kulkeutunut riivaajan ajamana erämaihin.

30. Niin Jeesus kysyi siltä sanoen: "Mikä on nimesi?" Hän vastasi: "Legio"; sillä monta riivaajaa oli mennyt häneen.

31. Ja he pyysivät Häntä, ettei Hän käskisi heidän mennä syvyyteen.

32. Niin siellä oli vuorella suuri sikalauma laitumella; ja ne pyysivät Häntä, että Hän antaisi heille luvan mennä sikoihin. Ja Hän antoi niille luvan.

33. Niin riivaajat lähtivät ulos miehestä ja menivät sikoihin. Silloin lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen ja hukkui.

34. Mutta nähtyään, mitä oli tapahtunut, paimentajat pakenivat ja kertoivat siitä kaupungissa ja maataloissa.

35. Niin kansa lähti katsomaan, mitä oli tapahtunut, ja he tulivat Jeesuksen luo ja tapasivat miehen, josta riivaajat olivat lähteneet, istumassa Jeesuksen jalkojen juuressa puettuna ja täydessä ymmärryksessä; ja he peljästyivät.

36. Mutta silminnäkijät kertoivat heille, kuinka riivattu oli tullut terveeksi.

37. Ja koko gerasalaisten seutukunnan kansa pyysi Häntä poistumaan heidän luotansa, sillä suuri pelko oli vallannut heidät; niin Hän astui venheeseen ja palasi takaisin.

38.Ja mies, josta riivaajat olivat lähteneet, pyysi Häneltä saada olla Hänen kanssaan. Mutta Jeesus lähetti hänet luotansa sanoen:

39. "Palaja kotiisi ja kerro, kuinka suuria töitä Jumala on sinulle tehnyt". Ja hän meni ja julisti kaikkialla kaupungissa, kuinka suuria töitä Jeesus oli hänelle tehnyt.

40. Kun Jeesus palasi, oli kansa Häntä vastassa; sillä kaikki odottivat Häntä.

41. Ja katso, silloin tuli mies, nimeltä Jairus, joka oli synagoogan esimies. Ja hän lankesi Jeesuksen jalkojen juureen ja pyysi Häntä tulemaan kotiinsa,

42. sillä hänellä oli tytär, ainoa lapsi, noin kaksitoistavuotias, ja se oli kuolemaisillaan. Mutta Hänen sinne mennessään väentungos ahdisti Häntä.

43. Ja siellä oli nainen, joka kaksitoista vuotta oli sairastanut verenjuoksua ja lääkäreille kuluttanut kaiken omaisuutensa, eikä kukaan ollut voinut häntä parantaa.

44. Tämä lähestyi takaapäin ja kosketti Hänen vaippansa tupsua, ja heti hänen verenjuoksunsa asettui.

45. Ja Jeesus sanoi. "Kuka Minuun koski?" Mutta kun kaikki kielsivät, sanoi Pietari ja ne, jotka olivat Hänen kanssaan: "Mestari, väentungos ahdistaa ja pusertaa Sinua".

46. Mutta Jeesus sanoi: "Joku Minuun koski; sillä Minä tunsin, että voimaa lähti Minusta".

47. Kun nainen näki, ettei hän pysynyt salassa, tuli hän vavisten, lankesi Hänen eteensä ja ilmoitti kaiken kansan kuullen, mistä syystä hän oli koskenut Häneen ja kuinka hän oli kohta tullut terveeksi.

48. Niin Hän sanoi hänelle: "Tyttäreni, uskosi on sinut pelastanut; mene rauhaan".

Luuk.7:50. Luuk.17:19.

49. Hänen vielä puhuessaan tuli joku synagoogan esimiehen kotoa ja sanoi: "Tyttäresi on kuollut; älä enää opettajaa vaivaa".

50. Mutta sen kuultuaan Jeesus sanoi hänelle: "Älä pelkää; usko ainoastaan, niin hän paranee".

51. Ja kun Hän tuli taloon, ei Hän sallinut kenenkään muun käydä sisälle kanssaan kuin Pietarin ja Johanneksen ja Jaakobin sekä lapsen isän ja äidin.

52. Ja kaikki itkivät ja vaikeroivat tyttöä. Mutta Jeesus sanoi: "Älkää itkekö, sillä hän ei ole kuollut, vaan nukkuu".

Joh.11:1-57.

53. Niin he nauroivat Häntä, tietäen tytön kuolleeksi.

54. Mutta Hän tarttui hänen käteensä ja huusi sanoen: "Lapsi, nouse!"

55. Niin hänen henkensä palasi, ja hän nousi heti ylös; ja Jeesus käski antaa hänelle syötävää.

56. Ja hänen vanhempansa hämmästyivät; mutta Jeesus kielsi heitä kenellekään sanomasta, mitä oli tapahtunut.

Luuk.5:12-16.


 


Luvut 1-8 | Luvut 9-16 | 17-24