Uusialku.net

 

 

LUUKKAAN EVANKELIUMI EVANKELIUMIN VALOSSA:

Päivitetty 02.07.2008


Luukkaan Evankeliumi 17. luku.

1. Ja Hän sanoi opetuslapsillensa: "Mahdotonta on, että viettelykset jäisivät tulematta; mutta voi sitä, jonka kautta ne tulevat!

Matt.18:6-10. Mark.9:42. Matt.11:25-30.

Mark.7:20-23.

2. Hänen olisi parempi, että myllynkivi pantaisiin hänen kaulaansa ja hänet heitettäisiin mereen, kuin että hän viettelee yhden näistä pienistä.

3. Pitäkää itsestänne vaari! Jos sinun veljesi tekee syntiä, niin nuhtele häntä, ja jos hän katuu, anna hänelle anteeksi.

Matt.18:15-22.

4. Ja jos hän seitsemän kertaa päivässä tekee syntiä sinua vastaan ja seitsemän kertaa kääntyy sinun puoleesi ja sanoo: 'Minä kadun', niin anna hänelle anteeksi."

Matt.18:21-22.

5. Ja apostolit sanoivat Herralle: "Lisää meille uskoa".

Matt.11:25-30. Matt.6:9-13. Joh.14:15-21.

6. Niin Herra sanoi: "Jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle silkkiäispuulle: 'Nouse juurinesi ja istuta itsesi mereen', ja se tottelisi teitä.

Matt.17:20. Matt.21:21-22. Mark.11:22-24.

7. Jos jollakin teistä on palvelija kyntämässä tai paimentamassa, sanooko hän tälle tämän tullessa pellolta: 'Käy heti aterialle'?

8. Eikö hän pikemminkin sano hänelle: 'Valmista minulle ateria, vyöttäydy ja palvele minua, sillä aikaa kuin minä syön ja juon; ja sitten syö ja juo sinä'?

9. Ei kaiketi hän kiitä palvelijaa siitä, että tämä teki, mitä oli käsketty?

10. Niin myös te, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa: 'Me olemme ansiottomia palvelijoita; olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään'."

11. Ja kun Hän oli matkalla Jerusalemiin, kulki Hän Samarian ja Galilean välistä rajaa.

Luuk.9:51-56. Luuk.13:22-24.

12. Ja hänen mennessään erääseen kylään kohtasi Häntä kymmenen pitalista miestä, jotka jäivät seisomaan loitommaksi;

13. ja he korottivat äänensä ja sanoivat: "Jeesus, mestari, armahda meitä!"

14. Ja heidät nähdessään Hän sanoi heille: "Menkää ja näyttäkää itsenne papeille". Ja tapahtui heidän mennessään, että he puhdistuivat.

Matt.8:4. Mark.1:44. Luuk.5:14.

15. Mutta yksi heistä, kun näki olevansa parannettu, palasi takaisin ja ylisti Jumalaa suurella äänellä

16. ja lankesi kasvoilleen Hänen jalkojensa juureen ja kiitti Häntä; ja se mies oli samarialainen.

17. Niin Jeesus vastasi ja sanoi: "Eivätkö kaikki kymmenen puhdistuneet? Missä ne yhdeksän ovat?

18. Eikö ollut muita, jotka olisivat palanneet Jumalaa ylistämään, kuin tämä muukalainen?"

19. Ja Hän sanoi hänelle: "Nouse ja mene; sinun uskosi on sinut pelastanut".

Matt.9:22. Mark.10:52. Luuk.7:50.

20. Ja kun fariseukset kysyivät Häneltä, milloin Jumalan Valtakunta oli tuleva, vastasi Hän heille ja sanoi: "Ei Jumalan Valtakunta tule nähtävällä tavalla,

Joh.3:3. Joh.3:5-7. Mark.7:14-23. Joh.8:24.

Matt.3:13-17. Joh.3:16. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63.

21. eikä voida sanoa: 'Katso, täällä se on', tahi: 'Tuolla'; sillä katso, Jumalan Valtakunta on sisällisesti teissä".

Matt.3:13-17. Joh.3:16. Joh.3:5-7. Matt.6:9-13.

Matt.15:10-20. Matt.22:36-40. Joh.8:12.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.7:16-18.

Joh.14:15-21.

22. Ja Hän sanoi opetuslapsillensa: "Tulee aika, jolloin te halajaisitte nähdä edes yhtä Ihmisen Pojan päivää, mutta ette saa nähdä.

23. Ja teille sanotaan: 'Katso, tuolla hän on!' 'Katso, täällä!' Älkää menkö sinne älkääkä juosko perässä.

Matt.24:23-27. Luuk.21:8-9.

24. Sillä niinkuin salaman leimaus loistaa taivaan äärestä taivaan ääreen, niin on Ihmisen Poika päivänänsä oleva.

Matt.24:27. Mark.8:38. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Joh.12:44-50. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.10:30. Joh.3:16. Matt.6:9-13. Joh.14:6. Joh.6:63.

25. Mutta sitä ennen pitää Hänen kärsimän paljon ja joutuman tämän sukupolven hyljittäväksi.

Matt.16:21. Matt.20:17-19. Mark.8:31-38.

Luuk.9:18-26. Luuk.18:28-34. Luuk.24:7.

Luuk.24:36-51.

26. Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä:

Matt.24:37-39.

27. he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki.

Luuk.24:25-27.

28. Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat,

29. mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomosta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki,

30. samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.

31. Sinä päivänä älköön se, joka katolla on ja jolla on tavaransa huoneessa, astuko alas niitä noutamaan; ja älköön myös se, joka pellolla on, palatko takaisin.

Matt.24:15-27. Mark.13:14-20. Luuk.21:20-33.

32. Muistakaa Lootin vaimoa!

33. Joka tahtoo tallettaa elämänsä itselleen, hän kadottaa sen; mutta joka sen kadottaa, pelastaa sen.

Matt.10:34-39. Matt.16:24-27. Mark.8:34-38.

Luuk.9:23-26. Joh.12:23-50. Joh.3:16.

Joh.14:6. Joh.6:63. Matt.6:9-13.

34. Minä sanon teille: sinä yönä on kaksi miestä yhdellä vuoteella; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.

35. Kaksi naista jauhaa yhdessä; toinen korjataan talteen, mutta toinen jätetään."

Matt.24:34-42.

36. --------------

37. Ja he vastasivat ja sanoivat Hänelle: "Missä, Herra?" Niin Hän sanoi heille: "Missä raato on, sinne myös kotkat kokoontuvat".

Matt.24:23-28.
 

Luukkaan Evankeliumi 18. luku.

1. Ja Hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä.

Luuk.21.36.

2. Hän sanoi: "Eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei peljännyt Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä.

3. Ja siinä kaupungissa oli leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luoksensa ja sanoi: 'Auta minut oikeuteeni riitapuoltani vastaan'.

4. Mutta pitkään aikaan hän ei tahtonut. Vaan sitten hän sanoi mielessään: 'Vaikka en pelkää Jumalaa enkä häpeä ihmisiä,

5. niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan hänet oikeuteensa, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni'."

6. Niin Herra sanoi: "Kuulkaa, mitä tuo väärä tuomari sanoo!

7. Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavaat, ja viivytttäisikö hän heiltä apuansa?

8. Minä sanon teille: Hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö Hän uskoa maan päältä?"

9. Niin Hän puhui vielä muutamille, jotka luottivat itseensä, luullen olevansa vanhurskaita, ja ylenkatsoivat muita, tämän vertauksen:

10. "Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen publikaani.

11. Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin: 'Jumala, minä kiitän Sinua, etten minä ole niinkuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niinkuin tuo publikaani.

Luuk.16:14-15.

12. Minä paastoan kahdesti viikossa; minä annan kymmenykset kaikista tuloistani.'

Luuk.11:42.

13. Mutta publikaani seisoi taampana eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi: 'Jumala, ole minulle syntiselle armollinen'.

14. Minä sanon teille: tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen, sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään."

Matt.23:12. Luuk.14:11.

15. Ja he toivat Hänen tykönsä myös pieniä lapsia, että Hän koskisi heihin; mutta sen nähdessään opetuslapset nuhtelivat tuojia.

16. Mutta Jeesus kutsui lapset tykönsä ja sanoi: "Sallikaa lasten tulla minun tyköni älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan Valtakunta.

Matt.3:13-17. Joh.4:1-2. Matt.6:9-13. Joh.3:16.

17. Totisesti minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan Valtakuntaa niinkuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle."

Matt.3:13-17. Joh.4:1-2. Joh.14:6. Matt.6:9-13.

Joh.3:16. Joh.6:63. Matt.18:1-10.

18. Ja eräs hallitusmies kysyi Häneltä sanoen: "Hyvä opettaja, mitä minun pitää tekemän, että minä iankaikkisen elämän perisin?"

19. Jeesus sanoi hänelle: "Miksi sanot Minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä, paitsi Jumala yksin.

20. Käskyt sinä tiedät: 'Älä tee huorin', 'Älä tapa', 'Älä varasta', 'Älä sano väärää todistusta', 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi'."

21. Mutta hän sanoi: "Tätä kaikkea minä olen noudattanut nuoruudestani asti".

22. Kun Jeesus sen kuuli, sanoi Hän hänelle: "Yksi sinulta vielä puuttuu: myy kaikki, mitä sinulla on, ja jakele köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa; ja tule ja seuraa Minua".

Matt. 6:19-20. Luuk.12:33-34.

23. Mutta tämän kuullessaan hän tuli kovin murheelliseksi, sillä hän oli sangen rikas.

Matt.6:24.

24. Kun Jeesus näki hänen olevan murheissaan, sanoi Hän: "Kuinka vaikea onkaan niiden, joilla on tavaraa, päästä Jumalan Valtakuntaan!

Matt.7:21-23. Joh.5:44. Matt.6:24. Joh.14:6.

25. Helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan Valtakuntaan."

Matt.6:24. Joh.5:44.

26. Niin ne, jotka sen kuulivat, sanoivat: "Kuka sitten voi pelastua?"

27. Mutta Hän sanoi: "Mikä ihmisille on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista".

Luuk.1:37. Joh.8:24.

28. Silloin Pietari sanoi: "Katso, me olemme luopuneet siitä, mitä meillä oli, ja seuranneet Sinua".

Matt.4:18-22. Luuk.5:11.

29. Niin Hän sanoi heille: "Totisesti Minä sanon teille: ei ole ketään, joka Jumalan Valtakunnan tähden on luopunut talosta tai vaimosta tai veljistä tai vanhemmista tai lapsista,

Joh.3:16. Matt.22:36-40. Joh.14:6.

Joh.6:63. Joh.7:16-18. Matt.6:9-13.

30. ja joka ei saisi monin verroin takaisin tässä ajassa, ja tulevassa maailmassa iankaikkista elämää".

Joh.3:16. Joh.11:25-26. Matt.6:9-13.

31. Ja Hän otti tykönsä ne kaksitoista ja sanoi heille: "Katso, me menemme ylös Jerusalemiin, ja kaikki on täysin toteutuva, mitä profeettain kautta on kirjoitettu Ihmisen Pojasta.

Mark.8:31. Luuk.9:22. Luuk.17:24-25.

Luuk.24:7. Luuk.24:25-27.

32. Sillä Hänet annetaan pakanain käsiin, ja Häntä pilkataan ja häväistään ja syljetään;

Matt.27:1-2. Luuk.23:1. Joh.18:28.

33. ja ruoskittuaan he tappavat Hänet, ja kolmantena päivänä Hän nousee ylös."

Joh.3:13-16. Matt.3:13-17. Matt.6:9-13.

34. Mutta he eivät ymmärtäneet tästä mitään, ja tämä puhe oli heiltä niin salattu, etteivät he käsittäneet, mitä sanottiin.

Mark.9:30-32. Luuk.9:43-45.

35. Ja Hänen lähestyessään Jerikoa eräs sokea istui tien vieressä kerjäten.

36. Ja kuullessaan, että siitä kulki kansaa ohi, hän kyseli, mitä se oli.

37. He ilmoittivat hänelle Jeesuksen Nasaretilaisen, menevän ohitse.

38. Niin hän huusi sanoen: "Jeesus, Daavidin poika, armahda minua!"

39. Ja edelläkulkijat nuhtelivat häntä saadakseen hänet vaikenemaan; mutta hän huusi vielä enemmän: "Daavidin poika, armahda minua!"

40. Silloin Jeesus seisahtui ja käski taluttaa hänet tykönsä. Ja hänen tultuaan lähelle Jeesus kysyi häneltä:

41. "Mitä tahdot, että Minä sinulle tekisin?" Hän sanoi: "Herra, että saisin näköni jälleen".

42. Niin Jeesus sanoi hänelle: "Saa näkösi; sinun uskosi on sinut pelastanut".

Luuk.17:19.

43. Ja heti hän sai näkönsä ja seurasi Häntä ylistäen Jumalaa. Ja sen nähdessään kaikki kansa kiitti Jumalaa.

Luuk.17:11-19.
 

Luukkaan Evankeliumi 19. luku.

1. Ja Hän tuli Jerikon kaupunkiin ja kulki sen läpi.

2. Ja katso, siellä oli mies, nimeltä Sakkeus; ja hän oli publikaanien päämies ja oli rikas.

3. Ja hän koetti saada nähdä Jeesusta, kuka Hän oli, mutta ei voinut kansalta, kun oli varreltansa vähäinen.

4. Niin hän juoksi edelle ja nousi metsäviikunapuuhun nähdäkseen Hänet, sillä Jeesus oli kulkeva siitä ohitse.

5. Ja tultuaan sille paikalle Jeesus katsahti ylös ja sanoi hänelle: "Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään Minun pitää oleman sinun huoneessasi".

6. Ja hän tuli nopeasti alas ja otti Hänet iloiten vastaan.

7. Ja sen nähdessään kaikki nurisivat sanoen: "Syntisen miehen luokse Hän meni majailemaan".

8. Mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi Herralle: "Katso, Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille, ja jos joltakulta olen jotakin petoksella ottanut, niin anna nelinkertaisesti takaisin".

9. Niin Jeesus sanoi hänestä: "Tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, koska hänkin on Aabrahamin poika;

10. sillä Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on".

Matt.9:9-13.

11. Ja heidän tätä kuunnellessaan Hän puhui vielä vertauksen, koska Hän oli lähellä Jerusalemia ja he luulivat, että Jumalan Valtakunta oli kohta ilmestyvä.

Matt.3:13-17. Matt.6:9-13. Joh.3:16. Joh.14:6.

Joh.6:63. Luuk.17:20-21.

12. Hän sanoi näin: "Eräs jalosukuinen mies lähti matkalle kaukaiseen maahan saadakseen itsellensä kuninkuuden ja sitten palatakseen.

Mark.13:33-37.

13. Ja hän kutsui luoksensa kymmenen palvelijaansa, antoi heille kymmenen leiviskää ja sanoi heille: 'Asioikaa näillä, kunnes minä tulen'.

14. Mutta hänen kansalaisensa vihasivat häntä ja lähettivät lähettiläät hänen jälkeensä sanomaan: 'Emme tahdo tätä kuninkaaksemme'.

15. Ja saatuansa kuninkuuden ja palattuansa hän käski kutsua eteensä ne palvelijat, joille hän oli antanut rahat, saadakseen tietää, mitä kukin oli asioimisellaan ansainnut.

16. Niin ensimmäinen tuli esiin ja sanoi: 'Herra, sinun leiviskäsi on tuottanut kymmenen leiviskää'.

17. Ja hän sanoi hänelle: 'Hyvä on, sinä hyvä palvelija; koska vähimmässä olet ollut uskollinen, niin saat vallita kymmentä kaupunkia'.

Luuk.16:10-13.

18. Ja toinen tuli ja sanoi: 'Herra, sinun leiviskäsi on tuottanut viisi leiviskää'.

19. Niin hän sanoi tällekin: 'Sinä, vallitse sinä viittä kaupunkia'.

20. Vielä tuli yksi ja sanoi: 'Herra, katso, tässä on sinun leiviskäsi, jotka olen säilyttänyt liinasessa.

21. Sillä minä pelkäsin sinua, koska olet ankara mies: sinä otat, mitä et ole talteen pannut, ja leikkaat, mitä et ole kylvänyt.'

22. Hän sanoi hänelle: 'Oman sanasi mukaan minä sinut tuomitsen, sinä paha palvelija. Sinä tiesit minut ankaraksi mieheksi, joka otan, mitä en ole talteen pannut, ja leikkaan, mitä en ole kylvänyt;

23. miksi et siis antanut rahojani rahanvaihtajan pöytään, että minä tultuani olisin saanut periä ne korkoineen?'

24. Ja hän sanoi vieressä seisoville: 'Ottakaa häneltä pois se leiviskä ja antakaa sille, jolla on kymmenen leiviskää'.

25. - Niin he sanoivat hänelle: 'Herra, hänellä on jo kymmenen leiviskää'. -

26. 'Minä sanon teille: jokaiselle, jolla on, annetaan; mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on.

Matt.13:12. Mark.4:25. Luuk.8:18.

27. Mutta viholliseni, jotka eivät tahtoneet Minua kuninkaaksensa, tuokaa tänne ja teloittakaa Minun edessäni.'"

28. Ja tämän sanottuaan Hän kulki edellä vaeltaen ylös Jerusalemiin.

29. Ja tapahtui, kun Hän tuli lähelle Beetfagea ja Betaniaa, sille vuorelle, jota kutsutaan Öljymäeksi, että Hän lähetti kaksi opetuslastaan

30. sanoen: "Menkää edessä olevaan kylään, niin sinne tullessanne te löydätte sidottuna varsan, jonka selässä ei vielä yksikään ihminen ole istunut; päästäkää se ja tuokaa tänne.

31. Ja jos joku kysyy teiltä: 'Miksi te sen päästitte?' niin sanokaa näin: 'Herra tarvitsee sitä'."

32. Ja lähetetyt menivät ja havaitsivat niin olevan, kuin Hän oli heille sanonut.

33. Ja heidän päästäessään varsaa sen omistajat sanoivat heille: "Miksi te päästätte varsan?"

34. Niin he sanoivat: "Herra tarvitsee sitä".

35. Ja he veivät sen Jeesuksen luo ja heittivät vaatteensa varsan selkään ja istuttivat Jeesuksen niiden päälle.

36. Ja Hänen kulkiessaan kansa levitti vaatteensa tielle.

37. Ja kun Hän jo oli lähellä, laskeutuen Öljymäen rinnettä, rupesi koko opetuslasten joukko iloiten kiittämään Jumalaa suurella äänellä kaikista voimallisista teoista, jotka he olivat nähneet,

38. sanoen:

"Siunattu olkoon Hän, joka tulee,

Kuningas Herran nimessä;

rauha taivaassa

ja kunnia korkeuksissa!"

Luuk.2:14.

39. Ja muutamat fariseukset kansanjoukosta sanoivat Hänelle: "Opettaja, nuhtele opetuslapsiasi".

40. Mutta Hän vastasi ja sanoi: "Minä sanon teille: jos nämä olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat".

Joh.7:16-18.

41. Ja kun Hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki Hän sitä

42. ja sanoi: "Jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii! Mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu.

43. Sillä sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun vihollisesi sinut vallilla saartavat ja piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta;

44. ja he kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, eivätkä jätä sinuun kiveä kiven päälle, sentähden ettet etsikkoaikaasi tuntenut."

Matt.24:1-2. Mark.13:1-10. Luuk.21:1-9.

Joh.8:24.

45. Ja Hän meni pyhäkköön ja rupesi ajamaan myyjiä ulos

Joh.2:13-17.

46. ja sanoi heille: "Kirjoitettu on: 'Minun huoneeni on oleva rukoushuone', mutta te olette tehneet siitä ryövärien luolan."

47. Ja Hän opetti joka päivä pyhäkössä. Mutta ylipapit ja kirjanoppineet sekä kansan ensimmäiset miettivät, miten saisivat Hänet surmatuksi;

Luuk.21:34-38. Luuk.22:47-53. Joh.7:16-19.

Joh.8:31-47.

48. mutta he eivät keksineet, mitä tekisivät, sillä kaikki kansa riippui Hänessä ja kuunteli Häntä.
 

Luukkaan Evankeliumi 20. luku.

1. Ja tapahtui eräänä päivänä, kun Hän opetti kansaa pyhäkössä ja julisti Evankeliumia, että ylipapit ja kirjanoppineet astuivat yhdessä vanhinten kanssa esiin

2. ja puhuivat Hänelle sanoen: "Sano meille, millä vallalla Sinä näitä teet, tahi kuka on se, joka on antanut Sinulle tämän vallan?"

3. Hän vastasi ja sanoi heille: "Minä myös teen teille kysymyksen; sanokaa Minulle:

4. oliko Johanneksen kaste taivaasta vai ihmisistä?"

5. Niin he neuvottelivat keskenänsä sanoen: "Jos sanomme: 'Taivaasta', niin Hän sanoo: 'Miksi ette siis uskoneet häntä?'

6. Mutta jos sanomme: 'Ihmisistä', niin kaikki kansa kivittää meidät, sillä se uskoo vahvasti, että Johannes oli profeetta."

7. Ja he vastasivat, etteivät tienneet, mistä se oli.

8. Niin Jeesus sanoi heille: "Niinpä en Minäkään sano teille, millä vallalla Minä näitä teen".

9. Ja Hän rupesi puhumaan kansalle ja puhui tämän vertauksen: "Mies istutti viinitarhan ja vuokrasi sen viinitarhureille ja matkusti muille maille kauaksi aikaa.

10. Ja ajan tullen hän lähetti palvelijan viinitarhurien luokse, että he antaisivat tälle osan viinitarhan hedelmistä; mutta viinitarhurit pieksivät hänet ja lähettivät tyhjin käsin pois.

11. Ja hän lähetti vielä toisen palvelijan; mutta hänetkin he pieksivät ja häpäisivät ja lähettivät tyhjin käsin pois.

12. Ja Hän lähetti vielä kolmannen; mutta tämänkin he haavoittivat ja heittivät ulos.

13.Niin viinitarhan herra sanoi: 'Mitä minä teen? Minä lähetän rakkaan poikani; häntä he kaiketi kavahtavat.'

14. Mutta kun viinitarhurit näkivät hänet, neuvottelivat he keskenään ja sanoivat: 'Tämä on perillinen; tappakaamme hänet, että perintö tulisi meidän omaksemme'.

Matt.26:1-16.

15. Ja he heittivät hänet ulos viinitarhasta ja tappoivat. Mitä nyt viinitarhan herra on tekevä heille?

16. Hän tulee ja tuhoaa nämä viinitarhurit ja antaa viinitarhan muille." Niin he sen kuullessaan sanoivat: "Pois se!"

17. Mutta Hän katsahti heihin ja sanoi: "Mitä siis on tämä kirjoitus:

'Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät,

on tullut kulmakiveksi'?

Matt.22:36-40. Joh.3:16. Joh.10:30.

Matt.6:24. Joh.5:44.

18. Jokainen, joka kaatuu siihen kiveen, ruhjoutuu, mutta jonka päälle se kaatuu, sen se murskaa."

Joh.8:24. Joh.12:43. Matt.6:24.

19. Ja kirjanoppineet ja ylipapit tahtoivat ottaa Hänet sillä hetkellä kiinni, mutta he pelkäsivät kansaa; sillä he ymmärsivät, että Hän oli puhunut sen vertauksen heistä.

20. Ja he vartioivat Häntä ja lähettivät Hänen luokseen hurskaiksi tekeytyviä urkkijoita, saadakseen Hänet kiinni jostakin Sanasta, niin että voisivat antaa Hänet esivallalle ja maaherran käsiin.

21. Ja ne kysyivät Häneltä sanoen: "Opettaja, me tiedämme, että Sinä puhut ja opetat oikein etkä katso henkilöön, vaan opetat Jumalan tietä totuudessa.

22. Onko meidän lupa antaa keisarille veroa vai eikö?"

23. Mutta Hän havaitsi heidän kavaluutensa ja sanoi heille:

24. "Näyttäkää minulle denari. Kenen kuva ja päällekirjoitus siinä on?" He vastasivat: "Keisarin".

25. Niin Hän sanoi heille: "Antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on".

26. Ja he eivät kyenneet saamaan Häntä Hänen puheestaan kiinni kansan edessä; ja he ihmettelivät Hänen vastaustaan ja vaikenivat.

27. Niin astui esiin muutamia saddukeuksia, jotka väittävät, ettei ylösnousemusta ole, ja he kysyivät Häneltä

28. sanoen: "Opettaja, Mooses on säätänyt meille: 'Jos joltakin kuolee veli, jolla on vaimo, mutta ei ole lapsia, niin ottakoon hän veljensä vaimon ja herättäköön siemenen veljelleen'.

29. Nyt oli seitsemän veljestä. Ensimmäinen otti vaimon ja kuoli lapsetonna.

30. Niin toinen otti sen vaimon,

31. ja sitten kolmas, ja samoin kaikki seitsemän; ja he kuolivat jättämättä lapsia.

32. Viimeiseksi vaimokin kuoli.

33. Kenelle heistä siis tämä vaimo ylösnousemuksessa joutuu vaimoksi? Sillä kaikkien seitsemän vaimona hän oli ollut."

34. Niin Jeesus sanoi heille: "Tämän maailmanajan lapset naivat ja menevät miehelle.

35. Mutta ne, jotka on arvollisiksi nähty pääsemään toiseen maailmaan ja ylösnousemukseen kuolleista, eivät nai eivätkä mene miehelle.

36. Sillä he eivät enää voi kuolla, kun ovat enkelien kaltaisia; ja he ovat Jumalan lapsia, koska ovat ylösnousemuksen lapsia.

37. Mutta että kuolleet nousevat ylös, sen Mooseskin on osoittanut kertomuksessa orjantappurapensaasta, kun hän sanoo Herraa Aabrahamin Jumalaksi ja Iisakin Jumalaksi ja Jaakobin Jumalaksi.

38. Mutta Hän ei ole kuolleitten Jumala, vaan elävien; sillä kaikki Hänelle elävät."

39. Niin muutamat kirjanoppineista vastasivat ja sanoivat: "Opettaja, oikein Sinä sanoit".

40. Ja he eivät enää rohjenneet kysyä Häneltä mitään.

41. Niin Hän sanoi heille: "Kuinka he voivat sanoa, että Kristus on Daavidin poika?

42. Sanoohan Daavid itse psalmien kirjassa:

'Herra sanoi minun Herralleni:

Istu Minun oikealle puolelleni,

43. kunnes Minä panen Sinun vihollisesi

Sinun astinlaudaksi.'

44. Daavid siis kutsuu Häntä Herraksi; kuinka Hän sitten on hänen poikansa?"

45. Ja kaiken kansan kuullen Hän sanoi opetuslapsillensa:

46. "Kavahtakaa kirjanoppineita, jotka mielellään käyskelevät pitkissä vaipoissa ja haluavat tervehdyksiä toreilla ja etumaisia istuimia synagoogissa ja ensimmäisiä sijoja pidoissa,

Luuk.11:37-54.

47. noita, jotka syövät leskien huoneet ja näön vuoksi pitävät pitkiä rukouksia; he saavat sitä kovemman tuomion".Luukkaan Evankeliumi 21. luku.

1. Ja Hän katsahti ja näki rikkaiden panevan lahjoja uhriarkkuun.

2. Niin Hän näki myös köyhän lesken panevan siihen kaksi ropoa.

3. Silloin Hän sanoi: "Totisesti Minä sanon teille: tämä köyhä leski pani enemmän kuin kaikki muut.

4. Sillä kaikki nuo panivat lahjansa liiastaan, mutta tämä pani puutteestaan, koko elämisensä, mikä hänellä oli."

5. Ja kun muutamat puhuivat pyhäköstä, kuinka se oli kauniilla kivillä ja temppelilahjoilla kaunistettu, sanoi Hän:

6. "Päivät tulevat, jolloin tästä, mitä katselette, ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta".

Luuk.19:41-44.

7. Niin he kysyivät Häneltä sanoen: "Opettaja, milloin tämä sitten tapahtuu? Ja mikä on oleva merkki tämän tulemisesta?"

8. Niin Hän sanoi: "Katsokaa, ettei teitä eksytetä. Sillä monta tulee Minun nimessäni sanoen: 'Minä olen se', ja: 'Aika on lähellä'. Mutta älkää menkö heidän perässään.

9. Ja kun kuulette sotien ja kapinain melskettä, älkää peljästykö. Sillä näitten täytyy ensin tapahtua, mutta loppu ei tule vielä heti."

10. Sitten Hän sanoi heille: "Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan,

11. ja tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa ja nälänhätää monin paikoin, ja taivaalla on oleva peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä.

12. Mutta ennen tätä kaikkea he käyvät teihin käsiksi ja vainoavat teitä ja vetävät teidät synagoogiin ja heittävät vankiloihin ja vievät teidät kuningasten ja maaherrain eteen Minun nimeni tähden.

Matt.10:16-33. Joh.15:18-27. Joh.16:1-4.

13. Ja näin te joudutte todistamaan.

14. Pankaa siis sydämellenne, ettette edeltäpäin huolehdi, miten te vastaatte puolestanne.

Matt.10:19-20. Luuk.12:11-12.

15. Sillä Minä annan teille suun ja viisauden, jota vastaan eivät ketkään teidän vastustajanne kykene asettumaan tai väittämään.

Joh.3:16. Matt.6:9-13. Joh.7:16-18.

Matt.22:36-40.

16. Omat vanhemmatkin ja veljet ja sukulaiset ja ystävät antavat teidät alttiiksi; ja muutamia teistä tapetaan,

17. ja te joudutte kaikkien vihattaviksi Minun nimeni tähden.

Matt.10:22.

18. Mutta ei hiuskarvakaan teidän päästänne katoa.

Matt.10:30. Luuk.12:7.

19. Kestäväisyydellänne te voitatte omaksenne elämän.

20. Mutta kun te näette Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä.

21. Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille, ja jotka ovat kaupungissa, lähtekööt sieltä pois, ja jotka maalla ovat, älkööt sinne menkö.

22. Sillä ne ovat koston päiviä, että kaikki täyttyisi, mikä kirjoitettu on.

23. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Sillä suuri hätä on oleva maan päällä ja viha tätä kansaa vastaan;

24. ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.

25. Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat.

26. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät.

27. Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella

Matt.16:24-27. Matt.25:31. Matt.26:64.

Mark.14:61-62.

28. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä."

Joh.3:16. Matt.6:9-13. Joh.14:6. Joh.6:63.

29. Ja Hän puhui heille vertauksen: "Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita.

30. Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä.

31. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan Valtakunta on lähellä.

Joh.3:16. Matt.3:13-17. Matt.6:9-13.

Matt.22:36-40. Joh.14:6. Joh.6:63.

32. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu.

33. Taivas ja maa katoavat, mutta minun Sanani eivät katoa.

Matt.5:17-18. Joh.3:16. Joh.1:1-3. Joh.1:18.

34. Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta

35. niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat.

36. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä."

Matt.24:42-51. Matt.25:1-13. Mark.13:33-37.

Luuk.12:35-48. Matt.6:9-13. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.3:16.

37. Ja Hän opetti päivät pyhäkössä, mutta öiksi Hän lähti pois ja vietti ne vuorella, jota kutsutaan Öljymäeksi.

38. Ja kaikki kansa tuli varhain aamuisin Hänen tykönsä pyhäkköön kuulemaan Häntä.

 

Luukkaan Evankeliumi 22. luku.

1. Mutta happamattoman leivän juhla, jota pääsiäiseksi sanotaan, oli lähellä.

2. Ja ylipapit ja kirjanoppineet miettivät, kuinka saisivat Hänet surmatuksi; sillä he pelkäsivät kansaa.

3. Niin saatana meni Juudaaseen, jota kutsuttiin Iskariotiksi ja joka oli yksi niistä kahdestatoista.

4. Ja tämä meni ja puhui ylipappien ja pyhäkön vartioston päällikköjen kanssa, miten hän saattaisi Hänet heidän käsiinsä.

5. Ja he ihastuivat ja sitoutuivat antamaan hänelle rahaa.

6. Ja hän lupautui ja etsi sopivaa tilaisuutta kavaltaakseen Hänet heille ilman melua.

7. Niin tuli se happamattoman leivän päivistä, jona pääsiäislammas oli teurastettava.

8. Ja Hän lähetti Pietarin ja Johanneksen sanoen: "Menkää ja valmistakaa meille pääsiäislammas syödäksemme".

9. Niin he kysyivät Häneltä: "Mihin tahdot, että valmistamme sen?"

10. Hän vastasi heille: "Katso, saapuessanne kaupunkiin tulee teitä vastaan mies kantaen vesiastiaa; seuratkaa häntä siihen taloon, johon hän menee,

11. ja sanokaa talon isännälle: 'Opettaja sanoo sinulle: "Missä on vierashuone, syödäkseni siinä pääsiäislampaan opetuslasteni kanssa?'

12. Niin hän näyttää teille suuren, aterioiville varustetun huoneen yläkerrassa; sinne valmistakaa."

13. Ja he menivät ja havaitsivat niin olevan, kuin Jeesus oli heille sanonut, ja valmistivat pääsiäislampaan.

14. Ja kun hetki tuli, asettui Hän aterialle ja apostolit Hänen kanssansa.

15. Ja Hän sanoi heille: "Minä olen halajamalla halannut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne, ennenkuin Minä kärsin;

16. sillä Minä sanon teille, etten Minä sitä enää syö, ennenkuin sen täyttymys tapahtuu Jumalan Valtakunnassa".

Matt.3:13-17. Joh.3:16. Matt.6:9-13. Joh.14:6.

Joh.6:63. Joh.14:12-21.

17. Ja Hän otti maljan, kiitti ja sanoi: "Ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne.

18. Sillä Minä sanon teille: tästedes Minä en juo viinipuun antia, ennenkuin Jumalan Valtakunta tulee."

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.10:30.

Matt.6:9-13. Joh.14:6. Joh.6:63.

19. Ja Hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi: "Tämä on Minun Ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se Minun muistokseni."

Joh.6:31-59. Joh.10:11-18. Joh.13:1.

Joh.10:30. Joh.15:4-17. Joh.14:6.

Joh.12:44-50. Matt.6:9-13.

20. Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi. "Tämä malja on uusi liitto Minun Veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan.

Joh.6:46-58. Joh.3:16. Matt.3:13-17. Joh.14:6.

Joh.6:63. Matt.6:9-13. Joh.14:15-21.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

21. Mutta, katso, Minun kavaltajani käsi on Minun kanssani pöydällä.

Joh.6:70-71. Joh.13:21-33.

22. Sillä Ihmisen Poika tosin menee pois, niinkuin säädetty on; mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta Hänet kavalletaan!"

Matt.3:13-17. Joh.3:16. Matt.6:9-13.

23. Ja he rupesivat keskenänsä kyselemään, kuka heistä mahtoi olla se, joka oli tämän tekevä.

24. Ja heidän välillään syntyi myös kiista siitä, kuka heistä oli katsottava suurimmaksi.

Luuk.9:46-48. Mark.9:33-37.

25. Niin Hän sanoi heille: "Kansojen kuninkaat herroina niitä hallitsevat, ja niiden valtiaita sanotaan hyväntekijöiksi.

26. Mutta älkää te niin; vaan joka teidän keskuudessanne on suurin, se olkoon niinkuin nuorin, ja johtaja niinkuin se, joka palvelee.

Matt.23:10-12. Luuk.9:46-48.

27. Sillä kumpi on suurempi, sekö, joka aterioi, vai se, joka palvelee? Eikö se, joka aterioi? Mutta Minä olen teidän keskellänne niinkuin Se, joka palvelee.

Matt.20:20-28. Joh.13:14.

28. Mutta te olette pysyneet Minun kanssani Minun kiusauksissani;

29. ja Minä säädän teille, niinkuin Minun Isäni on Minulle säätänyt, kuninkaallisen vallan,

Matt.10:1-4. Luuk.12:32.

30. niin että te saatte syödä ja juoda Minun pöydässäni Minun Valtakunnassani ja istua valtaistuimilla ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa.

Matt.19:27-30.

31. Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuloakseen teitä niinkuin nisuja;

32. mutta Minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään. Ja kun sinä kerran palajat, niin vahvista veljiäsi."

Joh.17:1-26.

33. Niin Simon sanoi Hänelle: "Herra, Sinun kanssasi minä olen valmis menemään sekä vankeuteen että kuolemaan".

34. Mutta Hän sanoi: "Minä sanon sinulle Pietari: ei laula tänään kukko, ennenkuin sinä kolmesti kiellät tuntevasi Minua."

35. Ja Hän sanoi heille: "Kun Minä lähetin teidät ilman rahakukkaroa ja laukkua ja kenkiä, puuttuiko teiltä mitään?" He vastasivat: "Ei mitään".

Matt.10:1-15. Mark.6:7-13. Luuk.9:1-6.

Luuk.10:1-12.

36. Niin Hän sanoi heille: "Mutta nyt, jolla on kukkaro, ottakoon sen mukaansa; niin myös laukun. Ja jolla ei ole, myyköön vaippansa ja ostakoon miekan.

37. Sillä Minä sanon teille, että Minussa pitää käymän toteen tämän, mitä kirjoitettu on: 'Ja Hänet luettiin pahantekijäin joukkoon': Sillä se, mikä Minusta on sanottu, on täyttynyt."

38. Niin he sanoivat: "Herra, katso, tässä on kaksi miekkaa". Mutta Hän vastasi heille: "Riittää".

39. Ja Hän meni ulos ja lähti tapansa mukaan Öljymäelle, ja Hänen opetuslapsensa seurasivat Häntä.

40. Ja tultuaan siihen paikkaan Hän sanoi heille: "Rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen".

41. Ja Hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän, laskeutui polvilleen ja rukoili

42. sanoen: "Isä, jos Sinä tahdot, niin ota pois Minulta tämä malja; älköön kuitenkaan tapahtuko Minun tahtoni, vaan Sinun".

Matt.6:9-13. Joh.6:37-40.

43. Niin Hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti Häntä.

44. Ja kun Hän oli suuressa tuskasssa, rukoili Hän yhä hartaammin. Ja Hänen hikensä oli niinkuin veripisarat, jotka putosivat maahan.

Joh.12:23-28. Joh.6:46-58. Joh.10:30. Joh.14:6.

Matt.6:9-13.

45. Ja kun Hän nousi rukoilemasta ja meni opetuslastensa tykö, tapasi Hän heidät murheen tähden nukkumasta.

46. Niin Hän sanoi heille: "Miksi te nukutte? Nouskaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen."

47. Ja katso, Hänen vielä puhuessaan tuli joukko kansaa, ja yksi niistä kahdestatoista, se, jonka nimi oli Juudas, kulki heidän edellään. Ja hän tuli Jeesuksen luo antamaan Hänelle suuta.

48. Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Juudas, suunantamisellako sinä Ihmisen Pojan kavallat?" 49. Kun nyt ne, jotka olivat Hänen ympärillään, näkivät, mitä oli tulossa, sanoivat he: "Herra, iskemmekö miekalla?"

50. Ja eräs heistä iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois oikean korvan.

51. Mutta Jeesus vastasi sanoen: "Sallikaa vielä tämäkin". Ja Hän koski hänen korvaansa ja paransi hänet.

52. Niin Jeesus sanoi ylipapeille ja pyhäkön vartioston päälliköille ja vanhimmille, jotka olivat tulleet Häntä vastaan: "Niinkuin ryöväriä vastaan te olette lähteneet miekat ja seipäät käsissä.

Joh.7:19. Joh.15:22-25. Joh.8:31-47.

Joh.8:23-24.

53. Minä olen joka päivä ollut teidän kanssanne pyhäkössä, ettekä ole ojentaneet käsiänne Minua vastaan. Mutta tämä on teidän hetkenne ja pimeyden valta."

Joh.7:28-30.

54. Niin he ottivat Hänet kiinni ja kuljettivat pois ja veivät Hänet ylimmäisen papin taloon. Ja Pietari seurasi taampana.

55. Ja he viritttivät valkean keskelle esipihaa ja asettuivat yhdessä istumaan, ja Pietari istui heidän joukkoonsa.

56. Niin eräs palvelijatar, nähdessään hänen istuvan tulen ääressä, katseli häntä kiinteästi ja sanoi: "Tämäkin oli Hänen seurassaan".

57. Mutta hän kielsi sanoen: "Nainen, en tunne Häntä".

58. Ja hetkisen perästä näki hänet toinen, eräs mies, ja sanoi: "Sinäkin olet yksi niistä". Mutta Pietari sanoi: "Mies, en ole".

59. Ja noin yhden hetken kuluttua vakuutti vielä toinen sanoen: "Totisesti, tämä oli myös hänen kanssaan; sillä onhan hän galilealainenkin".

60. Mutta Pietari sanoi: "En ymmärrä, mies, mitä sanot". Ja samassa, hänen vielä puhuessaan, lauloi kukko.

61. Ja Herra kääntyi ja katsoi Pietariin; ja Pietari muisti Herran Sanat, kuinka Hän oli hänelle sanonut: "Ennenkuin kukko tänään laulaa, sinä kolmesti Minut kiellät".

62. Ja hän meni ulos ja itki katkerasti.

63. Ja miehet, jotka pitivät Jeesusta kiinni, pilkkasivat Häntä ja pieksivät Häntä.

64. Ja he peittivät Hänen kasvonsa ja kysyivät Häneltä sanoen: "Profetoi, kuka se on, joka Sinua löi!"

65. Ja paljon muita herjaussanoja he puhuivat Häntä vastaan.

66. Ja päivän valjetessa kansan vanhimmat ja ylipapit ja kirjanoppineet kokoontuivat ja veivät Hänet neuvostonsa eteen

67. ja sanoivat: "Jos Sinä olet Kristus, niin sano se meille". Hän vastasi heille: "Jos Minä teille sanon, niin te ette usko;

68. ja jos kysyn, ette vastaa.

69. Mutta tästedes Ihmisen Poika on istuva Jumalan voiman oikealla puolella."

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63.

70. Silloin he kaikki sanoivat: "Sinä siis Olet Jumalan Poika?" Hän vastasi heille: "Tepä sen sanotte, että Minä Olen".

Joh.19:1-30.

71. Niin he sanoivat: "Mitä me enää todistusta tarvitsemme? Sillä me itse olemme kuulleet sen Hänen omasta suustansa."


Luukkaan Evankeliumi 23. luku.

1. Ja he nousivat koko joukko, ja veivät Hänet Pilatuksen eteen.

2. Ja he alkoivat syyttää Häntä sanoen: "Tämän me olemme havainneet villitsevän kansaamme, kieltävän antamasta veroja keisarille ja sanovan itseäään Kristukseksi, kuninkaaksi".

3. Niin Pilatus kysyi Häneltä sanoen: "Oletko Sinä juutalaisten kuningas?" Hän vastasi hänelle ja sanoi: "Sinäpä sen sanot".

Joh.19:1-30.

4. Pilatus sanoi ylipapeille ja kansalle: "En minä löydä mitään syytä tässä miehessä".

5. Mutta he ahdistivat yhä enemmän ja sanoivat: "Hän yllyttää kansaa opettaen kaikkialla Juudeassa, Galileasta alkaen tänne asti".

6. Mutta kun Pilatus sen kuuli, kysyi hän, oliko Mies galilealainen.

7. Ja saatuaan tietää Hänen olevan Herodeksen hallintoalueelta hän lähetti Hänet Herodeksen eteen, joka hänkin niinä päivinä oli Jerusalemissa.

8. Kun Herodes näki Jeesuksen, ihastui hän suuresti; sillä hän oli jo kauan aikaa halunnut nähdä Häntä, koska oli kuullut Hänestä, ja hän toivoi saavansa nähdä Häneltä jonkin ihmeen.

9. Ja hän teki Jeesukselle monia kysymyksiä; mutta tämä ei vastannut hänelle mitään.

10. Ja ylipapit ja kirjanoppineet seisoivat siinä ja syyttivät Häntä kiivaasti.

11. Mutta Herodes joukkoineen kohteli Häntä halveksivasti ja pilkkasi Häntä; ja puettuaan Hänet loistavaan pukuun hän lähetti Hänet takaisin Pilatuksen eteen.

12. Ja Herodes ja Pilatus tulivat sinä päivänä ystäviksi keskenään; he olivat näet ennen olleet toistensa vihamiehiä.

13. Niin Pilatus kutsui kokoon ylipapit ja hallitusmiehet ja kansan

14. ja sanoi heille: "Te olette tuoneet minulle Tämän Miehen kansan yllyttäjänä; ja katso, minä olen teidän läsnäollessanne Häntä tutkinut enkä ole havainnut Tätä Miestä syylliseksi mihinkään, mistä te Häntä syytätte,

15. eikä Herodeskaan, sillä hän lähetti Hänet takaisin meille. Ja katso, Hän ei ole tehnyt mitään, mikä ansaitsee kuoleman.

16. Kuritettuani Häntä minä siis Hänet päästän."

17. ---------------

18. Niin he huusivat kaikki yhdessä, sanoen: "Vie pois tämä, mutta päästä meille Barabbas!"

19. Tämä oli heitetty vankeuteen kaupungissa tehdystä kapinasta sekä murhasta.

20. Niin Pilatus taas puhui heille, koska hän tahtoi päästää Jeesuksen irti.

21. Mutta he huusivat vastaan ja sanoivat: "Ristiinnaulitse, ristiinnaulitse Hänet!"

Joh.7:19.

22. Niin hän puhui heille kolmannen kerran: "Mitä pahaa Hän sitten on tehnyt? En ole havainnut Hänessä mitään, mistä Hän ansaitsisi kuoleman. Kuritettuani Häntä minä siis Hänet päästän."

23. Mutta he ahdistivat häntä suurilla huudoilla, vaatien Jeesusta ristiinnaulittavaksi; ja heidän huutonsa pääsivät voitolle.

Joh.7:19.

24. Niin Pilatus tuomitsi heidän vaatimuksensa täytettäväksi.

25. Ja hän päästi irti sen, joka kapinasta ja murhasta oli vankeuteen heitetty ja jota he vaativat, mutta Jeesuksen hän antoi alttiiksi heidän mielivallallensa.

Joh.7:19.

26. Ja viedessään Häntä pois he saivat käsiinsä Simonin, erään kyreniläisen, joka tuli vainiolta; ja hänen olalleen he panivat ristin kannettavaksi Jeesuksen jäljessä.

Matt.27:32-37. Mark.15:21-32. Joh.19:17-22.

27. Ja Häntä seurasi suuri joukko kansaa, myös naisia, jotka valittivat ja itkivät Häntä.

28. Niin Jeesus kääntyi heihin ja sanoi: "Jerusalemin tyttäret, älkää Minua itkekö, vaan itkekää itseänne ja lapsianne.

29. Sillä katso, päivät tulevat, jolloin sanotaan: 'Autuaita ovat hedelmättömät ja ne kohdut, jotka eivät ole synnyttäneet, ja rinnat, jotka eivät ole imettäneet'.

Matt.24:15-22. Mark.13:14-20. Luuk.21:20-24.

30. Silloin ruvetaan sanomaan vuorille: 'Langetkaa meidän päällemme', ja kukkuloillle: 'Peittäkää meidät'.

31. Sillä jos tämä tehdään tuoreelle puulle, mitä sitten kuivalle tapahtuu?"

32. Myös kaksi muuta, kaksi pahantekijää, vietiin Hänen kanssaan surmattaviksi.

33. Ja kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan Pääkallonpaikaksi, niin siellä he ristiinnaulitsivat Hänet sekä pahantekijät, toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle.

Joh.7:19.

34. Mutta Jeesus sanoi: "Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät". Ja he jakoivat keskenään Hänen vaatteensa ja heittivät niistä arpaa.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Matt.5:33-48. Matt.22:36-40. Luuk.17:20-21. Joh.15:22-26. Joh.13:1.

Joh.18:36-37. Joh.19:1-30. Joh.7:16-19.

Joh.3:16.

35. Ja kansa seisoi ja katseli. Ja hallitusmiehetkin ivasivat Häntä ja sanoivat: "Muita Hän on auttanut; auttakoon itseänsä, jos Hän On Jumalan Kristus, Se Valittu".

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.2:1-23. Matt.3:13-17.

Matt.6:24. Joh.12:43. Joh.5:44.

Joh.8:23-59. Matt.27:1-54. Joh.19:1-30.

36. Myös sotamiehet pilkkasivat Häntä, menivät Hänen luoksensa ja tarjosivat Hänelle hapanviiniä

37. ja sanoivat: "Jos Sinä olet Juutalaisten Kuningas, niin auta itseäsi".

38. Oli myös Hänen päänsä päällä kirjoitus: "Tämä on juutalaisten kuningas".

39. Niin toinen pahantekijöistä, jotka siinä riippuivat, herjasi Häntä: "Etkö Sinä ole Kristus? Auta itseäsi ja meitä."

40.Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen: "Etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä, joka olet saman rangaistuksen alainen?

41. Me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme, mitä meidän tekomme ansaitsevat; mutta Tämä ei ole mitään pahaa tehnyt."

42. Ja hän sanoi: "Jeesus, muista minua, kun tulet Valtakuntaasi".

43. Niin Jeesus sanoi hänelle: "Totisesti Minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman Minun Kanssani Paratiisissa."

Joh.3:16. Joh.14:6.

44. Ja oli jo noin kuudes hetki. Niin yli kaiken maan tuli pimeys, jota kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen,

45. sillä aurinko oli pimentynyt. Ja temppelin esirippu repesi keskeltä kahtia.

46. Ja Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi: "Isä, Sinun Käsiisi Minä Annan Henkeni". Ja sen sanottuaan Hän antoi Henkensä.

Joh.1:9-18. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16.

Joh.10:30. Matt.6:9-13. Joh.14:6. Joh.6:63.

47. Mutta kun sadanpäämies näki, mitä tapahtui, kunnioitti hän Jumalaa ja sanoi: "Totisesti, Tämä Oli Vanhurskas Mies".

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Joh.3:16.

48. Ja kun kaikki kansa, ne, jotka olivat kokoontuneet tätä katselemaan, näkivät, mitä tapahtui, löivät he rintoihinsa ja palasivat kukin kotiinsa.

49. Mutta kaikki Hänen tuttavansa seisoivat taampana, myöskin naiset, jotka olivat seuranneet Häntä Galileasta, ja katselivat tätä.

50. Ja katso, oli neuvoston jäsen, nimeltä Joosef, hyvä ja hurskas mies, joka ei ollut suostunut heidän neuvoonsa ja tekoonsa.

51. Tämä oli kotoisin juutalaisten kaupungista Arimatiasta, ja hän odotti Jumalan Valtakuntaa.

52. Hän meni Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista.

53. Ja otettuaan sen alas hän kääri sen liinavaatteeseen. Ja hän pani Hänet hautaan, joka oli hakattu kallioon ja johon ei oltu vielä ketään pantu.

54. Ja silloin oli valmistuspäivä, ja sapatti oli alkamaisillaan.

55. Ja naiset, jotka olivat tulleet Hänen kanssaan Galileasta, seurasivat jäljessä ja katselivat hautaa ja kuinka Hänen ruumiinsa sinne pantiin.

56. Ja palattuaan kotiinsa he valmistivat hyvänhajuisia yrttejä ja voiteita; mutta sapatin he viettivät hiljaisuudessa lain käskyn mukaan.
 

Luukkaan Evankeliumi 24. luku.

1. Mutta viikon ensimmäisenä päivänä ani varhain he tulivat haudalle, tuoden mukanaan valmistamansa hyvänhajuiset yrtit.

2. Ja he havaitsivat kiven vieritetyksi pois haudalta.

3. Niin he menivät sisään, mutta eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista.

4. Ja kun he olivat tästä ymmällä, niin katso, kaksi miestä seisoi heidän edessään säteilevissä vaatteissa.

5. Ja he peljästyivät ja kumartuivat kasvoillensa maahan. Niin miehet sanoivat heille: "Miksi te etsitte elävää kuolleitten joukosta?

6. Ei Hän ole täällä, Hän on noussut ylös. Muistakaa, kuinka Hän puhui teille vielä ollessaan Galileassa,

7. sanoen: 'Ihmisen Poika pitää annettaman syntisten ihmisten käsiin ja ristiinnaulittaman, ja Hänen pitää kolmantena päivänä nouseman ylös'."

Matt.16:21. Matt.17:22-23. Matt.20:17-19.

Mark.8:31-33. Mark.9:31. Mark.10:32-34.

Luuk.9:22. Luuk.18:31-33. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63.

8. Niin he muistivat Hänen Sanansa.

9. Ja he palasivat haudalta ja veivät sanan tästä kaikesta niille yhdelletoista ja kaikille muille.

10. Ja ne, jotka kertoivat tämän apostoleille, olivat Maria Magdaleena ja Johanna ja Maria, Jaakobin äiti, ja muut naiset heidän kanssansa.

11. Mutta näiden puheet näyttivät heistä turhilta, eivätkä he uskoneet heitä.

12. Mutta Pietari nousi ja juoksi haudalle; ja kun hän kurkisti sisään, näki hän siellä ainoastaan käärinliinat. Ja hän meni pois ihmetellen itsekseen sitä, mikä oli tapahtunut.

13. Ja katso, kaksi heistä kulki sinä päivänä Emmaus nimiseen kylään, joka on kuudenkymmenen vakomitan päässä Jerusalemista.

14. Ja he puhelivat keskenään kaikesta tästä, mikä oli tapahtunut.

15. Ja heidän keskustellessaan ja tutkistellessaan tapahtui, että Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssansa.

Matt.18:20. Joh.14:12-31.

16. Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet Häntä.

17. Ja Hän sanoi heille: "Mistä tee siinä kävellessänne puhutte keskenänne?" Niin he seisahtuivat murheellisina muodoltansa.

18. Ja toinen heistä, nimeltä Kleopas, vastasi ja sanoi Hänelle: "Oletko Sinä ainoa muukalainen Jerusalemissa, joka et tiedä, mitä siellä näinä päivinä on tapahtunut?"

19. Hän sanoi heille: "Mitä?" Niin he sanoivat Hänelle: "Sitä, mikä tapahtui Jeesukselle, Nasaretilaiselle, joka oli profeetta, voimallinen teossa ja Sanassa Jumalan ja kaiken kansan edessä,

Matt.21:6-11. Luuk.7:11-17. Joh.6:1-15.

20. kuinka meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme antoivat Hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat Hänet.

Joh.5:44. Matt.6:24.

21. Mutta me toivoimme Hänen Olevan Sen, joka oli lunastava Israelin. Ja onhan kaiken tämän lisäksi nyt jo kolmass päivä siitä, kuin nämä tapahtuivat.

Luuk.1:68. Luuk.2:38.

22. Ovatpa vielä muutamat naiset joukostamme saattaneet meidät hämmästyksiin. He kävivät aamulla varhain haudalla

Matt.28:1-10. Mark.16:9-11. Joh.20:1-18.

23. eivätkä löytäneet Hänen ruumistaan, ja tulivat ja sanoivat myös nähneensä enkelinäyn, ja enkelit olivat sanoneet Hänen elävän.

24. Ja muutamat niistä, jotka olivat meidän kanssamme, menivät haudalle ja havaitsivat niin olevan, kuin naiset olivat sanoneet; mutta Häntä he eivät nähneet."

Joh.20:1-18.

25. Niin Hän sanoi heille: "Oi , te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet!

26. Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimän ja sitten menemän kirkkauteensa?"

27. Ja Hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä Hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu.

28. Ja kun he lähestyivät kylää, johon olivat menossa, niin Hän oli aikovinaan kulkea edemmäksi.

29. Mutta he vaativat Häntä sanoen: "Jää meidän luoksemme, sillä ilta joutuu ja päivä on jo laskemassa". Ja Hän meni sisään ja jäi heidän luoksensa.

30. Ja tapahtui, kun Hän oli aterialla heidän kanssaan, että Hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi heille.

Matt.26:26-29. Joh.14:12-29.

31. Silloin heidän silmänsä aukenivat, ja he tunsivat Hänet. Ja Hän katosi heidän näkyvistään.

32. Ja he sanoivat toisillensa: "Eikö sydämemme ollut meissä palava, kun Hän puhui meille tiellä ja selitti meille kirjoitukset?"

33. Ja he nousivat sillä hetkellä ja palasivat Jerusalemiin ja tapasivat ne yksitoista kokoontuneina ja ne, jotka olivat heidän kanssansa.

34. Ja nämä sanoivat: "Herra on totisesti noussut ylös ja on ilmestynyt Simonille".

35. Ja itse he kertoivat, mitä oli tapahtunut tiellä ja kuinka he olivat Hänet tunteneet, kun Hän mursi leivän.

36. Mutta heidän tätä puhuessaan Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: "Rauha teille!"

Joh.14:27-29.

37. Niin heidät valtasi säikähdys ja pelko, ja he luulivat näkevänsä Hengen.

38. Mutta Hän sanoi heille: "Miksi olette hämmästyneet, ja miksi nousee sellaisia ajatuksia teidän sydämeenne?

39. Katsokaa Minun käsiäni ja jalkojani ja nähkää, että Minä Itse Tässä Olen. Kosketelkaa Minua ja katsokaa, sillä ei Hengellä ole lihaa eikä luita niinkuin te näette Minulla olevan."

40. Ja tämän sanottuaan Hän näytti heille kätensä ja jalkansa.

41. Mutta kun he eivät vielä uskoneet, ilon tähden, vaan ihmettelivät, sanoi Hän heille: "Onko teillä täällä jotakin syötävää?"

Joh.21:5-6. Joh.21:10.

42. Niin he antoivat Hänelle palasen paistettua kalaa.

43. Ja Hän otti ja söi heidän nähtensä.

44. Ja Hän sanoi heille: "Tätä tarkoittivat Minun Sanani, kun Minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä Minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa".

Luuk.9:22. Luuk.18:31-33.

45. Silloin Hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset.

46. Ja Hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista,

47. ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava Hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.

48. Te olette tämän todistajat.

Joh.15:26-27.

49. Ja katso, Minä lähetän teille sen, jonka Minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta."

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.14:26. Joh.15:26-27. Joh.16:7.

Joh.3:13-16. Joh.7:16-18. Joh.6:63.

Joh.14:6. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

50. Sitten Hän vei heidät pois, lähes Betaniaan asti, ja nosti kätensä ja siunasi heidät.

51. Ja tapahtui, että Hän Siunatessaan heitä erkani heistä, ja Hänet Otettiin Ylös Taivaaseen.

Joh.3:13-16. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.10:30.

Matt.6:9-13. Joh.14:6. Joh.6:63.

52. Ja he kumarsivat Häntä ja palasivat Jerusalemiin suuresti iloiten.

Joh.16:16-24.

53. Ja he olivat alati pyhäkössä ja ylistivät Jumalaa.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.Joh.13:18. Matt.6:9-13. Joh.10:30. Joh.14:6.

Joh.6:63. Joh.7:16-18. Joh.3:13-16.

Joh.11:25-26.

 
 


Luvut 1-8 | Luvut 9-16 | 17-24