Uusialku.net

 

 

MARKUKSEN EVANKELIUMI EVANKELIUMIN VALOSSA:

Päivitetty 31.05.2008

 

Markuksen Evankeliumi 9. luku.

1. Ja Hän sanoi heille: "Totisesti Minä sanon teille: tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa, ennenkuin näkevät Jumalan Valtakunnan tulevan voimassansa".

2. Ja kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät erilleen muista korkealle vuorelle, yksinäisyyteen. Ja Hänen muotonsa muuttui heidän edessään;

3. ja Hänen vaatteensa tulivat hohtaviksi, niin ylen valkoisiksi, ettei kukaan vaatteenvalkaisija maanpäällä taida semmoiseksi valkaista.

4. Ja heille ilmestyivät Elias ynnä Mooses, ja nämä puhuivat Jeesuksen kanssa.

5. Niin Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle: "Rabbi, meidän on tässä hyvä olla; tehkäämme siis kolme majaa, Sinulle yksi ja Moosekselle yksi ja Eliaalle yksi".

6. Sillä hän ei tiennyt, mitä sanoa, koska he olivat peljästyksissään.

7. Ja tuli pilvi, joka peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni: "Tämä On Minun Rakas Poikani; Kuulkaa Häntä".

Matt.3:13-17. Matt.12:15-21. Mark.1:9-11.

Luuk.3:21-22. Luuk.9:28-36.

8. Ja yhtäkkiä, kun he katsahtivat ympärilleen, eivät he enää nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen, joka yksinänsä oli heidän kanssaan.

9. Ja heidän kulkiessa alas vuorelta Hän teroitti heille, etteivät kenellekään kertoisi, mitä olivat nähneet, ennenkuin vasta sitten, kun Ihmisen Poika oli noussut kuolleista.

Matt.3:13-17. Joh.3:13-16. Joh.14:6.

10. Ja he pitivät mielessään sen Sanan ja tutkistelivat keskenään, mitä kuolleista nouseminen oli.

Matt.3:13-17. Joh.3:16. Luuk.9:28-36. Joh.6.63.

11. Ja he kysyivät Häneltä sanoen: "Kirjanoppineethan sanovat, että Eliaan pitää tuleman ensin?"

12. Niin Hän sanoi heille: "Elias tosin tulee ensin ja asettaa kaikki kohdalleen. Mutta kuinka sitten on kirjoitettu Ihmisen Pojasta, että Hän on paljon kärsivä ja tuleva halveksituksi?

Matt.3:13-17. Joh.1:1-36. Joh.4:1-2.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63.

13. Mutta Minä sanon teille: Elias onkin tullut, ja he tekivät hänelle, mitä tahtoivat, niinkuin hänestä on kirjoitettu."

Matt.11:7-15. Matt.17:9-13.

14. Ja kun he tulivat opetuslastensa luo, näkivät he paljon kansaa heidän ympärillään ja kirjanoppineita väittelemässä heidän kanssaan.

15. Ja kohta kun kaikki kansa Hänet näki, hämmästyivät he ja riensivät Hänen luoksensa ja tervehtivät Häntä.

16. Ja Hän kysyi heiltä: "Mitä te väittelette heidän kanssaan?"

17. Silloin vastasi eräs mies kansanjoukosta Hänelle: "Opettaja, minä toin Sinun tykösi poikani, jossa on mykkä henki.

18. Ja missä vain se käy hänen kimppuunsa, riuhtoo se häntä, ja hänestä lähtee vaahto, ja hän kiristelee hampaitaan; ja hän kuihtuu. Ja minä sanoin Sinun opetuslapsillesi, että he ajaisivat sen ulos, mutta he eivät kyenneet."

19. Hän vastasi heille sanoen: "Voi, sinä epäuskoinen sukupolvi, kuinka kauan Minun täytyy olla teidän luonanne? Kuinka kauan kärsiä teitä? Tuokaa hänet Minun tyköni."

20. Niin he toivat hänet Hänen tykönsä. Ja heti kun hän näki Jeesuksen, kouristi henki häntä, ja hän kaatui maahan, kieritteli itseään, ja hänestä lähti vaahto.

Mark.1:25.

21. Ja Jeesus kysyi hänen isältään: "Kuinka kauan aikaa tätä on hänessä ollut?" Niin hän sanoi: "Pienestä pitäen.

22. Ja monesti se on heittänyt hänet milloin tuleen, milloin veteen, tuhotakseen hänet. Mutta jos Sinä jotakin voit, niin armahda meitä ja auta meitä."

23. Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Jos voit!' Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo".

Mark.11:20-25. Luuk.17:5-10.

24. Ja heti lapsen isä huusi ja sanoi: "Minä uskon; auta minun epäuskoani".

25. Mutta kun Jeesus näki, että kansaa riensi sinne, nuhteli Hän saastaista henkeä ja sanoi sille: "Sinä mykkä ja kuuro henki, Minä käsken sinua: lähde ulos hänestä, äläkä enää häneen mene".

26. Niin se huusi ja kouristi häntä kovasti ja lähti ulos. Ja hän kävi ikäänkuin kuolleeksi, niin että monet sanoivat: "Hän kuoli".

27. Mutta Jeesus tarttui hänen käteensä ja nosti hänet ylös. Ja hän nousi.

28. Ja kun Jeesus oli mennyt huoneeseen, niin Hänen opetuslapsensa kysyivät Häneltä eriksensä: "Miksi emme me voineet ajaa sitä ulos?"

29. Hän sanoi heille: "Tätä lajia ei saa lähtemään ulos muulla kuin rukouksella ja paastolla".

30. Ja he lähtivät sieltä ja kulkivat Galilean läpi; ja Hän ei tahtonut, että kukaan saisi sitä tietää.

31. Sillä Hän opetti opetuslapsiaan ja sanoi heille: "Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin, ja he tappavat Hänet; ja kun Hän on tapettu, nousee Hän kolmen päivän perästä ylös".

Matt.3:13-17. Matt.16:21-27. Mark.8:31-38.

Mark.10:32-45. Luuk.9:21-22. Luuk.18:31-34. Joh.3:13-16. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63.

32. Mutta he eivät käsittäneet sitä puhetta ja pelkäsivät Häneltä kysyä.

33. Ja he saapuivat Kapernaumiin. Ja kotiin tultuaan Hän kysyi heiltä: "Mistä te tiellä keskustelitte?"

Joh.2:24-25. Matt.17:24-27.

34. Mutta he olivat vaiti; sillä he olivat tiellä keskustelleet toistensa kanssa siitä, kuka oli suurin.

Luuk.22:24-30.

35. Ja Hän istuutui, kutsui ne kaksitoista ja sanoi heille: "Jos joku tahtoo olla ensimmäinen, on hänen oltava kaikista viimeinen ja kaikkien palvelija".

Matt.20:20-28. Matt.23:11-12. Mark.10:35-45.

Luuk.22:24-30. Joh.7:16-18. Joh.3:16.

36. Ja Hän otti lapsen ja asetti sen heidän keskellensä; ja otettuaan sen syliinsä Hän sanoi heille:

Mark.10:13-16.

37. "Joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen Minun nimeeni, se ottaa tykönsä Minut; ja joka Minut ottaa tykönsä, se ei ota tykönsä Minua, vaan Hänet, joka on Minut lähettänyt".

Matt.10:1-42. Joh.13:20.

38. Johannes sanoi Hänelle: "Opettaja, me näimme erään, joka ei seuraa meitä, Sinun nimessäsi ajavan ulos riivaajia; ja me kielsimme häntä, koska hän ei seurannut meitä".

39. Mutta Jeesus sanoi: "Älkää häntä kieltäkö; sillä ei kukaan, joka tekee voimallisen teon Minun nimeeni, voi kohta sen jälkeen puhua Minusta pahaa.

40. Sillä joka ei ole meitä vastaan, se on meidän puolellamme.

Matt.12:30-37.

41. Sillä joka antaa teille juodaksenne maljallisen vettä siinä nimessä, että te olette Kristuksen omia, totisesti Minä sanon teille: se ei jää palkkaansa vaille.

Matt.10:1-42. Matt.25:31-46.

42. Joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat, sen olisi parempi, että myllynkivi olisi pantu hänen kaulaansa ja hänet olisi heitetty mereen.

Luuk.17:1-2.

43. Ja jos sinun kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että käsipuolena menet elämään sisälle, kuin että, molemmat kädet tallella, joudut helvettiin, sammumattomaan tuleen.

Matt.5:30.

44. -----------

45. Ja jos sinun jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että jalkapuolena menet elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat jalat tallella, heitetään helvettiin.

46. ------------

47. Ja jos sinun silmäsi viettelee sinua, heitä se pois. Parempi on sinulle, että silmäpuolena menet sisälle Jumalan Valtakuntaan, kuin että sinut, molemmat silmät tallella, heitetään helvettiin,

Matt.5:29.

48. jossa heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu.

49. Sillä jokainen ihminen on tulella suolattava, ja jokainen uhri on suolalla suolattava.

50. Suola on hyvä; mutta jos suola käy suolattomaksi, millä te sen maustatte? Olkoon teillä suola itsessänne, ja pitäkää keskenänne rauha."

Matt.5:1-16. Luuk.14:33-35.

 

 

Markuksen Evankeliumi 10. luku.

1. Ja Hän nousi sieltä ja tuli Juudean alueelle, kulkien Jordanin toista puolta. Ja taas kokoontui paljon kansaa Hänen luoksensa, ja tapansa mukaan Hän taas opetti heitä.

2. Ja fariseuksia tuli Hänen luoksensa, ja kiusaten Häntä he kysyivät Häneltä, oliko miehen lupa hyljätä vaimonsa.

3. Hän vastasi ja sanoi heille: "Mitä Mooses on teille säätänyt?"

4. He sanoivat: "Mooses salli kirjoittaa erokirjan ja hyljätä vaimon".

Matt.5:31-32.

5. Niin Jeesus sanoi heille: "Teidän sydämenne kovuuden tähden hän kirjoitti teille tämän säädöksen.

Matt.5:31-32.

6. Mutta luomakunnan alusta Jumala 'on luonut heidät mieheksi ja naiseksi.

7. Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa.

8. Ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.' Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha.

9. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."

10. Ja heidän mentyään huoneeseen opetuslapset taas kysyivät Häneltä tätä asiaa.

11. Ja Hän sanoi heille: "Joka hylkää vaimonsa ja nai toisen, se tekee huorin häntä vastaan.

Matt.5:31-32. Luuk.16:18.

12. Ja jos vaimo hylkää miehensä ja menee naimisiin toisen kanssa, niin hän tekee huorin."

Luuk.16:18.

13. Ja he toivat Hänen tykönsä lapsia, että Hän koskisi heihin; mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia.

14. Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi Hän ja sanoi heille: "Sallikaa lasten tulla Minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan Valtakunta.

Matt.3:13-17. Joh.4:1-2. Matt.18:1-10.

Matt.6:9-13.

15. Totisesti Minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan Valtakuntaa niinkuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle."

Matt.3:13-17. Joh.4:1-2. Matt.6:9-13.

16. Ja Hän otti heitä syliinsä, pani kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä.

Mark.9:33-37. Joh.4:1-2.

17. Ja Hänen sieltä tielle mennessään juoksi muuan Hänen luoksensa, polvistui Hänen eteensä ja kysyi Häneltä: "Hyvä opettaja, mitä minun pitää tekemän, että minä iankaikkisen elämän perisin?"

18. Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Miksi sanot Minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä paitsi Jumala yksin.

19. Käskyt sinä tiedät: 'Älä tapa', 'Älä tee huorin', 'Älä varasta', 'Älä sano väärää todistusta', 'Älä toiselta anasta', 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi'."

20. Mutta hän sanoi Hänelle: "Opettaja, niitä kaikkia minä olen noudattanut nuoruudestani asti".

21. Niin Jeesus katsoi häneen ja rakasti häntä ja sanoi hänelle: "Yksi sinulta puuttuu: mene, myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaassa; ja tule ja seuraa Minua".

Matt.6:19-24. Luuk.12:33-48. Luuk.16:1-17.

22. Mutta hän synkistyi siitä puheesta ja meni pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta.

Luuk.16:10-15.

23. Silloin Jeesus katsoi ympärilleen ja sanoi opetuslapsillensa: "Kuinka vaikea onkaan niiden, joilla on tavaraa, päästä Jumalan Valtakuntaan!"

Luuk.16:10-17.

24. Niin opetuslapset hämmästyivät Hänen sanoistaan. Mutta Jeesus rupesi taas puhumaan ja sanoi heille: "Lapset, kuinka vaikea onkaan niiden, jotka luottavat tavaraansa, päästä Jumalan Valtakuntaan!

Luuk.16:10-17.

25. Helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan Valtakuntaan."

Luuk.14:33-35.

26. Niin he hämmästyivät yhä enemmän ja sanoivat toisillensa: "Kuka sitten voi pelastua?"

27. Jeesus katsoi heihin ja sanoi: "Ihmisille se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle; sillä Jumalalle on kaikki mahdollista".

Luuk.1:26-38.

28. Niin Pietari rupesi puhuman sanoen Hänelle: "Katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet Sinua".

Luuk.14:33. Matt.4:18-22. Luuk.5:1-11.

29. Jeesus sanoi: "Totisesti Minä sanon teille: ei ole ketään, joka Minun tähteni ja Evankeliumin tähden on luopunut talosta tai veljistä tai sisarista tai äidistä tai isästä tai lapsista tai pelloista,

30. ja joka ei saisi satakertaisesti: nyt tässä ajassa taloja ja veljiä ja sisaria ja äitejä ja lapsia ja peltoja, vainojen keskelllä, ja tulevassa maailmassa iankaikkista elämää.

31. Mutta monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi."

Matt.20:1-16. Luuk.13:22-30.

32. Ja he olivat matkalla, menossa ylös Jerusalemiin, ja Jeesus kulki heidän edellään; ja heidät valtasi hämmästys, ja ne, jotka seurasivat, olivat peloissaan. Ja Hän otti taas tykönsä ne kaksitoista ja rupesi heille puhumaan, mitä Hänelle oli tapahtuva:

33. "Katso, me menemme ylös Jerusalemiin, ja Ihmisen Poika annetaan ylipappien ja kirjanoppineitten käsiin, ja he tuomitsevat Hänet kuolemaan ja antavat Hänet pakanain käsiin;

Matt.16:21-27. Matt.17:22-23. Mark.8:31-38.

Mark.9:30-32. Luuk.9:21-27.

34. ja ne pilkkaavat Häntä ja sylkevät Häntä ja ruoskivat Häntä ja tappavat Hänet; ja kolmen päivän perästä Hän on nouseva ylös".

Matt.3:13-17. Joh.3:16. Joh.10:30.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.6:9-13. Joh.14:6. Joh.6:63.

35. Ja Jaakob ja Johannes, Sebedeuksen pojat, menivät Hänen luoksensa ja sanoivat Hänelle: "Opettaja, me tahtoisimme, että tekisit meille, mitä Sinulta anomme".

36. Hän sanoi heille: "Mitä tahdotte, että Minä teille tekisin?"

37. Niin he sanoivat Hänelle: "Anna meidän istua, toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolellasi, Sinun kirkkaudessasi".

38. Mutta Jeesus sanoi heille: "Te ette tiedä, mitä anotte. Voitteko juoda sen maljan, jonka Minä juon, tahi tulla kastetuiksi sillä kasteella, jolla Minut kastetaan?"

Luuk.12:50. Matt.3:13-17. Joh.17:1-5.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

39. He sanoivat Hänelle: "Voimme". Niin Jeesus sanoi heille: "Sen maljan, jonka Minä juon, te tosin juotte, ja sillä kasteella, jolla Minut kastetaan, kastetaan teidätkin;

Matt.3:13-17. Luuk.23:46.

40. mutta Minun oikealla tai vasemmalla puolellani istuminen ei ole Minun annettavissani, vaan se annetaan niille, joille se on valmistettu".

41. Kun ne kymmenen sen kuulivat, alkoivat he närkästyä Jaakobiin ja Johannekseen.

42. Mutta Jeesus kutsui heidät tykönsä ja sanoi heille: "Te tiedätte, että ne, joita kansojen ruhtinaiksi katsotaan, herroina niitä hallitsevat, ja että kanojen mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan.

Luuk.22:24-30.

43. Mutta näin ei ole teidän kesken, vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne;

Joh.13:1. Matt.23:1-12. Mark.9:33-37.

Luuk.9:46-50.

44. ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon kaikkien orja.

Joh.19:30.

45. Sillä ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan Henkensä lunnaiksi monen edestä."

Joh.13:1. Joh.13:14. Joh.19:30.

46. Ja he tulivat Jerikoon. Ja kun Hän vaelsi Jerikosta opetuslastensa ja suuren väkijoukon seuraamana, istui sokea kerjälainen, Bartimeus, Timeuksen poika, tien vieressä.

47. Ja kun Hän kuuli, että Se oli Jeesus Nasaretilainen, rupesi hän huutamaan ja sanomaan: "Jeesus, Daavidin poika, armahda minua".

Matt.9:27-31. Matt.15:21-28. Luuk.17:11-19.

48. Ja monet nuhtelivat häntä saadakseen hänet vaikenemaan. Mutta hän huusi vielä enemmän: "Daavidin poika, armahda minua".

49. Silloin Jeesus seisahtui ja sanoi: "Kutsukaa hänet tänne". Ja he kutsuivat sokean, sanoen hänelle: "Ole turvallisella mielellä, nouse; Hän kutsuu sinua".

50. Niin hän heitti vaippansa päältään, kavahti seisomaan ja tuli Jeesuksen tykö.

51. Ja Jeesus puhutteli häntä sanoen: "Mitä tahdot, että minä sinulle tekisin?" Niin sokea sanoi Hänelle: "Rabbuuni, että saisin näköni jälleen".

52. Niin Jeesus sanoi hänelle: "Mene, sinun uskosi on sinut pelastanut". Ja kohta hän sai näkönsä ja seurasi Häntä tiellä.

Matt.9:18-26. Mark.5:25-34. Luuk.7:36-50.

Luuk.8:43-48. Luuk.17:11-19.

 

 

Markuksen Evankeliumi 11. luku.

1. Ja kun he lähestyivät Jerusalemia, tullen Beetfageen ja Betaniaan Öljymäelle, lähetti Hän kaksi opetuslastaan

2. ja sanoi heille: "Menkää kylään, joka on edessänne, niin te kohta, kun sinne tulette, löydätte sidottuna varsan, jonka selässä ei yksikään ihminen vielä ole istunut; päästäkää se ja tuokaa tänne.

3. Ja jos joku teille sanoo: 'Miksi te noin teette?', niin sanokaa: 'Herra tarvitsee sitä ja lähettää sen kohta tänne takaisin'."

4. Niin he menivät ja löysivät oven eteen ulos kujalle sidotun varsan ja päästivät sen.

5. Ja muutamat niistä, jotka siellä seisoivat, sanoivat heille: "Mitä te teette, kun päästätte varsan?"

6. Niin he sanoivat heille, niinkuin Jeesus oli käskenyt; ja he antoivat heidän mennä.

7. Ja he toivat varsan Jeesuksen luo ja heittivät vaatteensa sen päälle, ja Hän istui sen selkään.

8. Ja monet levittivät vaatteensa tielle, ja toiset lehviä, joita katkoivat kedoilta.

9. Ja ne, jotka kulkivat edellä, ja jotka seurasivat, huusivat:

"Hoosianna,

siunattu olkoon Hän,

joka tulee Herran nimeen!

Matt.23:38-39. Luuk.13:34-35.

10. Siunattu olkoon

isämme Daavidin valtakunta,

joka tulee.

Hoosianna korkeuksissa!"

11. Ja Hän kulki sisälle Jerusalemiin ja meni pyhäkköön; ja katseltuaan kaikkea Hän lähti niiden kahdentoista kanssa Betaniaan, sillä aika oli jo myöhäinen.

12. Kun he seuraavana päivänä lähtivät Betaniasta, oli Hänen nälkä.

13. Ja kun Hän kaukaa näki viikunapuun, jossa oli lehtiä, meni Hän katsomaan, löytäisikö ehkä jotakin siitä; mutta tultuaan sen luo Hän ei löytänyt muuta kuin lehtiä. Sillä silloin ei ollut viikunain aika.

Luuk.13:6-9.

14. Niin Hän puhui ja sanoi sille: "Älköön ikinä enää kukaan sinusta hedelmää syökö". Ja Hänen opetuslapsensa kuulivat sen.

15. Ja he tulivat Jerusalemiin. Ja Hän meni pyhäkköön ja rupesi ajamaan ulos niitä, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä, ja kaatoi kumoon rahanvaihtajain pöydät ja kyyhkysten myyjäin istuimet,

Joh.2:13-17.

16. eikä sallinut kenenkään kantaa mitään astiaa pyhäkön kautta.

17. Ja Hän opetti ja sanoi heille: "Eikö ole kirjoitettu: 'Minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi'? Mutta te olette tehneet siitä ryövärien luolan."

18. Ja ylipapit ja kirjanoppineet kuulivat sen ja miettivät, kuinka saisivat Hänet surmatuksi; sillä he pelkäsivät Häntä, koska kaikki kansa oli hämmästyksissään Hänen opetuksestansa.

Matt.7:28-29. Mark.1:21-22. Luuk.20:9-19.

19. Illan tultua he menivät kaupungin ulkopuolelle.

20. Ja kun he varhain aamulla kulkivat ohi, näkivät he viikunapuun kuivettuneen juuria myöten.

21. Silloin Pietari muisti Jeesuksen Sanat ja sanoi Hänelle: "Rabbi, katso, viikunapuu, jonka Sinä kirosit, on kuivettunut".

22. Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Pitäkää usko Jumalaan.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.3:16.

23. Totisesti Minä sanon teille: jos joku sanoisi tälle vuorelle: 'Kohoa ja heittäydy mereen', eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi.

Matt.17:14-20. Luuk.17:5-6.

24. Sentähden Minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva.

Matt.7:7-11. Luuk.11:5-13. Joh.14:12-21.

Joh.15:7. Joh.16:23-24.

25. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän Isänne, joka on Taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne."

Matt.5:23-25. Matt.6:14-15.

26. ---------

27. Ja kun he tulivat taas Jerusalemiin. Ja kun Hän käveli pyhäkössä, tulivat ylipapit ja kirjanoppineet ja vanhimmat Hänen luoksensa

28. ja sanoivat Hänelle: "Millä vallalla Sinä näitä teet? Tahi kuka Sinulle on antanut vallan näitä tehdä?"

29. Mutta Jeesus vastasi heille: "Minä myös teen teille yhden kysymyksen; vastatkaa te minulle, niin Minä sanon teille, millä vallalla Minä näitä teen.

30. Oliko Johanneksen kaste taivaasta vai ihmisistä? Vastatkaa Minulle."

Matt.3:1-17.

31. Niin he neuvottelivat keskenään sanoen: "Jos sanomme: 'Taivaasta', niin Hän sanoo: 'Miksi ette siis uskoneet häntä?'

32. Vai sanommeko: 'Ihmisistä'?" - sitä he kansan tähden pelkäsivät sanoa, sillä kaikkien mielestä Johannes totisesti oli profeetta.

33. Ja he vastasivat ja sanoivat Jeesukselle: "Emme tiedä". Silloin Jeesus sanoi heille: "Niinpä en Minäkään sano teille, millä vallalla Minä näitä teen".

Joh.2:24-25.

 

 

Markuksen Evankeliumi 12. luku.

1. Ja Hän rupesi puhumaan heille vertauksilla: "Mies istutti viinitarhan ja teki aidan sen ympärille ja kaivoi viinikuurnan ja rakensi tornin; ja hän vuokrasi sen viinitarhureille ja matkusti muille maille.

2. Ja kun aika tuli, lähetti Hän palvelijan viinitarhurien luo perimään tarhureilta viinitarhan hedelmiä.

3. Mutta he ottivat hänet kiinni, pieksivät ja lähettivät tyhjin käsin pois.

4. Ja vielä hän lähetti heidän luoksensa toisen palvelijan. Ja häntä he löivät päähän ja häpäisivät.

5. Ja hän lähetti vielä toisen, ja sen he tappoivat; ja samoin useita muita: toisia he pieksivät, toisia tappoivat.

6. Vielä hänellä oli ainoa rakas poikansa. Hänet hän lähetti viimeiseksi heidän luoksensa sanoen: 'Kavahtavat kaiketi minun poikaani'.

7. Mutta viinitarhurit sanoivat toisilleen: 'Tämä on perillinen; tulkaa, tappakaamme hänet, niin perintö jää meille'.

8. Ja he ottivat hänet kiinni, tappoivat ja heittivät hänet ulos viinitarhasta.

9. Mitä nyt viinitarhan herra on tekevä? Hän tulee ja tuhoaa viinitarhurit ja antaa viinitarhan muille.

10. Ettekö ole lukeneet tätä kirjoitusta: 'Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi;

11. Herralta tämä on tullut ja on ihmeellinen meidän silmissämme'?"

12. Silloin he olisivat tahtoneet ottaa Hänet kiinni, mutta pelkäsivät kansaa; sillä he ymmärsivät, että Hän oli puhunut tämän vertauksen heistä. Ja he jättivät Hänet ja menivät pois.

13. Ja he lähettivät Hänen luoksensa muutamia fariseuksia ja herodilaisia kietomaan Häntä sanoilla.

14. Nämä tulivat ja sanoivat Hänelle. "Opettaja, me tiedämme, että Sinä olet totinen etkä välitä kenestäkään, sillä Sinä et katso henkilöön, vaan opetat Jumalan tietä totuudessa. Onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei? Tuleeko meidän antaa vai ei?"

15. Mutta Hän tiesi heidän ulkokultaisuutensa ja sanoi heille: "Miksi kiusaatte Minua? Tuokaa denari Minun nähdäkseni."

Joh.2:24-25.

16. Niin he toivat. Ja Hän sanoi heille: "Kenen kuva ja päällekirjoitus tämä on?" He vastasivat Hänelle: "Keisarin".

17. Jeesus sanoi heille: "Antakaa keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on". Ja he ihmettelivät Häntä suuresti.

Joh.14:6.

18. Ja Hänen luoksensa tuli saddukeuksia, jotka sanovat, ettei ylösnousemusta ole; ja he kysyivät Häneltä sanoen:

19. "Opettaja, Mooses on säätänyt meille: 'Jos joltakin kuolee veli, joka jättää jälkeensä vaimon, mutta ei jätä lasta, niin ottakoon hän veljensä lesken ja herättäköön veljellensä siemenen'.

20. Oli seitsemän veljestä. Ensimmäinen otti vaimon, ja kun hän kuoli, ei häneltä jäänyt jälkeläisiä.

21. Silloin toinen otti hänet, ja hänkin kuoli jättämättä jälkeläisiä. Niin myös kolmas.

22. Samoin kävi kaikille seitsemälle: heiltä ei jäänyt jälkeläisiä. Viimeiseksi kaikista vaimokin kuoli.

23. Ylösnousemuksessa siis, kun he nousevat ylös, kenelle heistä hän joutuu vaimoksi, sillä hän oli ollut kaikkien noiden seitsemän vaimona?"

24. Jeesus sanoi heille: "Ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa?

Joh.6:63.

25. Sillä kun kuolleista noustaan, ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaassa.

Matt.3:13-17. Joh.3:16.

26. Mutta mitä siihen tulee, että kuolleet nousevat ylös, ettekö ole lukeneet Mooseksen kirjasta, kertomuksessa orjantappurapensaasta, kuinka Jumala puhui hänelle sanoen: 'Minä olen Aabrahamin Jumala ja Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala'?

27. Ei Hän ole kuolleitten Jumala, vaan elävien. Suuresti te eksytte."

Joh.14:6. Joh.6:6 3.

28. Silloin tuli Hänen luoksensa eräs kirjanoppinut, joka oli kuullut heidän keskustelunsa ja huomannut Hänen hyvin vastannneen heille, ja kysyi Häneltä: "Mikä on ensimmäinen kaikista käskyistä?"

29. Jeesus vastasi: "Ensimmäinen on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa;

Joh.10:30. Joh.14.6. Luuk.7:16-18.

30. ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi'.

Matt.22:36-38. Joh.10:30. Joh.3:16.

Joh.14:6. Joh.6:63.

31. Toinen on tämä: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'. Ei ole mitään käskyä, suurempaa kuin nämä."

Matt.19:16-30. Luuk.10:25-37. Joh.15:12.

Joh.7.16-18. Joh.10:11. Matt.22:36-40.

32. Niin kirjanoppineet sanoivat Hänelle: "Oikein sanoit, opettaja, totuuden mukaan, että yksi Hän on, ja ettei ketään muuta ole, paitsi Hän.

33. Ja rakastaa Häntä kaikesta sydämestään ja kaikesta ymmärryksestään ja kaikesta voimastaan, ja rakastaa lähimmäistään niinkuin itseänsä, se on enemmän kuin kaikki polttouhrit ja muut uhrit."

34. Kun Jeesus näki, että hän vastasi ymmärtäväisesti, sanoi Hän hänelle: "Sinä et ole kaukana Jumalan Valtakunnasta". Eikä kukaan enää rohjennut Häneltä kysyä.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.3:16.

35. Ja opettaessaan pyhäkössä Jeesus puhui edelleen ja sanoi: "Kuinka kirjanoppineet sanovat, että Kristus on Daavidin poika?

36. Onhan Daavid itse sanonut Pyhässä Hengessä:

'Herra sanoi minun Herralleni:

Istu minun oikealle puolelleni

kunnes minä panen sinun vihollisesi

sinun jalkojesi alle'.

37. Daavid itse sanoo Häntä Herraksi; kuinka Hän sitten on hänen poikansa?" Ja suuri kansanjouko kuunteli Häntä mielellään.

Joh.8:58. Joh.10:30.

38. Ja opettaessaan Hän sanoi: "Varokaa kirjanoppineita, jotka mielellään käyskelevät pitkissä vaipoissa ja haluavat tervehdyksiä toreilla

39. ja etumaisia istuimia synagoogissa ja ensimmäisiä sijoja pidoissa,

40. noita, jotka syövät leskien huoneet ja näön vuoksi pitävät pitkiä rukouksia; he saavat sitä kovemman tuomion".

41. Ja Hän istui vastapäätä uhriarkkua ja katseli, kuinka kansa pani rahaa uhriarkkuun. Ja monet rikkaat panivat paljon.

Joh.2:24-25.

42. Niin tuli köyhä leski ja pani kaksi ropoa, yhteensä muutamia pennejä.

43. Ja Hän kutsui opetuslapsensa tykönsä ja sanoi heille: "Totisesti Minä sanon teille: tämä köyhä leski pani enemmän kuin kaikki muut, jotka panivat uhriarkkuun.

Joh.2:24-25.

44. Sillä he kaikki panivat liiastaan, mutta tämä pani puutteestaan kaiken, mitä hänellä oli, koko elämisensä."

Joh.2:24-25.

 

 

Markuksen Evankeliumi 13. luku.

1. Ja kun Hän meni ulos pyhäköstä, sanoi eräs Hänen opetuslapsistaan Hänelle: "Opettaja, katso, millaiset kivet ja millaiset rakennukset!"

2. Jeesus vastasi hänelle: "Sinä näet nämä suuret rakennukset. Niistä ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta."

Luuk.19:41-48.

3. Ja kun Hän istui Öljymäellä, vastapäätä pyhäkköä, kysyivät Pietari ja Jaakob ja Johannes ja Andreas Häneltä eriksensä:

4. "Sano meille: milloin tämä tapahtuu, ja mikä on merkki siitä, että kaikki tämä alkaa lopullisesti toteutua?"

5. Niin Jeesus rupesi puhumaan heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä.

Joh.14:6. Joh.6:63. Matt.6:24. Joh.3:16.

6. Monta tulee Minun nimessäni sanoen: 'Minä se olen', ja he eksyttävät monta.

7. Ja kun te kuulette sotien melskettä ja sanomia sodista, älkää peljästykö. Näin täytyy tapahtua, mutta se ei ole vielä loppu.

8. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, tulee maanjäristyksiä monin paikoin, tulee nälänhätää. Tämä on synnytystuskien alkua.

9. Mutta pitäkää te vaari itsestänne. Teidät vedetään oikeuksiin, ja teitä piestään synagoogissa, ja teidät asetetaan maaherrain ja kuningasten eteen, Minun tähteni, todistukseksi heille.

Matt.10:16-42. Joh.15:18-27. Joh.16:1-4.

10. Ja sitä ennen pitää Evankeliumi saarnattaman kaikille kansoille.

Mark.16:15.

11. Ja kun he vievät teitä ja vetävät oikeuteen, älkää edeltäpäin huolehtiko siitä, mitä puhuisitte; vaan mitä teille sillä hetkellä annetaan, se puhukaa. Sillä ette te ole puhumassa, vaan Pyhä Henki.

Joh.14:15-21. Joh.6:63. Joh.14:6.

Matt.10:16-42. Luuk.12:8-12.

12. Ja veli antaa veljensä kuolemaan ja isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiansa vastaan ja tappavat heidät.

Joh.7:1-19.

13. Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi Minun nimeni tähden; mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.

Matt.10:16-42. Joh.3:16. Joh.14:6. Joh.6:63.

14. Mutta kun näette hävityksen kauhistuksen seisovan siinä, missä ei tulisi - joka tämän lukee, se tarkatkoon - silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille;

15. joka on katolla, älköön astuko alas älköönkä menkö sisään noutamaan mitään huoneestansa;

Luuk.17:26-33.

16. ja joka on mennyt pellolle, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa.

17. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä!

18. Mutta rukoilkaa, ettei se tapahtuisi talvella.

19. Sillä niinä päivinä on oleva ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut hamasta luomakunnan alusta, jonka Jumala on luonut, tähän asti, eikä milloinkaan tule.

20. Ja ellei Herra lyhentäisi niitä päiviä, ei mikään liha pelastuisa; mutta valittujen tähden, jotka Hän on valinnut, Hän on lyhentänyt ne päivät.

21. Ja jos silloin joku sanoo teille: 'Katso, täällä on Kristus', tai: 'Katso, tuolla', niin älkää uskoko.

Luuk.17:22-33.

22. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät tunnustekoja ja ihmeitä, eksyttääkseen, jos mahdollista, valitut.

23. Mutta olkaa te varuillanne. Minä olen edeltä sanonut teille kaikki.

24. Mutta niinä päivinä, sen ahistuksen jälkeen, aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa,

25. ja tähdet putoilevat taivaalta, ja voimat, jotka taivaisssa ovat, järkkyvät.

26. Ja silloin he näkevat Ihmisen Pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella.

Matt.16:27. Matt.25:31-46. Matt.26:64.

Mark.14:62. Joh.14:6.

27. Ja silloin Hän lähettää enkelinsä ja kokoaa valittunsa neljältä ilmalta, maan äärestä hamaan taivaan ääreen.

28. Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: Kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä.

Mark.13:5. Joh.14:6.

29. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.

30. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin nämä kaikki tapahtuvat.

31. Taivas ja maa katoavat, mutta Minun Sanani eivät katoa.

Matt.5:17-20. Joh.14:6.

32. Mutta siitä päivästä tai hetkestä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa, eikä myöskään Poika, vaan ainoastaan Isä.

Matt.16:27.

33. Olkaa varuillanne, valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä, milloin se aika tulee.

Matt.25:13-46. Luuk.12:40-48. Matt.6:9-13.

34. On niinkuin muille maille matkustaneen miehen: kun hän jätti talonsa ja antoi palvelijoilleen vallan, kullekin oman tehtävänsä, käski hän myös ovenvartijan valvoa.

Joh.3:16. Matt.6:24. Joh.14:6. Joh.6:63.

Matt.6:9-13.

35. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, milloin talon herra tulee, iltamyöhälläkö vai yösydännä vai kukonlaulun aikaan vai varhain aamulla,

Joh.3:16. Matt.6:24. Joh.14:6. Joh.6:63.

Matt.6:9-13.

36. ettei hän, äkkiarvaamatta tullessaan, tapaisi teitä nukkumasta.

Luuk.22:39-46. Matt.26:36-46. Matt.6:9-13.

37. Mutta minkä Minä teille sanon, sen Minä sanon kaikille: Valvokaa."

Mark.13:5. Joh.3:16. Matt.6:24. Joh.14:6.

Joh.7:16-19. Luuk.22:39-46. Joh.6:63.

Matt.6:9-13.

 

 

Markuksen Evankeliumi 14. luku.

1. Niin oli kahden päivän perästä pääsiäinen ja happamattoman leivän juhla, ja ylipapit ja kirjanoppineet miettivät, kuinka saisivat Hänet otetuksi kavaluudella kiinni ja tapetuksi.

2. Sillä he sanoivat: "Ei juhlan aikana, ettei syntyisi meteliä kansassa".

3. Ja kun Hän oli Betaniassa, pitalisen Simonin asunnossa, tuli Hänen aterialla ollessaan nainen, mukanaan alabasteripullo täynnä oikeata, kallista nardusvoidetta. Hän rikkoi alabasteripullon ja vuodatti voiteen Hänen päähänsä.

4. Niin oli muutamia, jotka närkästyivät ja sanoivaat keskenään: "Mitä varten tämä voiteen haaskaus?

5. Olisihan voinut myydä tämän voiteen enempään kuin kolmeensataan denariin ja antaa ne köyhille." Ja he toruivat häntä.

6. Mutta Jeesus sanoi: "Antakaa hänen olla. Miksi pahoitatte hänen mieltään? Hän teki hyvän työn minulle.

Joh.3:16. Luuk.10:38-42.

7. Köyhät teillä on aina keskuudessanne, ja milloin tahdotte, voitte heille tehdä hyvää, mutta minua teillä ei ole aina.

8. Hän teki, minkä voi. Edeltäkäsin hän voiteli minun ruumiini hautaamista varten.

9. Totisesti minä sanon teille: missä ikinä kaikessa maailmassa Evankeliumia saarnataan, siellä sekin, minkä tämä teki, on mainittava hänen muistoksensa."

10. Ja Juudas Iskariot, yksi niistä kahdestatoista, meni ylipappien luo kavaltaakseen Hänet heille.

11. Kun nämä sen kuulivat, ihastuivat he ja lupasivat antaa hänelle rahaa. Ja hän mietti, kuinka Hänet sopivassa tilaisuudessa kavaltaisi.

12. Ja ensimmäisenä happamattoman leivän päivänä, kun pääsiäislammas teurastettiin, Hänen opetuslapsensa sanoivat Hänelle: "Mihin tahdot, että menemme valmistamaan pääsiäislampaan Sinun syödäksesi?"

13. Niin Hän lähetti kaksi opetuslastaan ja sanoi heille: "Menkää kaupunkiin, niin teitä vastaan tulee mies kantaen vesiastiaa; seuratkaa Häntä.

14. Ja mihin hän menee, sen talon isännälle sanokaa: 'Opettaja sanoo: Missä on minun vierashuoneeni, syödäkseni siinä pääsiäislampaan opetuslasteni kanssa?'

15. Ja hän näyttää teille suuren huoneen yläkerrassa, valmiiksi laitetun; valmistakaa meille sinne."

16. Niin opetuslapset lähtivät ja tulivat kaupunkiin ja havaitsivat niin olevan, kuin Jeesus oli heille sanonut, ja valmistivat pääsiäislampaan.

17. Ja kun ehtoo tuli, saapui Hän sinne niiden kahdentoista kanssa.

18. Ja kun he olivat aterialla ja söivät, sanoi Jeesus: "Totisesti Minä sanon teille: yksi teistä kavaltaa Minut, yksi, joka syö Minun kanssani".

Joh.6:66-71.

19. He tulivat murheelliseksi ja rupesivat toinen toisensa perästä sanomaan Hänelle: "En kaiketi minä?"

20. Hän sanoi heille: "Yksi teistä kahdestatoista, se, joka kastaa vatiin Minun kanssani.

Joh.6:66-71.

21. Niin, Ihmisen Poika tosin menee pois, niinkuin Hänestä on kirjoitettu, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta Ihmisen Poika kavalletaan! Parempi olisi sille ihmiselle, että hän ei olisi syntynyt."

Joh.6:66-71.

22. Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi heille ja sanoi: "Ottakaa, tämä on Minun Ruumiini".

Joh.6:46-58.

23. Ja Hän otti maljan, kiitti ja antoi heille; ja he kaikki joivat siitä.

24. Ja Hän sanoi heille: "Tämä on Minun Vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monen edestä.

Joh.6:46-58.

25. Totisesti Minä sanon teille: Minä en juo enää viinipuun antia, ennenkuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena Jumalan Valtakunnassa."

Joh.3:16. Joh.6:63. Joh.14:6. Matt.6:9-13.

26. Ja veisattuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle.

27. Ja Jeesus sanoi heille: "Kaikki te loukkaannutte, sillä kirjoitettu on: 'Minä lyön paimenta, ja lampaat hajotetaan'.

Joh.16:32.

28. Mutta ylösnoustuani minä menen teidän edellänne Galileaan."

Matt.3:13-17. Joh.19:28-30. Matt.6:9-13.

Matt.28:10.

29. Niin Pietari sanoi Hänelle: "Vaikka kaikki loukkaantuisivat, en kuitenkaan minä".

30. Jeesus sanoi hänelle: "Totisesti Minä sanon sinulle: tänään, tänä yönä, ennenkuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti Minut kiellät".

Joh.13:36-38.

31. Mutta hän vakuuttti vielä lujemmin: "Vaikka minun pitäisi kuolla Sinun kanssasi, en sittenkään minä Sinua kiellä". Ja samoin sanoivat kaikki muutkin.

32. Ja he tulivat maatilalle, jonka nimi on Getsemane; ja Hän sanoi opetuslapsillensa: "Istukaa tässä, sillä aikaa kuin Minä rukoilen".

Matt.6:9-13.

33. Ja Hän otti mukaansa Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen; ja Hän alkoi kauhistua ja tulla tuskaan.

34. Ja Hän sanoi heille: "Minun sieluni on syvästi murheellinen, kuolemaan asti; olkaa tässä ja valvokaa".

Joh.12:27-32. Joh.7:16-19. Joh.13:1-5.

Mark.14:22-25.

35. Ja Hän meni vähän edemmäksi, lankesi maahan ja rukoili, että, jos mahdollista, se hetki menisi Häneltä ohi,

36. ja sanoi: "Abba, Isä, kaikki on mahdollista Sinulle; ota pois Minulta tämä malja. Mutta ei, mitä Minä tahdon, vaan mitä Sinä!"

Matt.3:13-17. Joh.6:46-58. Joh.7:16-19.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63.

37. Ja Hän tuli ja tapasi heidät nukkumasta ja sanoi Pietarille: "Simon, nukutko? Etkö jaksanut yhtä hetkeä valvoa?

38. Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen; henki tosin on altis, mutta liha on heikko."

Matt.6:9-13. Joh.4:24.

39. Ja taas Hän meni pois ja rukoili sanoen samat sanat.

40. Ja tullessaan Hän taas tapasi heidät nukkumasta, sillä heidän silmänsä olivat käyneeet kovin raukeiksi; ja he eivät tienneet, mitä Hänelle vastaisivat.

41. Ja Hän tuli kolmannen kerran ja sanoi heille: "Te nukutte vielä ja lepäätte! Jo riittää! Hetki on tullut; katso, Ihmisen Poika annetaan syntisten käsiin.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Joh.10:30.

42. Nouskaa, lähtekäämme; katso, se, joka kavaltaa Minut, on lähellä."

Joh.6:66-71.

43. Ja heti, Hänen vielä puhuessaan, Juudas, yksi niistä kahdestatoista, saapui, ja Hänen mukanaan joukko ylipappien ja kirjanoppineiden ja vanhinten luota, miekat ja seipäät käsissä.

44. Mutta se, joka Hänet kavalsi, oli sopinut heidän kanssaan merkistä, sanoen: "Se, jolle minä suuta annan, Hän Se On; ottakaa Hänet kiinni ja viekää tarkasti vartioituna pois".

45. Ja tultuaan hän kohta astui Hänen luoksensa ja sanoi: "Rabbi!" ja antoi Hänelle suuta.

46. Silloin he kävivät Häneen käsiksi ja ottivat Hänet kiinni.

47. Mutta eräs niistä, jotka lähellä seisoivat, veti miekkansa, iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois korvan.

48.Niin Jeesus puhui heille ja sanoi: "Niinkuin ryöväriä vastaan te olette lähteneet Minua miekoilla ja seipäillä vangitsemaan.

49. Joka päivä Minä olen ollut teidän luonanne opettaen pyhäkössä, ettekä ole ottaneet Minua kiinni. Mutta tämä tapahtuu, että kirjoitukset kävisivät toteen."

50. Niin he kaikki jättivät Hänet ja pakenivat.

51. Ja Häntä seurasi eräs nuorukainen, jolla oli ympärillään liinavaate paljaalle iholle heitettynä; ja he ottivat hänet kiinni.

52. Mutta hän jätti liinavaatteen ja pakeni alastonna.

53. Ja he veivät Jeesuksen ylimmäisen papin eteen, jonne kaikki ylipapit ja vanhimmat ja kirjanoppineet kokoontuivat.

54. Ja Pietari seurasi Häntä taampana ylimmäisen papin palatsin esipihaan asti ja istui palvelijain joukkoon ja lämmitteli tulen ääressä.

55. Mutta ylipapit ja koko neuvosto etsivät todistusta Jeesusta vastaan tappaaksensa Hänet, mutta eivät löytäneet.

56. Useat kyllä todistivat väärin Häntä vastaan, mutta todistukset eivät olleet yhtäpitäviä.

57. Niin muutamat nousivat ja todistivat väärin Häntä vastaan, sanoen:

58. "Me olemme kuulleet Hänen sanovan: 'Minä hajotan maahan tämän käsillä tehdyn temppelin ja rakennan kolmessa päivässä toisen, joka ei ole käsillä tehty'."

59. Mutta eivät näinkään heidän todistuksensa olleet yhtäpitäviä.

60. Silloin ylimmäinen pappi nousi ja astui esille ja kysyi Jeesukselta sanoen: "Etkö vastaa mitään? Mitä nämä todistavat Sinua vastaan?"

61. Mutta Hän oli vaiti eikä vastannut mitään. Taas ylimmäinen pappi kysyi Häneltä ja sanoi Hänelle: "Oletko Sinä Kristus, Sen Ylistetyn Poika?"

62. Jeesus sanoi: "Olen; ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvisssä".

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13. Joh.14:6. Joh.6:63. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.24:1-51.

Matt.25:31-46. Mark.13:1-37.

63. Niin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa ja sanoi: "Mitä me enää todistajia tarvitsemme?

64. Te kuulitte Hänen pilkkaamisensa. Mitä arvelette?" Niin he kaikki tuomitsivat Hänet vikapääksi kuolemaan.

65. Ja muutamat rupesivat sylkemään Häntä ja peittivät Hänen kasvonsa ja löivät Häntä nyrkillä ja sanoivat Hänelle: "Profetoi!" Oikeudenpalvelijatkin löivät Häntä poskelle.

66. Kun nyt Pietari oli alhaalla esipihassa, tuli sinne muuan ylimmäisen papin palvelijattarista;

67. ja nähdessään Pietarin lämmittelevän hän katsoi häneen ja sanoi: "Sinäkin olit Nasaretilaisen, tuon Jeesuksen, kanssa".

68. Mutta hän kielsi sanoen: "En tiedä enkä käsitä, mitä sanot". Ja hän meni ulos pihalle. Ja kukko lauloi.

69. Ja nähdessään hänet siellä palvelijatar rupesi taas sanomaan lähellä seisoville: "Tämä on yksi niistä".

70. Mutta hän kielsi uudestaan. Ja vähän sen jälkeen lähellä seisovat taas sanoivat Pietarille: "Totisesti, sinä olet yksi niistä, sillä olethan sinä galilealainenkin".

71. Mutta hän rupesi sadattelemaan itseänsä ja vannomaan: "En tunne Sitä Miestä, Josta te puhutte".

72. Ja samassa kukko lauloi toisen kerran. Niin Pietari muisti Jeesuksen Sanat, jotka Hän oli sanonut hänelle: "Ennenkuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti Minut kiellät". Ja hän ratkesi itkuun.

Matt.26:30-35. Mark.14:26-31. Joh.13:36-38.

 

 

Markuksen Evankeliumi 15. luku.

1. Ja heti aamulla ylipapit ynnä vanhimmat ja kirjanoppineet ja koko neuvosto tekivät päätöksen, sitoivat Jeesuksen, veivät Hänet pois ja antoivat Pilatuksen käsiin.

2. Niin Pilatus kysyi Häneltä: "Oletko Sinä juutalaisten kuningas?" Hän vastasi ja sanoi hänelle. "Sinäpä sen sanot".

3. Ja ylipapit tekivät monta syytöstä Häntä vastaan.

4. Niin Pilatus taas kysyi Häneltä sanoen: "Etkö vastaa mitään? Katso, kuinka paljon syytöksiä he tekevät Sinua vastaan."

5. Mutta Jeesus ei enää vastannut mitään, niin että Pilatus ihmetteli.

6. Mutta juhlan aikana hän tavallisesti päästi heille yhden vangin irti, sen jota he anoivat.

7. Niin siellä oli eräs mies, jota sanottiin Barabbaaksi, vangittu muiden kapinoitsijain kanssa, jotka kapinassa olivat tehneet murhan.

8. Ja kansa meni sinne ylös ja rupesi pyytämään, että hän tekisi heille, niinkuin hänen tapansa oli.

9. Pilatus vastasi heille sanoen: "Tahdotteko, että päästän teille juutalaisten kuninkaan?"

10. Sillä hän tiesi, että ylipapit kateudesta olivat antaneet Hänet hänen käsiinsä.

11. Mutta ylipapit kiihoittivat kansaa anomaan, että hän ennemmin päästäisi heille Barabban.

12. Ja Pilatus puhui taas heille ja sanoi: "Mitä minun sitten on tehtävä Hänelle, jota te sanotte juutalaisten kuninkaaksi?"

13. Niin he taas huusivat: "Ristiinnaulitse Hänet!"

14. Mutta Pilatus sanoi heille: "Mitä pahaa Hän sitten on tehnyt?" Mutta he huusivat vielä kovemmin: "Ristiinnaulitse Hänet!"

15. Ja kun Pilatus tahtoi tehdä kansalle mieliksi, päästi hän heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi.

16. Niin sotamiehet veivät Hänet sisälle linnaan, se on palatsiin, ja kutsuivat siihen koko sotilasjoukon.

17. Ja he pukivat Hänen yllensä purppuravaipan, väänsivät orjantappuroista kruunun ja panivat sen Hänen päähänsä

18. ja rupesivat tervehtimään Häntä: "Terve, juutalaistn kuningas!"

19. Ja he löivät päähän Häntä ruovolla, sylkivät Häntä ja laskeutuen polvilleen kumarsivat Häntä.

20. Ja kun he olivat Häntä pilkanneet, riisuivat he Häneltä purppuravaipan ja pukivat Hänet Hänen omiin vaatteisiinsa. Ja he veivät Hänet pois, ristiinnaulitakseen Hänet.

21.Ja he pakottivat erään ohikulkevan miehen, Simonin, kyreniläisen, joka tuli vainiolta, Aleksanterin ja Rufuksen isän, kantamaan Hänen ristiänsä.

22. Ja he veivät Hänet paikalle, jonka nimi on Golgata, se on käännettynä: Pääkallonpaikka.

23. Ja he tarjosivat Hänelle mirhalla sekoitettua viiniä, mutta Hän ei sitä ottanut.

24. Ja he ristiinnaulitsivat Hänet ja jakoivat keskenään Hänen vaatteensa heittäen niistä arpaa, mitä kukin oli saava.

25. Oli kolmas hetki, kun he Hänet ristiinnaulitsivat.

26. Ja päällekirjoitukseksi oli merkitty Hänen syynsä: "Juutalaisten kuningas".

27. Ja he ristiinnaulitsivat Hänen kanssaan kaksi ryöväriä, toisen Hänen oikealle ja toisen Hänen vasemmalle puolellensa.

28. ------------

29. Ja ne, jotka kulkivat ohitse, herjasivat Häntä ja nyökyttivät päätään ja sanoivat: "Voi Sinua, joka hajotat maahan temppelin ja kolmessa päivässä sen rakennat!

30. Auta itseäsi ja astu alas ristiltä."

31. Samoin ylipapitkin ynnä kirjanoppineet keskenään pilkkasivat Häntä ja sanoivat: "Muita Hän on auttanut, itseään ei voi auttaa.

32. Astukoon Hän, Kristus, Israelin kuningas, nyt alas ristiltä, että me näkisimme ja uskoisimme." Myöskin ne, jotka olivat ristiinnaulitut Hänen kanssaan, herjasivat Häntä.

33. Ja kuudennella hetkellä tuli pimeys yli kaiken maan, ja sitä kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen.

34. Ja yhdeksännellä hetkellä Jeesus huusi suurella äänellä. "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" Se on käännettynä: Jumalani, Jumalani, miksi Minut hylkäsit?

35. Sen kuullessaan sanoivat muutamat niistä, jotka siinä seisoivat: Katso, Hän huutaa Eliasta".

36. Ja muuan juoksi ja täytti sienen hapanviinillä, pani sen ruovon päähän ja antoi Hänelle juoda sanoen: "Annas, katsokaamme, tuleeko Elias ottamaan Hänet alas".

37. Mutta Jeesus huusi suurella äänellä ja Antoi Henkensä.

Joh.19:30.

38.Ja temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti.

39. Mutta kun sadanpäämies, joka seisoi Häntä vastapäätä, näki Hänen näin antavan Henkensä, sanoi hän: "Totisesti tämä Ihminen oli Jumalan Poika".

40. Ja siellä oli myös naisia taampaa katselemassa. Näiden joukossa olivat Maria Magdaleena ja Maria, Jaakob nuoremman ja Jooseen äiti, ja Salome,

41. jotka Hänen ollessaan Galileassa olivat seuranneet ja palvelleet Häntä, sekä useita muita, jotka olivat tulleet Hänen kanssaan ylös Jerusalemiin.

42. Ja kun jo oli tullut ilta, ja koska oli valmistuspäivä, se on sapatin aattopäivä,

43. tuli Joosef, arimatialainen, arvossapidetty neuvoston jäsen, joka hänkin odotti Jumalan Valtakuntaa, rohkaisi mielensä ja meni sisälle Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista.

44. Niin Pilatus ihmetteli, oliko Hän jo kuollut, ja kutsuttuaan luoksensa sadanpäämiehen kysyi tältä, oliko Hän jo kauan sitten kuollut.

45. Ja saatuaan sadanpäämieheltä siitä tiedon hän lahjoitti ruumiin Joosefille.

46. Tämä osti liinavaatteen ja otti Hänet alas, kääri Hänet liinavaatteeseen ja pani hautaan, joka oli hakattu kallioon, ja vieritti kiven hautakammion ovelle.

47. Ja Maria Magdaleena ja Maria, Jooseen äiti, katselivat, mihin Hänet pantiin.

 

 

 

Markuksen Evankeliumi 16. luku.

1. Ja kun sapatti oli ohi, ostivat Maria Magdaleena ja Maria, Jaakobin äiti, ja Salome hyvänhajuisia yrttejä mennäkseen voitelemaan Häntä.

2. Ja viikon ensimmäisenä päivänä he tulivat haudalle ani varhain, auringon noustessa.

3. Ja he sanoivat toisilleen: "Kuka meille vierittää kiven hautakammion ovelta?"

4. Ja katsahtaessaan ylös he näkivät kiven poisvieritetysi; se oli näet hyvin suuri.

5. Ja mentyään hautakammion sisään he näkivät nuorukaisen istuvan oikealla puolella, puettuna pitkään, valkeaan vaatteeseen; ja he peljästyivät suuresti.

6. Mutta hän sanoi heille: "Älkää peljätkö; te etsitte Jeesusta, Nasartilaista, Joka oli ristiinnaulittu. Hän on noussut ylös; ei Hän ole täällä. Katso, tässä on paikka, johon he Hänet panivat.

7. Mutta menkää ja sanokaa Hänen opetuslapsillensa ja Pietarille: 'Hän menee teidän edellänne Galileaan; siellä te saatte Hänet nähdä, niinkuin Hän teille sanoi'."

Mark.14:26-31. Matt.26:30-35.

8. Niin he tulivat ulos ja pakenivat haudalta, sillä heidät oli vallannut vavistus ja hämmästys, eivätkä sanoneet kenellekään mitään, sillä he pelkäsivät.

9. Mutta ylösnousemisensa jälkeen Hän varhain aamulla viikon ensimmäisenä päivänä ilmestyi ensiksi Maria Magdaleenalle, josta Hän oli ajanut ulos seitsemän riivaajaa.

10. Tämä meni ja vei sanan niille, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa ja jotka nyt murehtivat ja itkivät.

11. Mutta kun he kuulivat, että Hän eli ja että Maria oli Hänet nähnyt, eivät he uskoneet.

12. Ja sen jälkeen Hän toisenmuotoisena ilmestyi kahdelle heistä, heidän kävellessään, matkalla maakylään.

13. Hekin menivät ja veivät sanan toisille; mutta nämä eivät uskoneet heitäkään.

14. Vihdoin Hän ilmestyi myöskin niille yhdelletoista heidän ollessaan aterialla; ja Hän nuhteli heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet Hänet ylösnousseeksi.

15. Ja Hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa Evankeliumia kaikille luoduille.

Matt.28:16-20.

16. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

Matt.3:13-17. Joh.19:30. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Matt.6:9-13. Joh.3:16. Joh.10:30.

Joh.14:6. Joh.6:63. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

17. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä,

Luuk.10:17-42.

18. nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi."

Matt.10:1-42. Luuk.10:17-20.

19. Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin Hänet ylös taivaaseen, ja Hän istui Jumalan oikealle puolelle.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Luuk.24:50-53.

20. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti Sanan sitä seuraavien merkkien kautta.

Matt.3:13-17. Joh.19:30. Joh.3:16.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.10:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13. Joh.14:6. Joh.6:63.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.


Luvut 1-8 | Luvut 9-16 |