Uusialku.net

 

 

MATTEUKSEN EVANKELIUMI EVANKELIUMIN VALOSSA:

Päivitetty 31.05.2008

 

Matteuksen Evankeliumi 10. luku.

1. Ja Hän kutsui tykönsä ne kaksitoista opetuslastaan ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta.

Mark.3:13-19. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Joh.3:16.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

2. Ja nämä ovat niiden kahdentoista apostolin nimet: ensimmäinen oli Simon, jota kutsutiin Pietariksi, ja Andreas, hänen veljensä, sitten Jaakob, Sebedeuksen poika, ja Johannes, hänen veljensä,

Mark.3:16-19. Luuk.6:13-16. Joh.1:40-42.

3. Filippus ja Bartolomeus, Tuomas ja Matteus, publikaani, Jaakob, Alfeuksen poika, ja Labbeus, lisänimeltä Taddeus,

4. Simon Kananeus ja Juudas Iskariot, sama, joka Hänet kavalsi.

5. Nämä kaksitoista Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen: "Älköön tienne viekö pakanain luokse, älkääkä menkö mihinkään samarialaisten kaupunkiin,

6. vaan menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö.

Matt.15:24.

7. Ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa: 'Taivasten Valtakunta on tullut lähelle'.

Matt.3:2. Matt.4:17. Luuk.9:2. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

8. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.

9. Älkää varustako itsellenne kultaa, älkää hopeata älkääkä vaskea vyöhönne,

Luuk.10:4-16. Luuk.22:35.

10. älkää laukkua matkalle, älkää kahta ihokasta, älkää kenkiä, älkääkä sauvaa; sillä työmies on ruokansa ansainnut.

Matt.11:25-30.

11. Ja mihin kaupunkiin tai kylään te tulettekin, tiedustelkaa, kuka siellä on arvollinen, ja jääkää hänen luokseen, kunnes sieltä lähdette.

12. Ja tullessanne taloon tervehtikää sitä.

13. Ja jos talo on arvollinen, tulkoon sille teidän rauhanne; mutta jos se ei ole arvollinen, palatkoon teidän rauhanne teille takaisin.

14. Ja missä teitä ei oteta vastaan eikä teidän sanojanne kuulla, lähtekää pois siitä talosta tai siitä kaupungista ja pudistakaa tomu jaloistanne.

15. Totisesti Minä sanon teille: Sodoman ja Gomorran maan on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin sen kaupungin.

Matt.11:24.

16. Katso, Minä lähetän teidät niinkuin lampaat susien keskelle; olkaa siis älykkäät kuin käärmeet ja viattomat kuin kyyhkyset.

Luuk.10:3. Mark.10:28-31.

17. Kavahtakaa ihmisiä, sillä he vetävät teidät oikeuksiin, ja synagoogissaan he teitä ruoskivat;

Matt.24:9. Joh.16:1-4.

18. ja teidät viedään maaherrain ja kuningasten eteen Minun tähteni, todistukseksi heille ja pakanoille.

Mark.13:9. Luuk.21:12-19. Joh.3:16. Joh.10:30.

19. Mutta kun he vetävät teitä oikeuteen, älkää huolehtiko siitä, miten tahi mitä puhuisitte, sillä teille annetaan sillä hetkellä, mitä teidän on puhuminen.

Mark.13:11-13. Luuk.12:8-12.

20. Sillä ette te itse puhu, vaan teidän Isänne Henki puhuu teissä.

Luuk.21:10-19. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Joh.3:16.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

21. Ja veli antaa veljensä kuolemaan ja isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiansa vastaan ja tappavat heidät.

22. Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi Minun nimeni tähden; mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.

Matt.24:1-14. Mark.13:11-13. Luuk.21:10-19.

23. Ja kun teitä vainotaan yhdessä kaupungissa, paetkaa toiseen; sillä totisesti Minä sanon teille: te ette ehdi loppuun käydä Israelin kaupunkeja, ennenkuin Ihmisen Poika tulee.

Joh.3:16. Joh.10:30.

24. Ei ole opetuslapsi opettajaansa parempi, eikä palvelija parempi isäntäänsä.

Luuk.6:39-40. Joh.13:16. Joh.15:18-27.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.3:16. Matt.6:9-13. Joh.10:30.

25. Opetuslapselle riittää, että hänelle käy niinkuin hänen opettajalleen, ja palvelijalle, että hänelle käy niinkuin hänen isännälleen. Jos he perheenisäntää ovat sanoneet Beelsebuliksi, kuinka paljoa enemmän hänen perheväkeään!

Matt.12:22-37. Mark.3:22-30. Luuk.11:15-23.

Matt.6:24.

26. Älkää siis peljätkö heitä. Sillä ei ole mitään peitettyä, mikä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi.

Mark.4:21-32. Luuk.8:16-18. Matt.6:24.

Mark.7:20-23.

27. Minkä Minä sanon teille pimeässä, se puhukaa päivän valossa. Ja minkä kuulette kuiskattavan korvaanne, se julistakaa katoilta.

28. Älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin.

Matt.6:24. Mark.7:20-23.

29. Eikö kahta varpusta myydä yhteen ropoon? Eikä yksikään niistä putoa maahan teidän Isänne sallimatta.

30. Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut.

Luuk.21:10-19.

31. Älkää siis peljätkö; te olette suurempiarvoiset kuin monta varpusta.

Matt.6:26. Luuk.12:24.

32. Sentähden, jokaisen, joka tunnustaa Minut ihmisten edessä, Minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa.

Joh.4:5-42. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Joh.3:16.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

33. Mutta joka kieltää Minut ihmisten edessä, sen Minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaissa.

Mark.8:38. Luuk.9:26. Luuk.12:8-12. Matt.6:24.

Joh.3:16.

34. Älkää luulko, että Minä olen tullut tuomaan rauhaa Maan päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan.

Luuk.12:51-53. Luuk.2:34-35. Matt.3:13-17.

Joh.3:16. Joh.7:15-19. Joh.19:30. Matt.28:18-20.

Joh.11:25-26. Matt.6:9-13. Joh.12:44-50.

Joh.15:1-27. Joh.10:30. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Joh.13:18.

35. Sillä Minä olen tullut 'nostamaan pojan riitaan isäänsä vastaan ja tyttären äitiänsä vastaan ja miniän anoppiansa vastaan;

Matt.22:36-40. Joh.3:16. Joh.7:15-18. Joh.5:23-24.

36. ja ihmisen vihamiehiksi tulevat hänen omat perhekuntalaisensa'.

Joh.15:18-25. Joh.7:1-19. Mark.6:4.

37. Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin Minua, se ei ole Minulle sovelias, ja joka rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä enemmän kuin Minua, se ei ole Minulle sovelias;

Luuk.14:26-27. Joh.7:15-18. Joh.3:3-21.

Mark.12:28-34. Joh.11:25-26. Mark.10:28-31.

38. ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa Minua, se ei ole Minulle sovelias.

Matt.16:24-28. Mark.8:34-38. Luuk.9:23-36.

Joh.3:16. Joh.14:15. Joh.15:4-17. Matt.6:9-13.

39. Joka löytää elämänsä, kadottaa sen; ja joka kadottaa elämänsä Minun tähteni, hän löytää sen.

Luuk.17:33. Joh.12:23-26. Matt.13:10-17.

Matt.19:27-30. Joh.3:16. Joh.7:16-19.

40. Joka ottaa tykönsä teidät, se ottaa tykönsä Minut; ja joka ottaa Minut tykönsä, ottaa tykönsä Hänet, joka on Minut lähettänyt.

Mark.9:37. Luuk.9:48. Luuk.10:16. Joh.13:20.

41. Joka profeetan ottaa tykönsä profeetan nimen tähden, saa profeetan palkan; ja joka vanhurskaan ottaa tykönsä vanhurskaan nimen tähden, saa vanhurskaan palkan.

Matt.18:1-5.

42. Ja kuka hyvänsä antaa yhdelle näistä pienistä maljallisen kylmää vettä, hänen juodaksensa, opetuslapsen nimen tähden, totisesti Minä sanon teille: hän ei jää palkkaansa vaille."

Matt.25:31-46. Mark.9:41.

 

 

Matteuksen Evankeliumi 11. luku.

1. Ja kun Jeesus oli antanut kahdelletoista opetuslapselleen kaikki nämä käskyt, niin Hän lähti sieltä opettamaan ja saarnaamaan heidän kaupunkeihinsa.

2. Mutta kun Johannes vankilassa ollessaan kuuli Kristuksen teot, lähetti hän opetuslapsiansa

Matt.14:3-4.

3. sanomaan Hänelle: "Oletko Sinä Se Tuleva, vai pitääkö meidän toista odottaman?"

4. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette:

5. sokeat saavat näkönsä, ja rammat kävelevät, pitaliset puhdistuvat, ja kuurot kuulevat, ja kuolleet herätetään, ja köyhille julistetaan Evankeliumia.

6. Ja autuas on se, joka ei loukkaannu Minuun."

Luuk.2:34-35.

7. Kun he olivat menneet, rupesi Jeesus puhumaan kansalle Johanneksesta: "Mitä te lähditte erämaahan katselemaan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa?

Matt.3:1-17.

8. Vai mitä lähditte katsomaan? Ihmistäkö, hienoihin vaatteisiin puettua? Katso, hienopukuiset ovat kuningasten kartanoissa.

Matt.3:4.

9. Vai mitä te lähditte? Profeettaako katsomaan? Totisesti, Minä sanon teille: hän on enemmän kuin profeetta.

Luuk.1:76.

10. Tämä on se, josta on kirjoitettu:

'Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi,

ja hän on valmistava tiesi Sinun eteesi'.

Mark.1:2. Joh.1:1-36.

11. Totisesti Minä sanon teille: ei ole vaimoista syntyneitten joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja; mutta vähäisin taivasten Valtakunnassa on suurempi kuin hän.

12. Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen.

Luuk.16:16-17.

13. Sillä kaikki profeetat ja laki ovat ennustaneet Johannekseen asti:

14. ja jos tahdotte ottaa vastaan: hän on Elias, joka oli tuleva.

Matt.17:1-13. Mark.9:2-13. Luuk.1:17.

15. Jolla on korvat, se kuulkoon.

Matt.13:9. Matt.13:43. Mark.4:9. Mark.4:23.

Joh.6:63.

16. Mutta mihin Minä vertaan tämän sukupolven? Se on lasten kaltainen, jotka istuvat toreilla ja huutavat toisilleen

17. sanoen: 'Me soitimme teille huilua, ja ette karkeloineet; me veisasimme itkuvirsiä, ja te ette valittaneet'.

18. Sillä Johannes tuli, hän ei syö eikä juo, ja he sanovat: 'Hänessä on riivaaja'.

Matt.3:1-17.

19. Ihmisen Poika tuli, Hän syö ja juo, ja he sanovat: 'Katso syömäriä ja viininjuojaa, publikaanien ja syntisten ystävää!' Ja viisaus on oikeaksi näytetty teoissansa."

Luuk.15:1-7.

20. Sitten Hän rupesi nuhtelemaan niitä kaupunkeja, joissa useimmat Hänen voimalliset tekonsa olivat tapahtuneet, siitä, etteivät ne olleet tehneet parannusta:

21."Voi sinua, Korasin! Voi sinua Beetsaida! Sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet teissä', olisivat tapahtuneet Tyyrossa ja Siidonissa, niin nämä jo aikaa sitten olisivat säkissä ja tuhassa tehneet parannuksen.

22. Mutta Minä sanon teille: Tyyron ja Siidonin on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin teidän.

23. Ja sinä, Kapernaum, korotetaankohan sinut hamaan taivaaseen? Hamaan tuonelaan on sinun astuttava alas. Sillä ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet sinussa, olisivat tapahtuneet Sodomassa, niin se seisoisi vielä tänäkin päivänä.

Matt.4:12-16.

24. Mutta minä sanon teille: Sodoman maan on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin sinun."

Matt.10:15.

25. Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen: "Minä ylistän Sinua, Isä, Taivaan ja Maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille.

Joh.14:21. Joh.10:30. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Joh.3:16.

Joh.10:30. Matt.6:9-13.

26. Niin, Isä, sillä näin on Sinulle hyväksi näkynyt.

Joh.3:3-21. Joh.15:1-27. Joh.10:30.

27. Kaikki on Minun Isäni antanut Minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä, eikä Isää tunne kukaan muu kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo Hänet ilmoittaa.

Matt.28:18-20. Joh.1:17-18. Joh.3:35-36. Joh.6:46.

Joh.10:14-18. Joh.13:3. Joh.17:1-26. Joh.14:21.

Joh.3:16. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Joh.10:30.

Luuk.23:33-46. Joh.13:18. Matt.6:9-13.

28. Tulkaa Minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin Minä annan teille levon.

Matt.12:18-21. Joh.7:37-38. Joh.3:16. Joh.14:21.

Joh.14:27. Joh.7:16-19. Joh.10:30. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.13:18.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.6:9-13.

29. Ottakaa Minun ikeeni päällenne ja oppikaa Minusta, sillä Minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.

Matt.21:5. Matt.3:13-17. Joh.14:21. Joh.14:27.

Joh.15:9-10. Joh.3:16. Joh.10:30. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Matt.6:9-13.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

30. Sillä Minun ikeeni on sovelias, ja Minun kuormani on keveä."

Joh.3:16. Joh.7:16-18. Matt.6:9-13.

Matteuksen Evankeliumi 12. luku.

1. Siihen aikaan Jeesus kulki sapattina viljavainioiden halki; ja Hänen opetuslastensa oli nälkä, ja he rupesivat katkomaan tähkäpäitä ja syömään.

2. Mutta kun fariseukset sen näkivät, sanoivat he Hänelle: "Katso, Sinun opetuslapsesi tekevät, mitä ei ole lupa tehdä sapattina".

3. Niin Hän sanoi heille: "Ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen seuralaistensa oli nälkä,

4. kuinka hän meni Jumalan huoneeseen, ja kuinka he söivät näkyleivät, joita ei hänen eikä hänen seuralaistensa ollut lupa syödä, vaan ainoastaan pappien?

5. Tai ettekö ole lukeneet laista, että papit sapattina pyhäkössä rikkovat sapatin ja ovat kuitenkin syyttömät?

6. Mutta Minä sanon teille: tässä on Se, joka on pyhäkköä suurempi.

7. Mutta jos tietäisitte, mitä tämä on: 'Laupeutta Minä tahdon enkä uhria', niin te ette tuomitsisi syyttömiä.

Luuk.1:30-31. Matt.9:9-13.

8. Sillä Ihmisen Poika on sapatin Herra."

9. Ja Hän lähti sieltä ja tuli heidän synagoogaansa.

10. Ja katso, siellä oli mies, jonka käsi oli kuivettunut. Niin he kysyivät Häneltä sanoen: "Onko luvallista sapattina parantaa?" voidaksensa nostaa syytteen Häntä vastaan.

Luuk.14:3-6.

11. Niin Hän sanoi heille: "Kuka teistä on se mies, joka ei, jos hänen ainoa lampaansa putoaa sapattina kuoppaan, tartu siihen ja nosta sitä ylös?

Luuk.14:3-6.

12. Kuinka paljon suurempiarvoinen onkaan ihminen kuin lammas! Sentähden on lupa tehdä sapattina hyvää."

Joh.5:1-18.

13. Sitten Hän sanoi miehelle: "Ojenna kätesi!" Ja hän ojensi; ja se tuli entiselleen, terveeksi niinkuin toinenkin.

14. Niin fariseukset lähtivät ulos ja pitivät neuvoa Häntä vastaan, surmataksensa Hänet.

Joh.5:16. Joh.7:19. Joh.8:42-47.

Joh.15:22-25. Matt.6:24.

15. Mutta kun Jeesus huomasi sen, väistyi Hän sieltä pois. Ja monet seurasivat Häntä, ja Hän paransi heidät kaikki,

Mark.3:1-12.

16. ja Hän varoitti vakavasti heitä saattamasta Häntä julki;

17. että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo:

18. "Katso, minun palvelijani,

jonka minä olen valinnut, minun

rakkaani,

johon minun sieluni on

mielistynyt;

minä panen Henkeni Häneen,

ja Hän on saattava oikeuden

sanomaa pakanoille.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Joh.3:16. Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

19. Ei Hän riitele eikä huuda, ei Hänen ääntänsä kuule kukaan kaduilla.

20. Särjettyä ruokoa Hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilänsydäntä Hän ei sammuta, kunnes Hän saattaa oikeuden voittoon.

21. Ja Hänen nimeensä pakanat panevat toivonsa."

22. Silloin tuotiin Hänen tykönsä riivattu mies, joka oli sokea ja mykkä, ja Hän paransi hänet, niin että mykkä puhui ja näki.

Matt.9:32-38.

23. Ja kaikki kansa hämmästyi ja sanoi: "Eiköhän tämä ole Daavidin poika?"

24. Mutta kun fariseukset sen kuulivat, sanoivat he: "Tämä ei aja riivaajia ulos kenenkään muun kuin Beelsebulin, riivaajain päämiehen, voimalla".

Matt.9:32-38.

25. Mutta Hän tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi heille: "Jokainen valtakunta, joka riitautuu itsensä kanssa, joutuu autioksi, eikä mikään kaupunki tai talo, joka riitautuu itsensä kanssa, pysy pystyssä.

26. Jos nyt saatana ajaa ulos saatanan, niin hän on riitautunut itsensä kanssa; kuinka siis hänen valtakuntansa pysyy pystyssä?

27. Ja jos minä Beelsebulin voimalla ajan ulos riivaajia, kenenkä voimalla sitten teidän lapsenne ajavat niitä ulos? Niinpä he tulevat olemaan teidän tuomarinne.

28. Mutta jos Minä Jumalan Hengen voimalla ajan ulos riivaajia, niin on Jumalan Valtakunta tullut teidän tykönne.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Joh.10:30. Matt.23:33-46.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16. Matt.6:9-13.

29. Taikka kuinka voi kukaan tunkeutua väkevän taloon ja ryöstää hänen tavaroitansa, ellei hän ensin sido sitä väkevää? Vasta sitten hän ryöstää tyhjäksi hänen talonsa.

30. Joka ei ole Minun kanssani, se on Minua vastaan; ja joka ei Minun kanssani kokoa, se hajottaa.

Mark.9:38-50. Luuk.9:43-50.

31. Sentähden Minä sanon teille: jokainen synti ja pilkka annetaan ihmisille anteeksi, mutta Hengen pilkkaamista ei anteeksi anneta.

32. Ja jos joku sanoo sanan Ihmisen Poikaa vastaan, niin hänelle annetaan anteeksi; mutta jos joku sanoo jotakin Pyhää Henkeä vastaan, niin hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä maailmassa eikä tulevassa.

Luuk.12:8-10. Luuk.23:33-46. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.10:16. Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

33. Joko tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä hyväksi, tahi tehkää puu huonoksi ja sen hedelmä huonoksi; sillä hedelmästä puu tunnetaan.

Matt.7:12-29. Luuk.6:43-49.

34. Te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te saattaisitte hyvää puhua, kun itse olette pahoja? Sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu.

Matt.3:7. Matt.15:10-20. Matt.23:33.

Luuk.3:7. Matt.6:24.

35. Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille hyvää, ja paha ihminen tuo pahan runsaudesta esille pahaa.

Joh.12:44-50.

36. Mutta Minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä.

Joh.12:44-50. Joh.15:21. Mark.7:20-23. Matt.4:10.

37. Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi."

Matt.22:36-40. Joh.3:16. Matt.6:9-13.

38. Silloin muutamat kirjanoppineista ja fariseuksista vastasivat Hänelle sanoen: "Opettaja, me tahdomme nähdä Sinulta merkin".

Matt.16:1-4. Mark.8:10-13.

39. Mutta Hän vastasi heille ja sanoi: "Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonaan merkki.

Matt.16:1-4. Luuk.11:29-32.

40. Sillä niinkuin Joonas oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on myös Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä.

Matt.3:13-17. Joh.10:30. Joh.3:16. Matt.6:9-13.

Joh.7:16-18.

41. Niiniven miehet nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja tulevat sille tuomioksi; sillä he tekivät parannuksen Joonaan saarnan vaikutuksesta, ja katso, tässä on enempi kuin Joonas.

42. Etelän kuningatar on heräjävä tuomiolle tämän sukupolven kanssa ja tuleva sille tuomioksi; sillä hän tuli maan ääristä kuulemaan Salomon viisautta, ja katso, tässä on enempi kuin Salomo.

43. Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se autioita paikkoja ja etsii lepoa, eikä löydä.

44. Silloin se sanoo: 'Minä palaan huoneeseeni, josta lähdin'. Ja kun se tulee, tapaa se huoneen tyhjänä ja lakaistuna ja kaunistettuna.

45. Silloin se menee ja ottaa mukaansa seitsemän muuta henkeä, pahempaa kuin se itse, ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä. Ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset. Niin käy myös tälle pahalle sukupolvelle."

46. Hänen vielä puhuessaan kansalle, katso, Hänen äitinsä ja veljensä seisoivat ulkona, tahtoen Häntä puhutella.

Matt.13:54-58.

47. Niin joku sanoi Hänelle: "Katso, Sinun äitisi ja veljesi seisovat ulkona ja tahtovat Sinua puhutella".

48. Mutta Hän vastasi ja sanoi sille, joka sen Hänelle ilmoitti: "Kuka on minun äitini, ja ketkä ovat minun veljeni?"

49. Ja Hän ojensi kätensä opetuslastensa puoleen ja sanoi: "Katso, minun äitini ja veljeni!

50. Sillä jokainen, joka tekee Minun Taivaallisen Isäni tahdon, on Minun veljeni ja sisareni ja äitini."

Joh.15:1-17. Matt.7:21. Joh.3:16.

Joh.14:23-24. Joh.8:12. Mark.6:9-13.

 

 

Matteuksen Evankeliumi 13. luku.

1. Sinä päivänä Jeesus lähti asunnostaan ja istui järven rannalle.

2. Ja Hänen tykönsä kokoontui paljon kansaa, jonka tähden Hän astui venheeseen ja istuutui, ja kaikki kansa seisoi rannalla.

3. Ja Hän puhui heille paljon vertauksilla ja sanoi: "Katso, kylväjä meni kylvämään.

4. Ja hänen kylväesään putosi muutamat siemenet tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät ne.

5. Toiset putosivat kallioperälle, jossa niillä ei ollut paljon maata, ja ne nousivat kohta oraalle, kun niillä ei ollut syvää maata.

6. Mutta auringon noustua ne paahtuivat, ja kun niillä ei ollut juurta, niin ne kuivettuivat.

7. Toiset taas putosivat orjantappuroihin, ja orjantappurat nousivat ja tukahuttivat ne.

8. Ja toiset putosivat hyvän maahan ja antoivat sadon, mitkä sata, mitkä kuusikymmentä, mitkä kolmekymmentä jyvää.

9. Jolla on korvat se kuulkoon."

Matt.11:15. Mark.4:23. Joh.6:63.

10. Niin Hänen opetuslapsensa tulivat ja sanoivat Hänelle: "Minkätähden Sinä puhut heille vertauksilla"?

11. Hän vastasi ja sanoi: "Sentähden, että teidän on annettu tuntea Taivasten Valtakunnan salaisuudet, mutta heidän ei ole annettu.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

12. Sillä sille, jolla on, annetaan, ja Hänellä on oleva yltäkyllin; mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on.

Matt.25:29. Mark.4:24-25. Luuk.8:16-17.

Luuk.19:26-27.

13. Sentähden Minä puhun heille vertauksilla, että he näkevin silmin eivät näe ja kuulevin korvin eivät kuule, eivätkä ymmärrä.

14. Ja heissä käy toteen Esaiaan ennustus, joka sanoo:

'Kuulemalla kuulkaa,

älkääkä ymmärtäkö,

ja näkemällä nähkää,

älkääkä käsittäkö.

Joh.12:40.

15. Sillä paatunut on

tämän kansan sydän,

ja korvillaan he työläästi kuulevat,

ja silmänsä he ovat ummistaneet,

etteivät he näkisi silmillään,

eivät kuulisi korvillaan,

eivät ymmärtäisi sydämellään

eivätkä kääntyisi

ja etten Minä heitä parantaisi.'

16. Mutta autuaat ovat teidän silmänne, koska ne näkevät, ja teidän korvanne, koska ne kuulevat.

Matt.16:13-20. Luuk.10:23-24. Joh.6:63.

17. Sillä totisesti Minä sanon teille: monet profeetat ja vanhurskaat ovat halunneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet.

18. Kuulkaa siis te vertaus kylväjästä:

19. Kun joku kuulee Valtakunnan Sanan eikä ymmärrä, niin tulee paha ja tempaa pois sen, mikä hänen sydämeensä kylvettiin. Tämä on se, mikä kylvettiin tien oheen.

20. Mikä kallioperälle kylvettiin, on se, joka kuulee Sanan ja heti ottaa sen ilolla vastaan;

21. mutta hänellä ei ole juurta itsessään, vaan hän kestää ainoastaan jonkun aikaa, ja kun tulee ahdistus tai vaino Sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois.

22. Mikä taas orjantappuroihn kylvettiin, on se, joka kuulee Sanan, mutta tämän maailman huoli ja rikkauden viettelys tukahuttavat Sanan, ja hän jää hedelmättömäksi.

Matt.19:16-30. Matt.6:24. Mark.7:20-23.

23. Mutta mikä hyvään maahan kylvettiin, on se, joka kuulee Sanan ja ymmärtää sen ja myös tuottaa hedelmän ja tekee, mikä sata jyvää, mikä kuusikymmentä, mikä kolmekymmentä."

24. Toisen vertauksen Hän puhui heille sanoen: "Taivasten Valtakunta on verrattava mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa.

25. Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois.

26. Ja kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, silloin lustekkin tuli näkyviin.

27. Niin perheenisännän palvelijat tulivat ja sanoivat Hänelle: 'Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen sitten on tullut lustetta?'

28. Hän sanoi heille: 'Sen on vihamies tehnyt'. Niin palvelijat sanoivat Hänelle: 'Tahdotko, että menemme ja kokoamme sen?'

29. Mutta Hän sanoi: 'En, ettette lustetta kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin.

30. Antakaa molempain kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti; ja elonaikana Minä sanon leikkuumiehille: Kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimpppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa Minun aittaani.'"

Matt.3:12. Matt.6:24.

31. Vielä toisen vertauksen Hän puhui heille sanoen: "Taivasten Valtakunta on sinapinsiemenen kaltainen, jonka mies otti ja kylvi peltoonsa.

Mark.4:30-32.

32. Se on kaikista siemenistä pienin, mutta kun se on kasvanut, on se suurin vihanneskasveista ja tulee puuksi, niin että taivaan linnut tulevat ja tekevät pesänsä sen oksille."

33. Taas toisen vertauksen Hän puhui heille: "Taivasten Valtakunta on hapatuksen kaltainen, jonka nainen otti ja sekoitti kolmeen vakalliseen jauhoja, kunnes kaikki happani".

Joh.4:24. Joh.10:30. Matt.6:9-13. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Joh.3:16. Matt.6:9-13.

34. Tämän kaiken Jeesus puhui kansalle vertauksilla, ja ilman vertausta Hän ei puhunut heille mitään;

Mark.4:33-34.

35. että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetan kautta, joka sanoo:

"Minä avaan suuni vertauksiin,

Minä tuon ilmi sen,

mikä on ollut salassa,

maailman perustamisesta asti".

36. Sitten Hän laski luotaan kansanjoukot ja meni asuntoonsa. Ja Hänen opetuslapsensa tulivat Hänen tykönsä ja sanoivat: "Selitä meille vertaus pellon lusteesta".

37. Niin Hän vastasi ja sanoi: "Hyvän siemenen kylväjä on Ihmisen Poika.

Joh.3:16. Joh.8:23-24. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Joh.10:30.

Matt.6:9-13.

38. Pelto on maailma; hyvä siemen ovat Valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset.

Mark.7:20-23.

39. Vihamies, joka ne kylvi, on perkele; elonaika on maailman loppu, ja leikkuumiehet ovat enkelit.

40. Niinkuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa.

41.Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat Hänen Valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta,

42. ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.

Matt.8:12.

43. Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä Valtakunnassa niinkuin aurinko. Jolla on korvat, se kuulkoon.

Joh.3:16. Matt.6:9-13. Joh.6:63.

44. Taivasten Valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki; ja siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon.

Joh.3:16. Matt.6:9-13.

45. Vielä Taivasten Valtakunta on kuin kauppias, joka etsii kalliita helmiä,

Joh.3:16. Matt.6:9-13. Joh.6:63.

46. ja löydettyään yhden kallisarvoisen helmen hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen.

47. Vielä Taivasten Valtakunta on nuotan kaltainen, joka heitettiin mereen ja kokosi kaikkinaisia kaloja.

Matt.22:9-10. Joh.3:16. Joh.4:24. Matt.6:9-13.

48. Ja kun se tuli täyteen, vetivät he sen rannalle, istuutuivat ja kokosivat hyvät astioihin, mutta kelvottomat he viskasivat pois.

49. Näin on käyvä maailman lopussa; enkelit lähtevät ja erottavat pahat vanhurskaista

Matt.25:31-46. Matt.6:9-13. Joh.6:63.

50. ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.

51. Oletteko ymmärtäneet tämän kaiken?" He vastasivat Hänelle: "Olemme".

52. Ja Hän sanoi heille: "Niin on jokainen kirjanoppinut, joka on tullut Taivasten Valtakunnan opetuslapseksi, perheenisännän kaltainen, joka tuo aarrekammiostaan esille uutta ja vanhaa".

Joh.3:16. Joh.14:6. Matt.6:9-13. Joh.6:63.

53. Ja kun Jeesus oli lopettanut nämä vertaukset, lähti Hän sieltä.

54. Ja Hän tuli kotikaupunkiinsa ja opetti heitä heidän synagoogassaan, niin että he hämmästyivät ja sanoivat: "Mistä Hänellä on tämä viisaus ja nämä voimalliset teot?

Joh.7:15-18.

55. Eikö tämä ole se rakentajan poika? Eikö Hänen äitinsä ole nimeltään Maria ja Hänen veljensä Jaakob ja Joosef ja Simon ja Juudas?

56. Ja eivätkö Hänen sisarensa ole kaikki meidän parissamme? Mistä sitten Hänellä on tämä kaikki?"

57. Ja he loukkaantuivat Häneen. Mutta Jeesus sanoi heille: "Ei ole profeetta halveksittu muualla kuin kotikaupungissaan ja kodissaan".

Luuk.2:34-35. Luuk.4:24. Joh.4:44. Joh.6:63.

58. Ja heidän epäuskonsa tähden Hän ei tehnyt siellä monta voimallista tekoa.

 

 

Matteuksen Evankeliumi 14. luku.

1. Siihen aikaan neljännysruhtinas Herodes kuuli maineen Jeesuksesta.

Luuk.3:1.

2. Ja Hän sanoi palvelijoilleen: "Se on Johannes Kastaja; hän on noussut kuolleista, ja sentähden nämä voimat hänessä vaikuttavat".

3. Sillä Herodes oli ottanut Johanneksen kiinni ja sitonut hänet ja pannut vankeuteen veljensä Filippuksen vaimon, Herodiaan, tähden.

4. Sillä Johannes oli sanonut hänelle: "Sinun ei ole lupa pitää häntä".

Luuk.3:19-20.

5. Ja Herodes olisi tahtonut tappaa Johanneksen, mutta pelkäsi kansaa, sillä he pitivät häntä profeettana.

Matt.21:23-27. Mark.11:32-33. Luuk.20:6-8.

6. Mutta kun Herodeksen syntymäpäivä tuli, tanssi Herodiaan tytär heidän edessään, ja se miellytti Herodesta;

7. sentähden hän valalla vannoen lupasi antaa hänelle, mitä ikinä hän anoisi.

8. Niin hän äitinsä yllytyksestä sanoi: "Anna tuoda minulle tänne lautasella Johannes Kastajan pää".

9. Silloin kuningas tuli murheelliseksi, mutta valansa ja päytävierasten tähden hän käski antaa sen.

10. Ja hän lähetti lyömään Johannekselta pään poikki vankilassa.

11. Ja hänen päänsä tuotiin lautasella ja annettiin tytölle; ja tämä vei sen äidilleen.

12. Ja hänen opetuslapsensa tulivat ja ottivat hänen ruumiinsa ja hautasivat hänet; ja he menivät ja ilmoittivat asian Jeesukselle.

13. Kun Jeesus sen kuuli, lähti Hän sieltä autioon paikkaan, yksinäisyyteen. Ja tämän kuultuaan kansa meni jalkaisin kaupungista Hänen jälkeensä.

14. Ja astuessaan maihin Jeesus näki paljon kansaa, ja Hänen kävi heitä sääliksi, ja Hän paransi heidän sairaansa.

Matt.15:32-39.

15. Mutta kun ilta tuli, menivät Hänen opetuslapsensa Hänen tykönsä ja sanoivat: "Tämä paikka on autio, ja päivä on jo pitkälle kulunut; laske siis kansa luotasi, että he menisivät kyliin ostamaan itsellensä ruokaa".

16. Mutta Jeesus sanoi heille: "Ei heidän tarvitse mennä pois; antakaa te heille syödä".

17. He sanoivat Hänelle: "Meillä ei ole täällä muuta kuin viisi leipää ja kaksi kalaa".

18. Mutta Hän sanoi: "Tuokaa ne tänne minulle".

19. Ja Hän käski kansan asettua ruohikkoon, otti ne viisi leipä ja kaksi kalaa, katsoi ylös Taivaaseen ja siunasi, mursi ja antoi leivät opetuslapsillensa, ja opetuslapset antoivat kansalle.

Matt.15:32-39. Matt.26:26-29. Luuk.24:25-53.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Joh.3:16. Joh.19:30. Matt.28:18-20. Joh.10:30. Joh.13:18. Matt.6:9-13.

20. Ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten he keräsivät jääneet palaset, kaksitoista täyttä vakallista.

21. Ja niitä, jotka aterioivat, oli noin viisituhatta miestä, paitsi naisia ja lapsia.

22. Ja kohta Hän vaati opetuslapsiansa astumaan venheeseen ja kulkemaan edeltä toiselle rannalle, sillä aikaa kuin Hän laski kansan luotansa.

23. Ja laskettuaan kansan Hän nousi vuorelle yksinäisyyteen, rukoilemaan. Ja kun ilta tuli, oli Hän siellä yksinänsä.

Luuk.6:12. Joh.4:24. Joh.14:6.

24. Mutta venhe oli jo monen vakomitan päässä maasta, aaltojen ahdistamana, sillä tuuli oli vastainen.

25. Ja neljännellä yövartiolla Jeesus tuli heidän tykönsä kävellen järven päällä.

26. Kun opetuslapset näkivät Hänen kävelevän järven päällä, peljästyivät he ja sanoivat: "Se on aave", ja huusivat pelosta.

27. Mutta Jeesus puhutteli heitä kohta ja sanoi: "Olkaa turvallisella mielellä, Minä Se Olen; älkää peljätkö".

28. Pietari vastasi Hänelle ja sanoi: "Jos se olet Sinä, Herra, niin käske minun tulla tykösi vettä myöten".

29. Hän sanoi: "Tule". Ja Pietari astui ulos venheestä ja käveli vetten päällä mennäkseen Jeesuksen tykö.

30. Mutta nähdessään, kuinka tuuli, hän peljästyi ja rupesi vajoamaan ja huusi sanoen: "Herra, auta minua".

Matt.8:23-27.

31. Niin Jeesus kohta ojensi kätensä, tarttui häneen ja sanoi hänelle: "Sinä vähäuskoinen, miksi epäilit?"

32. Ja kun he olivat astuneet venheeseen, asettui tuuli.

33. Niin venheessä-olijat kumarsivat Häntä ja sanoivat: "Totisesti Sinä olet Jumalan Poika".

Matt.16:16. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Matt.17:1-8.

Joh.19:30. Matt.28:18-20. Joh.10:30.

Matt.6:9-13. Joh.13:18. Joh.3:16.

34. Ja kuljettuaan yli he tulivat maihin Gennesaretiin.

35. Ja kun sen paikkakunnan miehet tunsivat Hänet, lähettivät he sanan kaikkeen ympäristöön, ja Hänen tykönsä tuotiin kaikki sairaat.

36. Ja he pyysivät Häneltä, että vain saisivat koskea Hänen vaippansa tupsuun; ja kaikki, jotka koskivat, paranivat.

Matt.9:21-22. Mark.3:10. Luuk.6:19.

 

 

Matteuksen Evankeliumi 15. luku.

1. Silloin tuli fariseuksia ja kirjanoppineita Jerusalemista Jeesuksen luo, ja he sanoivat:

2. "Miksi Sinun opetuslapsesi rikkovat vanhinten perinnäissääntöä? Sillä he eivät pese käsiään ruvetessaan aterialle."

Luuk.11:37-54.

3. Mutta Hän vastasi ja sanoi heille: "Miksi te itse rikotte Jumalan käskyn perinnäissääntönne tähden?

4. Sillä Jumala on sanonut: 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi', ja: 'Joka kiroaa isäänsä tai äitiänsä, sen pitää kuolemalla kuoleman'.

5. Mutta te sanotte: Joka sanoo isälleen tai äidilleen: 'Se, minkä sinä olisit ollut minulta saapa, on annettu uhrilahjaksi', sen ei tarvitse kunnioittaa isäänsä eikä äitiänsä.

Joh.3:16. Joh.7:16-18. Matt.22:36-40.

Matt.10:34-42. Luuk.14:25-27. Joh.14:15.

6. Ja niin te olette tehneet Jumalan Sanan tyhjäksi perinnäissääntönne tähden.

7. Te ulkokullatut, oikein teistä Esaias ennnusti, sanoen:

8. 'Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on Minusta kaukana;

9. mutta turhaan he palvelevat Minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmikäskyjä'."

10. Ja Hän kutsui kansan tykönsä ja sanoi heille: "Kuulkaa ja ymmärtäkää.

11. Ei saastuta ihmistä se, mikä menee suusta sisään; vaan mikä suusta käy ulos, se saastuttaa ihmisen."

12. Silloin opetuslapset tulivat ja sanoivat Hänelle: "Tiedätkö, että fariseukset loukkaantuivat kuullessaan tuon puheen?"

13. Mutta Hän vastasi ja sanoi: "Jokainen istutus, jota Minun Taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois.

Joh.15:1-2. Matt.6:24.

14. Älkää heistä välittäkö: he ovat sokeita sokeain taluttajia; mutta jos sokea sokeaa taluttaa, niin he molemmat kuoppaan lankeavat."

Matt.23:1-39. Luuk.6:39-40.

15. Niin Pietari vastasi ja sanoi Hänelle: "Selitä meille tämä vertaus".

16. Mutta Jeesus sanoi: "Vieläkö tekin olette ymmärtämättömiä?

17. Ettekö käsitä, että kaikki, mikä käy suusta sisään, menee vatsaan ja ulostuu?

18. Mutta mikä käy suusta ulos, se tulee sydämestä, ja se saastuttaa ihmisen.

19. Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, jumalanpilkkaamiset.

20. Nämä ihmisen saastuttavat; mutta pesemättömin käsin syöminen ei saastuta ihmistä."

21. Ja Jeesus lähti sieltä ja vetäytyi Tyyron ja Siidonin tienoille.

22. Ja katso, kanaanilainen vaimo tuli niiltä seuduilta ja huusi sanoen: "Herra, Daavidin poika, armahda minua. Riivaaja vaivaa kauheasti minun tytärtäni."

23. Mutta Hän ei vastannut hänelle sanaakaan: Niin Hänen opetuslapsensa tulivat ja rukoilivat Häntä sanoen:"Päästä hänet menemään, sillä hän huutaa meidän jälkeemme".

24. Hän vastasi ja sanoi: "Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö".

Matt.10:6.

25. Mutta vaimo tuli ja kumarsi Häntä ja sanoi: "Herra, auta minua".

26. Mutta Hän vastasi ja sanoi: "Ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille".

27. Mutta vaimo sanoi: "Niin, Herra; mutta syöväthän penikatkin niitä muruja, jotka heidän herrainsa pöydältä putoavat".

28. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle. "Oi vaimo, suuri on sinun uskosi, tapahtukoon sinulle, niinkuin tahdot". Ja hänen tyttärensä oli siitä hetkestä terve.

Matt.8:5-13.

29. Ja Jeesus lähti sieltä ja tuli Galilean järven rannalle; ja Hän nousi vuorelle ja istui sinne.

Mark.7:31.

30. Ja Hänen tykönsä tuli paljon kansaa, ja he toivat mukanaan rampoja, raajarikkoja, sokeita, mykkiä ja paljon muita, ja laskivat heidät Hänen jalkojensa juureen; ja Hän paransi heidät,

Matt.11:2-6.

31. niin että kansa ihmetteli nähdessään mykkäin puhuvan, raajarikkojen olevan terveitä, rampojen kävelevän ja sokeain näkevän; ja he ylistivät Israelin Jumalaa.

32. Ja Jeesus kutsui opetuslapensa tykönsä ja sanoi:

"Minun käy sääliksi kansaa, sillä he ovat jo kolme päivää olleet Minun tykönäni, eikä heillä ole mitään syötävää; enkä Minä tahdo laskea heitä syömättä menemään, etteivät nääntyisi matkalla".

Matt.9:35-38. Matt.14:13-21.

33. Niin opetuslapset sanoivat Hänelle: "Mistä me saamme täällä erämaassa niin paljon leipää, että voimme ravita noin suuren kansanjoukon?"

34. Jeesus sanoi heille: "Montako leipää teillä on?" He sanoivat: "Seitsemän, ja muutamia kalasia".

35. Niin Hän käski kansan asettua maahan.

36. Ja Hän otti ne seitsemän leipää ja kalat, kiitti, mursi ja antoi opetuslapsillensa, ja opetuslapset antoivat kansalle.

Matt.14:13-21.

37. Ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten he keräsivät jääneet palaset, seitsemän täyttä vasullista.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Joh.10:30.

Matt.28:18-20. Joh.13:18. Joh.3:16. Matt.6:9-13.

38. Ja niitä, jotka aterioivat, oli neljätuhatta miestä, paitsi naisia ja lapsia.

39. Ja laskettuaan kansan tyköänsä Hän istui venheeseen ja meni Magadanin alueelle.

 

 

Matteuksen Evankeliumi 16. luku.

1. Ja fariseukset ja saddukeukset tulivat Hänen luoksensa ja kiusasivat Häntä pyytäen Häntä näyttämään heille merkin taivaasta.

Matt.12:38-40. Luuk.11:16.

2. Mutta Hän vastasi ja sanoi heille: "Kun ilta tulee, sanotte te: "Tulee selkeä ilma, sillä taivas ruskottaa',

Luuk.12:54-59.

3. ja aamulla: 'Tänään tulee rajuilma, sillä taivas ruskottaa ja on synkkä'. taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikain merkkejä ette osaa.

Matt.11:4-6.

4. Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkki." Ja Hän jätti heidät ja meni pois.

Matt.12:38-40. Luuk.11:29-30. Joh.2:18-25.

5. Kun opetuslapset saapuivat toiselle rannalle, olivat he unhottaneet ottaa leipää mukaansa.

6. Ja Jeesus sanoi heille: "Varokaa ja kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta".

Luuk.12:1.

7. Niin he puhuivat keskenään sanoen: "Emme ottaneet leipää mukaamme".

8. Mutta kun Jeesus sen huomasi, sanoi Hän. "Te vähäuskoiset, mitä puhutte keskenänne siitä, ettei teillä ole leipää mukananne?

9. Ettekö vielä käsitä? Ja ettekö muista niitä viittä leipää viidelletuhannelle ja kuinka monta vakallista otitte talteen,

Matt.14:15-21. Mark.6:35-44. Luuk.9:12-17.

Joh.6:9-15. Joh.3:16. Matt.6:9-13. Joh.10:30.

10. ettekä niitä seitsemää leipää neljälletuhannelle ja kuinka monta vasullista otitte talteen?

Matt.15:32-39. Mark.8:1-9.

11. Kuinka te ette käsitä, etten Minä puhunut teille leivästä? Vaan kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta."

Joh.3:16. Joh.4:24. Joh.10:30. Joh.14:21.

Matt.6:9-13. Matt.23:1-39.

12. Silloin he ymmärsivät, ettei Hän käskenyt kavahtamaan leivän hapatusta, vaan fariseusten ja saddukeusten oppia.

Matt.5:17-20. Matt.23:1-39.

13. Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesarean tienoille, kysyi Hän opetuslapsiltaan sanoen: "Kenen ihmiset sanovat Ihmisen Pojan olevan?"

Joh.1:32-34. Joh.1:49.

14. Niin he sanoivat: "Muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tahi jonkun muun profeetoista".

Matt.17:1-13.

15. Hän sanoi heille: "Kenenkä te sanotte minun olevan?"

16. Simon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika".

Matt.14:22-33. Joh.6:26-71. Joh.11:25-27.

Joh.1:32-34. Joh.1:49.

17. Jeesus vastasi ja sanoi Hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on Taivaissa.

Matt.14:22-33.

18. Ja Minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle Minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita.

Joh.1:42. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20.

Joh.13:18. Joh.3:16. Matt.6:9-13.

Joh.7:16-18. Joh.10:30.

19. Minä olen antava sinulle Taivasten Valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa."

Matt.18:18. Joh.3:16. Joh.14:6. Joh.6:63.

Joh.7:16-18. Matt.6:9-13.

20. Silloin Hän varoitti vakavasti opetuslapsiaan kenellekkään sanomasta, että Hän on Kristus.

Matt.17:1-13. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Joh.10:30. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.28:18-20. Joh.3:16.

Matt.6:9-13. Joh.13:18.

21. Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että Hänen piti menemän Jerusalemiin ja kärsimän paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tuleman tapetuksi ja kolmantena päivänä nouseman ylös.

Matt.3:13-17. Joh.15:10. Joh.14:6.

Matt.17:1-23. Matt.20:17-28. Joh.10:11. Joh.10:16.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Joh.3:16. Joh.10:30. Matt.6:9-13.

22. Silloin Pietari otti Hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan Häntä sanoen: "Jumala varjelkoon, Herra, älköön se Sinulle tapahtuko".

23. Mutta Hän kääntyi ja sanoi Pietarille: "Mene pois Minun edestäni, saatana; sinä olet Minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten".

24. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: "Jos joku tahtoo Minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon Minua.

Matt.10:34-39. Luuk.14:25-27. Joh.3:16. Joh.6:63.

25. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä Minun tähteni, hän löytää sen.

Luuk.17:33. Joh.12:23-32. Mark.10:28-31.

Joh.3:16. Joh.6:63.

26. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi?

Luuk.12:18-21.

27. Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä Kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin Hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan.

Matt.25:31-46. Matt.26:63-64. Joh.3:16. Matt.6:9-13. Matt.6:24. Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25.

Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17. Joh.10:30.

28. Totisesti Minä sanon teille: tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa, ennenkuin näkevät Ihmisen Pojan tulevan Kuninkuudessaan."

Matt.10:23. Joh.11:25-26. Luuk.1:26-38.

Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21. Matt.3:13-17.

Luuk.23:33-46. Matt.26:63-64.

Joh.3:16. Matt.28:18-20. Joh.10:30.

Joh.13:18. Matt.6:9-13. Joh.6:63.

 

 

 

 

Matteuksen Evankeliumi 17. luku.

1. Ja kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle, yksinäisyyteen.

2. Ja Hänen muotonsa muuttui heidän edessään, ja Hänen kasvonsa loistivat niinkuin aurinko, ja Hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niinkuin valo.

3. Ja katso, heille ilmestyivät Mooses ja Elias, jotka puhuivat Hänen kanssansa.

4. Niin Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle: "Herra, meidän on tässä hyvä olla; jos tahdot, niin minä teen tähän kolme majaa, Sinulle yhden ja Moosekselle yhden ja Eliaalle yhden".

5. Hänen vielä puhuessaan, katso, heidät varjosi valoisa pilvi; ja katso, pilvestä kuului ääni, joka sanoi: "Tämä On Minun Rakas Poikani, Johon Minä Olen Mielistynyt; Kuulkaa Häntä".

Matt.3:13-17. Mark.1:9-11.

6. Kun opetuslapset sen kuulivat, lankesivat he kasvoilleen ja peljästyivät kovin.

7. Niin Jeesus tuli heidän tykönsä, koski heihin ja sanoi: "Nouskaa, älkääkä peljätkö".

8. Ja kun he nostivat silmänsä, eivät he nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksinään.

9. Ja heidän kulkiessaan alas vuorelta Jeesus varoitti heitä sanoen: "Älkää kenellekään kertoko tätä näkyä, ennenkuin Ihmisen Poika on noussut kuolleista".

Matt.16:13-20.

10. Ja Hänen opetuslapsensa kysyivät Häneltä sanoen: "Miksi sitten kirjanoppineet sanovat, että Eliaan pitää tulla ensin?"

11. Jeesus vastasi ja sanoi: "Elias tosin tulee ja asettaa kaikki kohdalleen.

Luuk.1:17.

12. Mutta Minä sanon teille, että Elias on jo tullut. Mutta he eivät tunteneet häntä, vaan tekivät hänelle, mitä tahtoivat. Samoin myös Ihmisen Poika saa kärsiä heiltä."

Matt.11:14. Matt.14:1-14.

13. Silloin opetuslapset ymmärsivät Hänen puhuneen heille Johannes Kastajasta.

14. Ja kun he saapuivat kansan luo, tuli Hänen tykönsä muuan mies, polvistui Hänen eteensä

15. ja sanoi: "Herra, armahda minun poikaani, sillä hän on kuunvaihetautinen ja kärsii kovin; usein hän kaatuu, milloin tuleen, milloin veteen.

16. Ja minä toin hänet Sinun opetuslastesi tykö, mutta he eivät voineet häntä parantaa."

17. Niin Jeesus vastasi ja sanoi: "Voi sinä epäuskoinen ja nurja sukupolvi, kuinka kauan Minun täytyy olla teidän kanssanne? Kuinka kauan kärsiä teitä? Tuokaa hänet tänne Minun tyköni."

18. Ja Jeesus nuhteli riivaajaa, ja se lähti pojasta, ja poika oli siitä hetkestä terve.

19. Sitten opetuslapset menivät Jeesuksen tykö eriksensä ja sanoivat: "Miksi emme me voineet ajaa sitä ulos?"

20. Niin Hän sanoi heille: "Teidän epäuskonne tähden; sillä totisesti Minä sanon teille; jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle: 'Siirry täältä tuonne', ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta".

Matt.21:21-22. Mark.11:23-24. Luuk.17:5-6.

21. -------

22. Ja kun he yhdessä vaelsivat Galileassa, sanoi Jeesus heille: "Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin,

Matt.16:21. Matt.20:18-19. Luuk.9:22.

Luuk.18:31-34.

23. ja he tappavat Hänet, ja kolmantena päivänä Hän nousee ylös". Ja he tulivat kovin murheellisiksi.

Matt.3:13-17. Joh.6:63. Joh.3:16. Joh.10:30.

Matt.6:9-13. Joh.15:10. Joh.14:6. Joh.7:16-18.

24. Ja kun he saapuivat Kapernaumiin, tulivat temppeliveron kantajat Pietarin luo ja sanoivat: "Eikö teidän opettajanne maksa temppeliveroa?"

25. Hän sanoi: "Maksaa". Ja kun hän tuli huoneeseen, kysyi Jeesus häneltä ensi sanaksi: "Mitä arvelet, Simon? Keiltä maan kuninkaat ottavat tullia tai veroa? Lapsiltaanko vai vierailta?"

26. Ja kun hän vastasi: "Vierailta", sanoi Jeesus hänelle: "Lapset ovat siis vapaat.

Matt.22:21.

27. Mutta ettemme heitä loukkaisi, niin mene ja heitä onki järveen. Ota sitten ensiksi saamasi kala, ja kun avaat sen suun, löydät hopearahan. Ota se ja anna heille minun puolestani ja omasta puolestasi."

 

 

Matteuksen Evankeliumi 18. luku.

1. Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat: "Kuka on suurin Taivasten Valtakunnassa?"

2. Niin Hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskellensä

3. ja sanoi: "Totisesti Minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse Taivasten Valtakuntaan.

Matt.19:14-15. Mark.10:13-16. Joh.4:1-2.

Joh.6:63. Joh.14:6. Joh.3:16. Matt.6:9-13.

4. Sentähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin Taivasten Valtakunnassa.

Joh.3:16. Matt.23:11-12. Matt.6:9-13. Matt.11:25-30.

Mark.3:35. Joh.14:6. Joh.7:16-18. Joh.6:63.

5. Ja joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen Minun nimeeni, se ottaa tykönsä Minut.

Matt.10:42.

6. Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat Minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen.

Mark.9:42. Luuk.17:1-2.

7. Voi maailmaa viettelysten tähden! Viettelysten täytyy kyllä tulla; mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee!

8. Mutta jos sinun kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä luotasi; parempi on sinulle, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat kädet tai molemmat jalat tallella, heitetään iankaikkiseen tuleen.

Matt.5:29-30. Mark.9:43-47. Joh.3:16.

9. Ja jos sinun silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi; parempi on sinun silmäpuolena mennä elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat silmät tallella, heitetään helvetin tuleen.

Joh.3:16.

10. Katsokaa, ettette halveksu yhtäkään näistä pienistä; sillä Minä sanon teille, että heidän enkelinsä Taivaissa näkevät aina Minun Isäni kasvot, joka on Taivaissa.

Joh.3:16. Matt.6:9-13.

11. -------

12. Mitä arvelette? Jos jollakin ihmisellä on sata lammasta ja yksi niistä eksyy, eikö hän jätä niitä yhdeksääkymmentä yhdeksää vuorille ja mene etsimään eksynyttä?

13. Ja jos hän sen löytää, totisesti Minä sanon teille: hän iloitsee enemmän siitä kuin niistä yhdeksästäkymmenestä yhdeksästä, jotka eivät olleet eksyneet.

14. Niin ei myöskään teidän Taivaallisen Isänne tahto ole, että yksikään näistä pienistä joutuisi kadotukseen.

Joh.3:16. Matt.6:9-13.

15. Mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahdenkesken; jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi.

Luuk.17:3. Joh.3:16. Matt.6:9-13.

16. Mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä yksi tai kaksi kanssasi, 'että jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan sanalla'.

Joh.8:17.

17. Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle, niinkuin olisi pakana ja publikaani.

18. Totisesti Minä sanon teille: kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on oleva sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty taivaassa.

Matt.16:13-20. Joh.3:16. Joh.20:19-23. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63.

19. Vielä Minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun Isältäni, joka on Taivaissa.

Matt.21:22. Mark.11:24.

20. Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut Minun nimeeni, siinä Minä olen heidän keskellänsä."

Matt.28:18-20. Joh.20:19. Joh.20:26. Matt.6:9-13.

Luuk.1:26-38. Matt.1:18-25. Luuk.2:1-21.

Matt.3:13-17. Luuk.23:33-46. Joh.3:16.

Joh.13:18. Joh.10:30. Joh.14:6. Joh.6:63.

21. Silloin Pietari meni Hänen tykönsä ja sanoi Hänelle: "Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko seitsemän kertaa?"

Luuk.17:4.

22. Jeesus vastasi hänelle: "Minä sanon sinulle: ei seitsemän kertaa, vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän.

23. Sentähden Taivasten Valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka vaati palvelijoiltansa tiliä.

Joh.3:16. Joh.12:44-50. Matt.6:24. Matt.6:9-13.

24. Ja kun hän rupesi tilintekoon, tuotiin hänen eteensä eräs, joka oli hänelle velkaa kymmenentuhatta leiviskää.

25. Mutta kun tällä ei ollut, millä maksaa, niin hänen herransa määräsi myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki, mitä hänellä oli, ja velan maksettavaksi.

26. Silloin palvelija lankesi maahan ja rukoili häntä sanoen: 'Ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki'.

27. Niin herran kävi sääliksi sitä palvelijaa, ja hän päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi.

28. Mutta mentyään ulos se palvelija tapasi erään kanssapalvelijoistaan, joka oli hänelle velkaa sata denaria; ja hän tarttui häneen, kuristi häntä kurkusta ja sanoi: 'Maksa, minkä olet velkaa'.

29. Niin hänen kanssapalvelijansa lankesi maahan ja pyysi häntä sanoen: 'Ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle'.

30. Mutta hän ei tahtonut, vaan meni ja heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa.

31. Kun nyt hänen kanssapalvelijansa näkivät, mitä tapahtui, tulivat he kovin murheellisiksi ja menivät ja ilmoittivat herrallensa kaiken, mitä oli tapahtunut.

32. Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle: 'Sinä paha palvelija! Minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit;

33. eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssapalvelijaasi, niinkuin minäkin sinua armahdin?'

Matt.6:12. Luuk.11:4.

34. Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijan käsiin, kunnnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa.

Matt.5:21-26.

35. Näin myös Minun Taivaallinen Isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeeksi".

Matt.6:15.

 

 

Matteuksen Evankeliumi 19. luku.

1. Ja kun Jeesus oli lopettanut nämä puheet, lähti Hän Galileasta ja kulki Jordanin tuota puolta Juudean alueelle.

2. Ja suuri kansan paljous seurasi Häntä, ja Hän paransi heitä siellä.

3. Ja fariseuksia tuli Hänen luoksensa, ja he kiusasivat Häntä sanoen: "Onko miehen lupa hyljätä vaimonsa mistä syystä tahansa?"

4. Hän vastasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa 'loi heidät mieheksi ja naiseksi'

5. ja sanoi: 'Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi'?

6. Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."

7. He sanoivat Hänelle: "Miksi sitten Mooses käski antaa erokirjan ja hyljätä hänet?"

Matt.5:31-32.

8. Hän sanoi heille: "Teidän sydämenne kovuuden tähden Mooses salli teidän hyljätä vaimonne, mutta alusta ei niin ollut.

9. Mutta Minä sanon teille: joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja nai toisen, se tekee huorin; ja joka nai hyljätyn, se tekee huorin."

Matt.5:32. Luuk.16:18. Mark.10:1-12.

10. Opetuslapset sanoivat Hänelle: "Jos miehen on näin laita vaimoonsa nähden, niin ei ole hyvä naida".

11. Mutta Hän sanoi heille: "Ei tämä sana kaikkiin sovellu, vaan ainoastaan niihin, joille se on suotu.

Joh.8:12.

12. Sillä on niitä, jotka syntymästään, äitinsä kohdusta saakka, ovat avioon kelpaamattomia, ja on niitä, jotka ihmiset ovat tehneet avioon kelpaamattomiksi, ja niitä, jotka Taivasten Valtakunnan tähden ovat tehneet itsensä avioon kelpaamattomiksi. Joka voi sen itseensä sovittaa, se sovittakoon."

Joh.3:16. Joh.14:6. Matt.6:9-13.

13. Silloin tuotiin Hänen tykönsä lapsia, että Hän panisi kätensä heidän päälleen ja rukoilisi; mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia.

Joh.4:1-2. Joh.14:6. Joh.3:16. Matt.6:9-13.

14. Niin Jeesus sanoi: "Antakaa lasten olla, älkääkä estäkö heitä tulemasta Minun tyköni, sillä senkaltaisten on Taivasten Valtakunta".

Joh.14:6. Joh.4:1-2. Joh.3:16. Matt.18:1-6.

Matt.6:9-13.

15. Ja Hän pani kätensä heidän päälleen ja lähti sieltä pois.

Joh.4:1-2.

16. Ja katso, eräs mies tuli ja sanoi Hänelle: "Opettaja, mitä hyvää minun pitää tekemän, että minä saisin iankaikkisen elämän?"

Luuk.10:25-42. Joh.3:35-36.

17. Niin Hän sanoi hänelle: "Miksi kysyt Minulta, mikä on hyvää? On ainoastaan yksi, joka on hyvä. Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt."

Matt.22:36-40.

18. Hän sanoi Hänelle: "Mitkä?" Jeesus sanoi: "Nämä: 'Älä tapa', 'Älä tee huorin', 'Älä varasta', 'Älä sano väärää todistusta',

19. 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi', ja 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'".

Matt.15:4. Matt.22:36-40. Joh.7:16-18.

Joh.14:6. Joh.6:63. Joh.3:16.

20. Nuorukainen sanoi Hänelle: "Kaikkia niitä minä olen noudattanut; mitä minulta vielä puuttuu?"

21. Jeesus sanoi hänelle: "Jos tahdot olla täydellinen, niin mene, myy, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa; ja tule ja seuraa Minua".

Matt.6:19-34. Luuk.12:33-34.

22. Mutta kun nuorukainen kuuli tämän Sanan, meni hän pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta.

23. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: "Totisesti minä sanon teille: rikkaan on vaikea päästä Taivasten Valtakuntaan.

Matt.6:24.

24. Ja vielä Minä sanon teille: helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan Valtakuntaan."

Mark.12:41-44. Matt.6:24.

25. Kun opetuslapset sen kuulivat, hämmästyivät he kovin ja sanoivat: "Kuka sitten voi pelastua?"

26. Niin Jeesus katsoi heihin ja sanoi heille: "Ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista".

Luuk.1:37. Luuk.11:9-13. Joh.14:6. Joh.6:63.

27. Silloin Pietari vastasi ja sanoi Hänelle: "Katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet Sinua; mitä me siitä saamme?"

Joh.3:16. Joh.7:16-18. Joh.14:6.

28. Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti Minä sanon teille: siinä uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa.

Matt.3:13-17. Joh.3:16. Luuk.22:24-30. Matt.6:9-13.

Joh.14:6. Joh.6:63.

29. Ja jokainen, joka on luopunut taloista tai veljistä tai sisarista tai isästä tai äidistä tai lapsista tai pelloista Minun nimeni tähden, on saava monin verroin takaisin ja perivä iankaikkisen elämän.

Joh.3:16. Joh.14:15. Joh.7:16-18. Matt.6:9-13.

30. Mutta monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi, ja monet viimeiset ensimmäisiksi."

Matt.8:11-12. Matt.20:1-34. Luuk.13:18-35.

Matt.6:9-13.


Luvut 1-9 | Luvut 10-19 | Luvut 20-28